Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Perancangan pengurusan bilik darjah yang berkesan

15,688 views

Published on

Ciri-ciri bilik darjah yang berkesan.

Published in: Education
 • Be the first to comment

Perancangan pengurusan bilik darjah yang berkesan

 1. 1. PERANCANGAN PENGURUSAN BILIKDARJAH YANG BERKESAN Oleh: Jovita, Zulaikha, & Hazlizan. G3.1
 2. 2. CORAK PENGURUSAN BILIK DARJAH YANG BERKESANKERJASAM PERSEKITARAN A BILIK DARJAH YANG POSITIF MENGEKALKAN PERSEKITARAN MATLAMAT BERKESAN PENGURUSA UNTUK N BILIK PEMBELAJARA DARJAH N
 3. 3. Memerlukan kesefahaman antara kedua belah pihak KERJASA MA Elemen kerjasama boleh diterap semasa:Memilih Perjalanan bilik BBM darjah Jangkaa Objektif Membina n P&P kontrak prestasi tingkah laku
 4. 4. Memperuntukkan Perlu Penglibatan yang Perancangan masa yang diagihkan kurang masa yang baik mencukupi untuk sama rata memuaskanadalah amat perlu murid bersedia menyebabkan peluang terjejas PENGURUSAN PELUANG MASA PEMBELAJARAN MATLAMAT PENGURUSAN Guru harus memberi BILIK DARJAH kesedaran cara untuk melibatkan diri dalam b.darjah PENGURUSAN KENDIRI Guru perlu Akan melahirkan murid membantu murid Melalui kawalan yang untuk mempunyai kendiri murid akan bermotivasi, bekerjasama kebolehan mengurus belajar untuk dan berupaya membina diri bertanggungjawab hubungan sosial
 5. 5. Pembelajaran berlaku dengan lancar  Murid memprosesmaklumat-ingatan – praktik- aplikasi
 6. 6. Rutin Peraturan Akibat Rutin dan peraturan bilik darjahPERSEKITARAN BILIK DARJAH YANG POSITIF Perancangan ruang pembelajaran Perancangan Ruang pembelajaran fizikal ke atas termasuk ruang ruang persendirian untuk murid
 7. 7. Pergerakan keluar masuk murid dari kelas atau tandas Rutin pentadbiran seperti kehadiranInteraksi antara guru murid–murid Rutin Bilik Darjah Penetapan jadual Pergaulan dalam kelas bertugas
 8. 8. Bersopan Hormati hak dalam bilik orang lain darjah Tolong Peraturan menolongBekerjasamasemasa gerak Mematuhi kerja peraturanberkumpulan sekolah
 9. 9. Tarik balik Keluarkan dari keistimewaan kumpulan Menulis refleksiPenahanan Akibat kesalahan Hantar ke bilik Hubungi Ibu Guru Besar bapa
 10. 10. Setiap murid mempunyai personaliti dan konsep kendiri GALAKKAN PENGLIBATAN MURID MENGEKALKAN PERSEKITARAN BERKESAN UNTUK PEMBELAJARAN LANGKAH KOMUNIKASI YANG PENCEGAHAN BERKESAN Berlaku apabila Langkah pencegahan penyampai dapatdaripada timbul masalah menyampaikan mesej dalam bilik darjah dengan jelas dan difahami
 11. 11. CIRI-CIRI BILIK DARJAHBERKESAN• Suasana demokratik di dlm bilik darjah.• Guru perlu mengambil tanggungjawab sbg pendidik dan fasilitator.• Menimbulkan persekitaran saling mempercayai dan saling menghormati.• Guru mesti percaya setiap murid mempunyai kebolehan untuk mencapai kejayaan.• Guru patut menunjukkan contoh & teladan yang baik utk diikuti.• Jadikanlah b/d tempat yg seronok dan selamat utk murid2.• Guru menunjukkn rasa kecintaan dan semangat yg tinggi utk mengajar dan mendidik murid-murid.• Pembelajaran berasaskan individu.• Mempunyai semangat kekitaan.• Mengamalkan komunikasi yg bkesan di dlm b/d.
 12. 12. LANGKAH PENYEDIAAN PELAN PENGURUSANBILIK DARJAH YANG BERKESAN Menetapkan jenis persekitaran pembelajaran yang diingini .-membangunkan dan mengekalkan persekitaran bilik darjah (pembelajaran berlaku secara berkesan didalamnya). Menetapkan jenis komuniti murid yang diingini- Cara yang digunakan oleh guru untuk mendidik dan mengasuh supaya mempunyai tingkah laku yang dapat menyumbang kpd persekitaran pembelajaran kondusif.- 3 elemen penting : Rancang, susun dan
 13. 13. PROSES MEMBINA PELAN PERANCANGANPENGURUSAN BILIK DARJAH Pengajaran Persekitaran Pencegahan Fizikal Komponen di dalam Pelan Perancangan Sokongan Pembetulan
