Definisi Terma  Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS)   Pentaksiran yang dikendalikan oleh guru-   guru mata pelajar...
TANGGUNG JAWAB   GURU MATA PELAJARAN Membimbing                Memastikan  calon     Memantau  ...
OBJEKTIF TUGASANMemahami konsep-konsep asas yang dipelajari dalamsubjek iniMemahami secara kritikal dan memahami elemen-el...
PENGGAL 3
Calon Sekolah Kerajaan       Calon Sekolah Bantuan           KerajaanSiapa yangmengambilkertas ini?  Cal...
WAJARAN PENTAKSIRAN           7
RASIONAL KERTAS 4   (946/4)
Semua calon WAJIB mengambil Kertas 4 (946/4).Rasionalnya adalah seperti yang berikut:  (1)    Salah satu syarat untuk...
(2)    Pencapaian antara calon sekolahISU LOGISTIK dan calon persendirian tidak akan       dipertikaikan terutama...
(2)ISU LOGISTIK  Oleh yang demikian, sekiranya       semua calon dibenarkan mengambil       Kertas 4 maka tia...
Deskripsi PBS
Kerja projek ini adalah berkaitan dengan tajuk atau gabungan tajuk 1 hingga 13.Contohnya dalam tajuk Rancangan Perniagaa...
Kajian boleh dijalankan secara individu atau kumpulanPenulisan laporan kerja projek dan penilaian adalah secara individu.
FORMAT PENULISAN
 Calon digalakkan menggunakan komputer untuk menyediakan laporan kajian mengikut format berikut:   Saiz kertas: A4 puti...
Panjang penulisan sekurang-kurangnya 6,000 patah perkataan dan tidak melebihi 10,000 patah perkataan termasuk jadual, gam...
Bil.         Tajuk1.   Perniagaan dan Persekitarannya2.   Pengeluaran3.   Pemasaran4.   Kewangan5.   Sum...
Bil.              Tajuk6.   Pengurusan7.   Aspek Perundangan Perniagaan8.   Kemahiran Komunikasi9.   ...
Bil.         Tajuk10.  Keusahawanan11.  Rancangan Perniagaan12.  Perniagaan Antarabangsa13.  Etika Perniag...
KERJA KURSUSPENGAJIAN PERNIAGAAN 946/4
PENSKORAN
%Bil     Aspek Pemarkahan     Markah                        Markah          Penu...
Bil  Aspek Pemarkahan  Markah  % Markah      Pembentangan1   Kerelevanan      22   Soal Jawab      ...
STRUKTURPENULISAN
Tajuk kerja           kursus iaitu1. PENGENALAN/           penyataan   TAJUK           te...
Penyataan tentang         objektif kajian yang2. OBJEKTIF         dilakukan berkaitan  KAJIAN      ...
Huraian ringkas tentang 3. LATAR    keluasan, kedudukan, letakanBELAKANG     serta ciri alam sekitar fizikalDAN LO...
Huraian tentang cara kajian          dilakukan seperti pengukuran,          pencerapan, soal-selidik, te...
5. DAPATAN KAJIAN &       PERBINCANGAN                   Susunan dan               ...
Susunan dan kekemasan5. Dapatan    Susunan dan kekemasan        laporan yang sempurna,Kajian &        men...
Kecukupan, ketepatan,         dan kesesuaian5. Dapatan    maklumatKajian &     Maklumat yangPerbincangan ...
Analisis dan pentafsiran5. Dapatan    Terbukti analisis dan        pentafsiran terhadap tugasanKajian &     ...
Gaya dan bahasa5. Dapatan    Gaya bahasa yang        menepati laras yang betul,Kajian &        tatabahasa...
Kesimpulan dapatan kajian6. PENUTUP  serta cadangan untukRUMUSAN    penambahbaikan yangKAJIAN DAN  berkaitanCADANGA...
 Lengkap dan sistematik       mengikut Gaya Dewan        Disusun mengikut abjad dan       tahun pen...
 Lengkap dan sistematik        Disusun mengikut        keperluan kajian8. LAMPIRAN        Lampi...
