Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

дослідження. додаток я.

111 views

Published on

дослідження

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

дослідження. додаток я.

 1. 1. Додаток Я НЕТІШИНСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ ст.№1 «Шкільна бібліотека очима читачів» 2016
 2. 2. Якою повинна бути бібліотека в школі – те особливе середовище куди попадають всі, хто втягнутий в шкільне життя : учні, вчителі, батьки. Як допомогти учням стати думаючими читачами, а не перетворитись в людей, які «поглинають» інформацію? Ці питання постійно знаходяться в центрі уваги нашої бібліотеки. Відповіді на них ми шукаємо в спеціальній літературі, досвіді колег, нашій практиці. Дуже важливою для нас є думка наших читачів – учнів, педагогів, вчителів. Що думають підлітки, педагоги про сучасну бібліотеку і бібліотекарів, які їх мрії? Відповіді на ці запитання ми постарались отримати, проводячи спеціальне дослідження серед наших читачів. Судячи по відповідях на різні запитання, інтереси у читачів самі різносторонні і користуються вони декількома бібліотеками, але найбільше шкільною бібліотекою. Бібліотекарі стимулюють учнів до читання, формують навички незалежного бібліотечно-інформаційного користувача. Вчать навичок критичного мислення, уміння використовувати на практиці інформацію незалежно від виду, формату та носія. Серед опитаних 40% користуються іншими бібліотеками, 60% - домашніми. Основною була названа шкільна бібліотека: 96% відповіла на анкету, що приходять за літературою і інформацією саме сюди. Порадувало нас і відповіді на запитання, чиї поради враховують при виборі книг. Лідирують тут бібліотекар (60%), вчителі (30%), друзі (20%), батьки (5%). На запитання «Якою частиною довідкового апарату бібліотеки ти вмієш користуватись?» Виявилось, що самі популярні при пошуку інформації - енциклопедії. Ними успішно користувались 80% підлітків, 60% читачів відмітили своє звернення до словників і довідників, 50% користуються алфавітним каталогом. Анкетування показало, що користуються систематичним каталогом (24%), картотеками (25%). Звертаючись до систематичного каталога, учні звертаються за допомогою до бібліотекаря.
 3. 3. Бібліотекарі, в свою чергу, стараються частіше проводити заняття з невеликими групами. При обробці і систематизації відповідей на запитання анкети зроблено немало висновків. Виявилось, що читачі чекають новинок по таких галузях, як спорт, образотворчемистецтво, економіка, хімія. Визначились лідери читання: дівчата хотіли читати більше (47%), ніж хлопці (36%). Так, що ж сьогодні для наших читачів - читання? Для більшості (70%) учнів читання, які відповідали – самоосвіта, для багатьох – задоволення (60%), заняття «від нічого робити», а для 10% - неприємність. І звичайно ж, узагальнений образ сьогоднішньої шкільної бібліотеки – великий читальний зал, сучаснийінтер’єр, комп’ютери, з виходом в Інтернет і великим фондом і приміщенням, уважний, уміючий оперативно знайти джерело інформації бібліотекар.
 4. 4. Анкета для учнів 1. Чи любиш ти читати? 2. Які книги ти любиш читати? 3. Як часто ти відвідуєш бібліотеку? 4. Від кого краще всього отримати потрібну для тебе інформацію? 5. Чи читаєш ти газети і журнали? 6. Чи допомагає тобі шкільна бібліотека в пошуку різної інформації? 7. Чи подобається вам в шкільній бібліотеці? Якому джерелу інформації ти надаєш перевагу: книзі чи комп’ютеру? 8. Як ти вважаєш чи потрібні комп’ютери в бібліотеці? 9. Чи забезпечена бібліотека сучасним обладнанням і матеріалами, які полегшують для тебе процес навчання? Чи заохочують тебе користуватися нею з метою отримання інформації для підготовки до уроків? 10.Чи достатньо забезпеченабібліотека художньою літературою? Чи задоволенийти укомплектуванням довідкового фонду? 11.Чи часто користуєшся бібліотекою при підготовці до уроків? 12. Чи користуєшся ти комп’ютером для підготовки до уроків?
