Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

"Шкільна бібліотека - виховний простір навчального закладу"

2,092 views

Published on

Роль шкільної бібліотеки у виховному просторі школи

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

"Шкільна бібліотека - виховний простір навчального закладу"

 1. 1. Всеукраїнський конкурс «Шкільна бібліотека – 2017» Номінація «Бібліотека – виховний простір навчального закладу» Роль шкільної бібліотеки у виховному просторі школи Завідувач бібліотекою Нетішинської ЗОШ І-ІІІ ступенів№1 Біловус Т.Д., бібліотекар Башинська О.В. Нетішин - 2016
 2. 2. 1 Зміст Вступ 3 І. Шкільна бібліотека – виховний простір навчального закладу 4 1.1. Виховуємо громадянина-патріотаУкраїни 12 1.2. Книга і читання – важливий чинник у вихованні духовних цінностей учнів 19 ІІ. Бібліотечні інновації та креативні ідеї 25 ІІІ. Роль шкільної бібліотеки, як центру інформаційної підтримки навчально-виховного процесув школі 30 3.1.Підвищення рівня інформаційної компетентності читачів 32 IV. Взаємодія між учасниками навчально-виховного процесу, публічними бібліотеками і бібліотеками навчальних закладів, громадськістю 35 Висновки 40 Списоквикористанихджерел 42 Додатки До розділу «Шкільна бібліотека – виховний простір навчального закладу»: 1. Відеоролик «Будні шкільної бібліотеки» А 2. Краєзнавчийогляд «Звичаї та обрядиПоділля» Б 3. Сценарій відкриття Тижня бібліотеки В 4. Розробкавиховного заходу «Рідна мова– роду нашого основа» Д 5. Сценарій позакласного заходу «Професія для людини – що крила для птаха» Е 6. Сценарій відкриття конкурсу «Юнийчитайлик» Є 7. Буктрейлер «Велика доба» Т.Шевченка» Ж До розділу «Виховуємо громадянина-патріота України»: 8. Розробка виховного заходу «Виховання громадянина-патріота України» И 9. Сценарій інтелектуальної гри«Це моя Україна!» К 10. Розгорнутийконспектвиховного заходу «Козацькаслава» Л До розділу «Книга і читання – важливий чинник у вихованні духовних цінностей учнів»: 11. Відеоролик – бібліотечний бульвар «Ми любимо читати» М 12. Буктрейлер «В.Нестайко – класик сучасної української літератури» Н 13. Буклет «Бібліофреш» П 14. Відеоролик «Книга – найкращий друг» Р До розділу «Бібліотечні інновації та креативні ідеї»: 15. Буклет «Інформаційний брифінг, бібліофорсаж, ерудит-шоу» Т 16. Гойдалки дискусійні «Книгачи комп’ютер?» У 17.Мультимедійна презентація «Зміни та навички в напрямках професійної діяльностіХХІ століття» 18. Сторітелінг «Українапам’ятає» Ф Х
 3. 3. 2 19. Квест в бібліотеці «У світі книг» Ц До розділу «Роль шкільної бібліотеки, як центру інформаційної підтримки навчально-виховного процесув школі. Підвищення рівня інформаційної компетентності читачів»: 20. Буклет «Рекомендації учасникам МАН» Ш 21. Посібник «Пам’яткачитачеві» Ш 22.Мультимедійні презентації: «У світі казок», «Історія створення книги» Щ 23. Моніторинг читацької активності учнів Ю До розділу «Взаємодія між учасниками навчально-виховного процесу, публічними бібліотеками і бібліотеками навчальних закладів, громадськістю» 24. Дослідження «Бібліотека очимачитачів» Я
 4. 4. 3 У ХХІ столітті, столітті інноваційних цифрових технологій, традиційна бібліотека трансформується у сучасний науково-інформаційний центр, виховний центр навчального закладу. Поряд з інформаційною виховна функція шкільної бібліотеки стає ще більше актуальною та пріоритетною. Головна мета виховного процесу в шкільній бібліотеці – виховання і розвиток духовно багатої, життєлюбної, талановитої особистості, готової до творчої діяльності, моральної поведінки. Бібліотека Нетішинської ЗОШ №1 всіма формами роботи сприяє реалізації державної політики в галузі освіти, розвитку навчально-виховного процесу, виховання в учнів національної свідомості, шанобливого ставлення до книги як основного джерелазнань. Сьогодні весь світ занепокоєний тенденцією до зниження рівня дитячого читання. Такий стан пов'язаний з великим соціальним ризиком, оскільки читання є найважливішим способом освоєння життєво значущої інформації. Без читання немислима інтеграція особистості в світову культуру. Від рівня культурної компетентності громадян багато в чому залежать економіка, політика, національна безпека і конкурентоспроможність країни. У досвіді своєї роботи, бібліотекарі Нетішинської ЗОШ №1, маємо на меті безпосередньо розкрити дану проблему, запропонувати свої ідеї вирішення, свої бачення шкільної бібліотеки загальноосвітньої школи як виховного центру навчального закладу; виховання компетентного читача, здатного самостійно здобувати і використовувати знання в різних життєвих ситуаціях, готовим брати на себе відповідальність, бути активним у суспільному житті, таким, що поважає чужу історію та культуру. Прищепити учням любов до книги, потребу повсякденно читати, засвоювати додаткову інформацію з усіх предметів, з найрізноманітніших галузей так, щоб вони відчували радість від прочитаного, виховати культуру читання – ці вимоги як ніколи гостро стоять саме сьогодні перед нашою шкільною бібліотекою. Вступ
