Asgmt Emilie Jaques Dalcroze

8,760 views

Published on

Published in: Education
17 Comments
40 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
8,760
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
17
Likes
40
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Asgmt Emilie Jaques Dalcroze

 1. 1. ZURAIDAH BT. ABDULLAHHBMS 2203: PENGAJARAN MUZIK III[1]PENGENALANEMILIE JAQUES DALCROZE(1865-1950)LATAR BELAKANGDilahirkan Julai 6, Vienna 1865, Emile-Henri Jaques (1865-1950) adalah satu-satunyaanak lelaki bagi Jules-Louis dan Julie Jaques, satu pasangan French-Swiss di Vienna, di manabapanya mewakili Switzerland clockmakers. Semasa kanak-kanak Emile dan kakaknya telahdibawa dan diperkenalkan ke konsert-konsert, teater, opera, dan kelas-kelas piano. Selepaskeluarga itu berpindah ke Geneva Switzerland di mana Emilie belajar di belajar diConservatoire de Musique (1877-1883) dan meneruskan latihan profesionalnya di Paris danVienna (1884-1891) dengan Talbot, Fauré, Lavignac, Marmontel, Lussy, Graedener,Prosnitz, Fuchs, dan Bruckner.Dalcroze memulakan karier pertamanya sebagai pengurus muzik di Algiers. Diabekerja sebagai seorang konduktor pada Théatre Des Nouveautés dalam Algiers, di manamuzik Afrika Utara terangsang kepentingannya dalam hubungan-hubungan pergerakanmanusia dan ritma. Kemudian beliau dilantik sebagai profesor solfege dan harmoni. Disinilah beliau mula membentuk sistem Gymnastique Rhythmique (pergerakan ritma sebagai
 2. 2. ZURAIDAH BT. ABDULLAHHBMS 2203: PENGAJARAN MUZIK III[2]pengenalan pendidikan muzik). Dari tahun 1909 hingga 1912, beliau menghabiskankebanyakan masanya dalam membentuk kaedah “eurhythmic “. Bersama-sama dengan pakarjiwa Perancis Edouard Claparide, beliau telah membentuk satu termologi khas iaituPengajaran Muzik Kaedah Dalcroze (Dalcroze Method of Music Instruction).Emile Jaques mula berkarya dengan serius semasa di awal 20an dan berubah namanyakepada Jaques-Dalcroze lebih tersendiri, mungkin bagi mengelakkan kekeliruan denganseorang komposer Perancis terkenal. Kerja-kerja luasnya muzik terlibat untuk orkestra,orkestra kebuk, dan piano; muzik drama-drama; opera; kerja-kerja berkoir; beberapa 1,700buah lagu; dan banyak buku berkaitan .Dalam tahun 1892 Jaques-Dalcroze telah dinamakanseorang profesor pada Conservatoire de Musique de Genève, di mana dia kekal sehingga1910.Dalam tahun 1910, dengan bantuan Wolf dan Harod, Dalcroze menubuhkan sebuahinstitut di Hellarau. Beliau mengajar di sana dari tahun 1911 - 1914. Dalam masa tiga tahunsahaja beliau mempunyai cawangan-cawangan di Perancis, Rusia, German, England danAmerika Syarikat. Perang Dunia Pertama meletus pada tahun 1914 dan Dalcroze terpaksabalik ke Geneva kerana institut ini terpaksa ditutup akibat peperangan. Pada tahun 1915,beliau mengasaskan institut baru di Geneva. Dalam tahun 1925, Dalcroze memindahkan ibupejabatnya ke Paris. Beberapa tahun kemudian beliau kembali semula ke Geneva di InstitutJaques Dalcroze. Beliau bertugas di situ hingga ke akhir hayatnya. Beliau meninggal padatahun 1950 pada usia 85 tahun.FALSAFAHFalsafah Pendidikan Muzik mengikut Dalcroze adalah mengutamakan perasaandanpergerakan fizikal sewaktu menikmati muzik. Beliau berpendapat insanharus bertindak balassecara fizikal melalui pergerakan badan apabilamenghayati melodi muzik. Justeru ituDalcroze memberi penekanan terhadapmemperkembangkan potensi individu untukmengekspresikan perasaan dan dirimelalui muzik. Kebolehan mendengar, memahami danmenikmati muzikmelalui pergerakan secara tidak langsung dapat memberi kebebasan kepada