 5. 5. Анкета для вчителів 1. З якою метою Ви звертаєтесь до бібліотеки ? 2. Чи виконує бібліотека функції бібліотечно-інформаційного центру? 3. Чи користуєшся читальним залом шкільної бібліотеки? 4. Які періодичні видання ви хотіли б бачити в шкільній бібліотеці? 5. Чи допомагаєВам бібліотека у період атестації, підготовці до уроків, позакласних заходів? 6. Якими носіями інформації ви хотіли б найбільше користуватись? 7. Чи відчуваєте Ви допомогубібліотекарів при створенні інтегрованих уроків надання доступу до різних інформаційних джерел інформації? .
 6. 6. Анкета для батьків 1.Чи активно читає книгу ваша дитина вдома? 2.Чи маєте Ви домашню бібліотеку? Скільки, приблизно, книг вона нараховує? 2. Яким книгам вона надає перевагу? 3. Де ваша дитина бере книги для читання? 4. Чи обговорюєтеви з дитиною прочитанукнигу? 5. Як ви вважаєте, хто повинен у дитини виховувати любов до книги: учитель, бібліотекар чи ви? 6. Хто з членів Вашої родини записаний до бібліотеки? 7. Чи допомагаєтеВи своїйдитиніпри виборікниги для читання? 8. Чи говоритеВи в сім’ї про книги, які читаєте, чи обговорюєте прочитане? 9. Хто прищепив Вашій дитинілюбов до книги? 10. Чи рекомендуєВам дитина прочитатикнигу, яка сподобаласьїй? 11. Чи читаєте Ви книгу, що порекомендувалаВаша дитина? І2. Чи допомагаєтеВисвоїйдитиніу написаннітворів з літератури? 12. На Вашу думку, хто повиненвиховувати у дитини любов до книги: батьки, учитель, бібліотекар, інші.
 7. 7. Бібліотека очима читачів Шпарук Людмила Петрівна Заступник директора з навчально-виховної роботи, вчитель української мови та літератури Бібліотека Нетішинської ЗОШ №1 працює в тісному контакті з учнями та вчителями. Така співпраця йде на користь обом сторонам:  Вчителям це дає можливість працювати з фаховими журналами, новинками літератури, ефективніше залучати дітей до активного самостійного читання, а також можливість навчити школярів працювати з книгою;  Для бібліотекаря зв'язок з учителем сприяє тісному контакту з дітьми для подальшої індивідуальної роботи. Крім цього, бібліотека надає допомогу вчителям учням у підготовці та проведенні наступних масових заходів:  Шкільних предметних олімпіад;  Календарних свят;  Дискусій, вікторин, бесід;  Літературних вечорів;  Годин спілкування, годин цікавого повідомлення;  КВК. Бібліотека бере активну участь у проведенні предметних тижнів. Готуючись до них, організовуються книжкові виставки, тематичні та бібліографічні огляди літератури, проводяться презентації книг тощо. Привернути увагу учнів до книги, розширитита поглибити знання допомагають книжкові виставки. Сьогодні шкільна бібліотека стала справжнім центром пропаганди книги, надійним помічником педагогів у навчанні та вихованні учнів. У зв’язку з цим бібліотекарі школи приділяють велику увагу пошуку цілеспрямованих активних форм пропаганди літератури, які забезпечують формування у читачів щоденної потреби в читанні книг, роботі з ними. Таким чином, зміст роботи бібліотеки ЗОШ №1 спрямований на те, щоб формувати духовний світ дитини і сприятигармонійному розвиткуособистості, яка здатна бути спадкоємцем і продовжувачем прогресивних національних традицій.
