Successfully reported this slideshow.

My school kozik gajos

917 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

My school kozik gajos

  1. 1. <ul><li>This is the </li></ul><ul><li>primary school </li></ul><ul><li>number 33 in </li></ul><ul><li>Katowice </li></ul>
  2. 2. Clasrooms <ul><li>This is our IT clasroom </li></ul>
  3. 3. <ul><li>And this is the biology classroom. </li></ul>
  4. 4. <ul><li>Our geography classroom </li></ul>
  5. 5. <ul><li>We also have a day room for the youngest children in our school. </li></ul>
  6. 6. <ul><li>Pupils from our school like going to the school library  </li></ul>
  7. 7. <ul><li>We also have </li></ul><ul><li>gymnastic hall </li></ul><ul><li>assembly hall </li></ul><ul><li>canteen </li></ul><ul><li>swimming pool </li></ul><ul><li>playground </li></ul>
  8. 8. <ul><li>Thank you for your attention  </li></ul><ul><li>Prezentację wykonały Marta Kozik i Wiktoria Gajos </li></ul><ul><li>Wykorzystano zdjęcia z filmu pt. ‘Nasza szkoła’ </li></ul>

×