Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Organisasi ppm

2,922 views

Published on

 • Be the first to comment

Organisasi ppm

 1. 1. ORGANISASI PPM Major Haji Mior Rosli bin Dato' Haji Mior Mohd Jaafar(Retired) Chief Scout Commissioner, Federal Territory, Kuala Lumpur
 2. 2. Kajian oleh Mejar Mior Rosli, PN PPM WPKL JUN 2008 “The Scoutmaster's conjuring trick” yang di maksudkan oleh BP
 3. 3. Kajian oleh Mejar Mior Rosli, PN PPM WPKL JUN 2008 BP Menegaskan, “Scouting is not Soldiering” (POR 31)
 4. 4. Kajian oleh Mejar Mior Rosli, PN PPM WPKL JUN 2008 Apakah Tugas Utama Pengakap Mengikut Akta Pengakap 1968 dan POR PPM? Pesuruhjaya-Pesuruhjaya diperingkat IbuPejabat PPM Mengubal dan mengeluarkan Dasar Latihan Perhubungan antarabangsa Merancang dan mengadakan program pembangunan Pengakap di peringkat Nasional Pesuruhjaya-Pesuruhjaya diperingkat Negeri Mengalak dan memberi kemudahan-Kemudahan melatih Pengakap Negeri dan mengadakan program-program. Berkerjasama dengan Majlis Negeri, Pandu Puteri, BP Guilds untuk pembangunan Pengakap Memajukan taraf pengakapan dalam negeri. Pesuruhjaya-Pesuruhjaya diperingkat Daerah Berkerjasama dengan Majlis Pengakap Daerah untuk pembangunan Pengakap Daerah Mengawasi dan melatih Kumpulan-Kumpulan Pengakap dari hal peningkatan kepengakapan dan program-program daerah. Menentukan pendaftaran kumpulan dan ahli-ahli Pemimpin-Pemimpin Memimbing Pengakap supaya mencapai Tujuan dan Objektif PPM Berhubung rapat dengan kuasa penganjur & Ibu Bapa Pengakap. Berkerjasama dengan Pesuruhjaya Daerah bagi meyeragamkan. Pengakap-Pengakap Memahami cara hidup dalam sistem berpatrol Sambil bersuka, Sentiasa taat pada Tuhan, Raja dan Negara; Menolong orang setiap masa dan mengikut Undang-Undang Pengakap Berusaha mendapat Anugerah Pengakap Raja dan/atau BP Award
 5. 5. Kajian oleh Mejar Mior Rosli, PN PPM WPKL JUN 2008 MAJLIS PENGAKAP
 6. 6. Kajian oleh Mejar Mior Rosli, PN PPM WPKL JUN 2008 APAKAH MAKSUD MAJLIS? Mengikut Seksyen 6(1) Akta Pengakap 1968, Majlis adalah satu badan yang bertanggungjawab mentadbirkan segala urusan-urusan Perbadanan.
 7. 7. Kajian oleh Mejar Mior Rosli, PN PPM WPKL JUN 2008 Ada berapa Jenis Majlis Pengakap? • Majlis Pengakap (Negara) [POR 12] • Majlis Pengakap Negeri [POR109 hingga POR 120] • Majlis Pengakap Daerah (atau nama asal dalam POR di kenali sebagai Persekutuan Tempatan) [POR 131 hingga POR 164] • Majlis Kumpulan [POR 201 hingga 212]
 8. 8. Kajian oleh Mejar Mior Rosli, PN PPM WPKL JUN 2008 APAKAH TANGGUNGJAWAB MAJLIS MENGIKUT AKTA PENGAKAP 1968? • Mentadbir Urusan-urusan Perbadanan [S.6(1)] • Membuat Ketetapan mengenai segala surat ikatan, suratan dan lain-lain suratcara yang perlu di menterikan [S.7(2)] • Merekod dan menyimpan daftar ahli tiap-tiap Pengakap [S.8(1)] • Membuat, mengubah atau membatalkan kaedah dan Undang- Undang Kecil Perbadanan.[S.9] • Memindah milik harta atas nama PPM Negeri atau Pesuruhjaya Pengakap kepada Perbadanan [S.10(1)] • Segala urusan hutang dan tanggunggan yang kena bayar dan yuran dan caruman yang perlu di kutip oleh Perbadanan [S.10(2)] • Mengunakan Pendapatan bagi tujuan membangunkan perbadanan [S.11]