 8. 8. Іванець Ольга Михайлівна Затупник директора з навчально-виховної роботи початкової школи, вчитель англійської Викладання англійської мови в умовах впровадження нових стандартів потребує постійної самопідготовкита удосконалення своїх знань. Тому досить часто мені доводиться звертатися за допомогою до бібліотеки. Бібліотекарі завжди допоможуть знайти необхідну інформацію, рекомендації щодо викладання англійської мови. Відчувається особлива допомога бібліотекарів у проведенні методичних об’єднань. Підготовлені ними перегляди та огляди літератури мають важливе значення у підвищенні професійної майстерності. Олійник Світлана Валеріївна Вчитель географії та економіки Бібліотека – виховний та інформаційний центр школи. Бібліотекарі постійно інформують читачів про нові надходження, проводячи Дні інформації, День нової книги, огляди, перегляди літератури. В учительській кімнаті можна ознайомитися з «Бюлетенем нових надходжень», «Інформаційним вісником». Адміністрація школи відвідує виховні заходи із виховання інформаційної культури читачів. Ми переконані, що бібліотека стоїть на шляху реформування у сучасний інформаційний центр школи. Панкіна Катерина Вікторівна Психолог школи Шкільною бібліотекою я користуюсь давно. Шкільна бібліотека – дійсно інформаційний та виховний центр школи. Тут я отримую необхідну інформацію, консультації, які необхідні у моїй роботі. Бібліотекарі завжди знайомлять з новинками літератури, передовим досвідом інших шкіл. На базі бібліотеки школи щорічно проводиться засідання психолого-медико-педагогічної комісії. Особливо мені подобається як бібліотекарі проводять індивідуальні бесіди для дітей з обмеженими можливостями.
 9. 9. Чмелюк Марія Володимирівна Вчитель українськоїмови та літератури Бібліотекою ЗОШ №1 я захопилася з перших днів роботи вчителем у школі. Будь-яка презентація виховного заходу, будь-якийурок не проходить без допомоги наших бібліотекарів. Інформаційна база вражає. Незважаючи на недостатнє фінансування, бібліотекарі намагаються створити справжні інформаційні шедеври. При підборі матеріалів для відкритого уроку, проходженні атестації, складанні планів я завжди користуюся допомогою бібліотеки. Компетентність, креативність, привітність, взаємодопомога – всі ці якості притаманні нашим бібліотекарям. Бібліотека – справжній інформаційний центр нашого навчального закладу. Рухало Наталія Іванівна Вчитель початкових класів Шкільною бібліотекою я користуюся майже кожен день. Тут я отримую всю інформацію, яка мені потрібна у моїй роботі. Бібліотекарі дуже привітні і доброзичливі, завжди готові прийти на допомогу. В бібліотеці часто доводиться працювати з фаховими журналами, з періодичною пресою, з новинками літератури. Дуже цікаві проходять бібліотечні уроки для учнів, де навчають працювати з книгою. Бібліотека – це справжній інформаційний центр нашої школи. Мельниченко Неля Анатоліївна Вчитель математики Нові інформаційні технології впевнено і міцно закріплюються у нашому повсякденному житті. Сучасна людина – від учня до вчителя(науковця) – не мислить себе без використання у своїй роботі та житті різноманітних джерел інформації. Чи то традиційні, чи новітні – вони збагачують людину, дають їй можливість стати більш освіченою і досвідченою, приймати участь у суспільному, політичному житті, навчають самостійно приймати