 3. 3. ZURAIDAH BT. ABDULLAHHBMS 2203: PENGAJARAN MUZIK III[3]individu untuk memperkembangkan daya imaginasi dan idea.Emilie Jaques Dalcrozeberpegang kepada beberapa prinsip bagi menguatkanteori pembelajaran yang diperkenalkan.Antaranya adalah seperti berikut:(i) Secara semula jadi, setiap kanak-kanak mempunyai emosi dan perasaan. Olehyang demikian, pembelajaran muzik awal kanak-kanak haruslah tertumpu tentangstrategi bagaimana hendak menzahirkan emosi muzik kepada bentuk-bentukpergerakan anggota badan yang bersesuaian dengan muzik yang diperdengarkan.(ii) Anggota badan adalah instrumen yang paling dekat bagi kanak-kanak untukmenggambarkan atau meluahkan emosi mereka.(iii) (iii) Kanak-kanak akan bergerak balas secara spontan dengan gaya danpergerakantertentu bagi menyatakan perasaannya terhadap muzik yangdidengari.(iv) Sebelum bermain alat muzik, kanak-kanak harus terlebih dahulu berlatih.Apresiasimuzik di kalangan kanak-kanak tidak dapat diterapkan denganhanya latihan-latihan aural atau penerangan lisan mengenai tonaliti, picdan harmoni. Kefahamantentang elemen-elemen utama dalam muzikdapat diterapkan melalui aktiviti-aktiviti yang mengaitkan pembelajaranmuzik dengan pergerakan manusia sepertiberlari, berjalan, berdiri, dudukdan sebagainya. Sebagai contoh; konsep cepat(allegro) atau sederhana(moderate) dapat dikaitkan dengan pergerakan berlari atauberjalan yangberkait terus dengan pengalaman kehidupan seharian mereka.CIRI-CIRI PENDEKATAN DALCROZEa) Inner HearingDalcroze berpendapat kebanyakan pelajar tidak berupaya untuk menyanyi atau menuliskembalimelodi atau harmoni yang biasa didengari. Justeru itu beliau berpendapat latihan khasperlu diberikan bagi membantu pelajar membentuk inner hearing atau pendengaranmendalam. Kaedah yang dicadangkan ialah melalui solfa. Notasi atau not muzik mestilahdiajar secara sistematik melalui Pendekatan Solfa.
 4. 4. ZURAIDAH BT. ABDULLAHHBMS 2203: PENGAJARAN MUZIK III[4]b) Perasaan IndividuDalcroze telah mengenal pasti bahawa kebanyakan pelajarnya cuma belajarcara memainkanalat muzik dan menyanyi dengan tepat, tetapi pada masayang sama mengabaikan perasaanyang seharusnya dizahirkan denganpergerakan fizikal sewaktu aktiviti permainan alat ataunyanyian tersebut.c) Muzik dan GerakanDalcroze percaya bahawa pelajar dapat merasai dan menghayati pic, iramadan melodisesebuah lagu melalui pergerakan yang tertentu. Oleh yangdemikian, Dalcroze banyakmenuliskan lagu-lagu gerakan (gesture song)yang merupakan gabungan di antara muzik dangerakan yang sesuaidijalankan di peringkat kanak-kanak.1.0 KAEDAH DALCROZE DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARANMUZIKDalcroze memperkenalkan tiga aspek dalam proses pengajaran danpembelajaran muzik iaitu:(a) Eurhythmic(b) Improvisasi(c) Solphege (solfa)1.0.1 EURHYTHMICDalcroze menyedari bahawa murid-murid peka kepada muzik melalui pergerakan.Beliau menamakan kaedahnya sebagai eurhythmics iaitu dalam bahasa Yunani bermaksudgood movement. Mengikut Dalcroze, konsep muzik dapat dibina melalui pergerakan irama.Dalam pelajaran eurhythmics, murid-murid bergerak bebas mengikut muzik yangdidengari.Dalcroze mengesan bahawa pelajarnya cuma belajar cara-cara bermain alat muzikdan menyanyi secara tepat tetapi mengabaikan elemen perasaan sewaktu melakukannya.
