Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
BIL TAJUK STANDARD KANDUNGAN BILANGAN LATIHAN
BUKU TEKS OBJ SUB
M/S BIL
TAJUK 1: NOMBOR BULAT HINGGA 100 000
BIDANG : NOMB...
7 8.6 Penyelesaian masalah nombor perpuluhan.
TAJUK : 9. PERATUS
BIDANG : NOMBOR DAN OPERASI
1 9.1 Nilai peratus.
TAJUK : ...
BIDANG : PERKAITAN DAN ALGEBRA
1 17.1 Kadaran.
TAJUK : 18. PENGURUSAN DATA
BIDANG : STATISTIK DAN KEBARANGKALIAN
1 18.1 Da...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Mat tahun 4

204 views

Published on

kontrak latihan mat 4

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Mat tahun 4

  1. 1. BIL TAJUK STANDARD KANDUNGAN BILANGAN LATIHAN BUKU TEKS OBJ SUB M/S BIL TAJUK 1: NOMBOR BULAT HINGGA 100 000 BIDANG : NOMBOR DAN OPERASI 1 1.1 Nilai nombor 5 2 1.2 Anggaran bagi sesuatu kuantiti 9 3 1.3 Nombor dalam bentuk pola. 4 1.4 Aplikasi sebarang nombor. TAJUK : 2. TAMBAH DALAM LINGKUNGAN 100 000 BIDANG : NOMBOR DAN OPERASI 1 2.1 Penambahan sebarang dua hingga empat nombor 2 2.2 Penyelesaian masalah. 3 2.3 Penggunaan anu dalam penambahan TAJUK : 3. TOLAK DALAM LINGKUNGAN 100 000 BIDANG : NOMBOR DAN OPERASI 1 3.1 Penolakan sebarang dua nombor. 2 3.2 Penolakan berturut-turut dua nombor daripada sebarang nombor. 3 3.3 Penyelesaian masalah. 4 3.4 Penggunaan anu dalam penolakan. TAJUK : 4. DARAB HINGGA 100 000 BIDANG : NOMBOR DAN OPERASI 1 4.1 Pendaraban dua nombor. 2 4.2 Penyelesaian masalah. TAJUK : 5. BAHAGI HINGGA 100 000 BIDANG : NOMBOR DAN OPERASI 1 5.1 Pembahagian dua nombor. 2 5.2 Penyelesaian masalah. TAJUK : 6. OPERASI BERGABUNG BIDANG : NOMBOR DAN OPERASI 1 6.1 Penambahan dan penolakan. 2 6.2 Pendaraban dan pembahagian. 3 6.3 Penyelesaian masalah. TAJUK : 7. PECAHAN BIDANG : NOMBOR DAN OPERASI 1 7.1 Pecahan tak wajar dan nombor bercampur. 2 7.2 Penambahan pecahan. 3 7.3 Penolakan pecahan. 4 7.4 Penambahan dan penolakan pecahan. 5 7.5 Penyelesaian masalah melibatkan pecahan. TAJUK : 8. PERPULUHAN BIDANG : NOMBOR DAN OPERASI 1 8.1 Nombor perpuluhan hingga tiga tempat perpuluhan. 2 8.2 Nilai nombor perpuluhan. 3 8.3 Penambahan nombor perpuluhan 4 8.3 Penolakan nombor perpuluhan. 5 8.4 Pendaraban nombor perpuluhan. 6 8.5 Pembahagian nombor perpuluhan.
  2. 2. 7 8.6 Penyelesaian masalah nombor perpuluhan. TAJUK : 9. PERATUS BIDANG : NOMBOR DAN OPERASI 1 9.1 Nilai peratus. TAJUK : 10. WANG HINGGA RM100 000 BIDANG : NOMBOR DAN OPERASI 1 10.1 Nilai wang hingga RM100 000 2 10.2 Penambahan nilai wang. 3 10.3 Penolakan nilai wang. 4 10.4 Penambahan dan penolakan nilai wang. 5 10.5 Pendaraban nilai wang. 6 10.6 Pembahagian nilai wang. 7 10.7 Penyelesaian masalah. 8 10.8 Mata wang asing. 9 10.9 Instrumen pembayaran TAJUK : 11. MASA DAN WAKTU BIDANG : SUKATAN DAN GEOMETRI 1 11.1 Perkaitan dalam masa. 2 11.2 Penambahan melibatkan masa. 3 11.3 Penolakan melibatkan masa. 4 11.4 Pendaraban melibatkan masa. 5 11.5 Pembahagian melibatkan masa. 6 11.6 Penyelesaian masalah melibatkan masa dan waktu. TAJUK : 12. PANJANG BIDANG : SUKATAN DAN GEOMETRI 1 12.1 Unit panjang. 2 12.2 Mengukur dan menganggar panjang. 3 12.3 Penambahan panjang. 4 12.4 Penolakan panjang. 5 12.5 Pembahagian panjang. 6 12.6 Penyelesaian masalah melibatkan panjang TAJUK : 13. JISIM BIDANG : SUKATAN DAN GEOMETRI 1 13.1 Operasi bergabung melibatkan jisim. 2 13.2 Penyelesaian masalah melibatkan jisim. TAJUK : 14. ISI PADU CECAIR BIDANG : SUKATAN DAN GEOMETRI 1 14.1 Operasi bergabung melibatkan isi padu cecair. 2 14. 2 Penyelesaian masalah melibatkan isi padu cecair. TAJUK : 15. RUANG BIDANG : SUKATAN DAN GEOMETRI 1 15.1 Sudut. 2 15.2 Garis selari dan garis serenjang. 3 15.3 Perimeter dan luas. 4 15.4 Isi padu pepejal TAJUK : 16. KOORDINAT BIDANG : PERKAITAN DAN ALGEBRA 16.1 Koordinat pada sukuan pertama TAJUK : 17. NISBAH DAN KADARAN
  3. 3. BIDANG : PERKAITAN DAN ALGEBRA 1 17.1 Kadaran. TAJUK : 18. PENGURUSAN DATA BIDANG : STATISTIK DAN KEBARANGKALIAN 1 18.1 Data.

×