Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

ричний звит

110 views

Published on

річний звіт про діяльність закладу

Published in: Science
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

ричний звит

 1. 1. Головна мета школи – Привчитидожиття, розуміти його, знайти в ньому своє місце Софія Русова Звіт про роботу директора Нетішинської ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 за 2016-2017н.р. 1. Навчальний заклад:крізь призму управлінської діяльностів умовах стратегічнихзмін(персональний внесок керівника упідвищення рівня організаціїнавчально-виховного процесу) Сучасний освітній заклад покликаний не тільки задовільняти запити суспільства, але й дивитися на крок уперед, постійно прагнути до нового. Нова освітня філософія визначила головну стратегію педагогічної діяльності у 2016-2017н.р.: розуміючи спільну відповідальність за навчання та виховання дітей, вчителі й батьки, всі разом працювалинад створенням якісного освітнього середовища, забезпеченням управлінської діяльності нової якості, надання якісних освітніх послуг при солідній підтримці та розумінні управління освіти, органів місцевого самоврядування. Наскрізною ідеєю був і залишається компетентнісний підхід, орієнтований не на процес, а на результат та партнерські стосунки між усіма учасниками навчально-виховного процесу, на формування ключових і предметних компетентностей учнів у процесі оволодіння предметним змістом навчального матеріалу. Компетентнісна освіта (STEM – освіта) базується на філософії успіху. Успішність у житті, у професійній діяльності є очікуваним результатом та критерієм освіти. Ми старались, щоб школа була комфортною, особистісно- орієнтованою з розвивальним середовищем, забезпеченою матеріально- технічною базою. Всучаснихумовах вона повинна орієнтуватися на розуміння і здобуття «навичок майбутнього» сучасним учнем. Адже, школа – не лише місце де отримують знання, а місце де їх повинні навчити, як ними користувались, як шукати, критично переосмислювати. Учитель і учні – джерело спільного інтелекту школи. В квітні наша школа стала учасником (1 і з 5 в Хмельницькій області) Всеукраїнського моніторингового опитування директорів та вчителів ЗНЗ щодо викладання та навчання, отримавши відповідний Сертифікат. (Дані будуть враховані Євросоюзом при визначенні рівня освіти в країні) В 2016-2017н.р. успішне функціонування навчального закладу забезпечувала системна роботакерівної команди, учительського, учнівського та батьківського колективів, підтримкою органів місцевого самоврядування, управлінських структур.
 2. 2. Я, як керівник, втілюючи в життя державну стратегію розвитку освіти, старались, щоб розвиток школи став нашою спільною метою, а колектив – однодумцями. Оновлення системи освіти зумовлює оновлення управлінської діяльності. Школа я к соціально-педагогічна система стає відкритішою. Головною метою якості шкільної освіти є досягнення учнями такого рівня освіченості, який би відповідав їхньому особистісному потенціалу і створив би основу для власного розвитку. У своїй управлінській та педагогічній діяльності враховувала вимоги щодо оновлення змісту освіти, нове педагогічне мислення, нову філософію освіти як систему поглядів на навчально-виховну процес та його якісну сутність. Переконана, що культура управління дає культуру успіху, розвиток і високу якість шкільної освіти для цього – має бути непервна освіта засобами особистісно-професійного розвитку. Стратегія забезпечення якості – основа шкільної політики. Управлінська діяльність була спрямована на досягнення мети: модель випускника (слайд) . Вести колектив до змін, до Нової українськоїшколи – нелегке, однакважливе завдання керівника навчального закладу (Павло Хобзей, заступник Міністра освіти України) Як керівник, протягом року старалась освоїти оновлений зміст освіти, впроваджувати освітні технології, форми та методи навчання, виховання, розвитку особистості, підвищувала менеджерські управлінські вміння для забезпечення успішного розвитку навчального закладу. Працювала над удосконаленням власної управлінської компетентності, менталітету, (брала участь у семінарах, різних рівнів). В 2016-2017н.р. педагогічний колектив працював над завершенням реалізації проблеми школи: «Формування компетентностей самоосвіти, саморозвитку, самоактуалізації особистості вчителя та учня – основна умова досягнення якісної сучасної освіти». Робота над цією проблемою передбачала 4 етапи: (нині узагальнюючий), реалізували заходи, визначені в Програмі розвитку школи. Хочу підкреслити, що ми працювалинад цілісноюконцепцієюосвітньої практики в умовах змін, відповідно до обраних перспектив. Адміністрація школи здійснює компелексно-цільове управління, що зумовлює інноваційні зміни в роботі педагогічного колективу, стимулює розвиток навчального закладу. Управління колективом передбачало створення сприятливих умов через вмотивовану розстановку кадрів, постійну модернізацію форм роботи з педагогами, систему стимулювання до підвищення рівня фахової майстерності. З цією метою в закладі розроблені:
 3. 3.  Модель управління школою як системою, (СЛАЙД) В тому числі державно-громадську ( яка стала переможцем 1 місце – міського етапу та призером ІІ місце - в конкурсі: на кращу модель управління школою). Стаття про управлінську діяльність ЗОШ №1 буде надрукована в журналі: «Директор ліцею, школи , гімназії» червень 2017року Інформаційна модель управління навчальним закладом; Удосконалювалися «робочі столи адміністрації». Ми активно працювали над реалізацією вимог Державного стандарту початкової, базової загальної середньої освіти, навчання в початкової школі ( підготовка до реформи 2018 року): реалізацією нових методичних рекомендацій оновлених навчальних програм школи І ступеня та ключовими змінами до орієнтовних вимог до оцінювання». Адміністрацією школи, батьками було проведено ґрунтовну підготовчу роботу за результатами якої школу в 2017 році включено до Всеукраїнськогонауково-педагогічногопроекту «Інтелект України» (1-А клас) СЛАЙД. В полі зору адміністрації перебувають питання контрольно-управлінської діяльності:  Формування організаційної культури закладу;  Підвищення якості та дієвості внутрішкільного контролю;  Вивчався стан викладання навчальних предметів;  Стан організації якості харчування;  Якість та безпека підвезення учнів, які проживають позазоною пішохідної доступності;  Якість підготовки учнів до ДПА/ЗНО;  Зростання професійної компетентності та якості вчителя ( згідно статистики 15% рішень, які приймає директор школи є самостійними інші потрібно узгоджувати);  Рівень якості навчальних досягнень учнів, об’єктивність оцінювання. В період з 10 по 14 листопада2016року спеціалістами управління освіти вивчено стан та ефективність внутрішкільного контролю в навчальному закладі, результати узагальнено в наказі управління освіти №357 від 18.11.2016р Встановлено, що в закладі сформовано система контрою за різними напрямами діяльності: проаналізовано прийняті управлінські рішення щодо виконання наказів, які надходять з управління освіти. На виконання зауважень та рекомендацій в навчальному закладі адміністрація школи продовжує дотримуватись поетапностіконтролю, приймати дієві управлінські рішення щодо проведеного контролю за виконанням наказів, рішень педради, тощо; забезпечується дотримання єдиної мети при вивченні стану предмета, результатів вивчення та прийнятті управлінських рішень.