 10. 10. рішення і сприяти культурному розвитку. Одним із провідників інформації з давніх-давен була і залишається бібліотека. Це місце де збираються, пропагуються і розповсюджуються інформаційні потоки. Бібліотека – це «вікно в світ знань». Бібліотека у школі – одна із найважливіших ділянок роботи. Вона допомагає реалізувати єдину для школи державну програму національної освіти і виховання дітей, та є культурним центром для тієї категорії населення, яку вона обслуговує. А ключовими фігурами тут були, є і будуть привітні, високоінтелектуальні бібліотекарі: Біловус Т.Д. та Башинська О.В. У мене не має якогось окремого жанру чи автора якому б я сьогодні надавала перевагу. Час змінюється, змінюються вподобання. Останнім часом я почала надавати перевагу сучасній українській прозі та сучасним українським авторам. Буденними, життєвими і водночас інтригуючи ми є сюжети творів Люко Дашвар (справжнє ім’я Ірина Іванівна Чернова): «Мати все», «Молоко з кров’ю», трилогія: «Биті є. Гоцик», «Биті є. Макар.», «Биті є. Макс» Гізун Тетяна Володимирівна, вчитель українськоїмови і літератури. У школі працюю давно. Працювати у бібліотеці доводиться досить часто, адже це єдине місце, де я можу віднайти всю необхідну для мене інформацію, ознайомитися із новими формамита методами роботи на сторінках фахових періодичних видань. Полюбляю також читати твори сучасних українських письменників. Про нові надходження художньої літератури я завжди повідомлена інформаційними бюлетнями, що випускає наша шкільна бібліотека. Бібліотека, на мою думку, необхідна складова злагодженого навчально- виховного процесу школи. Ковальчук Валентина Леонідівна. Вчитель вищої категорії, «Вчитель-методист», переможець обласного конкурсу«Вчитель року - 2000»,нагородженазнаком «Відмінник освіти України», вчитель історії. Книга завжди була і залишається джерелом знань. В нашій шкільній бібліотеці є достатня кількість довідкової літератури, якою часто користуються як вчителі, так і учні. Довідники з історії, юридичних наук, філософії допомагають розібратися у багатьох невідомих поняттях, підготувати повідомлення на урок. Тільки в бібліотеці можна прочитати періодичні видання із всесвітньої історії, правознавства, історії України. Без них неможливо знайти найновішу
 11. 11. інформацію, видану Міністерством освіти і науки, останні методичні рекомендації. Обмін досвідом на сторінках газети «Історія України» та журналу «Історія в школах України» допомагають у підготовці на уроках. Швидко віднайти необхідну літературу допомагають бібліотекарі. Якщо необхідно підібрати розгорнутий матеріал на визначену тему, бібліотекарі обов’язково відшукають потрібну інформацію з різних джерел. Якщо книга відсутня у нашій бібліотеці, бібліотекарі зроблять все аби віднайти її у інших бібліотеках міста. Отже, без нашої шкільної бібліотеки неможливо уявити собі нормальний навчально-виховний процес в школі. Афанасьєва Світлана Вікторівна Вчитель українськоїмови та літератури Бібліотека – це скарбниця знань, величезний палац історії. Велику роль відіграють бібліотекарі. Колине можу знайти потрібну книгу у бібліотечному каталозі, завжди за допомогою звертаюся до бібліотекаря, адже в морі книг найбільше орієнтується саме він. Поліщук Лариса Петрівна Вчитель англійської мови. Шкільна бібліотека – центр інформації і популяризації книги, надійний помічник учителів у навчанні та вихованні учнів. Для мене бібліотека – це джерело знань, потічок інформації, море захоплень, океан мудрості. Її цілюща життєдайність дає можливість завжди бути компетентною в усіх сферах шкільного життя. Ткачук Олена Василівна Вчитель початковихкласів За допомогою до бібліотекарів я звертаюсь дуже часто, так як потребую їхньої допомоги у період атестації, підготовці до уроків та позакласних заходів. Відчувається допомога бібліотекарів при створенні інтегрованих уроків. Бібліотекарі оперативно інформують нас про нові надходження літератури та періодичних видань.
