Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Asgmt Mz Rekoder

4,622 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

Asgmt Mz Rekoder

 1. 1. PENDIDIKAN DAN BAHASAJANUARI / 2011HBMS 3203PENGAJARAN MUZIK VNO. MATRIKULASI :NO. KAD PENGNEALAN :NO. TELEFON :E-MEL : <EMEL ID>PUSAT PEMBELAJARAN : INSTITUT PERGURUAN KUALATERENGGANU,
 2. 2. ZURAIDAH BT. ABDULLAHHBMS 3203PENGAJARAN MUZIK V11.0 PENGENALAN1.1 Latar Belakang RekoderRekoder tergolong dalam kumpulan alat muzik tiup( woodwind). Alat muzik inimengandungi bahagia peniup atau pemipit( mouthpiece) yang dipasangkan ke larassilinder yang mengandungi tujuh lubang: enam di hadapan dan satu dibelakang.silinderyang terakhir mengandungi dua lubang berkembar di hadapanStruktur rekoder adalah seperti dalam Gambarajah 1.BAHAGIAN-BAHAGIAN REKODERRekoder terbahagi kepada 3 bahagian utama iaitu kepala, badan dan ekor ( kaki).Bahagian kepala terletaknya bahagian pemipit yang menjadi tempat perletakanbibir semasa meniup. Fipel boleh ditanggalkan.
 3. 3. ZURAIDAH BT. ABDULLAHHBMS 3203PENGAJARAN MUZIK V2Struktur rekoder adalah seperti dalam Gambarajah 2.Bagi teknik meniup rekoder, terdapat lima teknik atau aspek yang perludiamalkan supaya dapat menghasilkan peniupan kualiti ton yang baik.Lima teknik tersebut ialah:1. Postur2. Embouchure3. Penglidahan4. Pernafasan5. PenjarianSemua teknik di atas sangat membantu dalam menghasilkan peniupan kualiti ton yangbaik.
 4. 4. ZURAIDAH BT. ABDULLAHHBMS 3203PENGAJARAN MUZIK V3TEKNIK PERTAMA – POSTURBerdiri selesa, regangkan sedikit tanganCondong 45°Postur memainkan peranan semasa meniup rekoder. Postur yang baik
 5. 5. ZURAIDAH BT. ABDULLAHHBMS 3203PENGAJARAN MUZIK V4membantu untuk menghasilkan kualiti ton yang baik. Postur semasa meniup rekoderialah badan perlu tegak dan berada dalam keadaan selesa. Rekoder dipegang dengankecondongan 45 darjah dari badan. Ini untuk memudahkan pergerakan tangan semasapenjarian. Setelah itu, tangan diregangkan sedikit agar tidak mengganggu pernafasan.Rekoder dipegang dengan jari tangan kiri di bahagian atas dan jari tangan kanandi bahagian bawah. Cara ini adalah praktikal untuk permainan rekoder. Rekoderdiimbangkan dengan diletak pada bibir bawah dan ibu jari tangan kanan. Gunakan„music stand‟ untuk meletakkan skor muzik dan ini juga dapat mengekalkan posturbadan yang tegak.TEKNIK KEDUA – EMBOUCHUREEmbouchure ialah penggunaan otot muka dan pembentukan bibir yang mengikutbentuk pipit (mouthpiece). Masukkan bahagian pemipit di antara bibir. Setelah itubibir dirapatkan dan jangan gigit rekoder. Bibir juga jangan ditegangkan dan pastikanbibir dalam keadaan selesa.