 4. 4. Означене питання перевірилось спеціалістами Департаменту освіти, надані рекомендації щодо окремих положень, які перебувають на контролі адміністрації. Як керівник брала участь в міській школі управлінської компетентності. Оформлення установчих документів та ведення ділової документації – серйозних важливий напрям діяльності. Так накази містять глибокий аналіз освітньої діяльності, з акцентацією недоліків з визначенням перспективних завдань, шляхів удосконалення роботи школи. Дотримуючись вимогищодоструктурування наказів вцілому та конкретизації приписів в наказовій частині наказів. ШКІЛЬНА МЕРЕЖА Проводиться системна робота щодо збереження й розвитку шкільної мережі. СЛАЙД Динаміка мережі класів за 2013-2017н.р. 2015-2016 2016-2017 2017-2018 Школа І ступеня 16 (399 учнів) 16 (398 учнів) 16 (491 учень) Школа ІІ ступеня 19 (459 учнів) 19 (465 учнів) 19 (480 учнів) Школа ІІІ ступеня 4 (102 учні) 4 (101учень) 4 (102 учнів) Всього 39 (959 учнів) 39 (964 учні) 39 (983 учні) Динаміка чисельності учнів за 2013-2017н.р.
 5. 5. Середня наповнюваність класів протягом 2013-2017н.р. Отже, в 2016-2017році середня наповнюваність класів в школі І ступеня складала – 24,8% (в 2015році – 24,9%), ІІ ступінь – 24.4.% (в 2015році – 25.4.%), ІІІ ступінь – 25.2% (в 2015 – 25.5%). Зафіксовано стабільну тенденцію щодо збільшення кількості дітей, середня наповнюваність учнів по класах у 2016-2017н.р. склала – 24.7% в порівнянні з минулим роком цей показник складав – 25,2%. Навчальний заклад працює за двохзмінним режимом (проблему 2-х змінного навчання впродовж останніх років не знято з урахуванням об’єктивнихпричин). (СЛАЙД) Динаміка навчання учнів у II зміну протягом 2013-2017 н.р. Питання щодо оптимізації мережі в полі зору адміністрації, постійно розглядається на адміннарадах, нарадах педагогів при директорові. 28.02.2017р на Колегії управління освіти розглянуто питання аналізу планової мережі навчального закладу на 2017-2018н.р., визначено що адміністрацією забезпечується виконання Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», інших нормативних документів, що регулюють питання мережі. На контролі керівника недопущення формування мережі класів з низькою наповнюваністю та різною кількістю учнів на паралелі. Особлива увага звертається на формування 1-х, 5-х, 10-х класів. 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 по школі 142 144 193 189
 6. 6. В 2017-2018н.р. на базі навчального закладу буде працювати два перших класи за режимом школи. Важливим питанням залишається організація допрофільного тапрофільне навчання. (СЛАЙД) В закладі розроблено Модель допрофільної тапрофільної освіти. Профільне навчання готує старшокласників до свідомого вибору професій, забезпечує підґрунтя для непервної освіти. Створені умови для профільного навчання за фізико-математичним, біолог-хімічним, філологічним напрямом. Профільне навчання є одним із ключових напрямів модернізації та удосконалення системи освіти держави. Профільний предмет залишається головним компонентом змісту освіти, метою якої є забезпечення глибокої спеціалізованої підготовки учнів, сприяння забезпеченню рівного доступу до якісної освіти. Профіль навчання визначається з урахуванням інтересів, запитів, можливостей учнів, преспектив здобуття подальшої освіти, кадрових, матеріально-технічних інформаційних ресурсів які наявні в школі. 03.03.2016року спеціалістами управління освіти вивчався стан якості допрофільної та профільної підготовки учнів. В закладі розроблено заходи щодо якості системного підходу до організації допрофільної та профільної освіти. (СЛАЙД) У 2016-2017н.р. профільним навчанням охоплено – 101 учень 10- 11-х класів, що складає – 100% від загальної кількості учнів. (СЛАЙД_  10-А – біолого-хімічний;  10-Б - фізико-математичний;  11-А – філологічний4  11-Б - біолог-хімічний Поглибленим вивченням окремих предметів в школі охоплено – 187 учнів 8-9-х класів, що складає – 100%. Так, поглиблено вивчаються - 8- А, 9-В клас – біологія, 8-Б, 8-Г 9-Б – математика, 8-В, 9-А – українська мова, 9-Г – хімія. На контролі адміністрації школи питання об’єктивності оцінювання учнів, якісного психолого-педагогічного супроводу допрофільної та профільної освіти, якість знань, покращення матеріально-технічної бази кабінетів в першу чергу математично-природничої освіти. Серед причин неефективності діючої моделі профілізації учнів виходять:  Недосконала матеріально-технічна та методична база;  Фахова підготовка та кадрове забезпечення вчителів (рівень кваліфікації недостатній для роботи в профільних класах)  Психолого-педагогічний супровід допрофільного та профільного навчання;  Необхідність створення дієвої системи моніторингу якості допрофільного та профільного навчання.
 7. 7. Особливості організації індивідуального навчання учнів Відповідно до Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах, затвердженого наказом МОН України від 20.12.2002 р. №732, на виконання наказу МОН Українивід 15.10.2004 р. № 797 «Про внесення змін до Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах», учням , які за станом здоров’я не можуть відвідувати навчальний заклад та тим, які потребують корекції розумового та фізичного розвитку, батькияких відмовились направити дитину до відповідної спеціальної школи, було організовано індивідуальне навчання. У 2016 - 2017 н. р. було охоплено індивідуальним навчанням 6 учнів (2 учні початкових класів, 4 учні 5-9 класів). Із загальної кількості учнів 5 учнів мають статус дитини-інваліда. За програмою ЗНЗ – 3учні , за програмою для розумово відсталих -3 учні. Відповідно до Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах, затвердженого наказом МОНУкраїнивід 20.12.2002 р. № 732, на виконання наказу МОН України від 15.10.2004 р. № 797 «Про внесення змін до Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах» встановлено нормативи тижневого навантаження на одного учня: в 1-4 класах – 5 годин на тиждень (для дітей з особливимипотребами – 10 годин), в 5-9 класах – 8 годинна тиждень (для дітей з особливими потребами -14 годин). Для організації індивідуального навчання вчасно зібрано документи(заяви батьків, довідки ЛКК спеціалізованої медико-санітарної частини №4, рішення ПМПК), які є підставою для організації індивідуального навчання. Витримано вимоги щодо кількості годин та змісту індивідуального навчання. Для належної організації навчання за індивідуальною формою складено індивідуальні плани на основі Типових навчальних планів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для розумово-відсталихдітей із навчанням українською мовою. Складено і погоджено з батьками розклад занять, розподілено навчальне навантаження та тарифіковано вчителів. Навчальні заняття для 1-го учня проводилисьнадому(Шевчук Катерина 6-Б клас), одинучень (Равський Арсен , учень 2-Б класу) у реабілітаційному центрі м.Нетішина при ДНЗ №9, для 4 учнів - в приміщенні школи. Для учнів, що навчались індивідуально в приміщенні школи було визначено навчальні кабінети. Учні систематично відвідували уроки згідно розкладу, виконували домашні завдання, залучались до позакласної роботи. З учнями, які навчались вдома, вчителі працювали згідно розкладу, вчасно проводилась заміна уроків відсутніх вчителів.