 12. 12. У бібліотеці щодня затишно і людно, а бібліотекарі завжди привітні і усміхнені. Вітковська Катерина Учениця10-Б класу Я майже щодня заходжув шкільну бібліотеку. Дуже приємно, що бібліотекарі завжди зустрічають нас з усмішкою, добрим словом.Саме тут я можу знайти потрібну книгу, бібліотекарі завжди порадять де можна віднайти необхідну інформацію. Наявність Інтернету робить бібліотеку ще більш привабливою. Також мені дуже подобаються виставки, які організовують бібліотекарі; цікаві уроки, заходи. Я з задоволенням приймаю в них участь. Була переможцем конкурсу «Кращий читач», який проходив в шкільній, а потім у міській бібліотеці. ТернавськаДіана Учениця10-Б класу Наша шкільна бібліотека мені дуже подобається. Послугами бібліотеки я користуюсь завжди, коли готуюсь до уроків, олімпіад, різних заходів. Наші бібліотекарі дуже приємні і чуйні, при бесіді з ними я дізнаюсь про новинки літератури. Мені подобається читати твори наших сучасних українських письменників, фантастику, детективи. Сташук Інна Учениця11-А класу Бібліотека – місце душевного відпочинку і пізнання себе. Я збираю свою особистість по уламках аби створити шедевр. А де ж я знайду ці яскраві уламочки, як не в героях улюблених книг. У цих пошуках допомагають мені наші бібліотекарі і конкурси в яких я беру участь по їхньому запрошенню.
 13. 13. Осіпова Ірина Михайлівна Вчитель початковихкласів Для мене бібліотека – це якийсь окремий, незвичайний світ, у якому багато дивовижного і чарівного. Я заходжу в бібліотеку як у храм науки і знань. Тут навіть говорити вголос буває лячно, адже на полицях – одвічні скарби мудрості людства. Бібліотека щедро ділиться своїми надбаннями й не ховає діамантів знань, а жива вода людського розуму дає силу кожному читачеві. Тітов Вадим Учень 11-Б класу Я вважаю, що сучасна бібліотека повинна бути забезпечена сучасними персональними комп’ютерами для користувачів. Я навчаюсь у випускному класі, тому до бібліотеки звертаюся майже щодня. Для задоволення моїх потреб працівники бібліотеки використовують не тільки друковані видання, але й ресурси Інтернет. Це робить бібліотеку більш модернізованішою та інноваційною. ПреподобнаДаніела Учениця5-В класу. Самі кращі книжки у бібліотеці. Я дуже люблю читати і ходити до нашої бібліотеки. Тут як вдома. Особливо мені подобаються уроки, які проводять бібліотекарі. На уроках нам розказують багато цікавого, показують повчальні мультфільми та організовують ігри та конкурси. Я люблю свою бібліотеку.
 14. 14. Мельник Наталія мама Моя дочка Даринка, учениця 6-Б класу говорить: «У нас сама класна бібліотека: є цікаві книги, комп’ютер.. Бібліотекарі проводять цікаві ігри, показують мультфільми і казки. Мені дуже цікаво тут». Я також часто заходжу з Дариною у бібліотеку, там завжди людно. Але бібліотекарі знаходять час для кожного. Я також користуюсь бібліотекою, знаходжу собі багато цікавої і потрібної інформації. Наталія Луцюк мама Хоча ми маємо свою домашню бібліотеку, мій син Павло, учень 5-Б класу, частенько бере книги у шкільній бібліотеці. Я завжди обговорюю з дитиною прочитану книгу і вважаю, що велика заслуга в тому, що моя дитина любить читати належить саме бібліотекарям. Шевчук Олена Анатоліївна Вчитель математикиі мама Від своєї дочки Інни я часто чую багато хороших слів про нашу бібліотеку і її працівників. Бібліотекарі завжди порекомендують цікаві книги, сучасну прозу. Виконання домашнього завдання досить часто відбувається у читальному залі бібліотеки, оскільки там багато необхідної довідкової літератури, словників, енциклопедій, періодичних видань. Останнє надходження до бібліотеки художньої літератури було досить цікавим. Я і моя дочка із задоволенням прочитали книги, рекомендовані бібліотекарями.

×