2010 2011

706 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
706
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
32
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

2010 2011

 1. 1. 2010/ 20112010/ 2011 KRONIKA SZKOŁY PODSTAWOWEJKRONIKA SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA IIIM. JANA PAWŁA II W KOSZĘCINIEW KOSZĘCINIE
 2. 2. 1 września – rozpoczęcie roku1 września – rozpoczęcie roku szkolnegoszkolnego
 3. 3. Sprzątanie świataSprzątanie świata
 4. 4. Uczniowie Szkoły PodstawowejUczniowie Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Koszęcinieim. Jana Pawła II w Koszęcinie wraz z Mirą Stanisławską-wraz z Mirą Stanisławską- Meysztowicz wzięli udziałMeysztowicz wzięli udział w ogólnoświatowej akcjiw ogólnoświatowej akcji Sprzątanie Świata z Zieloną Ligą.Sprzątanie Świata z Zieloną Ligą. W ramach obchodów podczas zajęćW ramach obchodów podczas zajęć ekologicznych braliśmy udziałekologicznych braliśmy udział w prelekcjach, zabawachw prelekcjach, zabawach edukacyjnych, obejrzeliśmyedukacyjnych, obejrzeliśmy teatrzyk ekologiczny przygotowanyteatrzyk ekologiczny przygotowany przez uczniów ze świetlicy szkolnej.przez uczniów ze świetlicy szkolnej. Uczniowie klas I-III przeszliUczniowie klas I-III przeszli ulicami Koszęcina propagując hasłaulicami Koszęcina propagując hasła proekologiczne na plakatachproekologiczne na plakatach i transparentach.i transparentach.
 5. 5. Teatrzyk ekologicznyTeatrzyk ekologiczny
 6. 6. Spotkanie z policjantem- bezpieczeństwoSpotkanie z policjantem- bezpieczeństwo z ruchu drogowym dla klas Iz ruchu drogowym dla klas I Policjant przypomniałPolicjant przypomniał dzieciom zasadydzieciom zasady bezpiecznegobezpiecznego przechodzenia przez ulicę,przechodzenia przez ulicę, omówiono zagadnieniaomówiono zagadnienia dotyczące bezpiecznychdotyczące bezpiecznych zabaw w domu, szkolezabaw w domu, szkole i na podwórku.i na podwórku. Uczniowie dowiedzieli się,Uczniowie dowiedzieli się, jak reagować na zaczepkijak reagować na zaczepki osób obcych i do kogoosób obcych i do kogo mogą zwrócić się o pomocmogą zwrócić się o pomoc w przypadku zagrożenia.w przypadku zagrożenia.
 7. 7. Spotkania z policjantemSpotkania z policjantem
 8. 8. Wizyta dzieci z terenów dotkniętychWizyta dzieci z terenów dotkniętych powodzią - Bogatyniapowodzią - Bogatynia
 9. 9. Spotkanie Szkół Jana Pawła IISpotkanie Szkół Jana Pawła II w Częstochowiew Częstochowie
 10. 10. Konkurs „Nasza armiaKonkurs „Nasza armia w naszym mieście”w naszym mieście” W konkursie ocenionoW konkursie oceniono ponad 100 pracponad 100 prac przesłanych z różnychprzesłanych z różnych placówek kultularno-placówek kultularno- oświatowych. Uczennicaoświatowych. Uczennica naszej szkoły Kamilanaszej szkoły Kamila Nowak z klasy IV b,Nowak z klasy IV b, zdobyła II miejsce wzdobyła II miejsce w kategorii 10 – 13 lat.kategorii 10 – 13 lat. Dodatkowo w konkursieDodatkowo w konkursie przyznano nagrodyprzyznano nagrody specjalne Dominikaspecjalne Dominika Szyguła z klasy II bSzyguła z klasy II b zdobyła nagrodę specjalnązdobyła nagrodę specjalną Stowarzyszenia ŻołnierzyStowarzyszenia Żołnierzy Wojsk Specjalnych GrupaWojsk Specjalnych Grupa „RAPTOR”.„RAPTOR”.