 8. 8. Навчання дітей за індивідуальним планом здійснювали 28 вчителів. Із загальної кількості вчителів, що здійснюють індивідуальне навчання 24 вчителів мають вищу кваліфікаційну категорію. Оцінювання навчальних досягнень учнів здійснюється педагогічними працівниками відповідно до діючих нормативних документів Міністерства освіти і науки України. Облік навчальних занять ведеться в окремих класних журналах. Програмовий матеріал викладається згідно з календарним плануванням. Здійснюється постійний контроль за веденням зошитів, ведеться систематичний облік знань. Програмовий матеріал учнями, що навчались за індивідуальною формою, засвоєно. Навчальні програми за 2016-2017 н. р. виконані. Наразі, активно проводиться підготовча робота, опрацьовуються документи щодо запровадження інклюзивного освітнього середовища як у місті так і в школі.
 9. 9. ІІ сучасне освітнє середовище: якість освітніх послуг А. Школа І ступеня: нові стандарти та результати навчання Освітня діяльність у навчальному закладі здійснюється за чинним Державними програмита потребує постійного системного вивчення та аналізу. Реалізація завдань освітнього закладу має забезпечувати формування компетентностей для особистісного розвитку дитини, її участів демократичних процесах суспільства, організація навчання протягом життя. Адміністрація школи тримає постійно на контролі питання щодо підвищення якісних показників навчальних досягнень учнів, підтвердження річного оцінювання результатам ДПА/ЗНО, відстеження динаміки навчальних досягнень учнів, дотримання вчителями критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів, об’єктивність оцінювання, питання якісного викладання навчальних дисциплін у тому числі у випускних класах. З цією метою прийнято ряд управлінських рішень:  №796 від 08.12.2016року – «Про контроль за дотриманням вимог оцінювання навчальних досягнень учнів випускних класів із базових дисциплін»;  № 90від 02.02.2017р - «Про підвищення якості навчальних досягнень учнів Нетішинської ЗОШ І-ІІІ ступенів №1» Аналіз результатів навчальних досягнень учнів школи І ступеня показав На кінець. 2016-2017 н.р. в школі навчалося 958 учніву39 класах. Навчання учнів здійснювалося відповідно до Робочих навчальних планів Нетішинської ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 на 2016-2017 навчальний рік, які складено Типових навчальних планів, відповідно до методичних рекомендацій МОН України на виконання Закону України «Про загальну середню освіту», Національної доктрини розвитку освіти, Державних стандартів початкової, базової та повної загальної середньої освіти. Учні 1-2-х класів оцінювались вербально. Навчальні досягнення учнів 3-4 – х класів оцінювались за 12-бальною шкалою. У школі І ступеня навчалося 399 учнів у 16 класах: - 98 учнів 3-х класів, з них 31% - високийрівень, 43%- достатній рівень, 26%- середній рівень, якісний показник знань становить - 74% - 106 учні 4-х класів, з них 28% високийрівень, 44% - достатній рівень, 28% - середній рівень, якісний показник знань становить - 72% Якісний показникзнань школи І ступеня становить 73%. У школі ІІ ступеня навчалося 460 учнів у 19 класах. На високому рівні закінчили 50 учнів (11%), на достатньому 197 учнів (43 %), середньому 186 учнів (40%), початковому 27 учнів (6%). Якість знань становить 54%
 10. 10. В розрізі класів: - в 5 класах якість знань 79 %; - в 6-х класах якість знань 69 %; - в 7-х класах якість знань 37%; - у 8-х класах якість знань – 47 %; - у 9-х класах якість знань – 43 % В школі ІІІ ступеня навчалося 99 учні у 4-х класах. На високому рівні закінчили 12учнів (12 %), на достатньому48учнів ( 49 %), середньому – 34учень (34 %), початковому 5 учнів (5 %). Якість знань становить 61 %, В розрізі класів: - в 10-х класах якість знань 67 %; - в 11-х класах якість знань –54 % В цілому у школі І-ІІІ ступеня в 2016-2017 н.р.(учні 3-11 класів – 763 учні) - високий рівень знань продемонстрували 121 учень (16%), достатній рівень – 334 учні 44%), середній рівень – 276 учнів (36%), початковий – 32 учні (4%). Якість знань становить 60%,
 11. 11. В кінці І та ІІ семестрів у 3-х 4-х класах проводилисьпідсумкові контрольні роботи, перевірились навички читання та графічні навички учнів. Управлінням освіти в період з 22.02 по 23.02.2017 р. проводився моніторинг знань з англійської, німецької, французької, російської мов. Результати узагальнено в наказі №73 від 06.03.2017 р. На виконання рекомендацій та зауважень адміністрацією школи грунтовно проаналізовано результати контрольнихзрізів знань та розроблено заходинапокращення якостівикладання означених навчальних дисциплін.
 12. 12. Усі учні 1-4-х класів (399 учнів), 5-8-х класів (374 учні), 10-х класів (51 учень) переведено до наступних класів та 121 учнів нагороджено Похвальними листами за високі досягнення у навчанні. (Подяка батькам). Учні 9-х класі наразі проходять ДПА, 11-ті класи – ДПА/ЗНО. ЗНО – одна із найуспішніших реформ в Україні, яку позитивно сприйняло населення України. ЗНО ставить усіх у рівні вимоги, стимулює краще навчатися і є кроком до справедливості. В 2016-2017н.р. успішно проведено реєстрацію на основну сесію ЗНО, пройдено пробне тестування. Основна цьогорічна новація – ДПА для випускників шкіл 2017року відбувається виключно у формі ЗНО. Основна сесіятримає з 23 травня до 16 червня, а додаткова з 03 липня по 12 липня. У закладі створено всі умови для проведення якісних консультацій щодо системного повторення матеріалу з метою успішного проходження ЗНО. Адміністрацією школи постійно аналізуються причини низького рівня успішності учнів серед яких є низький рівень мотивації учнів до навчання: високийрівень розумовогонавантаження, що невідповідає рівню психологічних можливостей учнів; страх, який заважає учню реалізувати себе; вчитель орієнтується на середнього учня, не використовує в повній мірі інформацію, комунікативні технології, тощо.
