Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Insan iletişim ve dil

1,519 views

Published on

tasarım ders1

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Insan iletişim ve dil

 1. 1. İNSAN İLETİŞİM VE DİL ZÜBEYDE KILIÇ
 2. 2. Öğrenme amaçları: Bu sunumun sonunda:  Dilin tanımı  İletişimin tanımı ve bunların insan üzerindeki etkisini göreceğiz…
 3. 3. dil nedir?
 4. 4. DİL:  İnsan iletişiminin en temel anlamıdır.  İnsanlar arasında anlaşmayı sağlayan doğal bir araçtır.  Kendisine özgü yasaları olan ve ancak bu yasalar çerçevesinde gelişen canlı bir varlık , temeli bilinmeyen zamanlarda atılmış gizli antlaşmalar sistemi, seslerden örülmüş toplumsal bir kurumdur.
 5. 5. Kafasında kurduğu olayları bir öykü ya da bir roman biçiminde yansıtan yazar ile bilimsel araştırmasını makale şeklinde ortaya koyan bir bilim adamı dili aynı işlevde kullanmaz. Çünkü bunların amacı farklıdır.
 6. 6. Yani dil, her zaman aynı şekilde ve aynı işlevde kullanılmaz. Dilin işlevi insanın dili kullanma amacına göre değişiklik arz eder.
 7. 7. İLETİŞİM
 8. 8.  İletişim; duygu, düşünce veya bilginin akla gelebilecek her yolla başkalarına aktarılmasıdır.
 9. 9. İLETİŞİM KİŞİLERARASI İLETİŞİM KİTLE İLETİŞİMİ SÖZLÜ İLETİŞİM SÖZSÜZ İLETİŞİM •DERGİ •GAZETE •RADYO •TELEVİZYON •SİNEMA •İNTERNET
 10. 10.  İnsanların beraber yaşamalarının temelinde iletişim kurabilmeleri yatmaktadır. İnsan doğduğu andan itibaren içinde bulunduğu toplumun dilini, davranışını taklit ederek diğerleriyle iletişime geçmeyi öğrenir. İnsan uyanık olduğu saatlerin büyük kısmını iletişim içerisinde geçirir. Bir insanı başarılı ya da başarısız kılan, el üstünde tutulmasını sağlayan ya da itici bulunmasına sebep olan bireyin iletişim becerisi ya da beceriksizliğidir.
 11. 11.  İnsan toplumsal bir varlıktır ve bir arada yaşamaya ihtiyaç duymaktadır. Belli bir toplumda insanın kendisinden önce var olan kuralları öğrenmesi, değer ve inançları benimsemesi ve bunlara uygun olarak kendisine verilen rolleri oynaması yani toplumsallaşması ancak iletişimle gerçekleşen bir süreçtir. İletişim, insan faaliyetlerini birbirine bağlayan en temel süreçtir.
 12. 12. İnsanoğlu suyun altında yaşayamaz.
 13. 13. uçamaz
 14. 14. Soğuktan korunmak için giyinmek zorundadır.
 15. 15.  Ancak insanoğlu tüm bu kısıtlılıklarına rağmen yeryüzünde tutunmayı başarabilmiştir.
 16. 16.  Bunun nedeni tüm canlılar arasında düşünebilme yetisine sahip tek varlık olan insanoğlunun en karmaşık fikirlerini, duygularını ve düşüncelerini paylaşacak şekilde iletişim kurabilmesidir.
 17. 17.  Hayvanlar da kendi aralarında ileti alışverişinde bulunurlar; ancak canlılar arasında sembol yaratma özelliğine bir tek insanoğlu sahiptir.

×