HARDWARE Z Š Mojm írova Piešťany
TEST opakovanie: história PC <ul><li>Ako sa volá počítací stroj, ktorý počíta pomocou guličiek? </li></ul><ul><li>Kto vyna...
Počítač <ul><li>je to stroj, ktorý robí výpočty </li></ul><ul><li>skladá sa z </li></ul><ul><ul><li>hardware (hardvér) - ...
Klasifikácia počítačov <ul><li>superpočítač </li></ul><ul><li>strediskový počítač </li></ul><ul><li>osobný počítač (PC) </...
Hardware <ul><li>technické vybavenie počítača </li></ul><ul><ul><li>všetko hmotné </li></ul></ul><ul><ul><li>všetko, čo sa...
Von Neumanova schéma <ul><li>vstup </li></ul><ul><li>výstup </li></ul><ul><li>centrálna jednotka </li></ul><ul><li>pamäť <...
Vstupné zariadenia <ul><li>zabezpečujú vstup informácií do počítača </li></ul><ul><ul><li>klávesnica </li></ul></ul><ul><u...
Výstupné zariadenia <ul><li>zabezpečujú výstup informácií z počítača </li></ul><ul><ul><li>monitor </li></ul></ul><ul><ul>...
Pamäťové zariadenia <ul><li>zabezpečujú ukladanie dát do počítača </li></ul><ul><ul><li>RAM </li></ul></ul><ul><ul><li>HDD...
Centrálna jednotka <ul><li>spracúva inštrukcie </li></ul><ul><li>vykonáva výpočty </li></ul><ul><li>je to základná jednotk...
Skratky pre hardware <ul><li>Počítač </li></ul><ul><ul><li>PC </li></ul></ul><ul><li>hardware </li></ul><ul><ul><li>HW </l...
Rýchlosť <ul><li>frekvencia zariadení </li></ul><ul><li>meria sa v </li></ul><ul><ul><li>Hz a ich násobkoch </li></ul></ul...
Kapacita <ul><li>veľkosť uložených informácií </li></ul><ul><li>meria sa v bytoch </li></ul><ul><li>najmenšia jednotka inf...
TEST <ul><li>Definuj počítač. </li></ul><ul><li>Čo je to hardware? </li></ul><ul><li>Čo je to software? </li></ul><ul><li>...
Základná doska <ul><li>matičná doska </li></ul><ul><li>motherboard </li></ul><ul><li>mainboard </li></ul><ul><li>MB </li><...
Základná doska <ul><li>rozlíšenie podľa </li></ul><ul><ul><li>Intel </li></ul></ul><ul><ul><li>AMD </li></ul></ul><ul><ul>...
MB - porty <ul><li>PS / 2 </li></ul><ul><ul><li>klávesnica </li></ul></ul><ul><ul><li>myš </li></ul></ul><ul><li>COM </li...
MB - zbernice <ul><li>ISA, EISA, VESA </li></ul><ul><ul><li>už sa nepoužíva (486) </li></ul></ul><ul><li>PCI </li></ul><ul...
CPU <ul><li>vykonáva výpočty </li></ul><ul><li>vykonáva výpočty obsiahnuté v SW </li></ul><ul><li>skladá sa z </li></ul><u...
CPU <ul><li>2 veľké firmy na výrobu CPU </li></ul><ul><ul><li>Intel </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Intel Pentium 4 </li></...
CPU a jeho rýchlosť <ul><li>meria sa v Hz a ich násobkoch </li></ul><ul><ul><li>1 MHZ </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>1000...
RAM <ul><li>operačná pamäť </li></ul><ul><li>R andom A ccess M emory </li></ul><ul><ul><li>pamäť s náhodným prístupom </...
RAM <ul><li>delenie </li></ul><ul><ul><li>SDRAM </li></ul></ul><ul><ul><li>DDRAM </li></ul></ul><ul><ul><li>DDR2 RAM </li>...
Harddisk <ul><li>pevný disk </li></ul><ul><ul><li>HDD ( H ard D isk D rive) </li></ul></ul><ul><li>uchováva dáta v počít...