 13. 13. Професійна компетентність педагогів – головна умова ефективності процесу. Школа – мала держава золотий фонд, якої персонал. Робота з персоналом – альфа іомега діяльностібудь-якоїуспішноїорганізації. Сучасний учитель має дотримуватись педагогіки партнерства, що передбачає спілкування, взаємодію між учнями та батьками, визначає освітні і соціальні цінності, дотримання принципів демократії, розвиває культуру довіри та поваги, мотивує та заохочує до навчання. Хороші вчителі – це найбільший виклик який стоїть перед нами. Вчитель повинен надавати якісні послуги, йти в ногу з часом, креативно й творчо підходити до вирішення проблем, виконувати функції коуча, володіти інноваційними технологіями, зокрема: діагностично- технологічного напряму. Творчі вчителі виховують креативних, із латеральним мисленням школярів. Головний інгредієнтврецептідіяльностінавчальногозакладу – любов до дітей! Основною умовою підвищення якості освіти є високий рівень професійної компетентності педагогічних кадрів. В полі зору адміністрації були – якість, результативність діяльності педагога, їхнє творче професійне зростання. Мета і завдання професійного розвитку співвідносяться завдяки: успішністю учнів, успішністю роботи педколективу, професійними критеріями, визначенимив Типовомуположенніпро атестацію, Програмою розвиткушколи. У школі працює високопрофесійний стабільний колектив. Станом на 31.05 2017 року у ЗОШ №1 працює 76 педпрацівників, з них 74 працівників за основним місцем роботи, а 2 – за сумісництвом. 46 – технічних працівників. Всьогов школі працює:122 працівники. Із 76 педагогічнихпрацівників , з них 2 бібліотекарі, 1 практичний психолог, 1 соціальний педагог, 2 педагоги організатори. Усі вчителі мають відповідну фахову освіту. Повну вищу освіту мають – 69 працівників (90,8%) Базову вищу освіту мають – 6 працівників (7,9 %) Неповну вищу освіту мають - 1 працівник (1,3%) Якісний склад педагогічнго колективу: 8 тарифний розряд - 3 педагогічних працівника - 3,9% 9 тарифний розряд- 4 педагогічних працівника - 5,3% «Спеціаліст» - 6 педагогічних працівників - 7,9% «Спеціаліст ІІ категорії» - 6 педагогічних працівників - 7,9%
 14. 14. «Спеціаліст І категорії» - 6 педагогічних працівників - 7,9% «Спеціаліст вищої категорії» - 51 педагогічний працівник - 67,1% З них мають звання: «Старший учитель» - 25 педагогічних працівників «Учитель-методист» - 4 педагогічних працівника Відмінник освіти України – 2 педагогічних працівника Якісний склад учителів за педагогічним стажем на 2016-2017 н. р. СЛАЙД Стаж педагогічної роботи Кількість педагогічних працівників У відсотках становить До 3-х років 3 3,9% Від 3 до 10 років 10 13,1% Від 10 до 20 років 16 21,2% Понад 20 років 47 61,8% Колектив характеризується стабільністю та низькою плинністтю кадрів. Проблемним залишається питання щодо неповної зайнятості педагогічних працівників , хоча є позитивні зміни, які говорять про зменшення педагогічних працівників з неповним навантаженням : СЛАЙД Навчальні роки 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 16 педагогів 14 педагогів 12 педагогів 6 педагогів 6 педагогів Дане питання знаходиться на контролі директора школи, адміністрації навчального закладу. Аналізуючи причини, є винятки в законодавчому порядку , переважно це працівники пенсійного віку. Завдання - мінімізувати кількість працівників з неповним навантаженням, не допускати прийому нових працівників, з неповним робочим днем чи тижнем. У разі виявлення годин розподіляти між тими працівниками, які не мають повного навантаження . Протягом 2016/2017 навчального року пройшли курси підвищення кваліфікації вчителі: Шпарук Л. П. заступник директора з НВР, Тимчук І. М. , заступник директора з виховної роботи , Базан Л. П., Осіпова І. А.,Конченко Л. М., Автушенко Л. Є., учителі початкових класів,, Главацька Н. П., Васильчищин С. Ф., Оксюта О. В., учителі трудового навчання, Адамчук А. П., учитель географії, Горбова Т. В., Стасюк С. О., Рудик Т. Л., учителі зарубіжної літератури, Мельниченко Н. А., учитель математики та фізики, Дем’янчук Л. Р., учитель музичного мистецтва, Щеховська А. В., соціальний педагог. Подано замовлення для проходження курсової перепідготовки 15 педагогічних працівників в 2017р. Відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників та з метою активізації творчої діяльності, стимулювання неперервної фахової освіти педагогічних працівників, підвищення їхньої персональної відповідальності за результати навчання і виховання дітей та з метою проведення атестації педагогічних працівників була створена атестаційна комісія у складі 11 чоловік, яка протягом 2016/2017 року провела 6 засідань. Членами атестаційної комісії надавались консультації щодо організації звітів, оформлення документації тощо (за потреби) вчителям , що атестуються. Розроблено План та складено Графік атестації.
 15. 15. СЛАЙД Згідно плану атестації педагогічних працівників та відповідно до написаних заяв у 2016-2017н.р. атестувалося 16 педагогічний працівників , що становить 21,3 % від загальної кількості вчителів . Атестаційною комісією було забезпечено належний контроль за проведенням атестації з метою запобігання формалізму в оцінюванні діяльності педагогічних працівників: відвідано уроки, виховні години, позакласні заходи педагогів, які атестувалися. Управлінням освіти в березні 2017 року проведено вибіркову перевірку ведення документації з атестації педагогічних працівників. Результати узагальнено в наказі №80 від 13.03.2017 р. Відзначено, що перевірені матеріали свідчать про систематичну цілеспрямовану роботу адміністрації щодо організації та проведення атестації. Відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010 року № 930, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 14.12.2010 року за № 1255/18550, (зі змінами та доповненнями), наказу управління освіти виконавчого комітету Нетішинської міської ради від 05.04.2017р №1-ка/тр «Про результати атестації педагогічних працівників, керівних кадрів, методичного кабінету управління освіти виконавчого комітету Нетішинської міської ради, навчальних закладів м.Нетішин у 2016/2017 навчальному році», на підставі рішення атестаційної комісії ІІ рівня при управлінні освіти виконавчого комітету Нетішинської міської ради (протокол №4 від 04 квітня 2017 року)  продовжено на п’ять років строк дії кваліфікаційної категорії педагогічним працівникам, яких за результатами атестації, визнано такими, що відповідають раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії»: Соболик Тамілі Анатоліївні, учителю географії. Шпарук Людмилі Петрівні, учителю української мови та літератури Герасимчуку Володимиру Павловловичу, учителю фізичного виховання Герасимчук Нелі Павлівни, учителю української мови та літератури Гізун Тетяні Володимирівні, учителю української мови та літератури Горбовій Тетяні Володимирівні, учителю зарубіжної літератури Заремській Надії Федорівні, учителю початкових класів Янчук Катерині Миколаївні, учителю початкових класів Ярмолюк Наталії Григорівні, учителю біології Шаправській Надії Микитівні, учителю української мови та літератури Мельниченко Нелі Анатоліївні, учителю математики та фізики.  присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» таким педагогічним працівникам: Олійник Світлані Валеріївні, учителю географії та основ здоровя Іванець Ользі Михайлівні, учителю англійської мови у початкових класах Чмелюк Марії Володимирівні , учителю української мови та літератури Гусар Ользі Василівні, учителю іноземної мови Івчук Ірині Вікторівні , учителю іноземної мови.  продовжено на п’ять років строк дії педагогічного звання педагогічним працівникам, яких за результатами атестації, визнано такими, що відповідають раніше присвоєному педагогічному званню «старший учитель»:  Шаправській Надії Микитівні, учителю української мови та літератури;  Герасимчук Нелі Павлівні, учителю української мови та літератури;  Герасимчуку Володимиру Павловичу, учителю фізичної культури;
 16. 16.  Ярмолюк Наталії Григорівні, учителю біології.  продовжено на п’ять років строк дії педагогічного звання педагогічним працівникам, яких за результатами атестації, визнано такими, що відповідають раніше присвоєному педагогічному званню «учитель-методист»: Гізун Тетяні Володимирівні, учителю української мови та літератури.  присвоєно педагогічне звання «старший учитель» таким педагогічним працівникам: Шпарук Людмилі Петрівні, учителю української мови та літератури Горбовій Тетяні Володимирівні, учителю зарубіжної літератури Янчук Катерині Миколаївні, учителю початкових класів Мельниченко Нелі Анатоліївні, учителю математики та фізики.  присвоєно педагогічне звання «учитель-методист» таким педагогічним працівникам: Соболик Тамілі Анатоліївні, учителю географії.