 9. 9. Kajian oleh Mejar Mior Rosli, PN PPM WPKL JUN 2008 APAKAH TANGGUNGJAWAB MAJLIS MENGIKUT POR? • Mencari dan mentadbirkan segala wang [POR 12(3)(a)(i)] • Menjual lencana dan lambang-lambang kebesaran yang terkawal kepada ahli-ahli [POR 12(3)(b)] • Menguruskan kedai pengakap [POR 12(3)(c)] • Menerbit, menyiar dan menjual buku dan risalah pengakap [POR 12(3)(d)] • Mengatur dan menjalankan sebaran am dalam apa cara pun [POR 12(3)(e) dan POR35(2)] • Menguruskan Mesyuarat-Mesyuarat, pertunjukan-pertunjukan, perhimpunan-perhimpunan, gerakerja kebangsaan [ POR 12(3)(f)] • Mengelola Persaudaraan Pengakap BP [POR12(3)(g)] • Melantik JuruKira Professional [POR 12(3)(h)] • Meminda mengubah dan menambah POR ini [POR12(3)(i) dan POR 48] Sambung…
 10. 10. Kajian oleh Mejar Mior Rosli, PN PPM WPKL JUN 2008 APAKAH TANGGUNGJAWAB MAJLIS MENGIKUT POR? Sambungan… (tugas berikut perlu persetujuan dari Ketua Pesuruhjaya Negara) • Pencalunan anugerah Pengakap [POR12(3)(j)] kecuali Pingat Semangat Padi dan Pingat semangat Rimba hanya oleh Ketua Pengakap Negara [POR393(4)] • Menjalankan tugas mengikut Akta Pengakap 1968 [POR12(3)(k)] • Melantik, menggelola, membuang/mengantung pekerja Persekutuan [POR12(3)(l)] • Menerima semula,mengantung atau membuang ahli [POR 12(3)(m)] • Pendaftaran dan memansuhkan Majlis Pengakap Negeri/Daerah [POR12(3)(n)] • Pendaftaran dan memansuhkan Kumpulan-Kumpulan [POR12(3)(o)] • Memberi kuasa Pengeluaran Tualiah-Tualiah [POR12(3)(p)] • Mengambil pekerja untuk Ibupejabat dan Majlis Pengakap [POR12(3)(q)] • Meyelaraskan kerja-kerja Majlis Negeri dan Daerah [12(3)(r)]
 11. 11. Kajian oleh Mejar Mior Rosli, PN PPM WPKL JUN 2008 SIAPAKAH AHLI-AHLI MAJLIS PENGAKAP NEGARA? Yang Di-Pertua Majlis Pengakap Dijawat oleh Ketua Pengakap Negara [POR12(1), POR12(4)] Naib Yang Di-Pertua Di pilih [POR12(4)] Ketua Pesuruhjaya Negara Bertauliah [POR11(4)] Penolong-Penolong Ketua Pesuruhjaya Negara Bertauliah [POR11(5)] – Jumlah tidak ditetapkan Pesuruhjaya Antarabangsa Bertauliah [POR11(6)] Penolong-Penolong Ketua Pesuruhjaya Antarabangsa Sarawak dan Sabah Bertauliah (2 orang) [POR11(7)] Pesuruhjaya Latihan Negara Sijil Kehormatan olih WOSM [POR11(8)] Pesuruhjaya- Pesuruhjaya Negeri Bertauliah (17 orang) Setiausha-Setiausaha Majlis Pengakap Negeri Di pilih (17 orang) Setiausha Latihan Negara Bertauliah Pengelola Persaudaraan Pengakap BP Negara Bertauliah Bendahari Majlis Pengakap Di pilih Ketua Setiausaha Majlis Pengakap Di pilih Seorang Wakil Ahli Majlis dari tiap-tiap Negeri Dilantik (17 orang) Wakil dari Kementerian Kewangan Dilantik (1 orang) Wakil dari Kementerian Pendidikan Dilantik (1 orang) Wakil dari Kementerian Belia dan Sukan Dilantik (1 orang) Wakil dari Pandu Puteri Dilantik (1 orang) 20 orang Ahli Majlis yang di pilih Di pilih (20 orang)
