Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
KERJA RUMAH TERANCANG CUTI        AKHIR TAHUN            2010    PENGAJIAN PERNIAGAAN       ...
20. FAEDAH,GANJARAN DAN  TINDAKAN DISIPLIN
Ganjaran merujuk  kepada gaji atau upah  asas yang diberikan berdasarkan prestasi atau  kekananan seseorang Faedah ia...
Nilai dan bentuk ganjaran yang  diberikan akan memberikan kesan   terhadap organisasi dari segi:a)Kadar lantikhenti pek...
(   Sistem ganjaran yg baik boleh menjadi mekanisme untuk   menggerakkan pekerja untuk berusaha ke arah mencapai  ...
Elemen-elemen Asas Sistem Ganjaran Pekerja               Bentuk bukan  Bentuk wang             ...
Ganjaran bentuk wang Gaji Gaji = ganjaran asas kepada pengguna. -biasanya dibayar secara bulanan dalam amaun yang tet...
Komisen – dibayar apabila pekerjaberjaya mengatasi sasaran jualan yangditetapkan.Bonus tahunanBonus tahunan diberikan ber...
ElaunTerdapat pelbagai jenis elaun yang bolehditawarkan oleh organisasi.Antara jenis-jenis elaun termasuklahelaun perum...
oAnugerah untuk perkhidmatan cemerlangoKemudahan rumah dan kenderaan syarikatoCuti    bergaji:cuti   tahunan,cutisa...
Penentu-penentu ganjaranNilai dan bentuk ganjaran kepada pekerja ditentukanoleh banyak faktor.Antara faktor tersebut ialah...
b)Permintaan dan penawaran buruhJika terdapat ramai majikan dalam industritertentu tetapi pekerja yang mahir adalahsangat...
Ekuiti dalaman: kesetaraan(keadilan) dalam strukturganjaran pekerja-pekerja dalam organisasi yangsama.Ekuiti luaran: Keset...
Ekuiti dalaman dan luaran Ekuiti dalaman merujuk kepada kesetaraan ganjaran kepada semua ahli dalam organisasi yang sama.M...
d)Bentuk tugasTugas yang rumit dan memerlukan kemahiran yangtinggi akan diberikan ganjaran yang lebihberbanding dengan ke...
Tindakan disiplin ialah hukuman yang diberikankepada pekerja yang malanggar peraturansyarikat.Contoh;lewat datang kerja,...
Proses Disiplin Progresif   Amaran lisan  Amaran bertulis   Mengadakan perbincangan formal  Tindakan disiplin
Hukuman yang diberikan kepada pekerjayang melanggar peraturan syarikat adalahseperti berikut:a) Teguran Teguran secara l...
c)Kehilangan faedah kerja Faedah-faedah seperti kemudahan mel  elektronik dan kereta akan ditarik balik.d)Penurunan pang...
  KUIZ ASAH MINDA  Soalan 1:  Nilai dan bentuk ganjaran kepada pekerja  ditentukan oleh banyak faktor.Nyatakan fak...
 Jawapan: Soalan 1:  1.Kemampuan syarikat  2.Permintaan dan penawaran buruh  3.Ekuiti dalaman dan luaran  4.Bent...
  Jawapan soalan 2  Amaran lisan.  Pengurus Pengeluaran mungkin terima  aduan daripada pihak tertentu tentang  t...
  Perbincangan formal:  Sekiranya masih melakukan kesalahan  walaupun sudah diberi amaran lisan dan  bertulis,E.Za...
Jangan direnung letihnya usahatapi renunglah manisnya sebuah           kejayaan.         Salam ukhwah ...
Pengajian perniagaan 1.pptx [autosaved]
Pengajian perniagaan 1.pptx [autosaved]
Pengajian perniagaan 1.pptx [autosaved]
Pengajian perniagaan 1.pptx [autosaved]
Pengajian perniagaan 1.pptx [autosaved]
Pengajian perniagaan 1.pptx [autosaved]
Pengajian perniagaan 1.pptx [autosaved]
Pengajian perniagaan 1.pptx [autosaved]
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Pengajian perniagaan 1.pptx [autosaved]

2,891 views

Published on

Pemenang Powerpoint Terbaik Kelas UPM A

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Pengajian perniagaan 1.pptx [autosaved]