 6. 6. ZURAIDAH BT. ABDULLAHHBMS 3203PENGAJARAN MUZIK V5TEKNIK KETIGA – PENGLIDAHANPenglidahan penting untuk penghasilan not rendah dan not tinggi. Pergerakan lidahmembantu pengeluaran udara dengan kadar yang sesuai dengan kualiti ton.Untuk not tengah, bunyikan „du‟ dengan lidah. Manakala not rendah menggunakanbunyi „lu‟. Bagi not tinggi, bunyikan „tu‟ semasa meniup. Bunyi „du-ku‟ digunakansemasa „double tongueing’. Semasa memainkan not kaitan, hanya pada not pertamaberlaku penglidahan. Bagi permainan secara ‘staccato’, bunyikan „tut‟ untukpenghasilan not pendek.TEKNIK KEEMPAT – PERNAFASANUntuk meniup not rendah, tekanan udara dari ruang diafragma dilepaskanperlahan-lahan serta terkawal. Tekanan udara yang lebih serta dilepaskan secara lajuadalah untuk meniup not tinggi. Bagi satu frasa, hanya satu pernafasan yangdigunakan.TEKNIK KELIMA – PENJARIANBagi tangan kiri, ibu jari bernombor 0 menutup lubang rekoder di bahagianbelakang rekoder. Jari telunjuk bernombor 1 menutup lubang rekoder pertama. Jari
 7. 7. ZURAIDAH BT. ABDULLAHHBMS 3203PENGAJARAN MUZIK V6hantu bernombor 2 menutup lubang rekoder kedua. Jari manis bernombor 3 menutuplubang rekoder ketiga. Untuk tangan kanan, jari telunjuk bernombor 4 menutup lubangrekoder keempat.Jari hantu bernombor 5 menutup lubang rekoder kelima. Lubang rekoder keenamditutup dengan jari manis yang bernombor 6. Lubang rekoder ketuju ditutup denganjari bernombor tujuh iaitu jari kelingking. Terdapat dua pembukaan kecil pada lubangrekoder bernombor 6 dan 7. Tujuan lubang kecil ini adalah untuk menghasilkan bunyisyap dan flat.2.0 LANGKAH PENGAJARAN REKODER
 8. 8. ZURAIDAH BT. ABDULLAHHBMS 3203PENGAJARAN MUZIK V7
 9. 9. ZURAIDAH BT. ABDULLAHHBMS 3203PENGAJARAN MUZIK V8LANGKAH AKTIVITICATATAN11. Guru akan memperdengarkan lagu Bintang kecilkepada pelajar2. Pelajar akan dibimbing untuk menyanyikan laguBintang kecil.Slaid dankibod2( Warm Up )1. Latihan pernafasan dan penglidahanMenggunakan lidah untuk membunyikan sukukata„tu tu tu tu tu tu‟ atau „ du‟, „de‟ dan‟ te‟2. Latihan pelonggaran otot – otot jariGuru menyebut jari 1, 2, 3 ( tangan kiri ). Muridmenunjukkan jari yang disebut oleh guru.3. Pegang pergelangan tangan kanan denganjari 1 danibu jari tangan kiri. Guru memberi latihan penjarian1, 2, 3 / 3, 2 , 14. Murid diminta meletakkan jari pada lengan mengikutnombor yang disebut.3( Latihan penjarian )1. Murid perlu membuat latihan penjarian rekoderterlebih bagi memberi keyakinan kepada murid-murid.2. Memainkan not asas B A G dengan tempolambat,cepat dan sederhana3. Memainkan dengan aras dinamik lembut ( piano )dan kuat ( forte )
 10. 10. ZURAIDAH BT. ABDULLAHHBMS 3203PENGAJARAN MUZIK V94( Latihan Tiruan Melodi )1. Guru memainkan satu baris melodi lagu‟ BintangKecil‟ yang pendek.2. Selepas itu, murid-murid akan menyanyikan lagutersebut dengan Menggunakan solfa.3. Kemudian, murid-murid akan meniup rekoderrangkai melodi lagu , rangkai demi rangkai melaluipendengaran.5( Menepuk Pola Irama )1. Murid akan membuat latihan menepuk pola iramaskor lagu “Bintang Kecil” yang hendak dimainkanterlebih dahulu2. Membuat tepukan pola irama berulang kali sehinggamurid dapat menguasai pola irama skor berkenaan6( Membaca Pola Irama Mengikut Not )1. Murid membaca pola irama mengikut nilai not yangterdapat pada skoryang dipamerkan oleh guru2. Murid membaca skor lagu dengan secara humming „la, la, la, la, la atau da, da, da, da3. Murid akan membaca pola irama dari satu bar ke satubar ,frasa ke frasa,rangkap ke rangkap hinggakeseluruhan skor lagu tersebut.7( Meniup Melodi Lagu )1. Murid meniup melodi lagu bar demi bar,frasa demifrasa,rangkap demi rangkap hinggalah keseluruhanlagu.