 12. 12. Kajian oleh Mejar Mior Rosli, PN PPM WPKL JUN 2008 Majlis Pengakap Negara boleh Melantik Jawatan Kuasa Kerja (EXCO) seperti berikut: Yang Di-Pertua EXCO Pengakap POR 12(6)(a) Naib Yang Di-Pertua EXCO Pengakap Ketua Pesuruhjaya Negara Penolong-Penolong Ketua Pesuruhjaya Negara Pesuruhjaya Antarabangsa ATAU Wakilnya Pesuruhjaya Latihan Negara ATAU Wakilnya Ketua Setiausaha (Lihat POR 38) Bendahari Majlis Pengakap Ahli Majlis (Yang di lantik oleh Menteri Kewangan) Ahli Majlis (Yang di lantik oleh Menteri Pendidikan) Ahli Majlis (Yang di lantik oleh Menteri Belia & Sukan) Tiga orang Ahli Majlis Pengakap
 13. 13. Kajian oleh Mejar Mior Rosli, PN PPM WPKL JUN 2008 Majlis atau EXCO Majlis boleh Melantik Jawatan Kuasa Kecil Bagi Tugas-Tugas Spesifik Tertentu –[POR 12(6)(e)]
 14. 14. Kajian oleh Mejar Mior Rosli, PN PPM WPKL JUN 2008 Apakah Ciri-Ciri Utama yang Membezakan diantara Ahli Pengakap Rasmi dan Ahli Majlis? PEMIMPIN PENGAKAP RASMI AHLI MAJLIS PENGAKAP Sukarela POR 13 Sukarela POR 13 Perlu Mohon/Lantik dan Daftar POR62, 63, 64 DiLantik/DiPilih POR12 POR Pemimpin dan Pesuruhjaya ada Tauliah POR11(d) Memegang Sijil Kuasa Majlis POR11 (3)(f) Menguruskan Latihan,Program,Pembangunan Budak-Budak dan Pemimpinnya POR11(4) hingga POR11(8) Menguruskan segala urusan Perbadanan termasuk semua hal kewangan, harta, perniagaan, mencari dana,Pembangunan keseluruhan perbadanan Akta 1968 Tertakluk Kepada Persetiaan dan Undang-Undang Pengakap POR4 Tidak di wajibkan Membuat Ikrar POR5 Tidak boleh Melibatkan diri dalam Kewangan dan perniagaan/minta wang POR 28 Bertanggongjawab semua hal Kewangan termasuk mencari wang POR Bhg III Sek V
 15. 15. Kajian oleh Mejar Mior Rosli, PN PPM WPKL JUN 2008 Dari perbezaan Tugas, Tanggungjawab, dan peranan maka bolehlah kita buat gambaran bahawa organisasi PERBADANAN seperti berikut>>>>>>……
 16. 16. Kajian oleh Mejar Mior Rosli, PN PPM WPKL JUN 2008 ORGANISASI PPM YANG DI PERBADANKAN PENAUNG UTAMA PENAUNG-PENAUNG (NEGERI) KETUA PENGAKAP NEGARA KETUA PESURUJAYA PENGAKAP NEGARA PENOLONG KETUA PESURUJAYA NEGARA PESURUHJAYA PENGAKAP NEGERI KETUA SETIAUSAHA PPM PESURUHJAYA IBUPEJABAT PENOLONG PESURUHJAYA DAERAH PESURUJAYA DAERAH PEMIMPIN KUMPULAN PENOLONG PESURUJAYA NEGERI PEMIMPIN PENGAKAP KANAK-KANAK PEMIMPIN PENGAKAP MUDA PEMIMPIN PENGAKAP KELANAPEMIMPIN PENGAKAP REMAJA MAJLIS PENGAKAP NEGARA EXCO MAJLIS PENGAKAP NEGARA JAWATANKUASA-JAWATANKUASA KECIL MAJLIS PENGAKAP MAJLIS PENGAKAP NEGERI MAJLIS PENGAKAP DAERAH SETIAUSAHA MAJLIS PENGAKAP MAJLIS KUMPULAN* KETUA ENAM SEKAWAN PENOLONG KETUA ENAM SEKAWAN PEK KETUA TROOP PENGAKAP MUDA PENOLONG KETUA PATROL PENGAKAP MUDA AHLI KELANA PENOLONG KETUA PATROL* KETUA KREW KELANA PENOLONG KETUA KREW KETUA PATROL*KETUA PATROL PENOLONG KETUA TROOP KETUA TROOP PENGAKAP REMAJA PENOLONG KETUA TROOP KETUA PATROL PENOLONG KETUA PATROL PENGAKAP REMAJA
