Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Transpersonal coaching deakzsolt

429 views

Published on

ICF magyar tagozata számára tartott ea.
Budapest, 2012.május 13.

Published in: Spiritual
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Transpersonal coaching deakzsolt

 1. 1. Gondolatok és Ajánlások aTranszperszonális Coaching-hoz Prezentáció az ICF magyar tagozata számára Deák Zsolt, Ph.D. 2012-06-13
 2. 2. Miért vagyunk itt?Az utóbbi években, többen – különösen a nyugatikultúrákban- ráébredtek a bennük rejlő transzperszonálisaspektusra, hogy célt és jelentést találjanak életük mindenvonatkozásában és ne csak a profitért, hanem azon túl isvalami értelmes célból dolgozzanak.A jólét, a globális kommunikáció, a társadalomszekularizációja miatt sok ember vált nyitottá atranszperszonális felé mind a magánéletben, mind a munkavilágában. (Sir John Whitmore)
 3. 3. Hippi zagyvaság? avagy a TP Pszichológia a Coachingban  Transzperszonális Pszichológia  “Nyugati Hitvallás,” csoportos gyakorlat (15 – 20 min.)  Transzperszonális Coaching  Megbeszélés csoportban (alkalmazások, javaslatok, tanulságok)
 4. 4. Transzperszonális Pszichológia (TP): A Negyedik Erő A. Maslow Toward a Psychology of Being (1968) Az önmegvalósitás biológia modellje, legmagasabb szint a transzcendens szükséglet nem irható le a korábbiak szerint Palo Alto csoport, Toni Sutich (JHP) Beszélgetések Stanislav Grof val (a Jungi Überpersonlich ford., Dane Rudhyar, asztrológus ugyanabban az évben Chögyam Trungpa -> a Tibeti Buddhizmus nyugati nyelven Journal of Transpersonal Psychology, 1969 A mozgalom kialakulása, ATP, EUROTAS, TPE
 5. 5. TP előzmények  ........ Vedikus bölcsesség, Buddhizmus, TAO, indián és más sámánisztikus ismeretrendszerek  Transzcendentalizmus (1830, New England) Thornton Wilder, Walt Whitman  William James (1842 – 1910) – Principles of Psychology, 1890; Varieties of Religious experience, 1902  C.G.Jung (1875 – 1961) – analitikus pszichológia  R. Assagioli (1888 – 1974) – pszichoszintézis  Humanisztikus Pszichológia, A. Maslow (1908 – 1970)
 6. 6. The individual is in at leastpossible touch with somethinghigher…a better part of him,even though it may be but amost helpless germ…. Hebecomes conscious that thishigher part is conterminousand continuous with a More ofthe same quality, which isoperative in the universeoutside of him, and which hecan keep in working touchwith. -- James, Varieties ofReligious Experience(1902/1985, p. 508)
 7. 7. The only meaningful life is a life thatstrives for the individual realization--absolute and unconditional--of its ownparticular law...To the extent that a manis untrue to the law of his being...he hasfailed to realize his own lifes meaning.The undiscovered vein within us is aliving part of the psyche; classicalChinese philosophy names this interiorway "Tao," and likens it to a flow ofwater that moves irresistibly towards itsgoal. To rest in Tao means fulfillment,wholeness, ones destination reached,ones mission done; the beginning, end,and perfect realization of the meaningof existence innate in all things. ( C. G. Jung)
 8. 8. TP ezekkel a bizonyos „TÖBB” – ekkel és a velük való kapcsolattal foglalkozik: Természetünk/identitásunk TÖBB aspektusa TÖBB fejlődési fázis Ismeret, létezés, cselekvés TÖBB módja TÖBB típusú értékrend TÖBB –féle tudatosság TÖBB –féle valóság
 9. 9. TP fókuszában: Transzcendencia Egymásba fonódó mély kapcsolatok, teljesség Átalakító változásokTranspersonal;Trans = beyond (túl), pervade (áthat), transform (átalakit)