 17. 17. Науково-методична робота СЛАЙД Серед факторів, які вагомо впливають на якість освіти є робота методичної служби навчального закладу. У 2016-2017н.р. як керівник зорієнтовувала методичну службу на забезпечення якісного організаційно-методичного супроводу навчально- виховного процесу, методичнупідтримкучисельним напрямкам роботив першу чергу на забезпечення системного розвитку освіти, допомоги педагогам професійно рости, по новому будувати свою роботу після розвантаження програм та на опанування компетентнісного підходу у навчанні. Основна увага приділена питанням реалізації основних вимог Концепції нової українськоїшколи, новихдержавнихстандартів повної загальноїсередньої освіти, їх відображенню в різних напрямках роботи з урахуванням того, що школа потребує нового вчителя умотивованого, людини-лідера, яка може вести за собою, любить свій предмет та фахового його викладає. Структура НМР постійно оновлюється, створюються нові формування з урахуванням потреб сьогодення. (СЛАЙД) Протягом звітного періоду організовано роботу 9 МО. Для цілеспрямованої роботи, забезпечення колективного керівництва працювала Науково-методична рада школи. Головне її завдання – спрямувати діяльність учителів на вирішення науково-методичної проблеми.(СЛАЙД) Модель підготовки вчителя до творчої діяльності. У практиці роботи використовуються такі форми роботи:  Відкриті уроки, майстер-класи, консультації, взаємовідвідування уроків, науково-практичні семінари, творчі майстерні, динамічні творчі лабораторії, творчі групи. (СЛАЙД) Підсумки участі учителів у методичній роботі відображено в експертних картках, діаграмах результатів атестації педпрацівників та проведенні звіту «творчі звіти кафедр», «творчі звіти гуртків та секцій» Є.М.Павлотенком вищим рівнем професійного становлення педагога вважає професійну майстерність: самопізнання, операційно-технічні, потребно-мотиваційні компоненти,самооцінка, оцінка результатівсвоєї діяльності. Це послідовні і якісне зміни в досвіді трудової та професійної діяльності, власної активності. Переконана, що вшколімаєбути більше просторудляособистої творчості вчителя. З метою виявлення і підтримки творчої праці вчителів, підвищення їх професійної компетентності, популяризації педагогічнихздобутків з31 жовтня по 04 листопада 2016 року проведено міський етап Всеукраїнського конкурсу «Учитель року - 2016».
 18. 18. У конкурсі взяло участь четверо педагогів Нетішинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1 у номінаціях:  «Біологія» - Лукашук Олена Іванівна ;  «Інформатика » – Збаровська Лілія Миколаївна ;  «Музичне мистецтво» - Демянчук Лілія Романівна ;  «Початкова школа» - Янчук Катерина Миколаївна . Відповідно до наказу управління освіти виконавчого комітету Нетішинської міської ради№ 342 від 09.11.2016 року «Про підсумки міського етапу конкурсу «Учитель року-2016», визнано переможцями та призерами міського етапу конкурсу  в номінації «Біологія» І місце  Лукашук Олену Іванівну, учителя біології;  в номінації «Інформатика » ІІ місце  Збаровську Лілію Миколаївну , учителя інформатики.  в номінації «Музичне мистецтво » ІІІ місце  Демянчук Лілію Романівну , учителя музичного мистецтва .  в номінації «Початкова освіта » ІІІ місце  Янчук Катерину Миколаївну , вчителя початкових класів. Результатом діяльності педагогів є участь у виставці педагогічних ідей та знахідок "Освіта Хмельниччини на шляхах реформування" , яка є дієвим заходом щодо виявлення, поширення та впровадження передового педагогічного досвіду, інноваційних технологій, методик навчання і виховання, підвищення рівня професійної компетентностей освітян області. Відповідно до наказу ХІППО від 22 грудня 2016р. № 202 «Про затвердження висновків експертних комісій обласної постійно діючої виставки"ОсвітаХмельниччинина шляхах реформування" призерами стали : Онойко ОксанаВолодимирівна ЗОШІ-ІІІ ст. №1, вчитель англійської мови Лондонськаабетка. Посібник для інтенсифікації й інтеграції вивчення англійської абетки та визначнихмісць, традицій Англії, країни, мова яка вивчається – ІІІ місце МельниченкоНеляАнатоліївна ЗОШ І-ІІІ ст. №1, учитель фізики та математики Щоденник класного керівника – ІІІ місце .
 19. 19. Відповідно до наказу управління освіти виконавчого комітету Нетішинської міської ради№119 від 04.04.2017 року«Про підсумки віртуальної міської виставки педагогічних ідей та знахідок «Овіта Нетішина на шляхах реформування» в on-line режимі міської педагогічної виставки було представлено 15 робіт учителів Нетішинської ЗОНІ І-ІІІ ступенів № 1 у таких номінаціях: - Початкова освіта - 4 роботи - Іноземна мова - 1 робота; -Українська мова та література - 2 роботи; - Інформатика - 1 робота - Зарубіжна література – 1 робота - географія – 2 роботи - виховна робота - 3 роботи - фізичне виховання – 1 робота За висновками журі визнано переможцями та призерами виставки педагогічних ідей та знахідок роботи таких педагогічних працівників: 1 місце  Соболик Т. А., учитель географії;  Іванець О. М., учитель англійської мови в початковій школі;  Творча група вчителів української мови та літератури (Шпарук Л. П., Герасимчук Н. П., Шаправська Н. М.,Чмелюк М. В., Назімко Л. С.).,  Тимчук І. М., заступник директора з виховної роботи.  Гізун Т. В., учитель української мови та літератури.  Петровська О. О., учитель початкових класів.  Заремська Н. Ф., учитель початкових класів.  Горбова Т. В., учитель зарубіжної літератури.  Збаровська Л. М., учитель інформатики.  Олійник С. В., учитель географії.  Івчук І. В., класний керівник 7-В класу.  Гусар О. В., класний керівник 11-Б класу.  Герасимчук В. П., , учитель фізичної культури. 2 місце  Янчук К. М..., учитель початкових класів.  Гусар О. В.. учитель англійської мови
 20. 20. Відповідно до наказу №478 від 01.09.2016 року «Про організацію науково- методичної роботи в Нетішинській загальноосвітній школі І- ІІІ ступенів №1 у 2016-2017 н.р.» у школі працює 9 предметних кафедр та 5 творчих груп учителів у межах методичних об’єднань. Протягом 2016-2017 н.р. проведено відповідну роботу організаційного, інформаційного, аналітичного характеру, вжито заходів щодо організації методичної, науково-дослідницької роботи в навчальному закладі, здійснювалось планування роботина місяць, тиждень, відповідно Річного плану роботи. Керівники методичних об’єднань :  Автушенко Л. Є - керівником ШМО вчителів початкової школи;  Чмелюк М. В. – керівником ШМО вчителів української мови та літератури;  Стасюк С. О. - керівником ШМО вчителів російської мови та зарубіжної літератури;  Онойко О. В. - керівником ШМО вчителів іноземної мови;  Погонця Р. П.. - керівник ШМО вчителів математики, фізики, інформатики;  Козак Н. О.. - керівником ШМО вчителів історії та правознавства;  Васильчишина С. Ф. - керівником ШМО вчителів трудового навчання та предметів художньо-естетичного циклу;  Федочук Н. І.. - керівником ШМО вчителів фізичної культури, захисту Вітчизни;  Яцюк Н. П. - керівником ШМО вчителів біології, хімії, основ здоров’я та географії. чітко планували роботу методичних об’єднань та працювали згідно плану протягом року . На засіданнях методичних об’єднань вчителі обговорювали відвідані відкриті уроки, підготовку , проведення та результати предметних олімпіад, надавалися пропозиції щодо вдосконалення форм іметодів навчально- виховного процесу. Змістовно пройшли в школі предметні тижні (видано відповідні накази). З метою залучення вчителів до науково-дослідницької роботи організовано роботу творчих груп :  «Європейське мовне портфоліо» (учителі іноземної мови, керівник Власюк М.В., вчитель іноземної мови);  « Розвиток творчих здібностей на уроках української мови та літератури як засіб мовної компетенції» (учителі української мови та літератури, керівник Назімко Л. С., учитель української мови та літератури) ;  «Інтегроване навчання – один із ефективних шляхів оновлення змісту і методів навчання у сучасній початковій школі » (учителі початкових класів, керівник Янчук К. М.., учитель початкових класів)  «Нові державні стандарти та їх реалізація при вивченні суспільних предметів» (учителі історії, керівник Комарецька Г.Є., учитель історії):