 5. 5. 4 Розвиток освіти в Україні спрямований на перехід освітньої системи на новий тип гуманістично-інноваційної освіти, її конкурентоспроможність у європейському та освітніх просторах, формування покоління молоді, що буде захищеним та мобільним на ринку праці, здатним робити особистий духовно- світоглядний вибір, матиме необхідні знання, навички та компетентності для інтеграції в суспільство на різних рівнях, буде здатним навчатися впродовж життя. Головними в діяльності шкільних бібліотек залишаються: розвиток особистості, здатної самостійно і вільно мислити й діяти в умовах інформаційного суспільства; формування у дітей сучасного світогляду; розвиток творчих здібностей і навичок самостійного пізнання, самоосвіти і самореалізації особистості; виховання покоління, здатного ефективно працювати і навчатися протягом життя. Тому виховна робота Нетішинської ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 і бібліотеки спрямована на реалізацію стратегічних державних завдань реформування змісту освіти, зокрема, на: «створення умов для розвитку й самореалізації кожної особистості як громадянина України, формування покоління, здатного навчатися впродовж життя, створювати й розвивати цінності громадянського суспільства» [Національна доктринарозвитку освіти]. Шкільна бібліотека активно долучилася до реалізації школою основних її виховних функцій та завдань і ствердилась як центр духовного становлення особистості, духовної культури учнів, формування її духовних ціннісних орієнтацій. Шкільна бібліотека – структурний підрозділ школи, який здійснює бібліотечно-інформаційне, культурно-просвітницьке забезпечення навчально- виховного процесу (додатокА). Шкільна бібліотека – виховний простір навчального закладу, соціально- культурне середовище, в якому завдяки ефективному взаємозв’язку між педагогами, бібліотекарями і учнями досягають очікуваних результатів І. Шкільна бібліотека – виховний простір навчального закладу
 6. 6. 5 виховання. Враховуючи сучасні вимоги до виховного процесу в навчальному закладі, в нашій бібліотеці пріоритетом є творчий розвиток і саморозвиток учнів на базі особистісного підходу. Особистісно орієнтована модель виховної роботи ставить у центр особистість дитини, а бібліотекар, вивчаючи індивідуальні особливості вихованця, його родини, здійснює в процесі співпраці комплексний виховний вплив, спрямований на виховні завдання школи. Робота бібліотекарів полягає у створенні умов для розвитку особистості учня. Досягаєтьсяце організацією та проведенням різних виховних заходів. Бібліотека Нетішинської ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 забезпечує потреби навчально-виховного процесу в усіх його ланках, надає систематичну, цілеспрямовану допомогу учням, виховує бажання розширювати обсяг знань, знайомить із різноманітними джерелами інформації, навчає розуміти їх, користуватися ними, виховує творчу особистість, створює умови для формування у молодого покоління гуманістичних, морально-етичних цінностей, засобами художнього слова, виховує патріотизм, любов до рідної мови, до народних традицій, звичаїв та обрядів (додаток Б). Таким чином, зміст роботи шкільної бібліотеки спрямований на те, щоб формувати духовний світ дитини і сприяти гармонійному розвитку особистості, яка здатна бути спадкоємцем і продовжувачем прогресивних національних традицій, звичаїв та обрядів. В бібліотеці постійно проводяться цікаві виховні
 7. 7. 6 заходи, виставки рушників, вишиванок, заходи про народні свята, звичаї, обряди. Так була підготовлена і проведена година народознавства «Здолавши віками карбованийчас, пробилася писанка нині до нас». У нашій школі впродовж багатьох років склалася система виховної роботи, яка на принципах гуманізму, демократизму, єдності сім’ї і школи, спадкоємності поколінь забезпечує здійснення національного виховання, сприяє формуванню в учнів навичоксамоосвіти, самоаналізу. Сьогодні визначальним для нас, бібліотекарів і педагогів, є загальнодержавні завдання: це в першу чергу виховання свідомого громадянина і патріота України, створення всіх умов для його національного виховання, які спрямованіна формування ціннісних ставлень. У комплексі необхідних сьогодні перемін шкільна бібліотека також враховує потреби нових педагогічних технологій: вікові та індивідуально- психологічні особливості учнів. Ми намагаємося будувати свою роботу так аби не втратити традицій школи і не позбавити творчості дитячу особистість. Прагнемо розвивати в дитині індивідуальне, самобутнє, спираючись на її природу, а також прикладаємо зусиль, щоб розвиватиздібності дитини.
 8. 8. 7 Усю роботу шкільна бібліотека організовує на основі річного плану, який є складовою частиною навчально-виховної роботи школи. Наприкінці навчального семестру і закінчення навчального року ми звітуємо про проведену роботу. Шкільна бібліотека тримає постійний зв'язок з адміністрацією, завучем з виховної роботи, педагогом-організатором, членами учнівського самоврядування. Насамперед – це планування виховної роботи школи. Ми готуємо підбір інформації про новітні досягнення методики виховання, їх авторів, методичні розробки виховних технологій, сценарії виховних заходів. Відповідно до розділів виховної роботи в школі, готуємо різні тематичні матеріали, які можна застосовуватив ході роботи. Шкільна бібліотека єднає колектив дітей, вчителів і батьків, який об’єднаний загальною метою – створення умов для реалізації творчого потенціалу особистості. Організовуються заходи, присвячені новорічним та різдвяним святам, а саме: конкурсно-розважальна програма з елементами фольклору«Зимовізабави», конкурс колядокта щедрівок. Шкільна бібліотека поєднує функції традиційної бібліотеки та сучасного інформаційного та виховного центру і забезпечує доступ користувачам до навчальної, методичної та навчально-виховної інформації на паперових та електронних носіях, в мережі Інтернет. Ми систематично інформуємо вчителів про нові досягнення в галузі освіти, матеріали з викладання уроків, методики сучасного уроку, новіпідручники, що вийшли з друку. Залучення до читання є природним, органічним для будь-якої дитячої, шкільної бібліотеки, а для нашої Нетішинської ЗОШ №1 – це завдання стало пріоритетним.