 17. 17. Kajian oleh Mejar Mior Rosli, PN PPM WPKL JUN 2008 ORGANISASI KEPIMPINAN DARI KALANGAN ORANG DEWASA PPM KETUA PENGAKAP NEGARA KETUA PESURUJAYA PENGAKAP NEGARA PENOLONG – PENOLONG KETUA PESURUJAYA NEGARA PESURUJAYA ANTARABANGSA PESURUJAYA LATIHAN NEGARA PESURUHJAYA-PESURUJAYA NEGERI PESURUHJAYA-PESURUHJAYA IBUPEJABAT PENOLONG PENOLONG PESURUJAYA NEGERI PESURUHJAYA PESURUJAYA DAERAH PENOLONG PENOLONG PESURUHJAYA DAERAH PEMIMPIN PEMIMPIN KUMPULAN KETUA SETIAUSAHA (PIP) PENOLONG-PENOLONG PESURUJAYA ANTARABANGSA PASUKAN LATIHAN NEGARA TIMBALAN-TIMBALAN KETUA KEM KETUA-KETUA AKELA PENOLONG- PENOLONG TIMBALAN KETUA KEM PENOLONG PESURUHJAYA LATIHAN PENOLONG PENOLONG PEMIMPIN KUMPULAN PEMIMPIN PENGAKAP KANAK-KANAK PEMIMPIN PENGAKAP MUDA PEMIMPIN PENGAKAP REMAJA PEMIMPIN PENGAKAP KELANA KUMPULAN PENGAKAP PERSEORANGAN PEMIMPIN PEMIMPIN KUMPULAN MAKTAB PEMIMPIN PEMIMPIN KUMPULAN UNIVERSITI KAKITANGAN IBUPEJABAT
 18. 18. Kajian oleh Mejar Mior Rosli, PN PPM WPKL JUN 2008 MAJLIS PENGAKAP NEGARA YANG DIPERTUA (KETUA PENGAKAP NEGARA) NAIB YANG DIPERTUA Ahli-Ahli Rasmi Ahli-Ahli DiLantik Ahli-Ahli DiPilih KETUA PESURUJAYA PENGAKAP NEGARA PENOLONG – PENOLONG KETUA PESURUJAYA NEGARA PESURUJAYA ANTARABANGSA 2 PENOLONG-PENOLONG PESURUJAYA ANTARABANGSA (SARAWAK DAN SABAH) PESURUJAYA LATIHAN NEGARA 17 PESURUHJAYA-PESURUJAYA NEGERI 17 SETIAUSAHA-SETIAUSAHA MAJLIS PENGAKAP NEGERI PENGELOLA PERSAUDARAAN PENGAKAP B.P. NEGARA BENDAHARI MAJLIS PENGAKAP KETUA SETIAUSAHA MAJLIS PENGAKAP 17 AHLI BIASA MEWAKILI MAJLIS SETIAP NEGERI AHLI BIASA MEWAKILI PANDU PUTERI AHLI BIASA MEWAKILI KEMENTERIAN KEWANGAN AHLI BIASA MEWAKILI KEMENTERIAN PENDIDIKAN AHLI BIASA MEWAKILI KEMENTERIAN BELIA & SUKAN TIDAK LEBIH DARI 20 AHLI BIASA JUMLAH AHLI MAJLIS: LEBIH KURANG 86 ORANG KORUM MESYUARAT: SATU PERTIGA JUMLAH AHLI
 19. 19. Kajian oleh Mejar Mior Rosli, PN PPM WPKL JUN 2008 EXCO MAJLIS PENGAKAP NEGARA YANG DIPERTUA NAIB YANG DIPERTUA KETUA PESURUJAYA PENGAKAP NEGARA PENOLONG – PENOLONG KETUA PESURUJAYA NEGARA PESURUJAYA ANTARABANGSA ATAU WAKIL PESURUJAYA LATIHAN NEGARA ATAU WAKIL KETUA SETIAUSAHA BENDAHARI MAJLIS PENGAKAP AHLI BIASA MEWAKILI KEMENTERIAN KEWANGAN AHLI BIASA MEWAKILI KEMENTERIAN PENDIDIKAN AHLI BIASA MEWAKILI KEMENTERIAN BELIA & SUKAN 3 AHLI BIASA YANG DIPILIH JUMLAH: Lebih Kurang 18 orang KORUM: 8 orang NOTA: EXCO Boleh Melantik Jawatan Kuasa-Jawatan Kuasa Kecil Jika Perlu EXCO ADALAH DILANTIK OLEH MAJLIS DAN MENGANDONGI PEJAWAT-PEJAWAT SEPRTI DI SEBELAH. SEGALA KEPUTUSAN EXCO ADALAH MUKTAMAT
 20. 20. Kajian oleh Mejar Mior Rosli, PN PPM WPKL JUN 2008 ORGANISASI KEPIMPINAN DARI KALANGAN PENGAKAP KANAK-KANAK PENGAKAP KANAK- KANAK KETUA ENAM SEKAWAN PENOLONG KETUA ENAM SEKAWAN 4 PENGAKAP KANAK-KANAK KETUA ENAM SEKAWAN KETUA ENAM SEKAWAN KETUA ENAM SEKAWAN KETUA ENAM SEKAWAN KETUA ENAM SEKAWAN KETUA KANAN ENAM SEKAWAN (DILANTIK DARI SALAH SEORANG KETUA ENAM SEKAWAN) PENOLONG KETUA ENAM SEKAWAN PENOLONG KETUA ENAM SEKAWAN PENOLONG KETUA ENAM SEKAWAN PENOLONG KETUA ENAM SEKAWAN PENOLONG KETUA ENAM SEKAWAN MAJLIS KETUA ENAM SEKAWAN (DARI KALANGAN KETUA ENAM SEKAWAN DAN PEMIMPIN) 4 PENGAKAP KANAK-KANAK 4 PENGAKAP KANAK-KANAK 4 PENGAKAP KANAK-KANAK 4 PENGAKAP KANAK-KANAK 4 PENGAKAP KANAK-KANAK IKRAR PENGAKAP KANAK-KANAK “Kami/saya akan buat sehabis baik” UNDANG-UNDANG PEGAKAP KANAK-KANAK 1. Pengakap Kanak-kanak mengikut kata Tuk Guru 2. Pengakap Kanak-Kanak tiak mengikut kata hatinya sendiri 8 Tahun -11 Tahun