Hardisk <ul><li>rýchlosť disku </li></ul><ul><ul><li>otázky za minútu RPM </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>5400 MPR </li></u...
CD - ROM 700 MB
DVD – ROM, RAM, BR, HD - DVD <ul><li>DVD ROM </li></ul><ul><ul><li>len na čítanie </li></ul></ul><ul><li>DVD RAM </li></ul...
USB flash disk <ul><li>prenosný </li></ul><ul><li>malé rozmery </li></ul><ul><li>kapacita </li></ul><ul><ul><li>64 MB – 64...
Prídavné karty <ul><li>zvuková karta </li></ul><ul><li>grafická karta </li></ul><ul><li>sieťová karta </li></ul><ul><li>mo...
Grafická karta <ul><li>zabezpečuje zobrazenie informácií na monitore </li></ul><ul><li>značky </li></ul><ul><ul><li>Nv idi...
Periférne zariadenia <ul><li>pripájajú sa k počítaču </li></ul><ul><ul><li>monitor </li></ul></ul><ul><ul><li>klávesnica <...
Monitor <ul><li>Typy </li></ul><ul><ul><li>CRT </li></ul></ul><ul><ul><li>LCD </li></ul></ul><ul><li>uhloprie čka </li></u...
Klávesnica <ul><li>koncovky </li></ul><ul><ul><li>PS / 2 </li></ul></ul><ul><ul><li>USB </li></ul></ul><ul><li>drôtová </l...
Myš <ul><li>koncovky </li></ul><ul><ul><li>PS /2 </li></ul></ul><ul><ul><li>USB </li></ul></ul><ul><li>typy </li></ul><ul>...
Tlačiareň <ul><li>ihličková </li></ul><ul><li>atramentová </li></ul><ul><li>laserová </li></ul><ul><li>multifunkčné zariad...
UPS <ul><li>záložný zdroj </li></ul><ul><ul><li>v prípade výpadku prúdu korektne vypne počítač </li></ul></ul><ul><ul><li>...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Hardware

1,791 views

Published on

 • Be the first to comment

Hardware

 1. 1. HARDWARE Z Š Mojm írova Piešťany
 2. 2. TEST opakovanie: história PC <ul><li>Ako sa volá počítací stroj, ktorý počíta pomocou guličiek? </li></ul><ul><li>Kto vynašiel stroj „Pascalína“? </li></ul><ul><li>Koho nazývame „otcom moderného počítača“? </li></ul><ul><li>Ktorý počítač bol najväčší a bol použitý pri konštrukcie atómovej bomby? </li></ul><ul><li>Vymenuj časti von Neumanovej schémy? </li></ul><ul><li>Čo bolo charakteristické pre počítače 1. generácie? </li></ul><ul><li>Čo bolo charakteristické pre počítače 2. generácie? </li></ul><ul><ul><li>Vysvetli dávkové (hromadné) spracovanie? </li></ul></ul><ul><li>Čo bolo charakteristické pre počítače 3. generácie? </li></ul><ul><ul><li>Vysvetli multitasking? </li></ul></ul><ul><li>Čo bolo charakteristické pre počítače 4. generácie? </li></ul><ul><ul><li>Ako sa volá firma na výrobu mikroprocesorov? </li></ul></ul><ul><li>Vymenuj nejaké udalosti 5. (dnešnej) generácie počítačov? </li></ul><ul><ul><li>Ako sa volá iný OS ako Windows? </li></ul></ul>
 3. 3. Počítač <ul><li>je to stroj, ktorý robí výpočty </li></ul><ul><li>skladá sa z </li></ul><ul><ul><li>hardware (hardvér) - HW </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>technické vybavenie počítača </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>software (softvér) - SW </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>programové vybavenie počítača </li></ul></ul></ul><ul><li>počítačová veda </li></ul><ul><ul><li>teória </li></ul></ul><ul><ul><li>konštrukcia </li></ul></ul><ul><ul><li>použitie počítačov </li></ul></ul><ul><li>informatika </li></ul><ul><ul><li>spracovanie informácií pomocou počítačov </li></ul></ul>
 4. 4. Klasifikácia počítačov <ul><li>superpočítač </li></ul><ul><li>strediskový počítač </li></ul><ul><li>osobný počítač (PC) </li></ul><ul><ul><li>desktop </li></ul></ul><ul><ul><li>laptop (notebook) </li></ul></ul><ul><ul><li>tablet </li></ul></ul><ul><ul><li>PDA (osobný digitálny asistent) </li></ul></ul>