 9. 9. 8 В шкільній бібліотеці відбуваються зустрічі з цікавими людьми. На запрошення бібліотекарів наукові працівники Острозького музею книги і друкарства С.Позіховська та А.Хеленюк представили колекцію старовинних книг. Багато цікавого і невідомого дізнались діти під час цього заходу. Традиційним стало проведення в школі Тижня бібліотеки (додаток В) та Тижня дитячої та юнацької книги, в рамках яких відбуваються різноманітні заходи. Були проведені: «Посвята в читачі», усний журнал «Книга – твій найкращий друг», презентація улюблених книг «Час читати», виховний захід «Рідна мова – роду нашого основа» (додаток Д), презентація Р.Бачинським фотоальбому «Козацькими шляхами», літературна вікторина «Невідомий відомий Т.Г. Шевченко», виховний захід «Професія для людини – що крила для птаха» (додаток Е), Дні нової книги, Дні інформації та інші.
 10. 10. 9 Цікаво завжди проходить в бібліотеці для учнів 6-8 класів конкурс «Кращийчитач». Бібліотекарями був проведений конкурс «Найкращий читач школи – 2016 року». Переможцем стала Гайдук Анна, учениця 6-В класу, яка також отримала перемогу (І місце) на міському конкурсі. У місті Хмельницькому на обласному конкурсі «Найкращий читач України – 2016 р» Анна отримала ІІ почесне місце. В бібліотеці Нетішинської ЗОШ №1 відбувся конкурс серед учнів 4-х класів «Юний читайлик» (додаток Є). В гості на конкурс завітали казкові герої: Королева книг, Червона шапочка, Лікар Айболить, Всезнайко. Несподіванкою для дітей був виступ Пеппі Довгапанчохаі її подруги Надійки.
 11. 11. 10 Наші читачі добре запам’ятали диспут «Незалежність України і виклики сьогодення», під час якого йшлося про свободу і незалежність, про українську демократію, про політичну культуру, про утвердження правової держави. Бібліотекарями проводиться чимала робота з висвітлення історії українського козацтва. Влаштовуються цикли книжкових виставок «Козацтво у документальних джерелах та історичній літературі», «ГетьманиУкраїни». Веління часу – плекати національну гордість українців. Життя та творчість Т.Шевченка благодатний матеріал для виховання справжніх громадян незалежної держави. Тому ми проводимо систематичну роботу з пропаганди творчості лицаря національного духу: книжкові виставки, вечори поезії, конкурси, відеоролики (додаток Ж). До Дня захисту прав дитини Біловус Т.Д. та Башинська О.В. спільно з вчителем історії провели виховний захід у 8-х класах «Права дитини – права за майбутнє», який супроводжувався мультимедійною презентацією та відеороликами. Впроваджуючи новітні технології, спільно з вчителями школи підготовлено багато цікавих масових заходів. Мета цих заходів: показати наскільки необхідна і важлива книга в житті кожної людини, чому і як потрібно її берегти. Отже, пріоритетними напрямами виховної роботи шкільної бібліотеки з учнями є патріотичне виховання, що передбачає формування громадянина- патріота; правове виховання, мета якого – формування високого рівня правової культури та законослухняності учнів, прищеплення поваги до прав і свобод людини і громадянина, Конституції, державних символів; моральне виховання, що передбачає прищеплення й розвиток моральних почуттів, наслідування
 12. 12. 11 кращих моральних зразків українського народу, загальнолюдських моральних цінностей; трудове виховання, метою якого є формування творчої, працелюбної особистості; екологічне виховання, що передбачає формування високого рівня екологічної культури особистості, яка усвідомлює себе частиною природи і наділена почуттям відповідальності за неї як за національне багатство; фізичне виховання, метою якого є утвердження здорового способу життя, повноцінного фізичного розвиткуособистості.
 13. 13. 12 Патріотичне виховання – пріоритетний напрям діяльності шкільної бібліотеки Нетішинської ЗОШ №1. Зусилля бібліотекарів постійно спрямовані на реалізацію проектів щодо виховання учнів у дусі патріотичного обов'язку, готовності до військової служби та захисту України, повазі до чинного законодавства та засад демократичної,правової держави. Бібліотека як структурний підрозділ навчального закладу стала для учнів осередком становлення громадянина-патріота України, готового брати на себе відповідальність, самовіддано розбудовувати країну як суверенну, незалежну, демократичну, правову державу, забезпечувати її національну безпеку, сприяти єдності української політичної нації та встановленню громадянського миру й злагодив суспільстві. Основним завданням шкільної бібліотеки залишається формування громадянина, патріота, інтелектуально розвиненої, духовно і морально зрілої особистості, готової протистояти асоціальним впливам, вправлятися з особистимипроблемами, творитисебеі оточуючийсвіт. З метою посилення ролі шкільної бібліотеки у патріотичному вихованні підростаючого покоління та сприяння її інноваційному розвитку, ми організовуємо багато цікавих заходів (додаток И). Вся робота направлена на залучення до бібліотеки читачів, особливаувага приділялась дітям з зони АТО. Велике значення у формуванні громадянської та національної самосвідомості учнів, любові до рідної землі, передачі молодому поколінню надбань нашого народу відіграють книжкові виставки, що організовуються у бібліотеці: виставка-реквієм «Героям Небесної Сотні присвячується», виставка- подія «Ми герої твої, Україно!», виставка-перегляд «Ми – нація єдина», виставка «Це моя Україна», інформаційний куточок «Скажи «Спасибі» захиснику!», інформаційне повідомлення «28 жовтня – День визволення України від фашистських загарбників», виставка-роздум «Я – українець, я – патріот!». 1.1. Виховуємо громадянина-патріота України
 14. 14. 13 З метою виховання громадянина-патріота, готового до праці в ім’я України, осмислення відповідальності перед своєю нацією, прищепленню любові до рідної мови, поваги до свого народу, його історії, культури були проведенінаступні заходи:  Бліц-турнір «Що ти знаєш про свій край?»;  Конкурс малюнків «Діти України проти війни»;
 15. 15. 14  З учнями 9-Г класу проведений урокпам'яті «Війна в моїйкраїні». Бібліотекарями проведена презентація книг про сучасні події на сході України та Майдан: В.Базів «Армагедон на Майдані», А.Цаплієнка «Книга змін», А.Дмитрук «Верните нам наше небо», Т.Атар «Від війни плачуть», О.Каліновська, О.Криштопа, С.Назаренко «Неоголошена війна». Здійснена віртуальна подорож «Стежкамирідної України». Проведено анкетування «Защо ти любиш Україну? Чи вважаєш ти себе патріотом ?».
