Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

8 Grudnia 2009 Elektrociepłownia

628 views

Published on

Published in: Technology
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

8 Grudnia 2009 Elektrociepłownia

  1. 1. CZYSTA ENERGIA – sposoby oszczędzania i otrzymywania energii ze źródeł odnawialnych Wizyta w elektrociepłowni Południowego Koncernu Energetycznego S.A. w Katowicach Projekt realizowany w latach 2008-2010 przez: Gimnazjum nr 6 im. Stanisława Ligonia w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Katowicach
  2. 2. Energia elektryczna jest siłą napędową współczesnej cywilizacji. • W trakcie wycieczki dowiedzieliśmy się jak i gdzie powstaje energia, ale również jak racjonalnie z niej korzystać. • Energia elektryczna to jedyna postać energii, którą łatwo można przekształcić i przesłać na duże odległości. Nowoczesne elektrownie, jak te należące do PKE , mają budowę blokową, co oznacza, że energia elektryczna wytwarzana jest w niezależnych blokach energetycznych kocioł- turbina- generator o mocach sięgających setek megawatów (MW).
  3. 3. Wizyta w PKE była dla nas bardzo ciekawa i pouczająca. Dowiedzieliśmy się jak powstaje energia elektryczna, zobaczyliśmy urządzenia wytwarzające ją oraz jak ją marnujemy.
  4. 4. My na pewno będziemy oszczędzali energię. Was też do tego zachęcamy.

×