 21. 21.  «Розвиток творчих здібностей на уроках предметів природничого циклу» (учителі біології, хімії, керівник Ярмолюк Н. Г.., учитель біології). Протягом 2016-2017н.р. ми старались створити відкрите навчально- інформаційне середовище, яке передбачає:  Постійно готувати вчителів до набуття ними практичних навичокроботив новому інформаційному середовищі, використовуючи різні форми методичної діяльності;  Розміщувати розроблені вчителями навчальні матеріали на веб-сайті навчального закладу;  Використовувати цифрові освітні ресурси і мультимедійні навчальні комплекси, педагогічні програмні засоби мережі Інтернет у навчально- виховному процесі. Серед форм методичної роботи, що передбачають інформування, консультування, навчання та демонстрування можливостейвикористання ІКТ у практичній діяльності сучасного педагога:  Тематичні засоби педради – презентації;  Методичні об’єднання;  Творчі групи;  Робота вчителів за темами самоосвіти;  Семінари-практикуми;  Поширення педагогічного досвіду. Розвиток цифрових технологій – швидкоплинний процес, тому учителю потрібно змінюватися, перезавантажуватися й оновлюватися. Вчителі в основномуволодіють такими навичками, вміннями, які входять до базового рівня ІКТ-компетентності. В період з 13 лютого по 07 березня 2017р. методистом методичного кабінету управління освіти вивчалась робота школи «методичного супроводу інформатизації освіти, сприяння створенню ефективного освітнього середовища та оптимальних умов для підвищення рівня інформаційної освіти, аналізу використання ІКТ у навчально-виховному процесі». Результатививчення розглянуто назасіданніКолегії управління освіти 24.05.2017року. Відзначено, що проведена значна робота проте є над чим працювати. В 2016-2107н.р. оформлено новий кабінет інформатики для початкових класів (закуплено жалюзі з допомогою батьків) в школі працює творча група з ІКТ, вчителі на уроках використовують мультимедійні презентації. Проводиться робота в кабінетах де є інтерактивні дошки.
 22. 22. Проблемними питаннями залишаються:  Осучаснення навчальних кабінетів електронним обладнанням  Змістовним наповненням презентацій та відповідності їх санітарно- гігієнічним вимогам;  Вчителям необхідно активніше використовувати сервіс веб 2.0;  Підвищувати ефективність використання ІКТ в управлінській діяльності;  Забезпечитисистемнийконтроль застаном використання ІКТ унавчально- виховному процесі та за рівнем цифрової культури педагогічних працівників. Творча група вчителів інформатики, керівник Збаровська Л.М. вже третій рік працює над проблемою «Упровадження ІКТ в навчально- виховномупроцесі» , томуз метою впровадження в педагогічнупрактику ІКТ, підвищення інформаційно-комп`ютерної компетентності педагогів та надання практичних рекомендацій щодо використання сучасних інформаційно- комп`ютерних технологій для самоосвіти, підвищення професійного рівня, було проведено 24.02.2017 року семінар-практикум «ІКТ: суть, досвід, використання, перспективи». 11 квітня 2017 року відбувся практичний семінар по впровадженню ІКТ педагогами школи в навчально-виховний процес, на якому вчителі показували свою майстерність з використання програмного забезпечення. 26 квітня 2017 року вчителями інформатики проведено семінар- практикум по використанню хмарних сервісів, на якому були присутні вчителі іноземної мови, математики, української мови та фізики. Збаровська Л.М. та Котяш І.М. продемонстрували механізм використання хмарних сервісів у навчально-виховному процесі. 12 травня 2017 року відбулося практичне заняття вчителів іноземних мов на тему "Використання прикладного програмного забезпечення на уроках англійської мови". Член творчої групи вчителів із впровадження ІКТ в навчально-виховний процес Гусар О.В. ознайомила педагогів школи з основними програмами, які можна використовувати на уроках. Останнім часом дедалі більшої популярності набувають хмарні технології та формування мотиваційних потреб їх використання усіма учасниками навчально-виховного процесу з метою удосконалення, оновлення, підвищення якості освіти. Єдиний інформаційний простір в освіті планується побудувати з використанням хмарних технологій, що надає компанія Microsoft Україна.
 23. 23. Хмарні сервіси, зокрема Office 365, стають інструментом сучасного вчителя для формування нової української школи. У 2016-2017 н. р. творчі педагоги області, серед яких Збаровська Л. М., учитель інформатики ЗОШ №1, що неодноразово підготувала переможців ІІ та учасників ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з ІТ – технологій, отримала можливість безкоштовно долучитися до хмарно орієнтованого навчального середовища Office 365 м. Дніпра. Даний сервіс надано педагогу для підвищення власної ІКТ-компетенції, співпраці та організації корпоративної роботи. Усі сервіси включають у себе програми, які надаються в он-лайн режимі – це базові та додаткові. Базові включають календар, корпоративну електронну пошту та зберігають документи основних офісних програм на хмарах. Додаткові надають можливість створювати відео, використовувати мережу Yammer , он-лайн презентації. Також у рамках співпраці з компанією Microsoft Збаровській Л. М. було надано безкоштовні акаунти на встановлення локальної версії ліцензованого Microsoft Office 2016 на 5 комп’ютерів , які діятимуть до кінця 2017-2018 н. р.. У разі, якщо учні даного педагога будуть переможцями ІІ етапу учнівських олімпіад, ліцензії буде продовжено. З метою впровадження нових форм проведення уроків, збереження інформації, різних даних та обміну ними серед учасників навчально - виховного процесу- пропоную питання щодо впровадження ІКТ у навчально-виховний процес поставити на загальношкільний контроль у 2017-2018 н. р. У період з 20 лютого по 24 лютого проходив Тиждень педагогічної майстерності «До вершин педагогічної майстерності». У роботиТижня активну участь взяли вчителі природничихдисциплін, які провели методичний турнір «Моє покликання –вчитель-новатор». Лукашук О. І., вчитель біології, та Олійник С. В., вчитель географії, провели майстер- класи по використанню ІКТ на уроках біології та географії. Заходи проведені в рамках предметних тижнів, тижнів педагогічної майстерності ще раз засвідчили, що вчителі математики, фізики, інформатики, української мови та літератури, зарубіжної літератури, біології, географії, хімії - творчі особистості, які володіють ІКТ, інноваційними формами роботи, вміють зацікавити і надихнути учнів на творчість. У навчальному закладі проходили міські методичні об’єднання вчителів зарубіжної літератури , у яких взялиактивну участь і поділились досвідом своєї роботи, показавши майстер-класи, по використанню інноваційних методів навчання Горбова Т. В., Стасюк С. О. , відкриті уроки – Васильчищин С. Ф.