 5. 5. Hardware <ul><li>technické vybavenie počítača </li></ul><ul><ul><li>všetko hmotné </li></ul></ul><ul><ul><li>všetko, čo sa dá chytiť </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>počítače </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>súčiastky </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>zariadenie pripojiteľné k počítaču </li></ul></ul></ul><ul><li>„ hardware je to, do čoho sa kope, keď prestane fungovať software“ </li></ul>
 6. 6. Von Neumanova schéma <ul><li>vstup </li></ul><ul><li>výstup </li></ul><ul><li>centrálna jednotka </li></ul><ul><li>pamäť </li></ul><ul><li>radič </li></ul>
 7. 7. Vstupné zariadenia <ul><li>zabezpečujú vstup informácií do počítača </li></ul><ul><ul><li>klávesnica </li></ul></ul><ul><ul><li>myš </li></ul></ul><ul><ul><li>touchpad </li></ul></ul><ul><ul><li>trackball </li></ul></ul><ul><ul><li>touchscreen </li></ul></ul><ul><ul><li>joystick </li></ul></ul><ul><ul><li>skener </li></ul></ul><ul><ul><li>mikrofón </li></ul></ul>
 8. 8. Výstupné zariadenia <ul><li>zabezpečujú výstup informácií z počítača </li></ul><ul><ul><li>monitor </li></ul></ul><ul><ul><li>tlačiareň </li></ul></ul><ul><ul><li>reproduktory </li></ul></ul>
 9. 9. Pamäťové zariadenia <ul><li>zabezpečujú ukladanie dát do počítača </li></ul><ul><ul><li>RAM </li></ul></ul><ul><ul><li>HDD </li></ul></ul><ul><ul><li>FDD </li></ul></ul><ul><ul><li>CD-ROM </li></ul></ul><ul><ul><li>DVD-ROM </li></ul></ul><ul><ul><li>Blue-ray </li></ul></ul><ul><ul><li>HD-DVD </li></ul></ul><ul><ul><li>USB flash disk </li></ul></ul>
 10. 10. Centrálna jednotka <ul><li>spracúva inštrukcie </li></ul><ul><li>vykonáva výpočty </li></ul><ul><li>je to základná jednotka počítača </li></ul><ul><ul><li>procesor </li></ul></ul><ul><ul><li>“ mozog“ počítača </li></ul></ul><ul><ul><li>CPU </li></ul></ul>
 11. 11. Skratky pre hardware <ul><li>Počítač </li></ul><ul><ul><li>PC </li></ul></ul><ul><li>hardware </li></ul><ul><ul><li>HW </li></ul></ul><ul><li>procesor </li></ul><ul><ul><li>CPU </li></ul></ul><ul><li>operačná pamäť </li></ul><ul><ul><li>RAM </li></ul></ul><ul><li>pevný disk </li></ul><ul><ul><li>HDD </li></ul></ul><ul><li>disketa </li></ul><ul><ul><li>FDD </li></ul></ul><ul><li>základná doska </li></ul><ul><ul><li>MB </li></ul></ul><ul><li>grafická karta </li></ul><ul><ul><li>GPU </li></ul></ul><ul><li>sieť </li></ul><ul><ul><li>LAN </li></ul></ul>
 12. 12. Rýchlosť <ul><li>frekvencia zariadení </li></ul><ul><li>meria sa v </li></ul><ul><ul><li>Hz a ich násobkoch </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>1 kHz </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>1000 Hz </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>1 MHz </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>1000 kHz </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>1 GHz </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>1000 MHz </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><li>HW kde sa meria frekvencia </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>CPU </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>RAM </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>GPU </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>monitor </li></ul></ul></ul>