 5. 5. ZURAIDAH BT. ABDULLAHHBMS 2203: PENGAJARAN MUZIK III[5]Mereka berjalan, berlari, melompat dan membuat pergerakan mengikut kreativiti diriyang menggambarkan perasaan kepada muzik yang didengarinya.Tiap-tiap murid membuatpergerakan masing-masing mengikut persepsi diri sendiri terhadap muzik, oleh itupergerakan yang terhasil adalah tersendiri. Pembinaan pergerakan murid adalah bermulatindak balas fizikal yang senang kepada kombinasi kompleks yang berpandukan kepadagerak tangan sambil mengira rentak di mana dalam masa yang sama kaki bergerak mengikuttekanan (syncopated patterns) dan kepala mengangguk pada rentak-rentak yangtertentu.Eurhythmics memerlukan penglibatan individu secara menyeluruh dari aspek minda,anggota badan serta emosi diri di mana perkara-perkara berikut dilakukan secara aktif iaitumendengar, merasai (feel), berimaginasi kuat (strong imagination), mengintepretasi bunyidan bertindak/respon/bergerak.Hasil dari penglibatan aktif dan menyeluruh pelajar, Dalcroze mendapati bahawatahap pembelajaran berkaitan dengan elemen atau unsur muzik, seperti irama, melodi,harmoni, bentuk dan lain-lain di kalangan pelajar telah meningkat dan bertambah baikmelalui aktiviti pergerakan dengan muzik. la secara tidak langsung telah menajamkan lagidaya pendengaran (aural) individu terhadap muzik untuk menterjemahkannya kepada gerakanyang sesuai dan kreatif, yang seterusnya membawa kepada celik akal dan literasi muzik dikalangan pelajar.Di dalam pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas, aktiviti eurhythmicsdapat dilaksanakan dalam aktiviti muzik dan gerakan, dimana pada waktu muzik dimainkanmurid akan membuat gerakan bebas mengikut muzik sama ada mengikut lirik lagu atau tidakcontohnya seperti lagu KBSR Tahun Tiga “Sang Kancil dan Buaya “ . Contohnya apabilaingin dilakukan aktiviti ini murid boleh di bahagikan kepada tiga kumpulan. Kumpulanpertama akan menyanyikan lagu manakala kumpulan ke dua akan membuat gerakan sepertibuaya dan kumpulan ini bebas bergerak dan melakukan perlbagai gerakan. Bagi kumpulanketiga mereka akan beraksi seperti kancil dan mereka akan melakukan aktiviti melompatberlari berjalan dan sebagainya. Apabila muzik lagu ini dipasang murid akan bebasmelakukan aktiviti gerakan dalam kumpulan masing-masing mengikut muzik yangdimainkan oleh guru atau membuat sebarang pergerakan lain secara bebas. Dengan
 6. 6. ZURAIDAH BT. ABDULLAHHBMS 2203: PENGAJARAN MUZIK III[6]melakukan pergerakan ini murid dapat menunjukkan kreativiti mereka melalui pergerakanyang dilakukan seperti pergerakan melompat, berjalan, berlari dan lain-lain pergerakan lagi.1.0.2 .IMPROVISASIDalam pendekatan Dalcroze, improvisasi merupakan satu aktiviti yang bolehmeningkatkan imaginasi dan kreativiti pelajar. Improvisasi merupakangabungan atau lanjutankepada aktiviti eurhythmics (pergerakan berirama).Sebelum melakukan aktiviti improvisasi,pengalaman dan pengetahuan asastentang elemen irama dan pic diperlukan. Berdasarkanelemen asas tersebutmaka pelajar melakukan pengubahsuaian, penambahan atau lanjutan.Pelbagaiaktiviti improvisasi boleh dilakukan dengan penggunaan suara, tubuh badandan alatperkusi.Piano merupakan instrumen utama yang digunakan untukmemainkan melodi atauirama asas sebelum pelajar membuat improvisasiterhadap apa yang didengari.Tumpuanaktiviti improvisasi adalah sesuatu yang dilakukan secara spontan,bukannya ditulis ataudirancang terlebih awal. Dalcroze mengatakan bahawasemua orang tanpa mengira bakatboleh dilatih memainkan menghasilkansesuatu karya muzik secara spontan. Setiap murid didalam kelas beliau diajarmencipta muzik sendiri secara berpandu. Pelajar tersebut diberikebebasan danpeluang untuk mengekspresi ciptaannya.Penekanan dalam improvisasi adalah berkenaan dengan latihan irama. Konsepmasadan tenaga yang diterokai dalam sesuatu ruang dalam kelas pergerakanberirama eurhythmicsdipraktikkan kepada bermain piano. Piano menjadi alatutama improvisasi kerana penggunaananggota badan dan muzik sepertipergerakan jari dan tangan.Dalcroze menggunakanimprovisasi untuk mengukuhkan konsep teori danharmoni. Beliau meminta pelajar membuatimprovisasi dari sesuatu melodi kearah pembinaan melodi baru dengan menggunakankefahaman pelajar tentangjeda-jeda. Secara tidak langsung, bermula daripada dua pic yangdicipta akanmelatih pelajar cekap dalam harmoni.