 16. 16. 15 Створено і презентовано буктрейлер для дітей «Від війни плачуть» по книзі Тірца Атар. З учнями початкової школи була проведена літературна вітальня «Чи є на світі край, миліший за Україну рідну!». Створена мультимедійна презентація про рідний край «Чи знаєш ти Хмельниччину?», проведена інтелектуальна гра «Це моя Україна!» (додатокК).
 17. 17. 16 Виховна година «Ви відстояли Батьківщину – ми збережемо її!» була проведена з учнямистарших класів. Організований День інформації «Українська дитяча книга і традиції нашого народу» для учнів середньої школи та виховний захід «Козацька слава» (додаток Л). Година спілкування «Ми – громадяни України» була проведена для учнів продовженої групи.
 18. 18. 17 Проведено цикл бесід «Любіть Україну». Велику увагу ми надаємо проведенню бібліотечних уроків. Були проведені наступні бібліотечні уроки:  «Україна– колиска патріотів».  «Що таке патріотизм?»
 19. 19. 18  «Сьогодніми діти, а завтра – громадяниУкраїни».  «Знати минуле заради майбутнього».  «Українапонад усе!» Отже, патріотичне виховання було, є і надалі залишається складовою частиною загального виховного процесу бібліотеки Нетішинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. №1. Продовжується систематична і цілеспрямована взаємодія бібліотекарів з учнями з метою формування у читачів високої патріотичної свідомості, почуття любові до України, готовності до виконання громадянськихі конституційних обов’язків.
 20. 20. 19 З метою посилення ролі шкільної бібліотеки у відродженні читання як духовної потреби дитини, а також популяризації української книги, історії України, краєзнавчих матеріалів, народних традицій, звичаїв в шкільній бібліотеці постійно проводяться різні виховні заходи. Проведений місячник шкільних бібліотек під гаслом «Книга і читання – важливий чинник у вихованні духовних цінностей учнів». Бібліотекарями було проведено багато цікавих заходів:  Організовано і проведено бібліотечний бульвар «Ми любимо читати» (додаток М).  Оголошена акція «Подаруйкнигу бібліотеці!». Цікавою була зустріч учнів з поетесою рідного краю, членом літературної студії «Натхнення» Вірою Ковальчук. Відбулась презентація її книг, вишитих картин. Звучали пісні, покладені на її вірші. 1.2. Книга і читання – важливий чинник у вихованні духовних цінностей учнів
 21. 21. 20 Досить цікавою формою виховної роботи є буккроссинг. Відбулась презентація буккроссингу«Прочитав сам – дай прочитати іншому». Проведено бібліотечний урок «Видатні українські та зарубіжні дитячі письменники».
 22. 22. 21 Організовано та проведено брейн-ринг «Сторінкамиулюблених книг». Цікаво пройшов бібліотечний урок «Ознайомлення з бібліотекою. Екскурсія до бібліотеки. Запис до бібліотеки». Інформаційна година «Складання бібліографічного списку літератури до наукової роботи» була проведенадля учнів старших класів. Для молодших школярів захоплююче проходять години спілкування «Правила поводження з книгою та в бібліотеці».
 23. 23. 22 Відбувся показ буктрейлерів «Сучасні українські письменники – дітям», «В.Нестайко – сучасний класик української літератури» (додаток Н). Проведений огляд сучасної дитячоїлітератури (додаток П). З метою вивчення читацьких інтересів і заохочення до читання проведено анкетування «Чи любиш ти читати?». Нами був проведений бібліотечний бібліокруїз «Цікавий світ дитячої літератури», створено відеоролик «Книга – твій найкращий друг» (додаток Р), бібліотечний урок-диспут«Книгачи комп’ютер?».
 24. 24. 23 Проведений конкурс малюнків «Ми читаємо і малюємо». Організовані книжкові виставки: «Обряди, звичаї, традиції рідного краю», «14 жовтня – День українського козацтва. День захисника України», «Сторінками казок», «Безпека на дорозі». Відбулось відзначення учасників місячника грамотами, подяками.
 25. 25. 24 Проведення таких заходів шкільною бібліотекою сприяє зростанню престижності читання як культурної цінності, використанню потужного виховного потенціалу української літератури, залученню нових користувачів до бібліотеки. В бібліотеці були проведені: інформаційна година «Крути: подвиг і трагізм», інформаційна година «Герої не вмирають», диспут «Кого б я назвав патріотом?», вікторина «Мова моя, мова…», інформаційне повідомлення «Революція гідності. Як це було?», година спілкування «Подвиг, що залишається у віках», віртуальна подорож «Здійсни подорож, година корисних повідомлень «100 порад для здоров’я», дні інформації та Дні нової книги, бесіда «Гіркий полин твоєї долі, Україно!», виховна бесіда «Ми діти твої, Україно!», цикл бесід « Я – книга, я – товариш твій, ти зберегти мене зумій», диспут «Уміння сказати «Ні!», година здоров’я «Про СНІД треба знати заради життя», година цікавих повідомлень «Мобільний телефон. Друг чи ворог?», годинаспілкування, приурочена голодоморув Україні. Болем для України, і не лише для неї залишається чорнобильське лихо. Бібліотека школи завжди звертається до цієї теми. Чорнобильська трагедія висвітлюється через виставки – реквієми «Чорний біль України», виставки – роздуми «Чорнобиль – стихія чи розплата?», уроки пам'яті «Наш біль Чорнобиль»,переглядилітератури та обговорення відеороликів. Дуже зворушливо проходять заходи, присвячені виводу наших військ з Афганістану. Це і уроки мужності, виставки-реквієм під час яких звучать. незабутні вірші, пісні про воїнів-афганців.