 13. 13. Kapacita <ul><li>veľkosť uložených informácií </li></ul><ul><li>meria sa v bytoch </li></ul><ul><li>najmenšia jednotka informácie </li></ul><ul><ul><li>1 bit </li></ul></ul><ul><ul><li>1 byte </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>8 bitov </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>1 KB </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>1000 B </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>1 MB </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>1000 000 B = 1000 KB </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>1 GB </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>1000 000 000 B = 1000 MB </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>1 TB </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>1000 000 000 000 B = 1000 GB </li></ul></ul></ul><ul><li>HW, kde sa meria kapacita </li></ul><ul><ul><li>HDD, FDD, CD-ROM, DVD-ROM, USB flash disk, GPU </li></ul></ul>
 14. 14. TEST <ul><li>Definuj počítač. </li></ul><ul><li>Čo je to hardware? </li></ul><ul><li>Čo je to software? </li></ul><ul><li>Čo je to informatika? </li></ul><ul><li>Aký rozdiel je medzi počítačovým vedcom a informatikom? </li></ul><ul><li>Aký je to superpočítač? </li></ul><ul><li>Aké druhy PC-čiek poznáme? </li></ul><ul><li>Vymenuj časti von Neumanovej schémy? </li></ul><ul><li>Vymenuj vstupné zariadenia. </li></ul><ul><li>Vymenuj výstupné zariadenia. </li></ul><ul><li>Vymenuj pamäťové zariadenia. </li></ul><ul><li>Čo je mozog počítača? </li></ul><ul><li>V čom meriame rýchlosť zariadení? </li></ul><ul><ul><li>Koľko je 3,6 GHz? v Hz? </li></ul></ul><ul><li>V čom meriame kapacitu zariadení? </li></ul><ul><ul><li>Koľko je 640 GB v MB? </li></ul></ul><ul><li>V ktorých zariadeniach meriame rýchlosť? </li></ul><ul><li>V ktorých zariadeniach meriame kapacitu? </li></ul><ul><li>Na ktorú súčiastku v PC sa pripája ostatný HW? </li></ul><ul><li>Napíš aspoň 3 porty. </li></ul><ul><li>Napíš meno firmy, ktorá vyrába procesory. </li></ul><ul><li>Napíš meno firmy, ktorá vyrába grafické karty. </li></ul><ul><li>Aký je rozdiel v uchovávaní údajov medzi HDD a RAM? </li></ul><ul><li>Čo znamená, keď je médium DVD-RW? </li></ul><ul><li>Vymenuj aspoň 2 prídavné karty. </li></ul><ul><li>Aké typy monitorov poznáš? </li></ul><ul><li>V akých jednotkách sa meria uhlopriečka monitora? </li></ul><ul><li>Aké druhy myši poznáš? </li></ul><ul><li>Na čo pozerám pri kúpe tlačiarne? </li></ul><ul><li>Čo je to UPS? </li></ul>
 15. 15. Základná doska <ul><li>matičná doska </li></ul><ul><li>motherboard </li></ul><ul><li>mainboard </li></ul><ul><li>MB </li></ul><ul><ul><li>pripájajú sa na ňu všetky iné komponenty </li></ul></ul><ul><ul><li>prepája zariadenia v počítači </li></ul></ul><ul><ul><li>zariadenia sa pripájajú pomocou </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>rozširujúcich kariet </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>socket </li></ul></ul></ul></ul>
 16. 16. Základná doska <ul><li>rozlíšenie podľa </li></ul><ul><ul><li>Intel </li></ul></ul><ul><ul><li>AMD </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>podľa chipsetu </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>AM2 </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>LGA775 </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Socket 478 ... </li></ul></ul></ul></ul><ul><li>integruje zariadenia ako </li></ul><ul><ul><li>sieťová karta </li></ul></ul><ul><ul><li>zvuková karta </li></ul></ul><ul><ul><li>grafická karta </li></ul></ul><ul><ul><li>modem </li></ul></ul>