 7. 7. ZURAIDAH BT. ABDULLAHHBMS 2203: PENGAJARAN MUZIK III[7]Dalam pengajaran dan pembelajaran yang dijalankan guru akan memainkan iramadengan menggunakan piano dan murid menjawab irama tersebut dengan bertepuk tangancontohnya :Irama yang dimainkan guru dengan menggunakan pianoDan murid membalas irama guru dengan bertepuk tangan dan membuat improvisasi padairama.Irama yang ditepuk oleh murid1.0.3 Solfege
 8. 8. ZURAIDAH BT. ABDULLAHHBMS 2203: PENGAJARAN MUZIK III[8]Telinga dihubungkaitkan dengan bunyi, manakala keseluruhan saraf dikaitkandengan irama. Solfege pula adalah pengetahuan tentang melodi dan harmoni.Seperti tubuhbadan digunakan sebagai alat berirama semula jadi, suara pulaadalah alat tonal yang natural.Justeru itu, suara bertindak sebagai bahanekspresi dalam Latihan Solfege Dalcroze. Solfegebertindak sebagai ton, hubungkait antara ton dan ton kualiti (timbre).Tujuan solfege diperkenalkan adalah supaya pendidik muzik dapat merancanglatihandan aktiviti bagi tujuan memperkembangkan pendengaran secara aktifdan merangsang sarafpendengaran supaya peka terhadap ketepatan pic. Solfegedalam pendekatan Dalcroze, adalahsatu latihan pendengaran. Pendengaranboleh mempertingkatkan kesedaran tentang pic,perbezaan ton dan perbezaankualiti ton. Pendengaran dalaman (inner hearing) juga dapat
 9. 9. ZURAIDAH BT. ABDULLAHHBMS 2203: PENGAJARAN MUZIK III[9]meningkatkan dayaingatan. Pendengaran dalaman adalah sebutan atau sebahagian daripadaliriknyanyian yang dinyanyikan dalam hati.Pendengaran dalaman dapatditingkatkan melalui nyanyian, melodi, harmoni, pic atauperbezaan kualiti tonatau timbre. la juga dapat mempertingkatkan kemahiran membaca skorsertaimprovisasi secara vokal yang boleh membawa kepada kemahiran muzik yanglebihtinggi seperti ciptaan dan gubahan.Dalam pengajaran dan pembelajaran solfage murid dapatmembezakan kedudukan not melalui isyarat tangan Curwen contohnya bagi not C rendahtangan di genggam di bahagian perut dan C tinggi tangan di genggam diaras kepala. Muridhendaklah peka dengan kedudukan pic setiap not. Contoh lagu di bawah dinyanyikan dengansolfage.2.0 LIMA FOKUS DAN UNSUR YANG DIBERI PERHATIAN DALAMPENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MUZIK.Gabungan penekanan terhadap eurhythmics, solfege dan improvisasi sepertiyang diperkenalkan oleh Dalcroze telah memberi impak yang besar terhadap paradigma danpersepsi pendidik muzik tentang pendidikan muzik kanak-kanak. Antara fokus dan unsur-unsur yang diberi perhatian dalam pengajaran dan pembelajaran muzik ialah:(i) Eurhythmies Dalcroze meningkatkan keupayaan memerhati, memahami,memberitumpuan pendidik muzik terhadap kepaduan penggunaan ruang,masa, tenaga dankeseimbangan bagi menghasilkan pergerakan yang baikmengikut irama tertentu.
