SlideShare a Scribd company logo
შექმენი შენი კეთილდღეობა
დამხმარე მასალა შემაჯამებელი
დავალებისთვის “უმუშევრობის
დაძლევის პროგრამა”
/საბაზო და საშ.საფეხური/
მიზანი
უმუშევრობა საზოგადოების ერთ-ერთი
ყველაზე მნიშვნელოვანი და რთულად
მოგვარებადი პრობლემაა. აქედან
გამომდინარე, მნიშვნელოვანია,
გავარკვიოთ, თუ რა იწვევს
უმუშევრობას და როგორ შეიძლება
დავძლიოთ იგი.წარმოდგენილი მასალა
დაეხმარება მოსწავლეებს წინარე ცოდნის
შეჯამებაში, რათა მოემზადონ როლური
თამაშისთვის დისკუსიის რეჟიმში და
წარმოადგინონ ქეისი “უმუშევრობის
დაძლევის პროგრამა”
მისაღწევი შედეგი:
მოქ.IX. 2, 3,4, 9 მოქ.X.5.,6,7,8
“
სამოქალაქო განათლება, პედაგოგი ნონა ჭაბაშვილი .ქ.წნორი, სკოლა„ეტალონი2015
შინაარსი
• რა არის შრომის ბაზარი
• რა არის სამუშაო ძალა
• რას ნიშნავს დასაქმება
• ვინ ჩაითვლება უმუშევრად
• რას ნიშნავს უმუშევრობის დონე და როგორ
განისაზღვრება მისი მაჩვენებელი.
• ჩანაწერი “კეთილდღეობის”უფლების შესახებ,
მოქალაქის მიზნები და სახელმწიფოს მოვალეობა
• რა მნიშვნელობა აქვს უმუშევრობის დაძლევას
თითოეული მოქალაქისა და სახელმწიფოსთვის.
• რა მიგაჩნიათ ქვეყანაში მასობრივი უმუშევრობის მიზეზად?
• რა გზებით შეიძლება უმუშევრობის დაძლევა
რა არის შრომის ბაზარი
რა არის სამუშაო ძალა
რას ნიშნავს დასაქმება
უმუშევრად აღიარების კრიტერიუმები
 იყოს „სამუშაოს გარეშე“, ე.ი. არ გააჩნდეს
ანაზღაურებადი სამუშაო გარკვეული დროის
განმავლობაში;
 „მზად იყოს“ მოცემულ მომენტში მუშაობისთვის,
ე.ი. მზად იყოს იმუშაოს დაქირავებით ან თავად
დასაქმდეს;
 „ეძებდეს სამუშაოს“, ე.ი. კონკრეტულ
ღონისძიებებს ახორციელებდეს ანაზღაურებადი
სამუშაოს მოსაძებნად.
უმუშევრობა წარმოადგენს
სოციალურ–ეკონომიკურ
პრობლემას, რომელიც
თითოეულ ადამიანზე
პირდაპირ და ძლიერ
ზემოქმედებას ახდენს.
დასაქმებულთათვის სამუშაოს
დაკარგვა ნიშნავს ცხოვრების
დონის ვარდნას, რაც მათ
სერიოზულ ფსიქოლოგიურ
ტრავმას აყენებს.
რას ნიშნავს უმუშევრობის დონე და როგორ
განისაზღვრება მისი მაჩვენებელი
რას ნიშნავს უმუშევრობის დონე და როგორ
განისაზღვრება მისი მაჩვენებელი.
რა შედეგი მოაქვს უმუშევრობას თითოეული
მოქალაქისა და სახელმწიფოსთვის
ნეგატიური შედეგები: დადებითი შედეგები:
 საზოგადოებრივი მორალის დაცემა;
 სიკვდილიანობის მაჩვენებლის ზრდა;
 შობადობის შემცირება;
 მოსახლეობის ჯანმრთელობის
გაუარესება;
 მომუშავეთა მიერ კვალიფიკაციის
დაკარგვა და სხვ.
სამუშაო ძალის რეზერვის მუდმივი
შენარჩუნება;
მომუშავეებს შორის კონკურენცია;
შრომის მწარმოებლურობისა და
ინტენსივობის სტიმულირება;
დასაქმებულის სოციალური
სტატუსის ზრდა და სხვ.
ჩანაწერი “კეთილდღეობის”უფლების შესახებ,
მოქალაქის მიზნები და
სახელმწიფოს მოვალეობა
საქართველოში უმუშევრობისა და დასაქმების
პრობლემებს არეგულირებს შრომის, ჯანმრთელობისა
და სოციალური დაცვის სამინისტრო
დასაქმების სახელმწიფო სამსახურები