 1. 1. KERJA RUMAH TERANCANG CUTI AKHIR TAHUN 2010 PENGAJIAN PERNIAGAAN KERTAS 1 KUMPULAN 20 DISEDIAKAN OLEH: SYAZWANI BINTI SULAIMAN NURHANISAH BINTI MD RADZI SITI MARYAM BINTI AHMAD YUSOFF UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
 2. 2. 20. FAEDAH,GANJARAN DAN TINDAKAN DISIPLIN
 3. 3. Ganjaran merujuk kepada gaji atau upah asas yang diberikan berdasarkan prestasi atau kekananan seseorang Faedah ialah ganjarantambahan selain daripada gaji atau upah.
 4. 4. Nilai dan bentuk ganjaran yang diberikan akan memberikan kesan terhadap organisasi dari segi:a)Kadar lantikhenti pekerjaPekerja yg tdk berpuas hati dgn apa ygdiperolehi di sesebuah organisasi akanberalih ke organisasi lain yg mampumemberikan apa yg mereka kehendaki.(b) Kepuasan kerjaPekerja yg mendapat apa yg merekaperlukan akan mempunyai kepuasankerja yg lebih tinggi.
 5. 5. ( Sistem ganjaran yg baik boleh menjadi mekanisme untuk menggerakkan pekerja untuk berusaha ke arah mencapai objektif organisasi secara bersama. Sistem ganjaran sesebuah organisasi akanmenunjukkan nilai dan budaya organisasitersebut. Jom!!! Ikut saya masuk u..
 6. 6. Elemen-elemen Asas Sistem Ganjaran Pekerja Bentuk bukan Bentuk wang wang
 7. 7. Ganjaran bentuk wang Gaji Gaji = ganjaran asas kepada pengguna. -biasanya dibayar secara bulanan dalam amaun yang tetap. -ada gaji yang dibayar berdasarkan produk aktiviti mengikut unit yang dihasilkan @ dijual. Upah Upah=berdasarkan jumlah jam bekerja,maka amaunnya tidak tetap
 8. 8. Komisen – dibayar apabila pekerjaberjaya mengatasi sasaran jualan yangditetapkan.Bonus tahunanBonus tahunan diberikan berdasarkanprestasi tahunan syarikat.Jika syarikatberupaya mendapat keuntungan yangbanyak,pekerja akan berkongsikeuntungan tersebut dengan mendapatbonus setengah bulan,sebulan,dua bulanatau lebih,bergantung kepadakemampuan syarikat.
 9. 9. ElaunTerdapat pelbagai jenis elaun yang bolehditawarkan oleh organisasi.Antara jenis-jenis elaun termasuklahelaun perumahan dan pengangkutan,elaun kerja lebih masaelaun memangku jawatan elaun perpindahan.
 10. 10. oAnugerah untuk perkhidmatan cemerlangoKemudahan rumah dan kenderaan syarikatoCuti bergaji:cuti tahunan,cutisakit,bersalin,cuti umumoPeluang untuk melanjutkan pelajaranoInsurans kesihatanoPencenoTabungan dalam Kumpulan Wang SimpananPekerja
 11. 11. Penentu-penentu ganjaranNilai dan bentuk ganjaran kepada pekerja ditentukanoleh banyak faktor.Antara faktor tersebut ialah: a)Kemampuan syarikat Tinggi atau rendah pendapatan dan faedah yang diterima oleh pekerja bergantung kepada kemampuan syarikat untuk membayarnya.
 12. 12. b)Permintaan dan penawaran buruhJika terdapat ramai majikan dalam industritertentu tetapi pekerja yang mahir adalahsangat berkurangan,ganjaran yang diberikankepada pekerja adalah tinggi untuk menarikmereka menyertai organisasi. Jika lulusan dalam bidang tertentu adalahramai,sedangkan permintaan untuk merekaadalah rendah,pekerja perlu berpuas hatidengan apa yang ditawarkan oleh majikan.
 13. 13. Ekuiti dalaman: kesetaraan(keadilan) dalam strukturganjaran pekerja-pekerja dalam organisasi yangsama.Ekuiti luaran: Kesetaraan ganjaran dengan pekerjayang melakukan pekerjaan yang hampir sama diorganisasi lain dalam kawasan geografi yangsama.
 14. 14. Ekuiti dalaman dan luaran Ekuiti dalaman merujuk kepada kesetaraan ganjaran kepada semua ahli dalam organisasi yang sama.Misalnya, pekerja bagi jawatan yang sama dengan kelayakan yang sama harus diberi ganjaran yang sama. Ekuiti luaran merujuk kepada kesetaraan dengan pekerja di organisasi lain dalam industri yang sama.Dalam konteks ini,jika perbezaan ganjaran adalah besar,pekerja akan beralih ke organisasi yang menawarkan ganjaran yang lebih tinggi.