 17. 17. MB - porty <ul><li>PS / 2 </li></ul><ul><ul><li>klávesnica </li></ul></ul><ul><ul><li>myš </li></ul></ul><ul><li>COM </li></ul><ul><ul><li>seriový port </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>myš (staré) </li></ul></ul></ul><ul><li>LPT </li></ul><ul><ul><li>paralelný port </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>tlačiareň </li></ul></ul></ul><ul><li>USB </li></ul><ul><ul><li>USB 1.1, USB 2.0, USB 3.0 </li></ul></ul><ul><li>VGA </li></ul><ul><ul><li>D-SUB, DVI, HDMI, S-video </li></ul></ul><ul><li>RJ45 </li></ul><ul><ul><li>sieťový kábel (krútená dvojlinka) </li></ul></ul><ul><li>audio porty </li></ul><ul><ul><li>reproduktor </li></ul></ul><ul><ul><li>mikrofón </li></ul></ul>
 18. 18. MB - zbernice <ul><li>ISA, EISA, VESA </li></ul><ul><ul><li>už sa nepoužíva (486) </li></ul></ul><ul><li>PCI </li></ul><ul><ul><li>bežne používaná </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>zvuková karta </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>sieťová karta </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>TV karta </li></ul></ul></ul><ul><li>AGP </li></ul><ul><ul><li>grafická karta </li></ul></ul><ul><li>PCI Express </li></ul><ul><ul><li>nástupca PCI a AGP </li></ul></ul><ul><ul><li>vyššie rýchlosti a kapacita </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>grafické karty </li></ul></ul></ul>
 19. 19. CPU <ul><li>vykonáva výpočty </li></ul><ul><li>vykonáva výpočty obsiahnuté v SW </li></ul><ul><li>skladá sa z </li></ul><ul><ul><ul><li>aritmeticko – logická jednotka </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>riadiaca jednotka </li></ul></ul></ul><ul><li>delenie </li></ul><ul><ul><li>počet jadier </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>1 jadrové </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>viac jadrové </li></ul></ul></ul>
 20. 20. CPU <ul><li>2 veľké firmy na výrobu CPU </li></ul><ul><ul><li>Intel </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Intel Pentium 4 </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Intel core 2 duo </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Intel core 2 quad </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>AMD </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Athlon 64 </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Athlon X2 </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Phenom X3, X4 </li></ul></ul></ul><ul><li>socket </li></ul><ul><ul><li>osadzuje sa do neho CPU </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>LG775 (Intel) ... </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>AM2 (AMD) ... </li></ul></ul></ul><ul><li>dôležité pojmy </li></ul><ul><ul><li>cache </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>vnútorná pamäť CPU </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>frekvencia </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>udáva rýchlosť CPU </li></ul></ul></ul>12 MB 3,16 GHz
 21. 21. CPU a jeho rýchlosť <ul><li>meria sa v Hz a ich násobkoch </li></ul><ul><ul><li>1 MHZ </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>1000 000 Hz </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>1 GHz </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>1000 000 000 Hz </li></ul></ul></ul><ul><li>dnešné rýchlosti </li></ul><ul><ul><li>od 2 GHz – 4 GHz </li></ul></ul><ul><li>Intel Core 2 Quad Q9550 2.83GHz BOX 12M </li></ul>