 11. 11. Festyn szkolny 2010Festyn szkolny 2010
 12. 12. Konkurs poezji i prozyKonkurs poezji i prozy Jana Pawła IIJana Pawła II W kategorii klasW kategorii klas młodszych:młodszych: I miejsceI miejsce Zofia LercheZofia Lerche II miejsceII miejsce Mateusz Brol,Mateusz Brol, Dagmara GrochalskaDagmara Grochalska III miejsceIII miejsce Natalia Świeca,Natalia Świeca, Alicja KazikAlicja Kazik
 13. 13. Kategoria klasKategoria klas starszych:starszych: I miejsceI miejsce Agnieszka JonczykAgnieszka Jonczyk II miejsceII miejsce Kacper Świeca,Kacper Świeca, Victoria LercheVictoria Lerche III miejsceIII miejsce Tomasz Maniak,Tomasz Maniak, Bartłomiej UlfikBartłomiej Ulfik
 14. 14. 14 października – Dzień14 października – Dzień NauczycielaNauczyciela
 15. 15. Gminny konkurs wiedzy o zdrowymGminny konkurs wiedzy o zdrowym odżywianiu i zdrowym stylu życiaodżywianiu i zdrowym stylu życia
 16. 16. Wybory Samorządu SzkolnegoWybory Samorządu Szkolnego 2010r.2010r.
 17. 17. Przewodnicząca SzkołyPrzewodnicząca Szkoły Marta CzerneckaMarta Czernecka Zastępca Przewodniczącej SzkołyZastępca Przewodniczącej Szkoły Magdalena WatołaMagdalena Watoła SkarbnikSkarbnik – Karolina Mazur– Karolina Mazur Rzecznik Praw UczniaRzecznik Praw Ucznia Kamila KawałkoKamila Kawałko Opiekun Samorządu UczniowskiegoOpiekun Samorządu Uczniowskiego Marcin KlamaMarcin Klama
 18. 18. Kolorowego Tygodnia Dobrych ManierKolorowego Tygodnia Dobrych Manier bez Agresji i Przemocybez Agresji i Przemocy Uczniowie i nauczyciele SzkołyUczniowie i nauczyciele Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła IIPodstawowej im. Jana Pawła II w Koszęcinie w dniachw Koszęcinie w dniach od 02 do 05.11.2010r.od 02 do 05.11.2010r. zorganizowali się pod hasłemzorganizowali się pod hasłem Kolorowego Tygodnia DobrychKolorowego Tygodnia Dobrych Manier bez Agresji i Przemocy.Manier bez Agresji i Przemocy. Każdego dnia obowiązywał wKażdego dnia obowiązywał w szkole inny kolor, który uczniowieszkole inny kolor, który uczniowie i nauczyciele starali sięi nauczyciele starali się zademonstrować swoim strojemzademonstrować swoim strojem i uwieczniać na dużym brystolui uwieczniać na dużym brystolu symbol hasła danego dniasymbol hasła danego dnia rysunek lub forma literacka.rysunek lub forma literacka.
 19. 19. 11 listopada – Dzień Niepodległości11 listopada – Dzień Niepodległości
 20. 20. Akcja „Bezpieczeństwo dzieciAkcja „Bezpieczeństwo dzieci wiejskich na drogach”wiejskich na drogach”
 21. 21. W dniu 17 listopada 2010 roku uczniowieW dniu 17 listopada 2010 roku uczniowie naszej szkoły otrzymali ponad 300naszej szkoły otrzymali ponad 300 kamizelek odblaskowych.kamizelek odblaskowych. Kierownik Biura Powiatowego ARiMRKierownik Biura Powiatowego ARiMR w Lublińcu opowiedział o akcji „Bezpieczeństwow Lublińcu opowiedział o akcji „Bezpieczeństwo dzieci wiejskich na drogach”.dzieci wiejskich na drogach”. W dalszej kolejności, głos zabrał Marek SroczyńskiW dalszej kolejności, głos zabrał Marek Sroczyński z Komendy Powiatowej Policji w Lublińcu, któryz Komendy Powiatowej Policji w Lublińcu, który przypomniał jak prawidłowo poruszać się naprzypomniał jak prawidłowo poruszać się na drogach.drogach.
