Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Pristupnica udruga specijalne policije

1,454 views

Published on

Published in: Technology, Travel
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Pristupnica udruga specijalne policije

  1. 1. UDRUGA SPECIJALNE POLICIJE IZ DOMOVINSKOG RATA „ORAO“ Osijek Upisni broj člana: ............................ PRISTUPNICA Ime i prezime............................................................................................................................... Ime oca ili majke...............................................OIB(obavezno)................................................... Datum rođenja......................................................Mjesto rođenja.............................................. Adresa stanovanja....................................................................................................................... Mjesto stanovanja.....................................................Poštanski broj........................................... Telefon (kućni)..................................................Telefon (posao)................................................ Mobilni telefon............................................................................................................................ E-mail.......................................................................................................................................... Zanimanje........................................................................Stručna sprema................................. Trenutni radni status.................................................................................................................. Napomena: Izjavljujem pod kaznenom i moralnom odgovornošću da su svi navedeni podaci vjerodostojni, te ih ustupam na korištenje USPDR „Orao“ Osijek, poradi upisa u registar članova, pod uvjetima određenim Statutom Udruge. Datum:................................................... Vlastoručni potpis:
  2. 2. ................................................................ EVIDENCIJSKI LIST O ČLANU USPDR „Orao“ Osijek Upisni broj:............................ Ime Prezime Ime oca ili majke OIB (obavezno) Datum rođenja Mjesto rođenja Ulica stanovanja Kućni broj Mjesto stanovanja Poštanski broj Telefon/kućni Telefon/mobilni E-mail Zaposlen Da Ne Umirovljen Stručna sprema Zanimanje Radno mjesto Naziv poslodavca Službenik MUP-a Da Ne Ustrojstvena jedinica MUP-a Stambeni status Stan Kuća Podstanar Ostalo Broj članova kućanstva Bračno stanje Da Ne Broj djece Sportska orjentacija Hobi Datum uključivanja u Domovinski rat Postrojba pripadnosti u Domovinskom ratu Datum prvog pristupa u SJP-„Orao“ Status u SJP-„Orao“ tijekom Dom.rata Obnašane funkcije tijekom Dom.rata u SJP Ukupno vrijeme provedeno u SJP- „Orao“ Bojišta-operacije u kojima ste sudjelovali tijekom Domovinskog rata Odlikovanja, medalje, pohvale i nagrade tijekom Domovinskog rata Status HRVI Da Ne Postotak invalidnosti Napomena: Izjavljujem pod kaznenom i moralnom odgovornošću da su svi navedeni podaci vjerodostojni, te ih ustupam na korištenje USPDR „Orao“ Osijek, poradi upisa u registar članova, pod uvjetima određenim Statutom Udruge. Vlastoručni potpis: Datum:..................................................
  3. 3. .................................................................

×