 26. 26. 25 Час, суспільство і самі діти змушують бібліотекарів постійно шукати такі форми і методи роботи, які будуть найпродуктивнішими на певному етапі, сприятимуть розвитку успішної особистості. Тобто особистості, яка зможе проявити себе в будь-яких умовах конкуренції, досягати поставленої мети, реалізувати себе, яка не буде боятися експериментувати, змінювати щось у собі й своємужитті. Враховуючи динаміку інформаційного процесу, ми постійно перебуваємо у творчому пошуку нестандартних форм роботи та удосконалення традиційних методів інформаційно- бібліографічної роботи. Використовуємо у своїй роботі такі інноваційні форми: віртуальні подорожі, інформаційні брифінги, бібліофорсажі, бібліофреші (додаток Т), бенефіси активного читача, дискусійні гойдалки (додаток У), мультимедійні презентації (додаток Ф), сторітелінги (додаток Х), бліц-турніри, квести (додаток Ц), літературні диліжанси, захисти читацьких формулярів, інформаційні години, цікавинки про книгу, літературні аукціони, казкові калейдоскопи, бібліографічні олімпіади, диспути, дебати, інтелектуальні ігри. Новою формою популяризації книги, її реклами є створення буктрейлерів, відеороликів. Для інформування читачів ми створюємо: бібліодайджести, експрес інформації, бюлетені «Нові надходження», інформаційні вісники «По сторінках періодичних видань», пам’ятки та буклети. Бібліотекарі володіють інформаційно-комп’ютерними технологіями та використовують їх в навчально-виховному процесі, що робить їх виховні заходи змістовними, сучасними та естетичними. З допомогою ІКТ проводяться ІІ. Бібліотечні інновації та креативні ідеї
 27. 27. 26 віртуальні подорожі, подорожі з літературними героями, огляди віртуальних виставокта екскурсії. Під час проведення різних заходів, ми впроваджуємо такі методи, прийоми: асоціативний кущ, робота в парах, бліц-інтерв’ю, дискусії, робота в малих групах, ігрова діяльність, імітація, мозковий штурм, вільний мікрофон, використання ІКТ. Метод «Мікрофон» - надає можливість кожній дитині сказати щось швидко по черзі за відповідною темою, відповідаючи на запитання або висловлюючисвою думку чи позицію. Метод роботи в малих групах - дозволяє набути навички, які необхідні людині для спілкування та співпраці. «Мозковий штурм» - ефективний метод колективного обговорення, пошук рішень, що спонукає учнів проявити свою уяву та творчість; консенсус досягається шляхом вільного вираження думок усіх учасників та учасниць і допомагає знаходити кілька рішень по конкретній темі.
 28. 28. 27 Метод «Займи позицію» - цей метод допомагає проводити дискусію по спірній, суперечливій темі. Надає можливість висловитися кожному і кожній, продемонструвати різні думки по темі, обґрунтувати свою позицію або перейти на іншу позицію в будь-який час, якщо вас переконали, та називати більш переконливі аргументи. Робота в парах – є різновидом роботи в малих групах. Ця форма роботи дозволяє набути навичок співробітництва, оволодіти уміннями висловлюватись та активно слухати. Метод «Навчаючи - вчуся» - цей метод надає можливість взяти участь в навчанні та передачі своїх знань іншим, у даному випадку своїм однокласникам під час бібліотечного уроку. Метод «Ток-шоу» - метою такої форми роботи є вміння публічного виступу.
 29. 29. 28 Метод «Імітація» - метод, який допомагає відтворити образи тварин, персонажів казок, людей; розвиває мислення. Метод «Коло ідей» - є ефективним з вирішення гострих суперечливих питань та корисним для створення спискузагальних ідей. «Асоціативний кущ» - універсальний на всіх етапах бібліотечного уроку як засіб перевірки знань. Бібліотекар визначає тему одним словом, а учні згадують все, що виникає в пам’яті стосовно цього слова. Спочатку виникають найстійкіші асоціації, потім другорядні. Бібліотекар або учень фіксує відповіді у вигляді своєрідного «куща», який поступово зростає. Діти у групах фіксують на листочках свої думки. Дискусія - дієвий метод обговорення питання, що вивчається. Вона передбачає колективне обговорення якоїсь спірної проблеми, під час якого пізнається істина.
 30. 30. 29 Ігрова діяльність У процесі гри в учнів виробляється звичка зосереджуватися, самостійно думати, розвивати увагу. Захопившись грою, діти не помічають, що навчаються, до активної діяльності залучаються навіть найпасивніші учні. Використання на бібліотечних уроках ігор та ігрових моментів робить процес навчання цікавим, створює у дітей бадьорий творчий настрій, полегшує засвоєння матеріалу. Ми стараємось впроваджувати новітні методики та технології у роботі з книгою. Постійний пошук нових, ефективних технологій, прагнення до формування системи інформаційної підтримки освіти, тісний взаємозв’язок і взаємодія з педагогічним колективом сприяє утвердженню шкільної бібліотеки як виховного та інформаційного центру, яка одержує, зберігає і розповсюджує різноманітні джерела інформації, здатні задовольнити будь-які запити своїх читачів. Сьогодні до бібліотеки йде новий читач з новими запитами, потребами, цілями. Змінюються шкільні програми і зростає інтелектуальний рівень користувачів. Сучасний читач прагне працювати в комфортних умовах, отримувати бібліотечні послугишвидко, якісно і з максимальною повнотою.