 14. 14. KOMPONEN PENGAJARANRANCANG SUSUN PRAKTISCorak komunikasi Setiap perkara yg Terang kepadayang ingin dirancang di susun murid tentangdigunakan di dalam mengikut rancangankelas. keutamaan. pengajaran dan Corak dan strategi Tetapkan mana- gaya pengajaranpengajaran yang mana perkara yang anda.akan digunakan. menjadi kepentingan Jika ingin Mengetahui tahap kepada murid dan membuat ujian prapengetahuan sedia guru. bagi mengesanada pelajar dan tahap penguasaankesediaan mereka. murid, terangkan Bagaimana untuk tujuan dandapatkan perjalan kebaikannya.
 15. 15. KOMPONEN PENCEGAHANRANCANG SUSUN PRAKTISBuat senarai rutin Setiap rutin dan Jalankan di dalamperaturan untuk peraturan yang kelas mengikutkelas. dirancang disusun langkah-langkahTetapkan mana- mengikut yang telah disusun.mana rutin yang keutamaan. Tampal peraturantetap dan yang boleh Tetapkan rutin dan dan rutin yang telahbertolak ansur. peraturan yang dibincangkan diBayangkan menjadi kepentingan dalam kelas .senario bagaimana kepada murid dan Tujuannya untukanda akan latih guru. mengingat danmurid menguasai memotivasikanrutin. murid.Tulis langkah2bagaimana untukmengaplikasi rutin
 16. 16. KOMPONEN PEMBETULANRANCANG SUSUN PRAKTISStrategi yang akan Setiap strategi Bincang strategidiguna ketika masalah disusun dan akibat yangtimbul: mengikut akan diguna1) Strg. utk t/laku kategori salah sekiranya berlaku mengganggu. laku yang salah laku.2) Strg. utk mengawal t/laku.3) Strg. utk t/laku yg ditetapkan. Pastikan murid melampau. Pada setiap mendapat mesejRancang strategi yang strategi, yang jelas tentangringkas dan tidak banyak catatkan akibat modifikasi tingkaharahan dan perkataan. yang telah laku supaya merekaTentukan akibat yang dirancang. dapat pengajaran.akan dikenakan tetapi jgnmelampau.
 17. 17. KOMPONEN SOKONGANRANCANG SUSUN PRAKTISCara-cara utk mendidik Susun Mulakanmurid menunjukkan mengikut jenis komponen seawaltingkah laku yang sokongan mungkin.sepatutnya. yang berkesan Beritahu muridFikir cara utk utk peneguhan yangmemotivasikan murid dilaksanakan. akan diterima kedengan bentuk peneguhan atas t/laku ygyang ingin diberi. ditunjukkan.Cara-cara melibatkan Pastikan strategimurid dalam proses yang digunapengawalan kelas. menyeluruh dan adil.Tentukan cara utkberhubung denganibubapa.
 18. 18. KOMPONEN PERSEKITARAN FIZIKAL.RANCANG SUSUN PRAKTISRancang susunan kerusi Tentukan Perkenalkan&meja. perancangan susunan bilik darjahPelan susunan mestilah mana yang dan susun aturfleksibel. perlu murid.Rancang ruang diberikan Tunjuk carapembelajaran lain spt sudut tidakan penggunaan ruangmembaca. segera. belajar.Untuk setiap ruang, Tentukan Demonstrasi carapastikan cara utk libatkan mana yang yang betul utkmurid supaya perlu penjagaan ruangdimanfaatkan. ditetapkan tersebut denganElemen spt kebersihan, oleh anda dan baik.pencahayaan dan mana yangkeselamatan diambil kira. boleh dibincang dgn
 19. 19.  Laksanakan pelan pengurusan pada hari pertama anda masuk ke kelas. Terangkan matlamat yang ingin dicapai sewaktu proses pembelajaran bagi sepanjang tahun. Berbincang dengan murid dengan memperkenalkan rutin serta peraturan mengikut perancangan. Bagi kelas yang kelihatan tidak bersedia dan bermasalah, guru harus memulakan dalam keadaan autokratik. kemudian barulah beransur-ansur libatkan murid dalam proses disiplin kelas,membuat keputusan dan mengawal t/laku.
 20. 20.  Setelah berbincang dengan murid dan semua peraturan serta rutin telah dipersetujui oleh semua, jadikan ia satu penyataan rasmi/formal. Seolah-olah dibuat dalam bentuk kontrak, dan salinan asal dismpan oleh murid, salinan pendua disimpan oleh anda.. Dokumen ini boleh dijadikan sebagai bukti dan peringatan pada masa akan datang.
 21. 21. CONTOH PELAN PERANCANGAN BILIK DARJAH

×