 22. 22. Mikołajki 2010Mikołajki 2010 6 grudnia jak co roku6 grudnia jak co roku naszą szkołę odwiedziłnaszą szkołę odwiedził Św. Mikołaj wręczającŚw. Mikołaj wręczając wszystkim uczniomwszystkim uczniom słodkie upominki.słodkie upominki. Dzieci zaprezentowałyDzieci zaprezentowały przygotowane przezprzygotowane przez siebie kolędy i krótkiesiebie kolędy i krótkie występy artystyczne.występy artystyczne.
 23. 23. Konkurs recytatorskiKonkurs recytatorski w Gwarze Śląskiejw Gwarze Śląskiej Kultywowanie tradycjiKultywowanie tradycji i kultury regionalnej, którychi kultury regionalnej, których najważniejszą częścią jestnajważniejszą częścią jest język gwarowy to myśljęzyk gwarowy to myśl przewodnia organizowanegoprzewodnia organizowanego konkursu. W dwóchkonkursu. W dwóch kategoriach wiekowych:kategoriach wiekowych: I miejsce Anna KupnyI miejsce Anna Kupny II miejsce Dominika SzygułaII miejsce Dominika Szyguła III miejsce Zofia LercheIII miejsce Zofia Lerche Grupa starsza:Grupa starsza: I miejsce Dominika GrządzielI miejsce Dominika Grządziel i Karolina Mazuri Karolina Mazur II miejsce Victoria LercheII miejsce Victoria Lerche III miejsce Bartłomiej Ulfik.III miejsce Bartłomiej Ulfik.
 24. 24. JasełkaJasełka „„Kto nie widział, niechKto nie widział, niech żałuje” – tak jednymżałuje” – tak jednym zdaniem można byłobyzdaniem można byłoby określić jasełka, któreokreślić jasełka, które zaprezentowali uczniowiezaprezentowali uczniowie w Domu Kultury.w Domu Kultury. Przedstawienie zagranePrzedstawienie zagrane zostało z rozmachem,zostało z rozmachem, okraszone pięknymiokraszone pięknymi piosenkami, dobrzepiosenkami, dobrze dopracowane. Widzowiedopracowane. Widzowie długimi brawami docenilidługimi brawami docenili grę dzieci i przedegrę dzieci i przede wszystkim występ chóru.wszystkim występ chóru.
 25. 25. Spotkanie integracyjne w LublińcuSpotkanie integracyjne w Lublińcu Wybrani uczniowieWybrani uczniowie naszej szkoły wzięlinaszej szkoły wzięli udział w spotkaniuudział w spotkaniu integracyjnym uczniówintegracyjnym uczniów szkół masowych,szkół masowych, Domów PomocyDomów Pomocy Społecznej i OśrodkówSpołecznej i Ośrodków Specjalnych,Specjalnych, zorganizowanym przezzorganizowanym przez Zespół SzkółZespół Szkół Specjalnych nr 2 wSpecjalnych nr 2 w Lublińcu. SpotkanieLublińcu. Spotkanie to miało charakterto miało charakter wspólnego kolędowania.wspólnego kolędowania.
