Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

átlagos vagy sikeres vagy?

1,534 views

Published on

Átlagos vagy sikeres ember vagy? A te döntésed mit választasz!

Published in: Spiritual
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

átlagos vagy sikeres vagy?

  1. 1. sikeres vagy átlagos ember vagy?
  2. 2. szegénységtudatod van vagy b!ségtudatod?versenyzel vagy alkotsz?kerülöd a kockázatot vagy kezeled azt?önámításban élsz vagy a realitásban élsz?kényelmesen akarsz élni vagykényelmesen érzed magad akényelmetlenségben?biztonságra vágysz vagy nem hiszel abiztonság létezésében?
  3. 3. feláldozod a növekedést a biztonságértvagy a biztonságot a növekedésért?félelmek és hiányérzet mozgat vagyszeretet és b!ség érzése?áldozatnak érzed magad vagyfelel!snek tekinted magad?frusztrált vagy vagy hálás?problémaorientált vagymegoldásorientált?
  4. 4. úgy érzed eleget tudsz vagy folyamatosantanulsz?dicsekszel vagy szerény vagy?eladod az id!det vagy az ötleteidet?elhessegeted a megérzéseidet vagyalapozol rájuk?karriert építesz vagy megvalósítod azéleted küldetését?pénzt keresel vagy vagyont építesz?
  5. 5. hiszed ha látod vagy hiszed ésmeglátod?az eszed vezet vagy a szívedrehallgatsz?a félelem beszél bel!led vagy aszeretet?
  6. 6. a Te döntésed...átlagos vagy sikeres életet választasz.

×