 11. 11. ZURAIDAH BT. ABDULLAHHBMS 3203PENGAJARAN MUZIK V103.0 CIPTAAN KAUNTER MELODI LAGU BINTANG KECILLAMPIRAN 14.0 VIDEOLAMPIRAN 22. Guru perlu memastikan murid perlu menguasai setiapbar,sebelum beralih kepada bar seterusnya. Tekniklatih tubi boleh digunakan bagi memastikan muridmenguasai not.3. Bila sudah dapat menguasai setiap bar,frasa danrangkap,barulah ditiup keseluruhan lagu.4. Teknik pengulangan dan latih tubi pada bar yangagak susah dan mencabar perlu dilakukan guru bagimemastikan murid dapat menguasai not-not tersebut.5. Murid memainkan keseluruhan lagu4. Murid akan bermain dalam kumpulan besar.
 12. 12. ZURAIDAH BT. ABDULLAHHBMS 3203PENGAJARAN MUZIK V115.0 ANALISA VIDEOMemimpin ( conducting) bermakna satu komunikasi artistik antara pemimpin danensembel yang dipimpin ketika latihan serta ketika sesuatu persembahan berlangsung. Tugasutama seorang pemimpin ensembel bukan hanya sebagai ketua yang memberi isyarat muladan berhenti, malah adalah untuk menentukan tempo, memberi pelbagai isyarat daripermulaan hingga akhir dengan jelas. Kefahaman tentang elemen-elemen asas dalam muzikseperti tempo, melodi, irama, dinamik dan artikulasi yang dipelajari perlu disampaikanmelalui pelbagai bentuk ekspresi tangan muka dan gesture.5.1 Fungsi tubuh badan semasa memimpin kumpulan koirKebolehan pemimpin koir bukan setakat menggunakan tangan semata-mata, malahekspresi muka, mata, gerak tangan, ekspresi muka dan tubuh badan adalah amatpenting.Fungsi tangan adalah amat penting semasa memimpin kumpulan koir. Tangan kiridan tangan kanan mempunyai peranan tersendiri untuk memimpin kumpulan koir denganbaik. Begitu juga dengan lenggok badan serta kepala dapat membantu ahli-ahli koir membuatekspresi mengikut gerak tubuh pemimpin.Riak wajah pemimpin yang melibatkan mata berperanan sebagai memberi isyarat-isyarat tertentu kepada ahlinya yang juga dinamakan gaya muzikal ( gerak spontan mengikutmud sesebuah lagu ). Tangan kanan dan kiri tidak mempunyai fungsi yang tetap dan padaasanya kedua-dua belah tangan memainkan fungsi yang berbeza. Di dalam video ini,kelihatan pemimpin dapat memainkan peranannya dengan baik. Beliau dapat mengawaldengan baik kumpulan orkestra dan kumpulan koir. Riak wajah beliau yang sentiasatersenyum dapat memberi motivasi kepada ahlinya, malah beliau turut sama membunyikanseni kata lagu atau menyanyi bersama-sama ahli-ahli koirnya.5.2 Teknik-teknik asas memimpin pasukan koirKonduktor yang bagus juga perlu memahami segala elemen-elemen muzik yang perludalam persembahan sesebuah ensembel koir.Selain dari aspek pergerakan tangan dan tubuhbadan, seseorang konduktor juga harus memahami perkara asas kepada sesebuah gubahandari pelbagai aspek yang akan dipersembahkan. Konduktor perlu tahu teknik-teknik asas
 13. 13. ZURAIDAH BT. ABDULLAHHBMS 3203PENGAJARAN MUZIK V12untuk memimpin pasukan koir seperti detik permulaan lagu, rangkap atau frasa untukberhenti , memulakan lagu serta menamatkan lagu.Teknik asas yang utama yang perlu dikuasai oleh pemimpin koir ialah detikpermulaan lagu. Bit persediaan kebiasaannya adalah bagi memulakan masuk menyanyiselepas intro lagu dimainkan. Attack semasa permulaan lagu sangat penting.Konduktorpasukan koir ini dapat memberi tanda isyarat kepada ahli-ahli koir dengan menggunakantangan kiri sebagai persediaan masuk menyanyi. Dengan adanya orkestra yang mengiringikoir ini, ia dapat membantu ahli-ahli koir menyanyi dengan lebih baik dan dapat menyanyipermulaan lagu dengan seragam. Justeru pada permulaan lagu ini attack nya adalah samapada setiap lapisan suara yang telah digubahkan.Teknik