 21. 21. Kajian oleh Mejar Mior Rosli, PN PPM WPKL JUN 2008 ORGANISASI KEPIMPINAN DARI KALANGAN PENGAKAP MUDA/REMAJA PENGAKAP MUDA/REMAJA MAJLIS KETUA PATROL KETUA TROOP KETUA PATROL PENGAKAP MUDA KETUA PATROL PENGAKAP MUDA KETUA PATROL PENGAKAP MUDA KETUA PATROL PENGAKAP MUDA KETUA PATROL PENGAKAP KANAN KETUA PATROL PENGAKAP KANAN PENOLONG KETUA PATROL PENGAKAP MUDA PENOLONG KETUA PATROL PENGAKAP MUDA PENOLONG KETUA PATROL PENGAKAP MUDA PENOLONG KETUA PATROL PENGAKAP MUDA PENOLONG KETUA PATROL PENGAKAP KANAN PENOLONG KETUA PATROL PENGAKAP KANAN 4 HINGGA 6 PENGAKAP MUDA 4 HINGGA 6 PENGAKAP MUDA 4 HINGGA 6 PENGAKAP MUDA 4 HINGGA 6 PENGAKAP MUDA 2 HINGGA 5 PENGAKAP KANAN 2 HINGGA 5 PENGAKAP KANAN KETUA PENGAKAP KANAN 11Tahun -15 Tahun 15Tahun -18 Tahun
 22. 22. Kajian oleh Mejar Mior Rosli, PN PPM WPKL JUN 2008 ORGANISASI KEPIMPINAN DARI KALANGAN PENGAKAP KELANA MAJLIS PENGAKAP KELANA (satu ahli bagi setiap 4 kelana) BAKAL KELANA (18-21 TAHUN) PENGAKAP KELANA (18-22 TAHUN) PENGAKAP KELANA KANAN (22 TAHUN KEATAS) PEMIMPIN BERTAULIAH (DARI KALANGAN KELANA) KETUA KREW KELANA
 23. 23. Kajian oleh Mejar Mior Rosli, PN PPM WPKL JUN 2008 Scoutmastership To be one… MUST Know how TO TRAIN “THE BOY” I. Developing CHARACTER II. HEALTH AND PHYSICAL DEVELOPMENT III. Understand What is PATROL SYSTEM IV. MAKING YOUR JOB AS A VOLUNTARY CAREER V. Willing to give SERVICE FOR OTHERS
 24. 24. ORGANISASI, KUMPULAN, DAERAH & NEGERI
 25. 25. PESURUHJAYA NEGERI
 26. 26. PESURUHJAYA NEGERI Syarat-Syarat Perlantikan • Pesuruhjaya Negeri adalah dilantik oleh Ketua Pengakap Negara atas perakuan Ketua Pesuruhjaya Negara mengikut bijaksananya setelah menerima permohonan. • Pesuruhjaya Negeri diberi tauliah yang dikeluar-kan oleh Ibu Pejabat PPM mengikut Bahagian IV POR PPM. • Apabila jawatan Pesuruhjaya Negeri kosong, tugas- tugasnya di-jalankan oleh Ketua Pesuruhjaya Negara di Ibu Pejabat PPM atau oleh seorang yang diwakilkan olehnya untuk menjalankan tugas-tugas itu. • Tauliah-Tauliah bagi pangkat-pangkat Ketua Pesuruhjaya Negara, Penolong Ketua Pesuruhjaya Negara, Pesuruhjaya Antarabangsa, Pesuruhjaya Latihan Negara, Pesuruhjaya Ibu Pejabat dan Pesuruhjaya Negeri adalah diuruskan oleh Ibu Pejabat PPM dan permohonan tidak dikehendakkan. Lihat: POR 96 ,POR 98, POR 62,POR 97
 27. 27. Tugas-Tugas Ketua Pesuruhjaya Negeri • Tugas-tugas Pesuruhjaya Negeri dalam Negerinya adalah pada keseluruhannya bertanggungjawab kepada Ketua Pesuruhjaya Negara melalui Ibu Pejabat PPM kerana kebajikan, kemajuan, dan latihan Pergerakan dan kerana mengekalkan POR PPM, dan khususnya:- • (1) Memajukan pertubuhan dan pekerjaan Majlis Pengakap Negeri dengan berkesan. • (2) Bertindak bersama-sama dengan Jawatankuasa Kerja Majlis Pengakap Negeri atas semua perkara bersabit dengan kewangan dan harta Majlis Pengakap Negeri. • (3) Mendapatkan khidmat orang-orang yang layak dilantik sebagai Pesuruhjaya-Pesuruhjaya, dan menguruskan ber-kenaan dengan Tauliah- tauliah mereka, bagaimana ditentukan dalam Bahagian IV POR PPM.