Kerelevanan         Soal jawab9. PEMBENTANGAN  Kebahasaan          Kreativiti          Ketera...
 Mencerap, mengukur         dan mengumpul          Memerhati, menemubual         dan merekod  ...
 Kemahiran bekerjasama        dalam kumpulan,        mengorganisasi tugas, bekerja        sebagai...
Menyedari dan        menghargai tentang        kepentingan alam sekitar         Menjalankan kaji...
42
JADUAL PERANCANGAN DAN   PELAKSANAAN
MASA         AKTIVITI  2 minggu   Tugasan kerja kursus diterimasebelum penggal  3 bermula Minggu 1 - 2 Persi...
MASA           AKTIVITIMinggu 10 - 12 Sesi pembentangan ( 10 minit        hingga 15 minit sahaja untuk  ...
PENGAJIAN PERNIAGAAN 946/4
CONTOH KERJA KURSUSDi bawah ini disenaraikan 3 jenis perniagaan.Sila pilih salah satu dan sediakan saturancangan perniagaa...
CONTOH KERJA KURSUS  Bagi tugasan ini, calon mesti  mendapatkan maklumat daripada  sumber-sumber yang berkaitan.  Calo...
CONTOH KERJA KURSUSRancangan perniagaan ini dianggapterbaik bagi dikemukakan kepada pihakbank untuk membuat pinjaman agar ...
KERJA KURSUSPENGAJIAN PERNIAGAAN 946/4
%Bil     Aspek Pemarkahan     Markah                       Markah          Penuli...
Dapatan Kajian dan PerbincanganSusunan dan kekemasan        [10]Kecukupan, ketepatan, dan kesesuaianmaklumat   ...
PENUTUP RUMUSAN DAN      CADANGANHuraian tentang kesimpulan kajian serta cadanganuntuk penambahbaikan yang berkaitan...
Senarai Rujukan Rujukan yang dinukil dalam teks, sama ada sumber rujukan itu telah diterbitkan atau tidak, hendaklah di...
Senarai Rujukan  Nukilan dalam teks hendaklah dihubungkan  dengan senarai rujukan mengikut salah satu  sistem yang d...
Senarai Rujukan Rujukan Bagi Bahan Yang Diambil Selain daripada  Buku Contohnya jurnal / tesis / Bahan dari halaman web...
LampiranLampiran membolehkan penulis memuatkanbahan yang dapat memberi penerangantambahan kepada teks dengan tidakmenggang...
Kemahiran ManipulatifMencerap, mengukur dan mengumpul Memerhati, menemubual danmerekod Memproses data dan maklumat Mem...
Kemahiran InsaniahKemahiran bekerjasama dalam kumpulan, mengorganisasi tugas, bekerja sebagai satu pasukan, dan, kemahira...
SEKIAN   TERIMA KASIH   KEJITUAN  KEBOLEHPERCAYAAN   KESAHAN  KESAKSAMAAN64  KEADILAN
Taklimat pbs(1)
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Taklimat pbs(1)

7,389 views

Published on

0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
7,389
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
411
Actions
Shares
0
Downloads
108
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Taklimat pbs(1)

 1. 1. Definisi Terma Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) Pentaksiran yang dikendalikan oleh guru- guru mata pelajaran sekolah secara berterusan semasa proses pengajaran dan pembelajaran Guru merancang, mentadbir, membuat penskoran, dan memeriksa mengikut garis panduan, tugasan, peraturan pentaksiran dan penskoran yang ditetapkan oleh Majlis Peperiksaan Malaysia (MPM) 2
