Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Hardverske komponente PC racunara

26,495 views

Published on

 • Dating direct: ❶❶❶ http://bit.ly/369VOVb ❶❶❶
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Follow the link, new dating source: ♥♥♥ http://bit.ly/369VOVb ♥♥♥
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Hardverske komponente PC racunara

 1. 1. 1
 2. 2. - Hardver ili računarski hardver (eng. hardware; computer hardware) je fizički, opipljivi deo računara. - Hardverska, računarska arhitektura koja se koristi u kućnim računarima se naziva Von-Neumann arhitektura. Takođe, postoje i druge arhitekture, ali se mnogo ređe koriste.- Mogućnosti računara u najvećoj meri zavise od hardvera i njegovih  kvaliteta.- Koji su osnovni hardverski delovi računara? 2
 3. 3. Home - Osnovni delovi računara mogu se podeliti na: 1. Unutrašnja periferija 2. Uređaji za skladištenje podataka 3. Grafički izlazni uređaji 4. Zvučni ulazni/izlazni uređaji 5. Ulazni uređaji 3
 4. 4. Unutrašnju periferiju računara čine:-Matična ploča-Procesor-RAM-Grafička karta-Zvučna kartica-Mrežna kartica-Napojna jedinica 4
 5. 5. - Matična ploča je hardverski deo računara koji veže sve komponente u jednu  celinu i omugućava komunikaciju između raznih delova računara. - Matična ploča direktno utiče na performanse računara shodno mogućnostima  njenih glavnih delova. - Glavni delovi matične ploče su: - Čipset - SATA konektori- USB priključci- Legacy konektor - Socket - Integrisani delovi- Naponski konektor - Bios- Memorijski slotovi- PCI slotovi- AGP port- IDE konektori -   Kako matična ploča funkcioniše? 5
 6. 6. 6
 7. 7. Čipset: Glavni deo koji veže sve ostale delove sa procesorom i šalje CPU informacije ostalimdelovima, sastoji se od dva dijela: NorthBridge i SouthBridge. NorthBridge: NorthBridge je direktno konektovan sa procesorom (CPU) preko FSB-a (Front Side Bus ili Sabirnica) što omogućava brzu dostupnost podataka iz memorije i grafičke. Southbridge: Southbridge je sporiji od Northbridge-a pa sve informacije iz CPU-a idu prvo preko Northbridge-a pa tek onda na Southbridge koji je sabirnicama spojen na PCI, USB, zvučni čip, SATA i PATA konektore itd.Socket: Socket određuje koju vrstu procesora možemo priključiti na matičnu ploču. Zadnjiuniverzalni socket koji su podržavali svi proizvođači procesora za PC kompjutere je bio socket 7.Danas je nemoguće staviti AMD procesor u matičnu ploču koja podržava Intel socket (i čipset).Ispod ćemo nabrojati neke od najpoznatijih socketa: Socket 7 - Zadnji univerzalni socket za PC kompjutere Socket 478 - Za starije Pentium i Celeron procesore Socket LGA775 - Za nove Intel Pentium 4 proceosore Socket A - Za stare AMD procesore Socket 754 - Za AMD procesore Socket 939 - Za AMD procesore Socket AM2 - Za AMD procesore 7
 8. 8. BIOS: Basic Input/Output System (BIOS) kontroliše primitivne fukncije računara i svaki putproverava svoje stanje kod paljenja računara.Memorijski slotovi: Služe kao dom za RAM memoriju, obično ih ima više.PCI slotovi:  (Peripheral Component Interconnect) konektori za zvučne, TV, mrežne karte.AGP port: Accelerated Graphics Port, konektor namenjen za grafičke karte, karakteriše ga većabrzina od PCI-a.IDE konektori: Integrated Drive Electronics, služi za spajanje PATA hard diskova, optičkihuređaja (DVD/CD-ROM/RW), obično nalazimo dva konektora.SATA konektori: Serial Advanced Technology Attachment, služi za konektovanje SATA harddiskova, i logično donosi bolje mogućnosti, sam konektor je nešto manji i praktičniji od PATA.USB priključci: Universal Serial Bus služi za priključivanje vanjskih uređaja, te je najnovijistandard USB 3.0 koji je mnogo brži od starog USB 2.0.Legacy konektori: Stari i prevaziđeni konektori, još su uvek tu radi podrške starih uređaja iako sesve manje koristi, odlikuje ga mala brzina.Konektori za periferije: Konektori za miš i tastaturu, nisu se previše mijenjali.CMOS baterija: Pamti neke vitalne i osvnovne postavke, takođe sadrži u sebi sistemski sat.Integrisani dijelovi: Večina ploča danas ima već ugrađene audio (zvučne), mrežne pa i grafičkečipove.Naponski konektor: Preko njega matična ploča dobija struju (od napojne jedinice), te jeraspodjeljuje ostalim dijelovima na matičnoj ploči. 8