 28. 28. • (4) Memajukan pertubuhan dan perjalanan Majlis-Majlis PPM Daerah dengan berkesan, dan menguruskan berkenaan dengan pendaftarannya mengikut bagaimana Peraturan-Peraturan 132-135 POR PPM, dan menerima daripada Majlis-Majlis PPM Daerah, tidak lewat daripada 31hb Januari pada tiap-tiap tahun salinan- salinan Laporan Tahunan dan kira-kira yang telah dipereksa bersama dengan satu jadual harta Majlis PPM Daerah • • (5) Memberi, mengikut bijaksananya, sehingga 31hb Januari tahun ber-ikutnya, pangkat Pesuruhjaya kehormat yang serupa kepada seorang Pesuruh-jaya yang menyerahkan tauliahnya, dengan kuasa boleh membaharui dari setahun kesetahun. • • (Pesuruhjaya Negeri boleh, jika hendak, mengeluarkan Surat Perlantikannya sendiri kepada Pesuruhjaya Kehormat, tetapi Tauliah yang resmi atau sijil tiada dikeluarkan). • • (6) Menguruskan berkenaan dengan Anugerah-Anugerah di bawah Bahagian IX POR PPM. •
 29. 29. • (7) Menjalankan, atau dengan secara lain mengaturkan mengikut bagaimana Peraturan 126 POR PPM, perjalanan tugas Pesuruhjaya Daerah. • • (8) Memberi keputusan dan, di mana telah ditentukan, melapor kepada Ibu Pejabat PPM atas semua perkara yang dirujukkan kepadanya sebagaimana diarah di bawah Peraturan-Peraturan ini, khususnya dalam sebarang perkara yang berselisehan di antara seorang Pesuruhjaya Daerah dengan Majlis PPM Daerah. • • (9) Menyelesaikan sebarang perselisehan di antara ahli-ahli Pergerakan; dan apabila perlu, rnengambil tindakan mengikut bagaimana Peraturan 123 (3) POR PPM. Sebarang per-selisehan yang tidak terbatas kepada ahli- ahli dalam satu Daerah yang tidak boleh diselesaikan oleh Pesuruhjaya Negeri pada awal-awal lagi mistilah dirujukkan kepada Ibu Pejabat PPM di mana Ibu Pejabat PPM boleh mengikut bijaksananya, melantik seorang pendamai yang bebas dan keputusannya akan diterima sebagai mutamad oleh semua pihak yang berkenaan. • (10) Bekerjasama dan mengekalkan perhubungan yang baik dengan Pandu-Pandu Puteri dan lain-lain pertubuhan--pertubuhan dalam Negeri dan dengan Persaudaraan Pengakap B.P.
 30. 30. Lain-Lain Tugas KETUA PESURUHJAYA NEGERI • Terkecuali daripada Peraturan 41, surat menyurat dengan Kerajaan Negeri (tetapi tidak kepada Duli-Duli Yang Maha Mulia Raja-Raja dan. Tuan-Tuan Yang Terutama Gabnor Pulau Pinang, Gabnor Melaka, Gabnor Sarawak dan Yang Dipertua Negara Sabah), berkenaan dengan perkara-perkara Pengakap sahaja hendaklah dibuat melalui Pesuruhjaya Negeri. Dalam hal ini kiranya perkara-perkara itu melibatkan dasar maka Pesuruhjaya Negeri itu hendaklah terlebih dahulu berunding dengan Ketua Pesuruhjaya Negara. • • Sernua perlantikan Pesuruhjaya-Pesuruhjaya adalah melalui Ketua Pesuruhjaya Negara dan semua Pesuruhjaya adalah bertanggungjawab kepada Ketua Pesuruhjaya Negara bagi menjalankan semua tugas-tugas yang ditanggungkan kepada mereka oleh Ketua Pesuruhjaya Negara. • • Semua Pesuruhjaya-Pesuruhjaya adalah bertanggungjawab bagi menentukan penggunaan Peraturan-Peraturan ini dengan berkesannya dan semua perkara-perkara Dasar yang ditentukan oleh Ketua Pesuruhjaya Negara dari masa ke semasa mengikut kuatkuasa yang diberikan kepada-nya dalam POR PPM dan oleh Perlembagaan serta Akta (Perbadanan) Persekutuan Pengakap Malaysia 1968. • • Membantu dan memberi nasihat kepada Ketua Pengakap Negara dan Ketua Pesuruhjaya Negara untuk hal-hal berkaitan Negerinya dari masa ke semasa. •
 31. 31. PENOLONG-PENOLONG PESURUHJAYA NEGERI • Syarat-Syarat Perlantikan • • Penolong-Penolong Pesuruhjaya Negeri adalah dilantik oleh Ibu Pejabat PBBPM dengan Tauliah-tauIiah mengikut bagaimana dalam Bahagian IV POR PPM. • • Tugas-Tugas • • 2. Jawatan-jawatan itu diadakan untuk menolong Pesuruhjaya Negeri dalam perkara-perkara yang berikut;- • • (a) kerana kerja-kerja 'am bagi seluruh Negeri. • • (b) kerana melatih Pemimpin Pemimpin Pengakap mengikut di bawah Peraturan 104 POR PPM.