 2. 2. TANGGUNG JAWAB GURU MATA PELAJARAN Membimbing Memastikan calon Memantau hasil Kerja menyediakan perkembangan Kursus calon Kerja Kursus proses merupakansemasa proses pelaksanaan hasil usaha pengajaran & tugasan. sendiri dan asli. pembelajaran
 3. 3. OBJEKTIF TUGASANMemahami konsep-konsep asas yang dipelajari dalamsubjek iniMemahami secara kritikal dan memahami elemen-elemen perniagaan yang perlu ada dalam sebuahorganisasi yang baikMengaplikasikan pengetahuan yang dipelajari daripadapelbagai topik pada organisasi kajian kes berkenaanMenerapkan domain kemahiran insaniah sepertibekerjasama, mengurus masa dan keyakinan diri kedalam mata pelajaran
 4. 4. PENGGAL 3
 5. 5. Calon Sekolah Kerajaan Calon Sekolah Bantuan KerajaanSiapa yangmengambilkertas ini? Calon Sekolah Swasta Calon Persendirian Individu
 6. 6. WAJARAN PENTAKSIRAN 7
 7. 7. RASIONAL KERTAS 4 (946/4)
 8. 8. Semua calon WAJIB mengambil Kertas 4 (946/4).Rasionalnya adalah seperti yang berikut: (1)  Salah satu syarat untuk lulus dalamMATLAMAT matapelajaran ini.  Dapat memberi pengetahuan dan maklumat secara tidak langsung kepada calon untuk membuka perniagaan sendiri sekiranya mereka tidak berpeluang melanjutkan pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi.  Oleh yang demikian, semua calon patut diberi peluang untuk membuat kerja kursus. 9
 9. 9. (2)  Pencapaian antara calon sekolahISU LOGISTIK dan calon persendirian tidak akan dipertikaikan terutamanya semasa pemilihan ke universiti. – Ini adalah kerana sekiranya hanya calon sekolah sahaja yang dibenarkan membuat kerja kursus maka pihak universiti lebih cenderung memilih mereka berdasarkan pengalaman membuat kerja kursus di peringkat STPM berbanding dengan calon persendirian individu.
 10. 10. (2)ISU LOGISTIK  Oleh yang demikian, sekiranya semua calon dibenarkan mengambil Kertas 4 maka tiada mekanisma yang dapat digunakan oleh pihak yang berkenaan bagi mengukur perbezaan dari segi kualiti antara calon sekolah dengan calon persendirian dan menjadikan keputusan yang bakal diterima adalah sama rata.11
 11. 11. Deskripsi PBS
 12. 12. Kerja projek ini adalah berkaitan dengan tajuk atau gabungan tajuk 1 hingga 13.Contohnya dalam tajuk Rancangan Perniagaan calon akan mengkaji perniagaan kedai basikal atau restoran. Kaedah pengumpulan data dan maklumat adalah melalui pemerhatian, temu bual, dan kaji selidik daripada pelbagai sumber.
 13. 13. Kajian boleh dijalankan secara individu atau kumpulanPenulisan laporan kerja projek dan penilaian adalah secara individu.
 14. 14. FORMAT PENULISAN
 15. 15.  Calon digalakkan menggunakan komputer untuk menyediakan laporan kajian mengikut format berikut:  Saiz kertas: A4 putih sahaja  Margin: Atas dan bawah 1 inci, kiri dan kanan 1.25 inci  Tulisan: Times New Roman  Saiz tulisan : 12  Langkau (spacing): 1.5
 16. 16. Panjang penulisan sekurang-kurangnya 6,000 patah perkataan dan tidak melebihi 10,000 patah perkataan termasuk jadual, gambar rajah, graf, carta, dan senarai rujukan yang disediakan tetapi tidak termasuk lampiran.Calon boleh menggunakan ilustrasi/gambar rajah untuk menyokong penulisan. Laporan kerja kursus hendaklah diserah kepada guru dalam bentuk bercetak dan berjilid.