 22. 22. RAM <ul><li>operačná pamäť </li></ul><ul><li>R andom A ccess M emory </li></ul><ul><ul><li>pamäť s náhodným prístupom </li></ul></ul><ul><li>po vypnutí počítača </li></ul><ul><ul><li>sa údaje vymažú </li></ul></ul><ul><li>kapacita </li></ul><ul><ul><li>MB </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>1 MB = 1000 000 B </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>GB </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>1 GB = 1000 MB </li></ul></ul></ul>
 23. 23. RAM <ul><li>delenie </li></ul><ul><ul><li>SDRAM </li></ul></ul><ul><ul><li>DDRAM </li></ul></ul><ul><ul><li>DDR2 RAM </li></ul></ul><ul><ul><li>DDR3 RAM </li></ul></ul><ul><ul><li>SODIMM </li></ul></ul><ul><li>A – DATA Dual channel DDR2 2x 2GB 1066+ MHz Extreme </li></ul>
 24. 24. Harddisk <ul><li>pevný disk </li></ul><ul><ul><li>HDD ( H ard D isk D rive) </li></ul></ul><ul><li>uchováva dáta v počítači </li></ul><ul><li>po vypnutí počítača </li></ul><ul><ul><li>sa dáta nevymažú, sú uložené </li></ul></ul><ul><li>kapacita </li></ul><ul><ul><li>v bytoch a ich násobkoch </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>1 MB = 1000 000 B </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>1 GB = 1000 MB </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>1 TB = 1000 GB </li></ul></ul></ul><ul><li>značky HDD </li></ul><ul><ul><li>Western Digital – WD </li></ul></ul><ul><ul><li>Seagate </li></ul></ul><ul><ul><li>Hitachi </li></ul></ul><ul><ul><li>Samsung ... </li></ul></ul>
 25. 25. Hardisk <ul><li>rýchlosť disku </li></ul><ul><ul><li>otázky za minútu RPM </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>5400 MPR </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>7200 MPR </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>10 000 MPR </li></ul></ul></ul><ul><li>rozhranie </li></ul><ul><ul><li>IDE /ATA/PATA/EIDE/ATAPI </li></ul></ul><ul><ul><li>SATA/SATA2 </li></ul></ul><ul><ul><li>SCSI </li></ul></ul><ul><li>cache </li></ul><ul><ul><li>vyrovnávacia pamäť v MB </li></ul></ul><ul><li>formátovanie </li></ul><ul><ul><li>predpríprava disku na používanie v určitom OS </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>FAT 32 </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>NTFS </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>ext3 ... </li></ul></ul></ul><ul><li>S.M.A.R.T </li></ul><ul><ul><li>diagnostika práce HDD </li></ul></ul><ul><li>WESTERN DIGITAL Caviar SE16 640GB, SATA II, 16MB cache, 7200ot, 8.9ms </li></ul>
 26. 26. CD - ROM 700 MB
 27. 27. DVD – ROM, RAM, BR, HD - DVD <ul><li>DVD ROM </li></ul><ul><ul><li>len na čítanie </li></ul></ul><ul><li>DVD RAM </li></ul><ul><ul><li>správa sa ako HDD </li></ul></ul><ul><li>DVD RW </li></ul><ul><ul><li>prepisovateľné DVD </li></ul></ul><ul><li>BLUE – RAY </li></ul><ul><ul><li>veľkokapacitné </li></ul></ul>4,7 GB 25 – 50 GB
 28. 28. USB flash disk <ul><li>prenosný </li></ul><ul><li>malé rozmery </li></ul><ul><li>kapacita </li></ul><ul><ul><li>64 MB – 64 GB </li></ul></ul><ul><li>nahradzuje FDD </li></ul><ul><li>dobré značky </li></ul><ul><ul><li>Corsair </li></ul></ul><ul><ul><li>A-data </li></ul></ul><ul><ul><li>Kingston </li></ul></ul><ul><ul><li>Sandisk </li></ul></ul><ul><ul><li>OCZ </li></ul></ul><ul><ul><li>EMTEC </li></ul></ul>