asas Bit Berakhir ( Cut-off ) juga amat penting dikuasai oleh pemimpin koir.Cut-off adalah satu isyarat yang amat penting dan perlu dikuasai oleh seorang pemimpinkoir. Isyarat cut-off lagu pada bit terakhir tidak sama seperti kita memberhentikan sesebuahkenderaan yang sedang membuat “ parking “. Pemimpin harus tahu bagaimana isyarat yangbiasa digunakan dalam teknik memimpin. Antara Isyarat tangan tanda cut-off, kebiasaannyadengan membuat genggaman kemas pada kedua-dua belah tangan.Konduktor pasukan koirini dapat menguasai teknik asas Bit berakhir,persembahan lagu ditamatkan dengan serentakdan mengikut tempo.Konduktor kumpulan koir ini adalah ahli muzik yang terlatih dan profesional sertamenguasai ilmu muzik secara formal.Maka persembahan kumpulan koir ini sangat menarikdan berkesan di mana terdapat cresendo dan decresondo. Ahli koir ini juga dapat menyanyidengan baik bersama-sama kumpulan orkestra dan persembahan yang dipamerkan cukupmenarik dan menghiburkan.5.3 Cara memimpin koirDalam tatacara memimpin koir pula,fungsi seseorang konduktor pasukan koir adalahdari awalan menaiki pentas, permulaan lagu hinggalah ke akhiran persembahan sehinggaahli-ahli koir menuruni pentas persembahan.Dalam aspek muzikal, konduktor berperananuntuk menentukan tempo,detik,ekspresi,dinamik,pic serta elemen-elemen muzik yanglain.Konduktor yang berilmu akan dapat memimpin sesebuah persembahan dengancemerlang,begitulah sebaliknya.
 14. 14. ZURAIDAH BT. ABDULLAHHBMS 3203PENGAJARAN MUZIK V13Persembahan koir ini dapat dinilaikan konduktornya telah memimpin pasukan koirtersebut dengan cemerlang sangat profesional dari awalan hinggalah ke penghabisanlagu.Beliau mampu mengawal dan mengkoordinasikan intepretasi lagu, memimpin mengikutdinamik serta mud lagu,mengira detik,mengawal tempo serta elemen-elemen yang lain.Konduktor ini menggunakan kedua-dua belah tangan kiri dan kanan untuk memberi arahankepada ahlinya manakala memek muka, mata dan lenggok badan berperanan untukmenjelaskan kehendak lagu tersebut.Tangan kanan pula berfungsi oleh konduktor untuk memberi indikasi kelajuan tempodan bit lagu. Manakala tangan kiri ke atas dengan tapak tangan menghala ke atas juga bagimengawal dinamika gubahan lagu. Pergerakan tangan kiri menghala ke bawah bersertadengan tapak tangan kanan menghala ke bawah juga untuk menggambarkan dinamikgubahan tersebut.Pergerakan tangan secara „accent‟ digunakan konduktor untukmenggambarkan bahagian gubahan tersebut perlu dinyanyikan dengan tempo allegro danbersemangat.
 15. 15. ZURAIDAH BT. ABDULLAHHBMS 3203PENGAJARAN MUZIK V146.0 KESIMPULANSesebuah kumpulan koir yang baik akan dipimpin oleh seorang konduktor yang benar-benar mahir dan mengetahui ilmu muzik. Sesebuah kumpulan koir sangat bergantung padakepakaran beliau untuk memimpin. Konduktor juga bertindak sebagai ketua yang mengawalsetiap tindak-tanduk ahlinya ketika berada di atas pentas persembahan. Konduktor yangberilmu dan berpengalaman akan dapat menghasilkan persembahan yang mantap danbertenaga. Beliau juga adalah seorang konduktor yang mempunyai kemahiran yang tinggidan luas dalam muzik, memahami skor gubahan lagu serta menguasai elemen-elemen asasmuzik, mengetahui fungsi-fungsi tubuh badan,pergerakan tangan,ekspresi muka,gesturetubuh badan.
 16. 16. ZURAIDAH BT. ABDULLAHHBMS 3203PENGAJARAN MUZIK V15RUJUKAN / REFERENSI1. Prof.Dr. Ansary Ahmed (2008), HBMS 1203 Pengajaran Muzik 1 SekolahRendah, OUM2. Prof.Madya Zaharul Lailiddin Hj Saidon (2010), HBMS 3103 Pengajaran MuzikIV, OUM3. YM Raja Azuan Nahar Raja Adnan (2010), HBMS 3203 Pengajaran Muzik V,OUM

×