 17. 17. Bil. Tajuk1. Perniagaan dan Persekitarannya2. Pengeluaran3. Pemasaran4. Kewangan5. Sumber Manusia
 18. 18. Bil. Tajuk6. Pengurusan7. Aspek Perundangan Perniagaan8. Kemahiran Komunikasi9. Pembuatan Keputusan KEJITUAN KEBOLEHPERCAYAAN KESAHAN KESAKSAMAAN KEADILAN
 19. 19. Bil. Tajuk10. Keusahawanan11. Rancangan Perniagaan12. Perniagaan Antarabangsa13. Etika Perniagaan dan Tanggungjawab Sosial KEJITUAN KEBOLEHPERCAYAAN KESAHAN KESAKSAMAAN KEADILAN
 20. 20. KERJA KURSUSPENGAJIAN PERNIAGAAN 946/4
 21. 21. PENSKORAN
 22. 22. %Bil Aspek Pemarkahan Markah Markah Penulisan1 Pengenalan / Tajuk 22 Objektif Kajian 23 Latar belakang/ Lokasi Kajian 63 Kaedah Kajian 74 Dapatan Kajian dan 50 90 Perbincangan (90%)5 Penutup Rumusan dan Cadangan 66 Senarai Rujukan 37 Lampiran 38 Kemahiran Manipulatif 59 Kemahiran Insaniah 6
 23. 23. Bil Aspek Pemarkahan Markah % Markah Pembentangan1 Kerelevanan 22 Soal Jawab 23 Kebahasaan 2 10 (10%)4 Kreativiti 25 Keterampilan 2
 24. 24. STRUKTURPENULISAN
 25. 25. Tajuk kerja kursus iaitu1. PENGENALAN/ penyataan TAJUK tentang apa yang dikaji  Menulis tajuk dan abstrak secara ringkas dan tepat MARKAH MAKSIMUM = 2
 26. 26. Penyataan tentang objektif kajian yang2. OBJEKTIF dilakukan berkaitan KAJIAN dengan tajuk kajian yang telah ditentukan.  Pernyataan objektif kajian hendaklah jelas dan wajar MARKAH MAKSIMUM = 2
 27. 27. Huraian ringkas tentang 3. LATAR keluasan, kedudukan, letakanBELAKANG serta ciri alam sekitar fizikalDAN LOKASI dan alam sekitar manusia KAJIAN yang ada di kawasan kajian yang dijalankan. Gambaran umum untuk aspek yang hendaklah dikaji sangat jelas dan tepat. Penerangan tajuk sangat jelas , tepat dan mencerminkan keaslian idea dan pemikiran berdasarkan fakta MARKAH MAKSIMUM = 6
 28. 28. Huraian tentang cara kajian dilakukan seperti pengukuran, pencerapan, soal-selidik, temu bual, dan pemerhatian untuk4. KAEDAH memperoleh data primer. Data KAJIAN sekunder diperoleh melalui kajian di perpustakaan, muat turun bahan daripada sumber internet, dan mengumpul laporan agensi kerajaan serta swasta. Kaedah kajian hendaklah tepat dan berkesan Kaedah yang digunakan terancang teratur MARKAH MAKSIMUM = 7
 29. 29. 5. DAPATAN KAJIAN & PERBINCANGAN Susunan dan kekemasanHuraian tentang dapatan kajianyang telah dianalisis; merangkumi Kecukupan,punca, proses, dan impak serta ketepatan, danmembanding, membezakan, dan kesesuaianmenilai tentang saling interaksi maklumataspek-aspek fizikal dengan aktivitimanusia atau sebaliknya. Data Analisis dantentang hasil kajian boleh pentafsirandipersembahkan dalam bentukjadual, rajah, graf, dan peta. Gaya danTerbahagi kepada 4 ciri: bahasa
 30. 30. Susunan dan kekemasan5. Dapatan  Susunan dan kekemasan laporan yang sempurna,Kajian & mengikut format yangPerbincangan dicadangkan sepenuhnya, susunan isi yang bersinambungan, dan kemas MARKAH MAKSIMUM = 10
 31. 31. Kecukupan, ketepatan, dan kesesuaian5. Dapatan maklumatKajian &  Maklumat yangPerbincangan mencukupi, terkini, tepat, dan amat bersesuaian dengan kehendak tugasan yang menyokong analisis dan keputusan, dengan menyertakan sumber rujukan MARKAH MAKSIMUM = 15
