Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
http://www.dem-alliance.org/Кампанія «СТОП свавіллю в паспортних столах!»: https://www.facebook.com/STOPsvavillyhttp://rey...
Постановою Запорізького окружного адміністративного суду від 1 серпня 2012року ОСОБА_4 відмовлено в задоволенні позовних в...
Такі правила затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 31 березня1995 року за № 231 "Про затвердження Правил о...
бездіяльності покладається на відповідача, якщо він заперечує протиадміністративного позову.Не доведено відповідачем під ч...
Викласти абзац четвертий її резолютивної частини в такій редакції:"Зобовязати Управління Державної міграційної служби Укра...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Рішення ВАСУ закордонний паспорт коштує 170 грн.

10,926 views

Published on

http://www.dem-alliance.org/ Кампанія «СТОП свавіллю в паспортних столах!»: https://www.facebook.com/STOPsvavilly
Рішення третьої судової інстанції, яка встановила законну вартість закордонного паспорта

Published in: News & Politics
  • Login to see the comments

Рішення ВАСУ закордонний паспорт коштує 170 грн.

  1. 1. http://www.dem-alliance.org/Кампанія «СТОП свавіллю в паспортних столах!»: https://www.facebook.com/STOPsvavillyhttp://reyestr.court.gov.ua/Review/31988077ВИЩИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД УКРАЇНИП О С Т А Н О В АІ М Е Н Е М У К Р А Ї Н И05 червня 2013 року м. Київ К/800/10107/13Колегія суддів Вищого адміністративного суду України у складі:Весельської Т.Ф., Мойсюка М.І., Ситникова О.Ф.,провівши в порядку письмового провадження касаційний розгляд адміністративноїсправиза позовною заявою ОСОБА_4 до служби громадянства і реєстрації фізичних осібОрджонікідзевського районного відділу Запорізького міського управлінняГоловного управління Міністерства внутрішніх справ України (далі - СГІРФООрджонікідзевського РВ Запорізького МУ ГУ МВС України) про визнання дійпротиправними та зобовязання вчинити певні дії,провадження в якій відкрито за касаційною каргою Управління Державноїміграційної служби України в Запорізькій області, до якої приєдналася Державнаміграційна служба України (далі - ДМС України), на постановуДніпропетровського апеляційного адміністративного суду від 5 лютого 2013 року,-в с т а н о в и л а:У липні 2012 року ОСОБА_4 предявив у суді позов до СГІРФООрджонікідзевського РВ Запорізького МУ ГУ МВС України, в якому просиввизнати протиправними дії щодо відмови в оформленні йому паспортагромадянина України для тимчасових поїздок за кордон, зобовязати оформитийому такий паспорт на підставі поданих документів, відповідно до Правилоформлення і видачі паспорта громадянина України для виїзду за кордон іпроїзного документа дитини, їх тимчасового затримання та вилучення,посилаючись на те, що відповідач вимагає від нього оплату додаткових платежів,не передбачених зазначеними Правилами.
  2. 2. Постановою Запорізького окружного адміністративного суду від 1 серпня 2012року ОСОБА_4 відмовлено в задоволенні позовних вимог.Постанова суду першої інстанції мотивована обґрунтованістю відмови СГІРФООрджонікідзевського РВ Запорізького МУ ГУ МВС України в оформленніОСОБА_4 паспорта громадянина України для виїзду за кордон, оскільки останнійне оплатив послуги з питання оформлення та видачі такого паспорта та вартістьйого бланку, що передбачено постановою Кабінету Міністрів України від 26жовтня 2011 року № 1098 "Деякі питання надання підрозділами Міністерствавнутрішніх справ та Державної міграційної служби платних послуг".Під час апеляційного розгляду справи апеляційний суд замінив відповідача усправі з СГІРФО Орджонікідзевського РВ Запорізького МУ ГУ МВС України наУправління Державної міграційної служби України в Запорізькій області (далі -УДМСУ в Запорізькій області), у звязку з передачею останньому повноважень зпитань оформлення і видачі паспортів громадянина України для виїзду за кордонта проїзних документів дитини, згідно з наказом МВС України від 27 грудня 2012року за № 1200.