 10. 10. ZURAIDAH BT. ABDULLAHHBMS 2203: PENGAJARAN MUZIK III[10](ii) Kanak-kanak secara semula jadi memang suka bergerak dan merekaseronokmelakukan apa sahaja. Dengan demikian, pendekatan Dalcrozemenggalakkanmereka meneroka penggunaan ruang, masa, tenaga dantempo atau kelajuan yangpelbagai sewaktu melakukan pergerakan.Contoh:(a) Bergerak dengan cepat(berlari), lambat (berjalan) atau berjalan secaraberjingkit-jingkit sebagai aktivitipenerokaan dan penggunaan ruang(b) Melompat, meniarap, berguling,mencangkung dan sebagainya untukmeneroka dan mencari pengalaman barumenggunakan semuaanggota tubuh badan untuk bergerak.(iii) Anggota badan merupakan alat utama yang mampu mempamerkaninterpretasimurid atau individu yang melibatkan imaginasi, emosi, sertapergerakan badanyang bertindak berpandukan bahan rangsangan ataustimuli dalam bentuk bunyi,gerak isyarat (signal), lisan seperti perkataan,ayat, puisi atau sajak, vokal sepertinyanyian dan juga muzik bunyibunyian.(iv) Pergerakan badan adalah pengalaman yang paling efektif dalam aspekmerasa danmenzahirkan emosi terhadap sesuatu yang didengar.Mendengar pula adalah kuncikepada pengalaman ini. Dengan mendengar,murid dapat memberi responpergerakan yang tepat dengan penggunaanmasa, ruang dan tenaga. Sesuatuperasaan kanak-kanak kadang kala tidakdapat diucapkan dengan kata-kata tapidapat diinterpretasikan denganpergerakan badan. Antara perkara-perkara yangboleh diinterpretasikanialah lagu yang berasaskan lirik serta konsep muzik sepertiirama, tekanan,detik, sinkopasi, perbezaan pic, kontur melodi, dinamik, tempo,bentukyang terkandung dalam muzik sedia ada.(v) Kreativiti diberi penekanan dalam program eurhythmics di manakeupayaan dankebolehan melakukan sesuatu yang berbeza di kalanganmurid-muriddipertingkatkan. Selain pelajar belajar untukmengimprovisasi dalam bentukpergerakan, ekspresi kreatif juga bolehdisalurkan melalui media yang berbezaseperti penggunaan suara, alatperkusi, piano, alat tiup kayu, brass dan alat bertali.
 11. 11. ZURAIDAH BT. ABDULLAHHBMS 2203: PENGAJARAN MUZIK III[11]PENUTUPDalam pengajaran muzik, terdapat banyak kaedah pengajaran muzik yang telahdiaplikasikan oleh gurudalam pengajaran muzik untuk pelajar.Daripada pelbagai kaedah yang ada,kaedah pendekatan Emilie Jaques Dalcrozebanyak digunakan di sekolah-sekolah dan terbuktimembawa manfaat kepadapembelajaran kanak-kanak. Sesetengah daripada pendekatan initelahdiperkenalkan pada kurun ke 19 dan masih lagi dipraktikkan oleh guru-gurumuzik di sekolah-sekolah di serata dunia. Terdapat juga beberapa jenispendekatan yang dicipta oleh ahli-ahli akademikmuzik zaman sekarang untukmemenuhi keperluan kanak-kanak zaman sekarang.Pendekatan-pendekatan inidigubah selaras dengan era pembangunan zaman moden kini.Sesetengah guru muzik masih mempraktikkan falsafah-falsafah pendekatanyang lama manakala guru-guru di zaman sekarang menggabungkan idea-ideadan falsafah-falsafah dari dua atau lebihpendekatan untuk diterapkan dalamsesi pengajaran mereka. Pada asasnya setiap guru bolehmenggunakan berbagaijenis kaedah pengajaran asalkan ia bermanfaat dan memberi kesan muzikalyangmenyeluruh kepada pelajar dalam kelas mereka.HASIL PEMBELAJARANRUJUKAN1. Modul OUM HBMS 1103 PENGENALAN PENDIDIKAN MUZIK2. Modul OUM HBMS1203 PENGAJARAN MUZIK I3. http://www.slideshare.net/syazayasmin/dalcroze4. http://www.scribd.com/doc/22400637/DALCROZE5. http://tabuhemas.com/Dalcroze.pdf6. http://www.answers.com/topic/emile-jaques-dalcroze7. http://musiced.about.com/od/lessonplans/p/dalcroze.htm8. http://www.allianceamm.org/resources_elem_Dalcroze.html

×