 29. 29. Prídavné karty <ul><li>zvuková karta </li></ul><ul><li>grafická karta </li></ul><ul><li>sieťová karta </li></ul><ul><li>modem </li></ul><ul><li>TV karta </li></ul><ul><li>integrované riešenie v MB </li></ul><ul><ul><li>MB obsahuje tieto karty v sebe </li></ul></ul>
 30. 30. Grafická karta <ul><li>zabezpečuje zobrazenie informácií na monitore </li></ul><ul><li>značky </li></ul><ul><ul><li>Nv idia </li></ul></ul><ul><ul><li>ATI </li></ul></ul><ul><li>kapacita pamäte karty </li></ul><ul><ul><li>2 56 MB, 512 MB, 1 GB, 2 GB </li></ul></ul><ul><li>rozhranie </li></ul><ul><ul><li>AGP </li></ul></ul><ul><ul><li>PCI Express </li></ul></ul><ul><li>VGA Palit HD4870 512MB DDR5 PCX </li></ul>
 31. 31. Periférne zariadenia <ul><li>pripájajú sa k počítaču </li></ul><ul><ul><li>monitor </li></ul></ul><ul><ul><li>klávesnica </li></ul></ul><ul><ul><li>myš </li></ul></ul><ul><ul><li>tlačiareň </li></ul></ul><ul><ul><li>skener </li></ul></ul><ul><ul><li>multifunkčné zariadenie </li></ul></ul><ul><ul><li>reproduktory </li></ul></ul><ul><ul><li>UPS </li></ul></ul>
 32. 32. Monitor <ul><li>Typy </li></ul><ul><ul><li>CRT </li></ul></ul><ul><ul><li>LCD </li></ul></ul><ul><li>uhloprie čka </li></ul><ul><ul><li>17” – 30” </li></ul></ul><ul><li>rozlíšenie </li></ul><ul><ul><li>a ž do 1900 *1280 </li></ul></ul><ul><li>technológia </li></ul><ul><ul><li>TNT </li></ul></ul><ul><ul><li>S-PVA … </li></ul></ul><ul><li>príslušenstvo </li></ul><ul><ul><li>reproduktory </li></ul></ul><ul><ul><li>USB HUB </li></ul></ul><ul><li>pivot </li></ul><ul><li>zna čky </li></ul><ul><ul><li>EIZO </li></ul></ul><ul><ul><li>Samsung </li></ul></ul><ul><ul><li>LG </li></ul></ul><ul><ul><li>ASUS </li></ul></ul><ul><ul><li>Philips </li></ul></ul><ul><ul><li>Lenovo </li></ul></ul><ul><ul><li>... </li></ul></ul>
 33. 33. Klávesnica <ul><li>koncovky </li></ul><ul><ul><li>PS / 2 </li></ul></ul><ul><ul><li>USB </li></ul></ul><ul><li>drôtová </li></ul><ul><li>bezdrôtová </li></ul><ul><li>set </li></ul><ul><li>značky </li></ul><ul><ul><li>Microsoft </li></ul></ul><ul><ul><li>Logitech </li></ul></ul><ul><ul><li>Chicony </li></ul></ul>
 34. 34. Myš <ul><li>koncovky </li></ul><ul><ul><li>PS /2 </li></ul></ul><ul><ul><li>USB </li></ul></ul><ul><li>typy </li></ul><ul><ul><li>guličková </li></ul></ul><ul><ul><li>optická </li></ul></ul><ul><ul><li>laserová </li></ul></ul><ul><li>drôtová </li></ul><ul><li>bezdrôtová </li></ul><ul><li>hráčska </li></ul><ul><li>rozlíšenie </li></ul><ul><ul><li>do 6000 dpi </li></ul></ul>
 35. 35. Tlačiareň <ul><li>ihličková </li></ul><ul><li>atramentová </li></ul><ul><li>laserová </li></ul><ul><li>multifunkčné zariadenie </li></ul><ul><li>kúpa </li></ul><ul><ul><li>nie tú najlacnejšiu </li></ul></ul><ul><ul><li>pozerám na spotrebu </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>koľko vytlačí na 1 náplň </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>koľko stojí náplň </li></ul></ul><ul><ul><li>či sa dá repasovať </li></ul></ul><ul><ul><li>koľko vydrží valec </li></ul></ul><ul><ul><li>využitie </li></ul></ul><ul><li>značky </li></ul><ul><ul><li>Canon </li></ul></ul><ul><ul><li>HP </li></ul></ul><ul><ul><li>Lexmark </li></ul></ul><ul><ul><li>Xerox </li></ul></ul><ul><ul><li>Epson </li></ul></ul><ul><ul><li>Minolta </li></ul></ul><ul><ul><li>OKI </li></ul></ul>
 36. 36. UPS <ul><li>záložný zdroj </li></ul><ul><ul><li>v prípade výpadku prúdu korektne vypne počítač </li></ul></ul><ul><ul><li>predchádza sa strate dát </li></ul></ul><ul><ul><li>použitie hlavne u serverov </li></ul></ul>

×