 24. 24. На міських методичних об’єднаннях з доповідями виступали :Мельниченко Н. А. , Главацька Н. П., Нижня Л. М. , Важливим напрямом у роботі є самоосвіта як системно – пізнавальна діяльність, що вимагає удосконалення змісту, концентрації уваги на інноваціях, експерименті, пошуку. 05.10. 2016 р. Яцюк Н. П. учитель біології взяла участь в обласній науково-практичній конференції «Екологічна освіта: стан, проблеми, перспективи», 19. 10. 2016 р в обласній дитячо науковій -практичній конференції. 10.11. 2016р Ярмолюк Н. Г, учитель біології взяла участь в обласному рефреш-тренінгу з питань розвитку життєвих і спеціальних навичок в учнів загальноосвітніх навчальних закладах, 26.04. 2017 р участь в обласному зборі юних натуралістів КомарецькаГ. Є. , учитель історії та правознавства, 16. 11. 2016р. взялаучасть у засіданні круглого столу «Передумови формування громадянського суспільства в Україні: історико-правовий дискус» (м. Хмельницький). Мельниченко Н. А., учитель фізики 17. 03. 2017 р. взяла участі у в обласному семінарі в м. Старокостянтинів. Результатом науково-методичної діяльностістало традиційним проведення звітів керівників методичних об’єднань «Творчий портрет кафедри»(15.05.2016року). На високому методичному рівні, організовано пройшли звіти керівників поточного навчального року, видано наказ про проведений захід. Змістовно та творчо до презентації роботи методичного об’єднання підійшли Чмелюк М. В.., Козак Н. О. Яцюк Н. П.., Онойко О. В.. Погонець Р. П. Керівники проінформували присутніх із результативністю роботи вчителів МО. (додатки 1,2, 3,4,5,6,7,8) Відповідно до Річного плану роботи школи на 2016-2017н.р., з метою підвищення та активізації інноваційної діяльності педколективу з упровадження в практику роботи новітніх методологічних підходів до організації навчально- виховного процесу, було проведено засідання педагогічних рад , а саме:  Про результативність сформованості компетенцій самоосвіти, саморозвитку в умовах освітнього простору школи.(грудень, 2016)  Шляхи та форми підвищення свідомого ставлення школярів до навчальної діяльності.(січень 2017р.)  Роль учителя в підвищенні рівня якості сучасного уроку засобами оновленого «парку» сучасних методик навчання та виховання. (березень,2017р) Педради були проведені у формі діалогу з використанням елементів педагогічної майстерності, у формі ділової гри з використанням методу
 25. 25. спільної кооперативної діяльності, були використані інтерактивні методи: метод проектів, мозковий штурм, метод «карусель», «коло ідей», презентації. Робота з обдарованими дітьми велась у напрямках підготовки до предметних олімпіад, написанні науково-дослідницьких робіт МАН, участі у конкурсах та акціях. В школі створено Банк обдарованості (оформлено картки обліку обдарованих дітей). В школі здійснюється контроль за результатами творчих та навчальних досягнень учнів. Відповідно до наказу управління освіти № 411 від 30.12. 2016 року «Про підсумки ІІ етапу учнівських олімпіад з базових дисциплін проведених у 2016році», переможцями та призерами учнівських олімпіад стали 49 учнів Нетішинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1. Адміністрацією закладу, психологом школи, вчителями - предметниками було забезпечено психолого-педагогічний супровід обдарованої молоді. У 2016 /2017 н.р. високий рівень навчальних досягнень, творчих здібностей переможців та призерів учнівських олімпіад школярі показали з таких базових дисциплін: Історії № з/п Прізвище, ім’я учасника Клас ПІБ вчителя Місце 1 Яцюк Людмила Миколаївна 9-Б КомарецькаГ.Є І 2 Вітковська Катерина Олександрівна 10-Б КовальчукВ.Л. І 3 Гайдук Тетяна Юріївна 10-Б КовальчукВ.Л. ІІІ
 26. 26. Правознавства № з/п Прізвище, ім’я учасника Клас ПІБ вчителя Місц е 1 Яцюк Людмила Миколаївна 9-Б КомарецькаГ.Є. І 2 Стецюк Вікторія Валентинівна 10-Б КомарецькаГ.Є. ІІ Географії № п/п ПІБ учня Клас ПІБ вчителя Місце 1 Гайдук Тетяна Юріївна 10 Соболик Т.А. ІІІ 2 Кратюк Михайло 9 Адамчук А.П. І 3 Лукашук Тарас Вікторович 8 Адамчук А.п. ІІ 4 КочуренковаАнастасія 8 Адамчук А.П. І Хімії №3/П ПІБ учня клас ПІБ вчителя місц е 1. Гайдук Анна 7-В Коритовська Ю.А. IІІ 2. Білоус Вікторія 7-В Коритовська Ю.А. I 3. ДорощукОксана 10-Б Машук К.А. IІІ Математики № п/п ПІБ учня Клас ПІБ вчителя Місце 1 Гайдук Анна Юріївна 7 Погонець Р.П. ІІІ 2 Карикова Олександра Русланівна 8 Погонець Р.П. ІІ 3 Самчук Тарас Євгенович 10 Нижня Л.М. І ІКТ № з/п ПІБ учня клас ПІБ вчителя Місце 1 Кочуренкова Анастасія Василівна 8 Збаровська Л.М. І 2 Самчук Тарас Євгенович 10 Збаровська Л.М. ІІІ 3 Брень Юліан Андрійович 10 Котяш І.М. ІІІ 4 Корнієнко Валентин Дмитрович 11 Збаровська Л. М. ІІ інформатики (програмування) № п/п ПІБ учня клас ПІБ вчителя Місце 1 Корнієнко Валентин Дмитрович 11 Збаровська Лілія Миколаївна ІІ
 27. 27. Біології №3/П ПІБ учня ПІБ вчителя клас місце 1. Поліщук Микола Лукашук О.І. 8-Б IІІ 2. Яцюк Людмила Яцюк Н.П. 9-Б IIІ 3. Чернишева Аліна Яцюк Н.П. 9-А IIІ 4. Гайдук Тетяна Лукашук О.І. 10-Б II 5. Левчук Марина ЯрмолюкН.Г. 11-Б II Англійської мови № з/п ПІБ Клас Вчитель Місце 1 КариковаОлександра 8-Г Івчук І.В. І Французької мови № з/п ПІБ Клас Вчитель Місце 1 Бізнюк Діана 8-Б Кравець Н.А. ІІ 2 Радченя Віта 8-Г Кравець Н.А. ІІІ Німецької мови № з/п ПІБ Клас Вчитель Місце 1 КочуренковаАнастасія 8-Б Поліщук Л.П. ІІІ Української мови та літератури № п/п ПІБ учня ПІБ вчителя Клас Місце 1 ЖирновськаЮлія Назімко Л.С. 7 І 2 Гайдук Анна Юріївна Гізун Т.В. 7 ІІІ 3 Демянчук Юлія Ігорівна Герасимчук Н.П. 8 І 4 КариковаОлександра Русланівна Герасимчук Н.П. 8 ІІ 5 Чернишева Аліна Миколаївна Чмелюк М.В. 9 ІІІ Екологія №3/П ПІБ учня ПІБ вчителя клас місце 1 Шевчук Інна Лукашук О.І. 10-Б IІ 2 Тітов Вадим ЯрмолюкН.Г. 11-Б IІ Фізика № п/п ПІБ учня клас ПІБ вчителя Місце 1 Поліщук Микола Сергійович 8 Главацька Н.П. ІІІ 2 КариковаОлександра 8 Главацька Н.П. ІІІ