 31. 31. 30 Завдання, що стоять перед сучасною національною школою, процеси інформатизації суспільства зумовлюють зміну функцій та статусу бібліотек загальноосвітніх навчальних закладів, реформування їх в інформаційні центри. «Хто володіє інформацією – той володіє світом». Саме в цьому ми намагаємося переконати своїх користувачів, адже школа і бібліотека переслідують єдину мету: сприяти формуванню мотивації людини до саморозвитку, самоосвіти через надання необхідних інформаційних ресурсів, через забезпечення відкритого і повноцінного доступудо інформації. Сучасна шкільна бібліотека – інформаційний центр, який обслуговує потреби користувачів з використанням нових інформаційних технологій, надання послуг з використанням аудіовізуальної техніки. Діти – саме та категорія, яка націлена на майбутнє, адже вони охоче та легко оволодівають новими технологіями. Щоб стати людиною ХХІ століття, сучасному учневі потрібно не просто володіти комп’ютерними навичками, але й навчитися відбирати й аналізувати інформацію, отримувати нові знання. Комп’ютерні технології надають бібліотекам унікальний шанс розвитку нових напрямів інформаційної діяльності, розширення можливостей пошуку інформації. У нашій бібліотеці відбувається поповнення електронними виданнями на СD-дисках: словниками, довідниками, фільмами, енциклопедіями, іграми, які ефективно використовуються під час проведення масових заходів, та на допомогу навчальному процесу (написання творів, рефератів тощо) що впливає на розвитоктворчихздібностейкористувачів. Сучасний бібліотекар є посередником між читачем і книгою чи будь-яким іншим носієм інформації. Вищезазначене впливає на функції шкільного бібліотекаря, роль якого в інформаційному середовищі зростає. Від шкільних бібліотекарів нарівні з учителями, в першу чергу, залежить можливість реального підвищення інформаційної культури учнів. Для вчителів ми складаємо інформаційні списки з актуальних педагогічних проблем, з питань виховання, інноваційних технологій у роботі з ІІІ. Роль шкільної бібліотеки як центру інформаційної підтримки навчально-виховного процесу в школі
 32. 32. 31 учнями, з методики викладання окремих предметів. Готуємо інформаційні списки літератури актуальної тематики для учнів та класних керівників. Батьки потребують інформації з питань сімейного виховання, спілкування в сім'ї, керування домашнім читанням своїхдітей. Для бібліографічного інформування читачів ми створюємо: бібліодайджести, експрес інформації, бюлетені «Нові надходження», інформаційні вісники «По сторінках періодичних видань», пам’ятки, буклети та посібники (додаток Ш). Складаємо і готуємо рекомендаційні списки літератури та списки нових надходжень. Проводимо огляди та перегляди літератури, Дні інформації та Дні нової книги. З метою формування інформаційної культури читачів проводимо бібліотечні уроки з використанням мультимедійних презентацій (додаток Щ), відеороликів, буктрейлерів, пізнавальних фільмів.
 33. 33. 32 Шкільна бібліотека практикує таку форму виховання бібліотечно- бібліографічних знань, як бібліотечні уроки, що об’єднує різні форми роботи: екскурсії до бібліотеки, бібліографічні подорожі, вікторини, турніри книголюбів, брейнг-ринги, диспути, змагання, усні журнали, бесіди, тестування, літературні ігри, конференції, бібліографічні калейдоскопи. На бібліотечних уроках ми намагаємося зацікавити дітей, сформувати у них потребу у систематичному читанні, виробити навички самостійного вибору книг, навчити правильно читати художню літературу, науково- пізнавальну, науково-популярну, користуватись довідковими виданнями, періодикою, каталогами. Форми роботивибираємо відповідно до вікових груп. 3.1. Підвищення рівня інформаційної компетентності читачів
 34. 34. 33 Для створення оптимальної системи бібліотечно-інформаційного обслуговування потрібно добре знати сучасного користувача, тому ми вивчаємо інформаційні потреби вчителів, учнів, батьків. Інформаційні потреби читачів вивчаються різними методами: шляхом опитування, спостереження, аналізу письмовихджерел, анкетування, а також шляхом моніторинговихдосліджень (додатокЮ). Книжкова виставка – одна з форм інформування читачів, презентація бібліотечних ресурсів в бібліотеці. Організовуємо традиційні та інноваційні форми книжкових виставок: виставка-діалог, виставка-реквієм, виставка- кросворд, виставка-бенефіс читача, виставка-казка, виставка-вернісаж. Організовано і проведено такі книжкові виставки: виставка-запитання «Чи є на світі край, миліший за Вкраїну рідну?», виставка-реквієм «Небесній Сотні – шана і молитви», виставка-спомин «Чорнобиль: чорний спомин і вічний біль», виставка-повідомлення «Майдан: життя або смерть», виставка-огляд «Поетичні краєвиди рідного краю», виставка-перегляд «Соборна мати Україна
 35. 35. 34 – одна на всіх, як оберіг», виставка-перегляд «Крути: сум, і біль, і вічна слава…», виставка-перегляд «Гомін козацтва у слові писемному», виставка- огляд «Перемога моїх дідусів – моя перемога», виставка-діалог «Європейський вибір України», виставка-діалог «Ми проти наркотиків», виставка- застереження «Шкідливі звички – шлях у безодню», виставка-пам'ять «Голгофа голодної смерті», книжкова виставка «Краю мій рідний, Хмельниччино!», виставка-презентація «Її величність – українська книга», виставка-відвертість «Вибирай сам: бути здоровим чи курити» книжкова виставка «Права людини – твої права, мої права» та інші. Важливу роль у своїй роботі надаємо організації та веденню, поповненню постійно діючих рубрик, що популяризують літературу про українську історію, боротьбу українського народу за незалежність, мову і культуру. Це такі постійно діючі рубрики: «Мудрість козацької доби», «Видатні постаті історії України в художній літературі», «Ми – нація єдина», «Рідна мова – роду нашого основа», «Хмельниччина – землі квітучої краса», «Сімейне джерело» та інші. Створюємо умови для розвитку компетентної особистості, для її духовного росту та творчої самореалізації засобами книги; виховуємо в учнів культуру читання, інформаційну культуру, прагнення до пошуку інформації, свідомого вибору інформаційних джерел, формування звичок систематизації та особистої оцінки інформації; сприяємо підвищенню фахової майстерності педагогів, озброєння їх знаннями сучасних освітніх та виховних технологій; уміння орієнтуватися у світовому інформаційному потоці; впроваджуємо інноваційні форми, методиі технології бібліотечної роботи. Спрямовуємо свою діяльність на виховання в учнів інформаційної культури, любові до книги, культури читання, вміння користуватись фондом, а також на забезпечення різноманітного змісту навчального процесу, бібліотечного та інформаційно-бібліографічного обслуговування користувачів бібліотек
