Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Pozvete Nas Dal

328 views

Published on

Published in: Technology, Sports
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Pozvete Nas Dal

 1. 2. Základní škola J. A. Komenského Louny Základní škola Vajanského Lučenec
 2. 3. Cíle projektu <ul><li>Prezentovat svoje město a oblast, ve které žijeme </li></ul><ul><li>Vyzvat ostatní k návštěvě popisovaných míst </li></ul><ul><li>Naučit se využívat prostředky ICT </li></ul><ul><li>Porozumět slovenštině </li></ul><ul><li>Navázat nová přátelství </li></ul>
 3. 4. Naše úkoly <ul><li>Vytvořit webové stránky projektu </li></ul><ul><li>Vytvořit logo projektu </li></ul><ul><li>Vytvořit pohlednici svého města </li></ul><ul><li>Popsat a vyfotografovat nejzajímavější místa našeho města a jeho okolí </li></ul><ul><li>Vytvořit a publikovat kvíz pro děti z partnerské školy </li></ul><ul><li>Z fotografií a popisků vytvořit pexeso- výukovou pomůcku pro mladší spolužáky </li></ul><ul><li>Při komunikaci využívat prostředky ICT </li></ul>
 4. 5. 1. Webové stránky http://www.pozvete-nas-dal.webnode.cz
 5. 6. 2. Logo <ul><li>Celkem vytvořeno 17 návrhů </li></ul><ul><li>V prosinci 2008 – hlasování o nejhezčí logo (google dokumenty) </li></ul><ul><li>Celkem hlasovalo 117 účastníků – učitelé žáci obou škol </li></ul>2. 1. 3.
 6. 7. 3. Pohlednice <ul><li>Celkem vytvořeno 38 pohlednic </li></ul><ul><li>Malování, Word, Zoner Calisto, Zoner Photo Studio </li></ul><ul><li>Veřejné on- line hlasování (dokumenty Google) 8. – 17. 3. 2009 </li></ul><ul><li>Hlasují ostatní žáci i učitelé obou škol </li></ul><ul><li>Výsledky hlasování vyhlášeny díky videokonferenci 19.3. 2009 </li></ul>
 7. 8. Nejhezčí pohlednice Louny
 8. 9. Nejhezčí pohlednice Lučenec
 9. 10. 4. Prezentace <ul><li>Obě školy prezentují své město pomocí fotografií a textů, prezentací v mateřském jazyce </li></ul><ul><li>Výstupy umísťují na webové stránky (žáci i učitelé) </li></ul><ul><li>Partneři se seznamují s městy a oblastmi svých nových kamarádů </li></ul>
 10. 11. 5. Kvízy <ul><li>Vymyslet kvíz pro děti v Lučenci </li></ul><ul><li>Zpracovat kvíz elektronicky na webových stránkách </li></ul><ul><li>Odpovědi - [email_address] </li></ul><ul><li>Dárky + diplomy </li></ul><ul><li>Harmonogram: </li></ul><ul><ul><li>ČR – publikování – 19. 3. 2009 </li></ul></ul><ul><ul><li> - ukončení kvízu – 28.3. 2009 </li></ul></ul><ul><ul><li>- zveřejnění výsledků – 29.3. 2009 </li></ul></ul><ul><ul><li>SR – publikování – 13. 3. 2009 </li></ul></ul><ul><ul><li> - ukončení kvízu – 21.3. 2009 </li></ul></ul><ul><ul><li>- zveřejnění výsledků – 22.3. 2009 </li></ul></ul><ul><ul><li>Proč? </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Porozumění jazyku partnerské školy </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Vyhledávání v cizojazyčných textech </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Ověření znalostí o městě svých kamarádů </li></ul></ul></ul>

×