ინფორმაციის
გავრცელება
ვაკანსიების შესახებ;
 მოქალაქეთა
გადამზადება;
მათი კვალიფიკაციის
გაუმჯობესების
ხელშეწყობა და სხვ.
რა მიგაჩნიათ ქვეყანაში მასობრივი უმუშევრობის
მიზეზად?
რა გზებით შეიძლება უმუშევრობის დაძლევა
საშინაო დავალება:
რა გზებით შეიძლება უმუშევრობის დაძლევა
• მოემზადეთ თამაშისთვის “არჩევნები” და შეიმუშავეთ ქეისი:
“საქართველოში უმუშევრობის დაძლევის
პროგრამა”
გაითვალისწინეთ, რომ თითოეულ პრეზენტატორს
დაეთმობა 1-2 წუთი. დეტალური ინფორმაცია თამაშის
მსვლელობის შესახებ იხილეთ თქვენს სახელმძღვანელოში,
§ 14, გვ.33
გმადლობთ
ყურადღებისათვის!

More Related Content

Featured

Everything You Need To Know About ChatGPT
Everything You Need To Know About ChatGPTEverything You Need To Know About ChatGPT
Everything You Need To Know About ChatGPT
Expeed Software
 
Product Design Trends in 2024 | Teenage Engineerings
Product Design Trends in 2024 | Teenage EngineeringsProduct Design Trends in 2024 | Teenage Engineerings
Product Design Trends in 2024 | Teenage Engineerings
Pixeldarts
 
How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental Health
How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental HealthHow Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental Health
How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental Health
ThinkNow
 
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdfAI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
marketingartwork
 
Skeleton Culture Code
Skeleton Culture CodeSkeleton Culture Code
Skeleton Culture Code
Skeleton Technologies
 
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
Neil Kimberley
 
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
contently
 
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
Albert Qian
 
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie InsightsSocial Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Kurio // The Social Media Age(ncy)
 
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Search Engine Journal
 
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
SpeakerHub
 
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
Clark Boyd
 
Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next
Tessa Mero
 
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search IntentGoogle's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Lily Ray
 
How to have difficult conversations
How to have difficult conversations How to have difficult conversations
How to have difficult conversations
Rajiv Jayarajah, MAppComm, ACC
 
Introduction to Data Science
Introduction to Data ScienceIntroduction to Data Science
Introduction to Data Science
Christy Abraham Joy
 
Time Management & Productivity - Best Practices
Time Management & Productivity - Best PracticesTime Management & Productivity - Best Practices
Time Management & Productivity - Best Practices
Vit Horky
 
The six step guide to practical project management
The six step guide to practical project managementThe six step guide to practical project management
The six step guide to practical project management
MindGenius
 
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
RachelPearson36
 
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...
Applitools
 

Featured (20)

Everything You Need To Know About ChatGPT
Everything You Need To Know About ChatGPTEverything You Need To Know About ChatGPT
Everything You Need To Know About ChatGPT
 
Product Design Trends in 2024 | Teenage Engineerings
Product Design Trends in 2024 | Teenage EngineeringsProduct Design Trends in 2024 | Teenage Engineerings
Product Design Trends in 2024 | Teenage Engineerings
 
How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental Health
How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental HealthHow Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental Health
How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental Health
 
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdfAI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
 
Skeleton Culture Code
Skeleton Culture CodeSkeleton Culture Code
Skeleton Culture Code
 
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
 
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
 
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
 
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie InsightsSocial Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
 
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
 
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
 
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
 
Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next
 
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search IntentGoogle's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
 
How to have difficult conversations
How to have difficult conversations How to have difficult conversations
How to have difficult conversations
 
Introduction to Data Science
Introduction to Data ScienceIntroduction to Data Science
Introduction to Data Science
 
Time Management & Productivity - Best Practices
Time Management & Productivity - Best PracticesTime Management & Productivity - Best Practices
Time Management & Productivity - Best Practices
 
The six step guide to practical project management
The six step guide to practical project managementThe six step guide to practical project management
The six step guide to practical project management
 
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
 
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...
 