 36. 36. 35 Шкільна бібліотека є осередком інтелектуальної культури та центром якісного і оперативного інформування педагогічного та учнівського колективів. На сьогодні бібліотека залишається чи не єдиним безкоштовним джерелом одержання інформації, місцем самоосвіти, інтелектуального відпочинку, творчогоспілкування і творчого розвиткудітей, підлітків та вчителів, батьків. Реалізація всіх завдань бібліотеки можлива тільки при тісній співпраці з педагогічним колективом. Співпрацюємо з педагогічним колективом, батьками, членами учнівського самоврядування, учнями над пошуком нових технологій, інноваційних методів, прийомів та форм виховної роботи. Для якісного обслуговування користувачів ми постійно вивчаємо їх потребита запити. Було проведено дослідження «Бібліотека очима читачів» (додатокЯ). Шкільна бібліотека бере активну участь у проведенні всіх предметних тижнів у школі. В рамках всіх предметних тижнів проводяться огляди, перегляди літератури, книжкові виставки. Спільно з учителями-предметниками ми диференціюємо роботу з учнями, враховуючи вікові та індивідуальні особливості, впроваджуючи індивідуальну роботу (бесіди, консультації). Разом з педагогічним колективом проводимо роботущодо збереження підручників. Нас запрошують на уроки української літератури, де ми презентуємо нові надходження до шкільної бібліотеки. Тісна співпраця бібліотекарів з учителями молодших класів є надзвичайно корисною і плідною для всіх: учителеві це допомагає залучати дітей до усвідомленого самостійного читання, навчити дітей працювати з книгою, за допомогою книги розширювати коло своїх інтересів, виховати шанобливе ставлення до книги. Нам це допомагає вивченню читацьких інтересів, індивідуальній роботі, надає можливість спільного проведення масовихзаходів. IV. Взаємодія між учасниками навчально-виховного процесу, публічними бібліотеками, громадкістю
 37. 37. 36 Серед учнів особливої уваги потребують діти-члени секцій Малої академії наук (МАН), гуртків, а також діти «групи ризику», обдаровані діти і діти з обмеженими можливостями. Учні забезпечуються інформацією під час підготовки робіт на МАН, готуються рекомендаційні списки літератури для учнів – членів факультативів, гуртків, учасників олімпіад. Ми використовуємо матеріали, опубліковані в мережі Internet для підготовки доповідей та рефератів; видання методичних розробок, користування електронними текстами художніх творів. Ми завжди підтримуємо благодійні акції та співпрацюємо з громадкістю міста. В приміщенні бібліотеки спільно з Нетішинським відділом соціального захисту відбулась зустріч з місцевим поетом Миколою Радицею. Була проведена презентація його нової книги «На кресалах життя». Дітям соціальних категорій були подаровані книги . Спільні зусилля бібліотекарів і педагогів мають добрі наслідки для творчої роботи з дітьми, допомагають гармонійномурозвиткуособистості. Бібліотека разом з педагогічним колективом виховує і всебічно розвиває особистість з високими духовними, інтелектуальними та морально-трудовимирисами. Сучасний навчально-виховний процес дуже складний і динамічний, тому кожний педагог повинен бути впевнений в тому, що бібліотека надасть для роботи всі необхідні матеріали. Ми намагаємося якомога частіше виходити на колектив з інформацією про нові надходження. В бібліотеці створено всі умови для розвитку компетентної особистості для її духовного росту та творчої самореалізації засобами книги. Ми виховуємо в учнів культуру читання, інформаційну культуру, прагнення до пошуку
 38. 38. 37 інформації, свідомого вибору інформаційних джерел, формування звичок систематизації та особистої оцінки інформації, сприяємо підвищенню фахової майстерності педагогів, озброєння їх знаннями сучасних освітніх та виховних технологій, уміння орієнтуватися в світовому інформаційному потоці, впроваджуючи інноваційні форми, методи і технології бібліотечної роботи. Цілеспрямована діяльність бібліотекарів школи допомагає учням зорієнтуватися у розмаїтому світі книг, навчає любити й берегти книгу, шанувати працю тих, хто причетний до її появи на полицях книгарні чи бібліотеки. Масові заходи з застосуванням інформаційно-комунікаційних технологій проводимо з єдиною метою – підвищення у школярів інтересу до читання, розширення їх світогляду, інформаційної культури, розвитку творчих здібностейучнів-читачів. Підвищити якість навчально-виховного процесу не можна без підвищення професійної, загальнокультурної теоретичної підготовки всіх вчителів. Саме для них проводимо інформаційні години, перегляди новинок педагогічної літератури. Допомагаємо класним керівникам та вчителям у проведенні предметних тижнів, різноманітних свят через оформлення книжково- ілюстративних виставок, складання рекомендаційних списків літератури. Проведення виховних заходів – важлива ланка співпраці бібліотекаря і вчителя. На виховних годинах спільно з класними керівниками проводимо читацькі конференції, диспути, літературні ігри, літературні свята. Ці заходи сприяють формуванню колективної читацької думки, виховують у дітей вміння глибоко аналізувати прочитане, стимулюють їх звернення до художньої, науково-пізнавальної, довідкової літератури, поглиблюють сприйняття. Педагогічна ефективність масових заходів виміряється підвищенням пізнавальної і емоційної активності читачів, їх попиту на літературу, більш глибоким і зацікавленим засвоєнням її. Співпрацюємо з батьками. У бібліотеці проводяться родинні зустрічі «Перша українська книжка у житті вашої дитини», читацький бенефіс «Сім’я, яка читає - талановита сім’я», бібліографічні огляди-перегляди «Духовний храм
 39. 39. 38 людини: сім’я – родина – рід», створено куточок для батьків «Сімейне джерело». Завжди в творчому пошуку, мета якого – самовдосконалення та самореалізація власного творчого потенціалу. Активно співпрацюємо з публічними бібліотеками міста і бібліотеками навчальних закладів, громадськістю. У своїй роботі переймаємо досвід країн Європи, де питання у вирішенні підтримки та розвиткучитача розглядається на державномурівні. Спільно з дитячою та юнацькою бібліотеками проводяться конкурси «Найкращий читач», Всеукраїнський конкурс «Я – європеєць», конкурси до Дня народження Т.Г.Шевченка та інші. Між бібліотеками міста відбувається обмін досвідом роботи, вирішуються спільні проблеми щодо залучення дітей до читання. Співпраця з іншими бібліотеками є традицією нашої шкільної бібліотеки. Через електронну пошту e-mail: zoshnet1_2016@ukr.net, електроні пошти бібліотекарів, інтернет-можливості дозволили мати зв’язок із школами, бібліотеками, освітянськими організаціями, підприємствами. З’явився широкий доступ до матеріалів Всеукраїнських конференцій, документів Міністерства освіти і науки, Академії педагогічних наук, до нових цікавих освітянськихпроектів, передовогодосвіду. Вважаємо, що лише спільними зусиллями вчителів, бібліотекарів і батьків можна успішно вирішувати завдання бібліотеки – долучити дитину до духовної культури людства, розвивати естетичні смаки, служити джерелом пізнання світу.