 32. 32. Analisis dan pentafsiran5. Dapatan  Terbukti analisis dan pentafsiran terhadap tugasanKajian & adalah relevan, tepat, danPerbincangan mencerminkan keaslian idea dan pemikiran berdasarkan fakta MARKAH MAKSIMUM = 15
 33. 33. Gaya dan bahasa5. Dapatan  Gaya bahasa yang menepati laras yang betul,Kajian & tatabahasa yang sesuai, tiadaPerbincangan kesalahan ejaan dan menyampaikan maksud penulis dengan jelas MARKAH MAKSIMUM = 10
 34. 34. Kesimpulan dapatan kajian6. PENUTUP serta cadangan untukRUMUSAN penambahbaikan yangKAJIAN DAN berkaitanCADANGAN  Menepati objektif kajian  Pandangan, ulasan, atau cadangan adalah jelas  Olahan dan penyampaian berkesan MARKAH MAKSIMUM = 6
 35. 35.  Lengkap dan sistematik mengikut Gaya Dewan  Disusun mengikut abjad dan tahun penerbitan7. SENARAIRUJUKAN  Tidak kurang daripada 5 bahan rujukan (buku, jurnal, majalah, dan sebagainya)  Rujukan sesuai dan digunakan dalam penulisan MARKAH MAKSIMUM = 3
 36. 36.  Lengkap dan sistematik Disusun mengikut keperluan kajian8. LAMPIRAN Lampiran yang bersesuaian dengan tajuk kajian penulisan MARKAH MAKSIMUM = 3
 37. 37. Kerelevanan Soal jawab9. PEMBENTANGAN Kebahasaan Kreativiti Keterampilan MARKAH MAKSIMUM = 10
 38. 38.  Mencerap, mengukur dan mengumpul  Memerhati, menemubual dan merekod  Memproses data dan10. KEMAHIRAN maklumatMANIPULATIF  Mempersembahkan data dan maklumat dalam bentuk grafik  Kemahiran menggunakan ICT MARKAH MAKSIMUM = 5
 39. 39.  Kemahiran bekerjasama dalam kumpulan, mengorganisasi tugas, bekerja sebagai satu pasukan, dan, kemahiran memimpin11. KEMAHIRAN  Kemahiran mengurus INSANIAH masa mengikut jadual kerja yang ditetapkan dan berkemahiran menyelesaikan masalah  Kemahiran menjalankan kajian secara kuantitatif dan kualitatif, kreatif, dan inovatif
 40. 40. Menyedari dan menghargai tentang kepentingan alam sekitar  Menjalankan kajian11. KEMAHIRAN secara jujur, amanah, dan INSANIAH beretika  Meningkatkan keyakinan diri dan bermotivasi MARKAH MAKSIMUM = 6
 41. 41. 42
 42. 42. JADUAL PERANCANGAN DAN PELAKSANAAN
 43. 43. MASA AKTIVITI 2 minggu Tugasan kerja kursus diterimasebelum penggal 3 bermula Minggu 1 - 2 Persiapan awal sebelum ke lapangan Minggu 3 - 5 Pelaksanaan tugasan lapangan Minggu 6 - 9 Penyeliaan dan penulisan laporan kerja kursus
 44. 44. MASA AKTIVITIMinggu 10 - 12 Sesi pembentangan ( 10 minit hingga 15 minit sahaja untuk setiap calon)Minggu 13 - 16 Penskoran kerja projek Hantaran markah ke MPMMinggu 17- 19 Penyelarasan markah oleh Penyelaras Negeri/Daerah
 45. 45. PENGAJIAN PERNIAGAAN 946/4
 46. 46. CONTOH KERJA KURSUSDi bawah ini disenaraikan 3 jenis perniagaan.Sila pilih salah satu dan sediakan saturancangan perniagaan yang baik, yangmenjelaskan dengan terperinci rancanganpemasaran, operasi, dan kewangan, selainmenyatakan aspek-aspek yang lain berkaitandengan rancangan perniagaan. (i) Perniagaan menjual basikal (ii) Restoran makanan laut (iii) Agensi perlancongan
 47. 47. CONTOH KERJA KURSUS Bagi tugasan ini, calon mesti mendapatkan maklumat daripada sumber-sumber yang berkaitan. Calon perlu mengaplikasikan pengetahuan yang dipelajari daripada mata pelajaran ini kepada organisasi perniagaan berkenaan. KESAHAN KESAKSAMAAN KEADILAN