 26. 26. Turniej ping- pongaTurniej ping- ponga Kategoria dziewczyn:Kategoria dziewczyn: I miejsce Katarzyna PudlikI miejsce Katarzyna Pudlik II miejsce Wiktoria IzdebskaII miejsce Wiktoria Izdebska III miejsce Goniwiecha RoksanaIII miejsce Goniwiecha Roksana Kategoria chłopców:Kategoria chłopców: I miejsce Bartosz UmlaufI miejsce Bartosz Umlauf II miejsce Dariusz BryśII miejsce Dariusz Bryś III miejsce Kamil GolisIII miejsce Kamil Golis
 27. 27. Świąteczne przedstawienieŚwiąteczne przedstawienie klas VI i V dla uczniów szkołyklas VI i V dla uczniów szkoły
 28. 28. „„PROJEKTOR – wolontariatPROJEKTOR – wolontariat studencki”studencki” Szkoła Podstawa im. Jana Pawła IISzkoła Podstawa im. Jana Pawła II w Koszęcinie zajęła I miejsce ww Koszęcinie zajęła I miejsce w ogólnopolskim konkursie filmowymogólnopolskim konkursie filmowym organizowanym przez wolontariatorganizowanym przez wolontariat studencki „Projektor”. Nasza ekipa filmowastudencki „Projektor”. Nasza ekipa filmowa zdecydowała się na film przedstawiającyzdecydowała się na film przedstawiający matematyczną szkołę przetrwania.matematyczną szkołę przetrwania. Krystian Hańko i Sylwia Gajowska sumąKrystian Hańko i Sylwia Gajowska sumą 291 głosów zdobyli dla siebie konsole Sony291 głosów zdobyli dla siebie konsole Sony PSP Go, a dla swojej klasy wywalczyliPSP Go, a dla swojej klasy wywalczyli wycieczkę klasową śladami Ignacegowycieczkę klasową śladami Ignacego Łukaszewicza, o łącznej wartości 5000zł!Łukaszewicza, o łącznej wartości 5000zł!
 29. 29. „„Królewna Śnieżka i siedmiu niezdrowychKrólewna Śnieżka i siedmiu niezdrowych krasnoludków” – przedstawienie dla uczniówkrasnoludków” – przedstawienie dla uczniów klas młodszych.klas młodszych.
 30. 30. Przedstawienie z okazjiPrzedstawienie z okazji Światowego Dnia ChorychŚwiatowego Dnia Chorych 11 lutego uczniowie11 lutego uczniowie naszej szkoły przynaszej szkoły przy współpracywspółpracy z Cartias Koszęcinz Cartias Koszęcin zaprezentowali,zaprezentowali, przedstawienieprzedstawienie prozdrowotne dlaprozdrowotne dla seniorówseniorów koszęcińskich.koszęcińskich.
 31. 31. „„Zdrowe Talenty” z wizytąZdrowe Talenty” z wizytą w Domu Pomocy Społecznejw Domu Pomocy Społecznej
 32. 32. Mały Ratownik PCK – etapMały Ratownik PCK – etap powiatowy konkursupowiatowy konkursu I miejsce w etapieI miejsce w etapie powiatowympowiatowym konkursu, którykonkursu, który odbył sięodbył się w Lublińcu, zajęław Lublińcu, zajęła Agnieszka JonczykAgnieszka Jonczyk – uczennica– uczennica klasy Va.klasy Va.
 33. 33. Etap okręgowy konkursuEtap okręgowy konkursu Mały Ratownik PCKMały Ratownik PCK Agnieszka JonczykAgnieszka Jonczyk reprezentowałareprezentowała powiat lublinieckipowiat lubliniecki w etapiew etapie okręgowymokręgowym konkursu.konkursu. W KatowicachW Katowicach zajęła I miejscezajęła I miejsce w kategoriiw kategorii klas IV – VI.klas IV – VI.
 34. 34. Spektakl – Lekcja języka polskiegoSpektakl – Lekcja języka polskiego o Adamie Mickiewiczuo Adamie Mickiewiczu
 35. 35. Dzień BibliotekarzaDzień Bibliotekarza ii BibliotekBibliotek
 36. 36. Dzień Otwarty dla ZerówekDzień Otwarty dla Zerówek
 37. 37. „„Warum hast du so große Zähne?”Warum hast du so große Zähne?” Uczniowie naszej szkołyUczniowie naszej szkoły w czerwcu przystąpili dow czerwcu przystąpili do projektu „Bajki znaneprojektu „Bajki znane i mniej znane Bracii mniej znane Braci Grimm”. ZwieńczeniemGrimm”. Zwieńczeniem tego projektu byłotego projektu było przedstawienie bajkiprzedstawienie bajki „Das Rotkäppchen”.„Das Rotkäppchen”. Projekt byłProjekt był współfinansowany przezwspółfinansowany przez Polsko-NiemieckąPolsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży wWspółpracę Młodzieży w ramach 20-leciaramach 20-lecia instytucji.instytucji.

×