Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Rph dunia seni visual tahun 1 corak&rekaan

13,406 views

Published on

Published in: Education
  • Be the first to comment

Rph dunia seni visual tahun 1 corak&rekaan

  1. 1. RPH DUNIA SENI VISUAL TAHUN 1Matapelajaran : Dunia Seni VisualTahun : 1 _____________Tarikh : _______________________________Masa : _______________________ (60 minit)Bidang : Membuat Corak dan RekaanTema : Alam Semula JadiAktiviti : CapanTajuk : Hiasan TabungMedia : Alat : berus, palet, dan daun Bahan : kertas lukisan dan warna air atau warna poster atau temperaBahan Bantu Mengajar : Contoh-contoh corak teknik capan.EMK : Elemen Kreativiti dan Inovatif ,Elemen KeusahawananOBJEKTIF/HASIL PEMBELAJARAN: Pada akhir pembelajaran ini, murid dapat; 1. Menghasilkan corak untuk hiasan tabung. 2. Melakukan aktiviti seni dengan selamat 3. Menceritakan hasil karya seni yang dibuat.STANDARD KANDUNGAN1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni (unsur seni dan prinsip rekaan : rupa, warna, jalinan,harmoni, dan kesatuan) yang terdapat pada objek buatan manusia dan karya seni dalampenghasilan corak menggunakan teknik capan .2. Aplikasi pengetahuan, kefahaman, dan kemahiran bahasa seni visualmenerusi penentuanmedia dan teknik dalam penghasilan corak.3. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber, kajian, dan teknologi dalam penghasilan corak.4. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual, sejarahSTANDARD PEMBELAJARAN2.1 Persepsi Estetik Murid dapat mengenal, menamakan, dan memahami bahasa seni visualyang ada pada karya seni.
  2. 2. 2.1.1 Unsur seni2.1.1.1 Rupa – organik dan geometri2.1.1.2 Warna – primer dan sekunder2.1.1.3 Jalinan – tampak dan sentuh2.1.2 Prinsip rekaan2.1.2.1 Harmoni – ulangan atau susunan yang seimbang2.1.2.2 Kesatuan – dalam alam semula jadi2.2 Aplikasi Seni Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalammenghasilkan karya seni.2.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media2.2.1.1 Alat – berus, palet, dan daun2.2.1.2 Bahan – kertas lukisan dan warna air atau warna poster atau tempera2.2.2 Menyatakan teknik penggunaan media dalam penghasilan corak teknik capan2.2.2.1 Teknik – capan (corak terancang)2.3 Ekspresi Kreatif Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan, kefahaman, dan kemahiranbahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni. 2.3.1 Memilih dan mempelbagaikan bahansecara kreatif2.3.2 Menggunakan unsur seni dan prinsip rekaan dalam penghasilan karya2.4 Apresiasi Seni Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakanberpandukan bahasa seni visual.2. 4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan2.4.2 Menceritakan karya sendiri secara lisan2.4.3 Menghargai karya sendiri dan rakan
  3. 3. Fasa Isi Kandungan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Nota Aktiviti Guru Aktiviti MuridLangkah 1 Mencungkil  Guru mencelup  Murid tampilke Menghubungkait (Set idea tangan di dalam hadapan kelas dan Induksi) warna kemudian mengikut arahan guru. (5 Minit) mengecap kertas lukisan  Guru meminta  Murid memberi seorang murid untuk kerjasama mencelup tangan ke dalam warna dan mengecap kain putih  Guru mengaitkan aktiviti mengecap dengan aktiviti untuk hari ini.Langkah 2 Persepsi  Guru menunjukkan  Murid berinteraksi (8 minit) Estetik contoh-contoh karya bersama guru corak yang terhasil berkaitan unsure seni daripada teknik capan.  Guru berinteraksi dengan murid tentang unsur seni dan prinsip rekaan seperti jalinan, rupa, warna, harmoni dan kesatuan.
  4. 4. Langkah 3 Aplikasi Seni  Guru berinteraksi  Murid memberi (5 minit) dengan murid tentang respons tentang jenis- jenis-jenis media yang jenis media yang sesuai untuk membuat sesuai untuk membuat aktiviti corak teknik aktiviti corak teknik capan. capan.  Guru berinteraksi dengan murid tentang cara penggunaan media dalam penghasilan corak teknik capan.Langkah 4 Ekspresi  Guru membimbing  Murid menghasilkan(35 minit) Kreatif murid berdasarkan corak menggunakan langkah-langkah teknik capan dengan berikut. bimbingan guru. Langkah 1  Sediakan sekeping kertas lukisan.  Bancuhkan warna yang hendak digunakan. Langkah 2  Sapukan warna
  5. 5. yang telah dibancuh pada permukaan daun.  Capkan daun yang telah diwarnakan dengan menekankannya pada kertas lukisan. Langkah 3  Ulangi langkah 2 menggunakan warna yang berlainan.  Capkan secara bertindan-tindih sehingga memenuhi ruangan. Langkah 4  Setelah hasil kerja siap dan dikeringkan, hasil tersebut boleh dilekatkan pada tin minuman sebagai hiasan tabung.Langkah 5 Apresiasi Seni  Guru mengawasi  Murid(Penutup) disiplin murid. mempamerkan dan (7 minit) bercerita tentang hasil
  6. 6. kerja sendiri dan rakan-  Guru meminta rakan. murid bercerita pengalaman mereka  Murid menceritakan membuat hasil seni pengalaman masing- kepada rakan. masing ketika mela- kukan aktiviti.REFLEKSI: ____________________________________________________________

×