შექმენი შენი კეთილდღეობა

 • 1. შექმენი შენი კეთილდღეობა დამხმარე მასალა შემაჯამებელი დავალებისთვის “უმუშევრობის დაძლევის პროგრამა” /საბაზო და საშ.საფეხური/ მიზანი უმუშევრობა საზოგადოების ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი და რთულად მოგვარებადი პრობლემაა. აქედან გამომდინარე, მნიშვნელოვანია, გავარკვიოთ, თუ რა იწვევს უმუშევრობას და როგორ შეიძლება დავძლიოთ იგი.წარმოდგენილი მასალა დაეხმარება მოსწავლეებს წინარე ცოდნის შეჯამებაში, რათა მოემზადონ როლური თამაშისთვის დისკუსიის რეჟიმში და წარმოადგინონ ქეისი “უმუშევრობის დაძლევის პროგრამა” მისაღწევი შედეგი: მოქ.IX. 2, 3,4, 9 მოქ.X.5.,6,7,8 “ სამოქალაქო განათლება, პედაგოგი ნონა ჭაბაშვილი .ქ.წნორი, სკოლა„ეტალონი2015
 • 2. შინაარსი • რა არის შრომის ბაზარი • რა არის სამუშაო ძალა • რას ნიშნავს დასაქმება • ვინ ჩაითვლება უმუშევრად • რას ნიშნავს უმუშევრობის დონე და როგორ განისაზღვრება მისი მაჩვენებელი. • ჩანაწერი “კეთილდღეობის”უფლების შესახებ, მოქალაქის მიზნები და სახელმწიფოს მოვალეობა • რა მნიშვნელობა აქვს უმუშევრობის დაძლევას თითოეული მოქალაქისა და სახელმწიფოსთვის. • რა მიგაჩნიათ ქვეყანაში მასობრივი უმუშევრობის მიზეზად? • რა გზებით შეიძლება უმუშევრობის დაძლევა
 • 4.
 • 7.
 • 8. უმუშევრად აღიარების კრიტერიუმები  იყოს „სამუშაოს გარეშე“, ე.ი. არ გააჩნდეს ანაზღაურებადი სამუშაო გარკვეული დროის განმავლობაში;  „მზად იყოს“ მოცემულ მომენტში მუშაობისთვის, ე.ი. მზად იყოს იმუშაოს დაქირავებით ან თავად დასაქმდეს;  „ეძებდეს სამუშაოს“, ე.ი. კონკრეტულ ღონისძიებებს ახორციელებდეს ანაზღაურებადი სამუშაოს მოსაძებნად.
 • 9. უმუშევრობა წარმოადგენს სოციალურ–ეკონომიკურ პრობლემას, რომელიც თითოეულ ადამიანზე პირდაპირ და ძლიერ ზემოქმედებას ახდენს. დასაქმებულთათვის სამუშაოს დაკარგვა ნიშნავს ცხოვრების დონის ვარდნას, რაც მათ სერიოზულ ფსიქოლოგიურ ტრავმას აყენებს.
 • 10. რას ნიშნავს უმუშევრობის დონე და როგორ განისაზღვრება მისი მაჩვენებელი
 • 11. რას ნიშნავს უმუშევრობის დონე და როგორ განისაზღვრება მისი მაჩვენებელი.
 • 12. რა შედეგი მოაქვს უმუშევრობას თითოეული მოქალაქისა და სახელმწიფოსთვის ნეგატიური შედეგები: დადებითი შედეგები:  საზოგადოებრივი მორალის დაცემა;  სიკვდილიანობის მაჩვენებლის ზრდა;  შობადობის შემცირება;  მოსახლეობის ჯანმრთელობის გაუარესება;  მომუშავეთა მიერ კვალიფიკაციის დაკარგვა და სხვ. სამუშაო ძალის რეზერვის მუდმივი შენარჩუნება; მომუშავეებს შორის კონკურენცია; შრომის მწარმოებლურობისა და ინტენსივობის სტიმულირება; დასაქმებულის სოციალური სტატუსის ზრდა და სხვ.
 • 13. ჩანაწერი “კეთილდღეობის”უფლების შესახებ, მოქალაქის მიზნები და სახელმწიფოს მოვალეობა
 • 14. საქართველოში უმუშევრობისა და დასაქმების პრობლემებს არეგულირებს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო დასაქმების სახელმწიფო სამსახურები  ინფორმაციის გავრცელება ვაკანსიების შესახებ;  მოქალაქეთა გადამზადება; მათი კვალიფიკაციის გაუმჯობესების ხელშეწყობა და სხვ.
 • 15. რა მიგაჩნიათ ქვეყანაში მასობრივი უმუშევრობის მიზეზად?
 • 16. რა გზებით შეიძლება უმუშევრობის დაძლევა
 • 17. საშინაო დავალება: რა გზებით შეიძლება უმუშევრობის დაძლევა • მოემზადეთ თამაშისთვის “არჩევნები” და შეიმუშავეთ ქეისი: “საქართველოში უმუშევრობის დაძლევის პროგრამა” გაითვალისწინეთ, რომ თითოეულ პრეზენტატორს დაეთმობა 1-2 წუთი. დეტალური ინფორმაცია თამაშის მსვლელობის შესახებ იხილეთ თქვენს სახელმძღვანელოში, § 14, გვ.33