 40. 40. 39 Результати нашої роботи завжди отримують схвальні відгуки від адміністрації школи, управління освіти та області. Тому є підтвердженням грамотита подяки.
 41. 41. 40 Отже, шкільна бібліотека – необхідний виховний простір та інформаційно- культурний центр загальноосвітнього навчального закладу, що здійснює інформаційне та методичне забезпечення навчально-виховного процесу. Система роботи шкільної бібліотеки сприяє реалізації основних завдань школи, забезпечує ефективність заходів, наступність і послідовність навчально- виховного процесу, відповідність вимогам часу. Впроваджуємо новітні методики та технології у роботі з книгою. Постійний пошук нових, ефективних технологій, прагнення до формування системи інформаційної підтримки освіти, тісний взаємозв’язок і взаємодія з педагогічним колективом сприяє утвердженню шкільної бібліотеки як виховного, інформаційного центру, яка одержує, зберігає і розповсюджує різноманітні джерела інформації, здатні задовольнити будь-які запити своїх читачів. Ми створюємо умови для розвитку компетентної особистості для її духовного росту та творчої самореалізації засобами книги, виховуємо в учнів культуру читання, інформаційну культуру, прагнення до пошуку інформації, свідомого вибору інформаційних джерел, формування звичок систематизації та особистої оцінки інформації, сприяємо підвищенню фахової майстерності педагогів, озброєння їх знаннями сучасних освітніх та виховних технологій; уміння орієнтуватися в світовому інформаційному потоці. Виходячи із різноманітного змісту роботи бібліотеки, можна сказати, що робота шкільної бібліотеки спрямована на пропаганду книги, формування інформаційної культури учнів, підвищення ролі бібліотеки як скарбниці знань. Адже книга – не тільки матеріальна цінність, а, насамперед, цінність духовна, саме з неї і починається усвідомлення таких високих моральних цінностей, як честь, справедливість, доброта, якітак необхідні в сьогоднішньомусуспільстві. Виховний простір нашої бібліотеки – це соціально-культурне середовище, в якому завдяки ефективній взаємодії між педагогами, бібліотекарями і учнями Висновки
 42. 42. 41 досягаються очікувані результати виховання, залучення школярів до духовних цінностей, створення умов для виникнення і реалізації творчоїактивностіучнів. Шкільна бібліотека буде й надалі виховним інтелектуальним молодіжним центром школи, що відкриває перед молоддю двері у світ знань, світ професій, змістовного дозвілля. Ми впевнено дивимось у майбутнє, бо ми потрібні молоді, а вона і є майбутнє нашої держави.
 43. 43. 42 1. Врублевська М.О. Комплексно-цільова програма з удосконалення системи громадянського виховання «Ми – українці» (2016-2021рр.)// Виховна роботав школі, 2016. – №6. – с.15-31. 2. Галкіна Л. Я – людина, громадянин, патріот//Шкільний світ, 2016. – №10. – с.7-18. 3. Євчук С. Що означає бути патріотом своєї держави//Завуч, 2015. – №16. – с.10-15. 4. Здор О.М. Мій мальовничий світанковий край, моя країна – рідна Україна// Виховна роботав школі, 2016. – №5. – с.18-9 – 18-19. 5. Іова В., Красномовець Л. Орієнтири морально-духовного виховання особистості/Науково-методичний посібник. – Кам’янець-Подільський: ПП «Медобори-2006», 2009. – 272 с. 6. Концепція національно-патріотичного виховання дітей та молоді. 7. Методичні рекомендації щодо національно-патріотичного виховання у загальноосвітніх навчальних закладах //Завуч, 2015. – №7 (вкладка). 8. ПетровськаВ.Г. Права дитини // Розкажіть онуку, 2011. - №9. – с.23-28. 9. Рідна мова – то великий дар, тож шануй його, люби й оберігай // Шкільна бібліотека, 2014. – №5. – с.17-18. 10. Сіренко О.І. Ми громадяни України, до неї вірна в нас любов // Виховна роботав школі, 2016. – №7. – с.17-22. 11. Рекламна діяльність вітчизняних загальнодоступних бібліотек [Електронний ресурс]Режим доступу:htth:// ua-referat.com/. Список використаних джерел

×