 32. 32. • Lain-Lain Tugas • • Semua perlantikan Pesuruhjaya-Pesuruhjaya adalah melalui Ketua Pesuruhjaya Negara dan semua Pesuruhjaya adalah bertanggungjawab kepada Ketua Pesuruhjaya Negara Melalui Pesuruhjaya Negeri bagi menjalankan semua tugas-tugas yang ditanggungkan kepada mereka oleh Pesuruhjaya Negeri. • Semua Pesuruhjaya-Pesuruhjaya adalah bertanggungjawab bagi menentukan penggunaan Peraturan-Peraturan ini dengan berkesannya dan semua perkara-perkara Dasar yang ditentukan oleh Ketua Pesuruhjaya Negara dari masa ke semasa mengikut kuatkuasa yang diberikan kepada-nya dalam POR PPM dan oleh Perlembagaan serta Akta (Perbadanan) Persekutuan Pengakap Malaysia 1968. • • Membantu dan memberi nasihat kepada Pesuruhjaya Negeri untuk hal-hal berkaitan tugas dan jawatan yang di berikan kepadanya dari masa ke semasa.
 33. 33. PESURUHJAYA-PESURUHJAYA DAERAH • Syarat-Syarat Perlantikan • • • Pesuruhjaya-Pesuruhjaya Daerah adalah dilantik oleh lbu Pejabat PPM dengan Tauliah-Tauliah bagaimana dalam Peraturan-Peraturan 63 dan 63 (a) POR PPM. • Di mana jawatan Pesuruhjaya Daerah itu kosong, Pesuruhjaya Negeri akan sama ada mewakilkan seorang daripada Penolong Pesuruhjaya Daerah atau lain Pesuruhjaya memangku sementara atau dia sendiri menjalankan tugas-tugas, sehingga jawatan itu telah diisikan dengan betul.
 34. 34. • Tugas-Tugas Pesuruhjaya Daerah • • Tugas-tugas Pesuruhjaya Daerah dalam daerahnya adalah pada keseluruhannya, bertanggungjawab kepada Pesuruhjaya Negeri dan kepada Ibu Pejabat PPM dengan kerjasama Majlis PPM Daerah mana yang menasabah, bagi kebajikan dan kemajuan Pergerakan dan bagi mengekal-kan Perlembagaan dan Peraturan- Peraturan Persekutuan, khususnya:- • • a. Mengada dan menggalakkan penubuhan Majlis PPM Daerah, Kumpulan- Kumpulan dan Cawangan-Cawangan "Persaudaraan Pengakap B.P." dan menentukan perjalannya dengan berkesan. • • b. Mengadakan kerjasama yang tenteram bagi Majlis PPM Daerah, Pemimpin- Pemimpin dan Jawatankuasa-Jawatankuasa Kumpulan dalam Daerah itu. • • c. Menyelesaikan sebarang perbalahan di antara ahli-ahli Pergerakan. Sebarang perbalahan yang Pesuruhjaya Daerah tidak dapat menyelesaikan pada awal-awal lagi, atau di mana dia sendiri terlibat, mistilah dirujukkan kepada Pesuruhjaya Negeri, siapa, jika dia sendiri tidak dapat menyelesaikan, akan dengan serta merta (melainkan dalam perkara-perkara peraturan di bawah Bahagian IV POR PPM) melantik seorang pendamai bebas yang keputusannya, mistilah diterima sebagai mutamad oleh semua pihak yang berkenaan.