 10. 10. TP definiciói Szemlélet, élet-filozófia, a spiritualitás pszichológiája Tudomány: ami a transzperszonális tapasztalást és jelenséget (???), annak természetét és alkalmazásait tanulmányozza (Walsh, &Vaughan, 1993). – eléggé tágas def. Személyen túlmutató élmények, amik a személyiséget kiterjesztik és a pszichével, kozmosszal való kapcsolatot átélhetővé teszik: szerelem, különleges észlelések (ESP), vallásos-, spirituális élmények, Maslow-i csúcsélmények, halálközeli, -túli élmények, módosult tudatállapotok (drogok), meditáció, stb. Holisztikus megközelités: TP az emberiség legmagasabb potenciáljával és az egyesitő-, spirituális-, és transzcendens tapasztalatok felismerésével, megértésével és megvalósitásával foglalkozik (Lajoie, &Shapiro, 1992).
 11. 11. Nyugati-hitvallás gyakorlata* Bevezetés, instrukció, és feltételek Hitvallás felolvasása és elmondása Résztvevők írják le érzéseiket, gondolataikat!(max. 5p) Csoportos megbeszélés Feloldás* Charles Tart, Ph.D. instrukciói szerint
 12. 12. Mi a TP Coaching 1 Egy speciális üzleti/életvezetési tanácsadási forma, amimagában foglalhatja a spiritualitás területet, annak érdékebenhogy a kliens teljesebb mértékben megvalósithassa önmagát. Egy szélesebb keretrendszer, amelyben megjelenhet a klienshit/világnézete, vallási/spiritualis gyakorlatai, misztikustapasztalatok, módosult tudatállapotok és bármely élmény,amelyet fontosnak tart. Transzperszonális szempontból a nehézségek nem mindenesetben jelentenek megoldandó problémát, sokszor inkábbvmely nagyobb potenciált jeleznek, amelynek kibontásában acoach közreműködik a klienssel.
 13. 13. Mi a TP Coaching 2TP coaching segítségével a kliens mélyebben megérthetisaját motivumait, önmagát és működését. TP coaching segíti a résztvevőt feltárni és elmerülniazokban az élményekben, érzelmekben, gondolatokban,stb. ami révén értelmet és célt talál/megújíthatja életébenés munkájában. TP coaching segítségével felszakadhatnak a gátak ésmegoldódhatnak konkrét problémák, energizáljákrésztvevőt, autentikusabb és öntudatosabb lesz.
 14. 14. TP Coaching céljai Éberséget gyakorolni Belépni intim szférába, találkozni sérülésekkel, nyitottá válni Felébreszteni az igényt a hit, bizalom és a tudattalan iránt Ráébredni, hogy a félelem mindig jelen van, és figyelmeztet avélt határainkról Megtapasztalni és elmerülni a Létezés csodájában Felismerni a prioritásaink hierarchiáját és megérteni, milyenértékeket közvetítenek, mi a jelentésük számunkra A fentiek megvalósításával megtalálni igazi önmagunkatazon az úton, melyen megvalósíthatjuk a célkitűzéseinketHittel, Gondolattal, Beszéddel és Cselekvéssel. (Rosie Kuhn, Ph.D., Transformational Coach)
 15. 15. Mi a TP Coaching Egy olyan speciális üzleti/életvezetési tanácsadási forma, amilehetővé teszi az egyén számára, hogy a coach segitségévelközvetlen, átélt tapasztalatot szerezhessen, mélyebbenmegértse saját magát és működését. TP segíti a résztvevőt feltárni és elmerülni azokban azélményekben, érzelmekben, gondolatokban, stb. ami révénértelmet és célt talál/megújithatja az életében és munkájában. TP segítségével felszakadhatnak a gátak és megoldódhatnakkonkrét problémák, energizálják résztvevőt.
 16. 16. Your vision will become clearonly when you look into your heart …Who looks outside, dreams.Who looks inside, awakens. (Carl Jung)
 17. 17. Mitől jó egy (TP)Coach? Nem akar szuper lenni. A klienst segíti, hogy az tapasztalhassa meg sajátszuperségét. Eltökélt abban, hogy a kliens realizálhassa a legmagasabb potenciálját. Hajlandó maga is növekedni, és a dolgok élén lenni, mindig egyfajta modelljétmutatja a lehetőségeknek. Hajlandó „hangszerként” működni, amin a kliens „játszhat”. Hajlandó a klienssel „járatlan úton” járni. Ítélkezés nélküli, nincs számára jó és rossz. Kitartó még a kliens ellenállása esetén is. Avatar”, „cheerleader”, „protagonist.” Példamutató.Feladja a népszerűséget. Felelős a történtekért.
 18. 18. Felhasznált irodalom: Tart, Ch. T. (2010): A materializmus vége. A tudomány és a spiritualitás találkozása a paranormális jelenségek vizsgálatában. Budapest: Ursus Libri www.transpersonalCoaching.net www.theparadigmshifts.com/what-is- coaching/ www.performanceconsultants.com www.PersonnelToday.com Köszönöm a figyelmet, várom hozzászólásukat és a kérdéseket .

×