 48. 48. CONTOH KERJA KURSUSRancangan perniagaan ini dianggapterbaik bagi dikemukakan kepada pihakbank untuk membuat pinjaman agar dapatmengembangkan perniagaan tersebutuntuk tempoh tiga tahun akan datang. KEJITUAN KEBOLEHPERCAYAAN KESAHAN KESAKSAMAAN KEADILAN
 49. 49. KERJA KURSUSPENGAJIAN PERNIAGAAN 946/4
 50. 50. %Bil Aspek Pemarkahan Markah Markah Penulisan1 Pengenalan / Tajuk 22 Objektif Kajian 23 Latar belakang/ Lokasi Kajian 63 Kaedah Kajian 74 Dapatan Kajian dan 50 90 Perbincangan (90%)5 Penutup Rumusan dan Cadangan 66 Senarai Rujukan 37 Lampiran 38 Kemahiran Manipulatif 59 Kemahiran Insaniah 6
 51. 51. Dapatan Kajian dan PerbincanganSusunan dan kekemasan [10]Kecukupan, ketepatan, dan kesesuaianmaklumat [15]Analisis dan pentafsiran [15]Gaya dan bahasa [10]
 52. 52. PENUTUP RUMUSAN DAN CADANGANHuraian tentang kesimpulan kajian serta cadanganuntuk penambahbaikan yang berkaitanWalaupun kaedah penyediaan rancanganperniagaan ini menyeluruh, saya masih perlumencari kaedah yang sesuai untukdikemukakan untuk mendapatkan bantuandaripada pihak lain. Kajian seterusnya akandiberi tumpuan untuk mengenalpasti kaedahyang lebih efektif untuk tujuan ini.
 53. 53. Senarai Rujukan Rujukan yang dinukil dalam teks, sama ada sumber rujukan itu telah diterbitkan atau tidak, hendaklah direkodkan. Format penulisan senarai rujukan hendaklah mengikut format Gaya Dewan (rujuk kepada senarai rujukan dalam sukatan pelajaran Pengajian Perniagaan)seperti berikut:Abu Bakar Hamed, 2005. Keusahawanan dan PengurusanPerniagaan Kecil. Sintok: Universiti Utara Malaysia.
 54. 54. Senarai Rujukan Nukilan dalam teks hendaklah dihubungkan dengan senarai rujukan mengikut salah satu sistem yang ditetapkan. Bahan yang diambil daripada buku. Calon mesti meletakkan tahun terbitan dalam kurungan selepas nama pengarang yang dirujuk. Contoh : “Menurut Brown (2005), …….
 55. 55. Senarai Rujukan Rujukan Bagi Bahan Yang Diambil Selain daripada Buku Contohnya jurnal / tesis / Bahan dari halaman webContoh web :Autor, Y. 1999. Title of the article or information.http://www.webpage.com. Accessed on 14 November2005.Cara menulis dalam teks : ……………………………………. (Autor, 1999).
 56. 56. LampiranLampiran membolehkan penulis memuatkanbahan yang dapat memberi penerangantambahan kepada teks dengan tidakmengganggu tumpuan pembaca. Bahan-bahan ini termasuk rajah, jadual, carta, aturcara perisian, gambar dan lain-lain.Semua bahan-bahan lampiran hendaklahdilabelkan dan dinomborkan.
 57. 57. Kemahiran ManipulatifMencerap, mengukur dan mengumpul Memerhati, menemubual danmerekod Memproses data dan maklumat Mempersembahkan data danmaklumat dalam bentuk grafik Kemahiran menggunakan ICT
 58. 58. Kemahiran InsaniahKemahiran bekerjasama dalam kumpulan, mengorganisasi tugas, bekerja sebagai satu pasukan, dan, kemahiran memimpinKemahiran mengurus masa mengikut jadual kerja yang ditetapkan dan berkemahiran menyelesaikan masalahKemahiran menjalankan kajian secara kuantitatif dan kualitatif, kreatif, dan inovatif
 59. 59. SEKIAN TERIMA KASIH KEJITUAN KEBOLEHPERCAYAAN KESAHAN KESAKSAMAAN64 KEADILAN

×