 35. 35. • d. Menyeliakan latihan Pemimpin-Pemimpin dan PENGAKAP--PENGAKAP. • • e. Selalu melawat Kumpulan-Kumpulan dan menasihat bagai-mana hendak menjalankannya mengikut garisan- garisan yang ditentukan dalam "'Berpengakap bagi Budak-Budak", "Buku Panduan Pengakap Kanak- Kanak'', "Kejayaan Berkelana" dan sastera yang ada sekarang bagi Pengakap Kanan dan Iain-lain sastera yang telah diluluskan dan Perlembagaan dan Peraturan-Peraturan. • • f. Menguji pemakai sebarang lencana-lencana kepandaian atas pengetahuannya dalam perkara itu, dengan kuasa menarik balik lencana itu jika pengetahuannya tidak mencukupi.
 36. 36. g. Menjalankan, bagaimana yang telah ditentukan, atas semua perkara- perkara yang telah diberikan kepadanya di bawah POR PPM dan, khususnya dengan: • • Tauliah-tauliah di bawah Bahagian IV POR PPM. • • Pangkat-pangkat Kehormat dan yang tidak Bertauliah di bawah Peraturan- Peraturan 155-156 POR PPM. • • Pendaftaran-pendaftaran Kumpulan di bawah Per-aturan-Peraturan 177-196 POR PPM. • • Keahlian PENGAKAP-PENGAKAP di bawah Per-aturan-Peraturan 197-200 POR PPM • • Bintang-bintang dan Anugerah-anugerah di bawah Bahagian IX POR PPM. • • "Persaudaraan Pengakap B.P." di bawah Peraturan-- Peraturan dan Dasar berkenaan dengannya. •
 37. 37. • h. Memberi, mengikut bijaksananya, kebenaran berkhemah kepada PENGAKAP-PENGAKAP dan Pemimpin-Pemimpin dalam Daerahnya, dan menyelia semua perkhemahan yang diadakan dalam Daerah, sama ada oleh PENGAKAP--PENGAKAPNYA sendiri atau PENGAKAP-PENGAKAP yang melawat atau Pemimpin-Pernimpin. • • i. Mengawal atas semua PENGAKAP-PENGAKAP yang melawat sama ada berkhemah atau tidak; jika perlu, melaporkan perkara-perkara itu kepada Pesuruhjaya Negeri, siapa akan kelak memberitahu Pesuruhjaya Daerah, Daerah daripada mana PENGAKAP itu datang jika dalam Negeri yang sama, atau kepada Ibu Pejabat PBBPM jika datangnya daripada Negeri yang lain. • • J. Menyatukan tugas-tugasnya sendiri dengan tugas-tugas Persekutuan Tempatan dalam sebarang pihak di Daerahnya di mana tiada badan yang seumpamanya buat sementara waktu. • • K. Bekerjasama dan mengekalkan perhubungan yang baik dengan Pandu- Pandu Puteri dan lain-lain pertubuhan latihan belia dalam Daerah, dan dengan orang awam.
 38. 38. • Lain-Lain Tugas • • Bertanggungjawab kepada Ketua Pesuruhjaya Negara bagi menjalankan semua tugas-tugas yang ditanggungkan kepada mereka oleh Ketua Pesuruhjaya Negara. • • Bertanggungjawab bagi menentukan penggunaan Peraturan- Peraturan POR PPM dengan berkesannya dan semua perkara- perkara Dasar yang ditentukan oleh Ketua Pesuruhjaya Negara dari masa ke semasa mengikut kuatkuasa yang diberikan kepada-nya dalam POR PPM dan oleh Perlembagaan serta Akta (Perbadanan) Persekutuan Pengakap Malaysia 1968. • • Membantu, melapur dan memberi nasihat kepada Pesuruhjaya Negeri untuk hal-hal berkaitan Kawasannya dari masa ke semasa.
 39. 39. PENOLONG PESURUHJAYA DAERAH • Syarat-Syarat Perlantikan • 1. Penolong-Penolong Pesuruhjaya Daerah adalah dilantik oleh Ibu Pejabat PPM dengan Tauliah-tauliah mengikut dalam Peraturan-Peraturan 63 dan 63 (a) POR PPM. • Tugas-Tugas • 2. Jawatan-jawatan itu diadakan kerana memberi pertolongan kepada Pesuruhjaya Daerah dalam saluran-saluran yang berikut:- • • (1) kerana kerja-kerja 'am bagi keseluruh Daerah. • • (2) kerana kerj,a-kerja khas, iaitu Pengakap Kanak-Kanak, Pengakap-Pengakap, Pengakap-Pengakap Kanan, Pengakap_ Pengakap Kel,ana, Pengakap-Pengakap Laut, Pengakap-Pengakap Udara, Pengak,ap-Pengakap Cacat. • • (3) Dalam kerja-kerja di bawah(2) kerja khas bagi jawatan itu ada disebutkan dalam Tauliah itu.

×