Successfully reported this slideshow.

Elektronikus médiumok és tananyagok

802 views

Published on

#halozatekf

Published in: Education, Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Elektronikus médiumok és tananyagok

 1. 1. Hallgató: Gellért Zsanett Enikő Neptun kód: L4E97Y Tanár-pedagógiatanár MA levelező 2010/2011 tanév I. félév Felelős szaktanár: Dr. Forgó Sándor
 2. 2. „A médiumok új generációja/nemzedéke: az Új Média,- amely a tartalmat a világhálón, multimédiás megjelenítéssel, interaktívan, egyéni és közösségi cselekvési formákban is feldolgozhatja- eszközrendszerével előállított tartalmak , különböző csatornákon keresztül jutnak el a közösséghez. „
 3. 3. „a digitális hálózati kommunikáció révén létrejövő médiatípus átfogó neve. Az új média fogalma magába foglalja a multimédia és interaktív média jellegű tartalmakat, az újszerű egyéni és közösségi cselekvési formákat egyaránt.” (Szakadát István: Új média, hálózati kommunikáció. In: BME Média Oktató és Kutató Központjának honlapja)
 4. 4. Az e - learning – a hagyományos és távoktatási, valamint az internet nyújtotta új lehetőségek együttes alkalmazását jelentő új és hatékony tanulási eljá-rás.
 5. 5. Az elektronikus tanulásnál az önálló tanulás válik a legfontosabbá. A tanár feladata, hogy úgy tervezze meg a tananyagot, hogy az önálló feldolgozásra is alkalmas legyen. Ezen kívül fontos, hogy a tanár személyre szabottan segítse a tanuló tevékenységét, irányítsa a tanulási folyamatot, visszajelezzen a tanulónak, ellenőrizze munkáját. Az azonnali kommunikációt segítik a különböző üzenetküldő szolgáltatások.
 6. 6. „Az e-learning módszerekkel eleinte a levelezőoktatást kívánták felváltani- kezdetben reguláris formában, azaz felülről szerveződve, egyfajta keretet adva a tananyagfeltöltésnek a kurzus vezetésnek és a közös kommunikációnak- majd elkezdődött nappalis képzésben történő diffúziója egyfajta komplementer (blended) megoldásként.”
 7. 7. Tehát akkor mi is az az e-learning? Elektronikus tanulógép? Tanuló robotok? Számítógép segítségével tanuló emberek?
 8. 8. Tanár Ismeretátadó Tanulásirányító
 9. 9. Tutor Mentor Fejlesztő
 10. 10. Tanuló A tanulási folyamat aktív résztvevője
 11. 11. Passzív hallgatóból aktív tanuló válik A figyelmet irányítani kell Nagyobb felelősség A „tanulást” még jobban meg kell szervezni
 12. 12. „Az e-learning 2.0 tanuló-központú irregulárisan szerveződő tanulási forma, mely a tanuló autonómiáján és spontán tudáscserén alapulva, már nem hierarchikus, hanem sokirányú, decentralizált és sokcsatornás, a kollaboratív tanulásra ösztönözve kibontakoztatja a tanulói kreativitást.”
 13. 13. A digitalizáció elindította a televízió és a televíziós kultúra átalakulásának folyamatát. Ez a folyamat a televízió természetes evolúciójának tekinthető.
 14. 14. „A modern tömegkommunikációs eszközök ma már a közvetlen emberi kommunikáció, leglényegesebb csatornáit egyre tökéletesebben közvetítik a befogadók számára. Ezeknek a médiumoknak az oktatással, a tanítás-tanulás kérdéseivel külön-külön is eredményes volt a kapcsolata.”
 15. 15. Több és differenciáltan alkalmazható médiarendszerek használata az oktatás minden terültén.
 16. 16. A prezentáció Dr. Forgó Sándor: Az új média és az elektronikus tanulás című tanulmánya alapján készült.

×