Постановою Дніпропетровського апеляційного адміністративного судувід 5 лютого 2013 року постанову суду першої інстанції скасовано таухвалено нову, про задоволення позову. Визнано неправомірними дії СГІРФООрджонікідзевського РВ Запорізького МУ ГУ МВС України щодо відмови воформленні паспорта громадянина України для виїзду за кордон ОСОБА_4Зобовязано УДМСУ в Запорізькій області оформити та видати ОСОБА_4 такийпаспорт на підставі поданих ним документів.В обґрунтування касаційної скарги УДМСУ в Запорізькій області та ДМСУкраїни, яка до неї приєдналася, посилаються на неправильне застосуванняапеляційним судом норм матеріального права та порушення норм процесуальногоправа, у звязку з чим ставлять питання про її скасування та залишення в силіпостанови суду першої інстанції.В запереченні на касаційну скаргу ОСОБА_4 просить залишити без змін рішеннясуду апеляційної інстанції, посилаючись на його законність і обґрунтованість.Заслухавши доповідь судді, обговоривши доводи касаційної скарги, перевірившиматеріали справи та рішення, що приймалися під час її розгляду, колегія суддіввважає, що касаційна скарга підлягає частковому задоволенню з огляду на таке.Порядок здійснення права громадян України на виїзд з України і вїзд в Україну,порядок оформлення документів для зарубіжних поїздок і порядок розвязанняспорів у цій сфері визначені Законом України від 21 січня 1994 року за № 3857-XII "Про порядок виїзду з України і вїзду в Україну громадян України" (далі -Закон № 3857-XII).Статтею 7 цього Закону передбачено, що правила оформлення і видачі паспортів,їх тимчасового затримання та вилучення визначаються відповідно до цього ЗаконуКабінетом Міністрів України і підлягають опублікуванню.
  3. 3. Такі правила затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 31 березня1995 року за № 231 "Про затвердження Правил оформлення і видачі паспортагромадянина України для виїзду за кордон і проїзного документа дитини, їхтимчасового затримання та вилучення" (далі - Правила).Як зазначалося вище, підставою для відмови ОСОБА_4 в оформленні паспортагромадянина України для виїзду за кордон (далі - паспорт) стало неподання нимдодатково, до пакету документів, визначених пунктом 10 Правил оформлення івидачі паспорта громадянина України для виїзду за кордон і проїзного документадитини, їх тимчасового затримання та вилучення, затвердженихпостановоюКабінету Міністрів України від 31 березня 1995 року за № 231, двох квитанцій -про оплату послуг з питання оформлення та видачі паспорта громадянина длявиїзду за кордон та про оплату вартості бланку паспорта.Відповідно до частини другої статті 19 Конституції України органи державноївлади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобовязані діятилише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, щопередбачені Конституцією та законами України.Скасовуючи постанову суду першої інстанції та, задовольняючи позовні вимогиОСОБА_4, апеляційний суд обгрунтовано виходив з того, що порядок оформленнята видачі паспортів, визначений Законом № 3857-XII та Правилами, а томуСГІРФО Орджонікідзевського РВ Запорізького МУ ГУ МВС України не мав прававимагати від нього подання інших, не передбачених цими Законом та Порядком,документів і платежів.Окрім того, провівши правовий аналіз положень постанови Кабінету МіністрівУкраїни від 26 жовтня 2011 року № 1098 "Деякі питання надання підрозділамиМіністерства внутрішніх справ та Державної міграційної служби платних послуг",на яку послався відповідач в обґрунтування спірного рішення, апеляційний суддійшов правильного висновку, що такі послуги можуть надаватися особі лише за їїписьмовою заявою, тобто за наявності у неї бажання їх отримати, і не маютьобовязкового характеру. В іншому ж разі, ця постанова суперечитиме статті 7Закону № 3857-XII, яка чітко визначає, що правила оформлення і видачі паспортіввизначаються Кабінетом Міністрів України відповідно до цього Закону іпідлягають опублікуванню.