 15. 15. d)Bentuk tugasTugas yang rumit dan memerlukan kemahiran yangtinggi akan diberikan ganjaran yang lebihberbanding dengan kerja-kerja rutin.Ganjaran jugaakan ditentukan oleh nilai sesuatu pekerjaankepada organisasi. undang-undang kerajaan e)Peraturan danKesemua bentuk dan jumlah ganjaran sertafaedah yang diberikan mestilah mematuhiperaturan yang telah ditetapkan dalam AktaPekerjaan,Akta Kumpulan Wang Simpanan Pekerjadan Akta Keselamatan Sosial Pekerja.
 16. 16. Tindakan disiplin ialah hukuman yang diberikankepada pekerja yang malanggar peraturansyarikat.Contoh;lewat datang kerja,pontengkerja,mencuri harta benda syarikat dansebagainya.•Disiplin positif ialah cara pembetulan melaluinasihat,kaunseling dan memberi peluang kepadaDisiplin terbahagi 2 iaitu:pekerja untuk menghentikan perbuatannya selepasdinasihati.•Disiplin negatif atau progresif diberikan kepadapekerja yang gagal mengubah gelagat mereka kearah yang lebih positif atau menjadi semakinteruk.
 17. 17. Proses Disiplin Progresif Amaran lisan Amaran bertulis Mengadakan perbincangan formal Tindakan disiplin
 18. 18. Hukuman yang diberikan kepada pekerjayang melanggar peraturan syarikat adalahseperti berikut:a) Teguran Teguran secara lisan akan diberikan kepada mereka yang membuat kesalahan buat kali pertama.b) Amaran bertulis Amaran bertulis ialah amaran yang akan direkodkan di dalam fail pekerja.Mereka yang mempunyai rekod yang buruk akan menghadapi kesukaran untuk mendapat kenaikan pangkat.
 19. 19. c)Kehilangan faedah kerja Faedah-faedah seperti kemudahan mel elektronik dan kereta akan ditarik balik.d)Penurunan pangkat Jika kesalahan adalah terlalu teruk,pekerja terlibat akan diturunkan pangkat.e)Pemecatan Jika sebarang teguran dan amaran gagal mengubah gelagat pekerja yang terlibat,pekerja tersebut akan dipecat.Namun,pemecatan mesti dilakukan mengikut saluran yang betul kerana jika tersilap,majikan akan disaman oleh pekerja di mahkamah.
 20. 20.  KUIZ ASAH MINDA Soalan 1: Nilai dan bentuk ganjaran kepada pekerja ditentukan oleh banyak faktor.Nyatakan faktor- faktor tersebut. (2/1/2m) Jawapan?? Soalan 2: Encik Zaidi merupakan Juruteknik Syarikat Aura Sdn.Bhd. Beliau merupakan seorang pekerja yang sering melanggar peraturan syarikat seperti datang lewat ke tempet kerja dan ponteng kerja .Sekiranya Syarikat Aura Sdn.Bhd ingin mengambil tindakan disiplin ke atas beliau,apakah proses yang perlu dilakukan oleh Syarikat Aura Sdn.Bhd.(8m) Jawapan??
 21. 21.  Jawapan: Soalan 1: 1.Kemampuan syarikat 2.Permintaan dan penawaran buruh 3.Ekuiti dalaman dan luaran 4.Bentuk tugas 5.Peraturan dan undang-undang kerajaan.
 22. 22.  Jawapan soalan 2 Amaran lisan. Pengurus Pengeluaran mungkin terima aduan daripada pihak tertentu tentang tingkah laku E.Zaidi. Amaran lisan akan dikenakan kepada E.Zaidi bagi kesalahan ringan yang dilakukan untuk kali pertama seperti datang lewat. Amaran bertulis: Amaran bertulis merupakan tindakan disiplin yang akan direkodkan dalam fail peribadi.Hal ini akan menyukarkan untuk mendapatkan kenaikan pangkat. E.Zaidi akan dikenakan amaran bertulis sekiranya melakukan kesalahan yang berulang kali oleh Pengurus Pengeluaran.
 23. 23.  Perbincangan formal: Sekiranya masih melakukan kesalahan walaupun sudah diberi amaran lisan dan bertulis,E.Zaidi akan dibawa kepada pengetahuan jawatankuasa tindakan disiplin.E.Zaidi harus berterus terang tentang masalahnya. Pihak pengurusan akan mengumpulkan bukti dan saksi untuk dikemukakan semasa sesi perbincangan nanti. Tindakan disiplin: Selepas siasatan dijalankan,didapati E.Zaidi bersalah.Beliau akan dikenakan tindakn disiplin sesuai dengan jenis kesalahan yang dilakukan seperti menurunkan pangkat,mengantung pekerja dan sebagainya.
 24. 24. Jangan direnung letihnya usahatapi renunglah manisnya sebuah kejayaan. Salam ukhwah Salam perjuangan

×