 28. 28. 1 ФорсюкВадим Олександрович 10 Шевчук Б.П. ІІІ 2 КозакТимофій Сергійович 10 Шевчук Б.П. ІІІ Астрономія № п/п ПІБ учня клас ПІБ вчителя Місце 1 Демянюк Ярослав 11 Мельниченко Н.А. ІІІ 2 РябчукТетяна Олександрівна 11 Мельниченко Н.А. ІІІ Російська мова № п/п ПІБ учня Клас Вчитель Місце 1 Андрійчук Вікторія 11 Рудик Т. Л. ІІІ З трудового навчання та обслуговуючої праці № Прізвище, ім’я та по батькові учня Клас Прізвище, ім’я та по батькові вчителя Місце 1 Смолій Олександр Сергійович 8-Б Васильчишин С.Ф ІІ 2 Нікітчук Віктор Андрійович 8-Б Васильчишин С.Ф. ІІ 3 Петрук Марина Русланівна 9-А Оксюта О. В. І 4 Дем’янюкЯрослав Олександрович 11-Б ЗаремськийМ.Б. ІІІ 5 Клубань Інна Сергіївна 11 Оксюта О. В. ІІІ 6 Андрійчук Вікторія Михайлівна 11 Оксюта О. В. ІІІ Відповідно до наказу управління освіти виконавчого комітету Нетішинської міської ради № 2 від 05.01.2017р. «Про підсумки проведення ІІ (міського) етапу VІІ Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка» та рішення журі визнано переможців ІІ(міського) етапу VІІ Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка учнів: 1 місце  Войтюк Віталіна , учениця 5 класу (вчитель Гізун Т. В)  Тищенко Анастасія , учениця 8 класу (вчитель. Герасимчук Н. П.).) 2 місце
 29. 29.  Остапчук Вікторія , учениця 8 класу (вчитель Герасимчук Н. П.)  Мельник Вікторія , учениці11 класу (вчитель Шаправська Н. М.) 3 місце  Юрчук Юлія , учениця 5 класу (вчитель Назімко Л. С. )  Гайдук Анна, учениця 7 класу (вчитель Гізун Т. В)  Демянчук Юлія , учениця 8 класу (вчитель Герасимчук Н. П.)  Циплакова Анастасія , учениця 9 класу (вчитель Шаправська Н. М. )  Чернишева Аліна , учениця 9 класу (вчитель Чмелюк М. В. )  Гайдук Тетяна , учениця 10 класу (вчитель Шпарук Л. П..)  Андрійчук Вікторія , учениця 11 класу (вчитель Шаправська Н. М. ) Відповідно до наказу управління освіти №374 від 08.12.2016 року «Про підсумки проведення ІІ (міського) етапу ХVІІ Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика» визнано переможцями та призерами Конкурсу 12 учнів Нетішинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1, а саме: І місце  КоханенкоАнні, учениці 4 класу (учитель Дацюк О. І)  ГерасимчукуАндрію, учню 5 класу (учитель Гізун Т.В.);  РадченіВіті, учениці 8 класу (учитель Герасимчук Н. П.); ІІ місце  Мельник Катерині, учениці 6 класу (учитель ГерасимчукН. П.); ІІІ місце  Головач Поліні, учениці 3 класу (учитель Янчук К.М.)  Войтюк Віталіні, учениці 5 класу ( учитель Гізун Т.В)  Шайдюк Ангеліну, учениці 5 класу ( учитель Афанасьєва С. В.Є)  ЖирновськуЮлію, учениці 7 класу (учитель Назімко Л.С.)  Каріковій Олександрі, учениці 8 класу (учитель Герасимчук Н. П.);  Демянчук Юлії, учениці 8 класу (учитель ГерасимчукН. П.);  Андрійчук Вікторії, учениці 11 класу ( учитель Шаправська Н.М.);  Сташук Інну , учениці 11 класу ( учитель Шаправська Н.М.); Відповідно до наказу від 27.12.2016 р. № 400 «Про підсумки проведення І (міського) етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України у 2016-2017 навчальному році», визнано переможцямиконкурсу 6 учнів Нетішинської загальноосвітньої школи, які стали переможцями та призерами та нагороджені дипломами: Дипломом І ступеня:
 30. 30.  Гайдук Тетяну , ученицю 10-Б класу, секція «Фінанси, грошовий обіг і кредит» (Науковий керівник Олійник С. В. .);  Стецюк Вікторію, ученицю 10-Б класу, секція «Охорона довкілля та раціональне природокористування», (Науковий керівник Яцюк Н. П.. );  Клубань Інну, ученицю 11 класу (Науковий керівник Ярмолюк Н. Г. );  Шевчук Інну, учень 10-Б класу, секція «Лісознавство» (Науковий керівник Лукашук О. І.) Дипломом ІІ ступеня:  Тітова Вадима , учня 11 класу, секція «Охорона довкілля та раціональне природокористування» (Науковий керівник Ярмолюк Н. Г. ); Дипломом ІІІ ступеня:  Дорощук Оксану , ученицю 10-Б класу, секція «Медицина» (Науковий керівник Машук К. А. ) Переможцями та призерами ІІІ етапуВсеукраїнських учнівськихолімпіад базових дисциплін у 2016/2017 н. р. стали такі учні : з історії Яцюк Людмила , учениця 9 класу – ІІ місце (вчитель Комарецька Г. Є) Вітковська Катерина, учениця 10 класу - ІІІ місце ( вчитель КовальчукВ.Л.) з правознавства Яцюк Людмила , учениця 9 класу – ІІ місце (вчитель Комарецька Г. Є) Стецюк Вікторія, учениця 10 класу – ІІ місце (вчитель Комарецька Г. Є.) З української мови та літератури Демянчук Юлія Ігорівна, учениця 8 класу - ІІІ місце ( вчитель Герасимчук Н. П. ) Переможцями ІІІ (обласного)етапуХVІІ Міжнародного конкурсуз української мови імені Петра Яцика стали Герасимчук Андрій Олегович, учень 5 класу - ІІІ місце ( вчитель Гізун Т. В. ) Коханенко Анна Олександрівна, учениця 4 класу -ІІІ місце ( вчитель Дацюк О. І. ) Переможцем ІІІ етапу VІІ Міжнародногомовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молодіімені Тараса Шевченка стала

×