Також, як вірно зазначив апеляційний суд, особа, яка звертається за оформленнямпаспорта, зобовязана відповідно до пункту 10 Правил оплатити державне мито заоформлення і видачу паспорта громадянина України для виїзду за кордон у розмірі170 гривень і, оплачуючи послугу відповідача "оформлення і видача паспортагромадянина України для виїзду за кордон" у розмірі 87 гривень 15 копійок, утакий спосіб сплачує вартість одних і тих же його дій (послуг) вдруге.Суті такої послуги не пояснив і представник УДМСУ в Запорізькій області під часапеляційного розгляду справи, а відповідно до частини другої статті 72 Кодексуадміністративного судочинства України (далі - КАС України) в адміністративнихсправах про протиправність рішень, дій чи бездіяльності субєкта владнихповноважень обовязок щодо доказування правомірності свого рішення, дії чи
  4. 4. бездіяльності покладається на відповідача, якщо він заперечує протиадміністративного позову.Не доведено відповідачем під час розгляду справи і правомірності своїх вимог зісплати послуги, що передбачає видачу бланка.Так, пунктом 4 Порядку надання підрозділами Міністерства внутрішніх справ таДержавної міграційної служби платних послуг, затвердженого постановоюКабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 року № 1098, визначено, що у разінадання послуги, що передбачає видачу бланка, розмір плати за її наданнявизначається з урахуванням витрат, повязаних з придбанням відповідноїпродукції.На вимогу суду надати докази вартості бланку паспорта представник відповідачанадав лист ДМС України, адресований його територіальним управлінням, про те,що відносини між нею та консорціумом "ЄДАПС" (виробником персоніфікованихдокументів) є конфіденційною інформацією.Таким чином, при вирішенні даного спору апеляційний суд надав правильнуюридичну оцінку обставинам у справі та дійшов обґрунтованого висновку,що постанова Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 року № 1098,на яку послався відповідач в обґрунтування своїх заперечень на позов,правовідносини у сфері оформлення та видачі паспортів громадян України длявиїзду за кордон не регулює, а тому не підлягає застосуванню до спірнихправовідносин.Разом із тим, задовольнивши позовні вимоги в частині зобовязання УДМСУ вЗапорізькій області оформити та видати ОСОБА_4 паспорт громадянина Українидля виїзду за кордон, апеляційний суд втрутився в дискреційні повноваженняцього органу державної влади, що є недопустимим, а тому його рішення в ційчастині підлягає зміні.Відповідно до статті 225 КАС України суд касаційної інстанції має право змінитисудове рішення, якщо у справі немає необхідності досліджувати нові докази абовстановлювати обставини, а судове рішення, яке змінюється, є помилковим лише вчастині.Керуючись статтями 222, 225, 232 Кодексу адміністративного судочинстваУкраїни, колегія суддів, -п о с т а н о в и л а:Касаційну скаргу Управління Державної міграційної служби України в Запорізькійобласті, до якої приєдналася Державна міграційна служба України, задовольнитичастково.Постанову Дніпропетровського апеляційного адміністративного суду від 5 лютого2013 року змінити.
  5. 5. Викласти абзац четвертий її резолютивної частини в такій редакції:"Зобовязати Управління Державної міграційної служби України в Запорізькійобласті повторно розглянути питання щодо оформлення та видачі ОСОБА_4паспорта громадянина України для виїзду за кордон на підставі поданих нимдокументів".В іншій частині постанову суду апеляційної інстанції залишити без змін.Постанова набирає законної сили через пять днів після направлення її копіїсторонам та оскарженню не підлягає.Судді Т.Ф. ВесельськаМ.І. МойсюкО.Ф. Ситников

×