 9. 9. Kako matična ploča funkcioniše?  Jedan od najvažnijih delova matične ploče je sabirnica. Preko sabirnice idu svi podaci te tako komponente međusobno komuniciraju. Brzina sabirnice se mjeri u MHz-ima. Što je veča brzina to više podataka istovremeno može brže proći. Najbitnija sabirnica je FSB, sabirnica koja povezuje Northbridge i CPU, a kako memorija ide preko northbridge-a FSB- ova brzina može dramatično povećati performanse računara. Osim FSB-a, imamo i druge sabirnice:   - Memorijska sabirnica spaja northbridge sa memorijom  - IDE sabirnica spaja southbridge sa hard diskovima ili CD/DVD uređajima  - AGP sabirnica spaja grafičku kartu sa memorijom i CPU  PCI sabirnica spaja PCI slotove sa southbridge- om, također PCI sabirnicu koristi novi PCI Express (koji se nameće kao zamjena za PCI i AGP) 9
 10. 10. - Procesor ( mikroprocesor, µP ili uP ) je elektronska komponenta napravljena  od minijaturnih tranzistora na jednom čipu (poluprovodničkom integralnom  sklopu). Centralni procesor je srce svakog računara, iako centralni procesor  (CPU) nije jedini procesor, njega imaju grafička kartica (GPU), zvučna kartica i  mnogi drugi delovi, ali pod imenom procesor najčešće se misli na centralni  procesor (CPU).- Procesor radi u tesnoj saradnji sa RAM memorijom, ustvari procesor adresira  svaki podatak koji ide na memoriju. RAM memorija je veoma brza, i svi podaci  u njoj su brzo dostupni, stoga je bitno imati što više RAM memorije jer CPU  onda može adresirati mnogo više podataka.- Kako radi CPU? 10
 11. 11. - Procesor obrađuje i izvršava mašinski kod (binarni) koji mu govori šta da procesor radi.Jedini razumljivi jezik procesoru je asemblerski jezik. CPU radi tri osnovne stvari:Pomoću ALU (eng.Arithmetic/Logic Unit) procesor je u mogućnosti da izvodi osnovnematematičke operacije (sabiranje, oduzimanje, množenje i dijeljenje). Procesor prebacujepodatke s jednog memorijskog mesta na drugi, shodno naredbama, procesor može skočitina novi set instrukcija- Glavni delovi procesora su:    - Artimetričko logička jedinica (ALU) - deo zadužen za sve matematičke kalkulacije    - Registri - jednostavne flip-flop zakačke.    - Program counter - dio zadužen za brojanje, shodno naredbi on povečava vrijednost za1, ili je resetuje na 0.    - Intrukcijski registar i dekoder - delovi koji kontrolišu sve ostale delove procesora.- Posle obrade podataka, adresna sabirnica šalje adresu memoriji, dok se kroz ulaz i izlazdobivaju podaci iz memorije, odnosno šalju. Čitanje i pisanje se odnosi na adresiranumemoriju, tj. kada je procesor želi, reset postavlja program counter na 0. 11
 12. 12. 12
 13. 13. - RAM, (Random Access Memory - memorija nasumičnog pristupa), je jedan od oblika skladištenja računarskih podataka čijem sadržaju se može pristupiti po bilo kom redosledu.- Kod ove vrste memorije podaci se mogu ne samo čitati, već i zapisivati.- RAM se u računarima upotrebljava prvenstveno za primarno skladištenje podataka koji se aktivno koriste i neprestano se menjaju.- Uobičajene vrste RAM-a: - SRAM, skraćeno od engl. Static RAM - NV-RAM od engl. Non-Volatile RAM - DRAM engl. Dynamic RAM - Fast Page Mode DRAM - EDO RAM (Extended Data Out DRAM - SDRAM (Synchronous DRAM) - SDRAM (Double Data Rate Synchronous DRAM) - RDRAM ili Rambus DRAM 13
 14. 14. - Grafička kartica, grafički adapter, VGA kartica ili video kartica daje i obrađuje dvo-dimenzionalnu ili tro-dimenzionalnu sliku.-Grafički procesor (GPU) je glavni dio na kartici, a njegova uloga je prevođenje binarnog koda u vidljivu sliku na nekom grafičkom izlaznom uređaju. Princip je jednostavan, CPU u saradnji sa nekim softverom, kao što je 3D računarska igra, šalje informacije grafičkom procesoru koji potom obrađuje dobijene informacije i šalje ih na monitor. Grafička kartica se ugrađuje u matičnu ploču, obično u AGP ili PCI Express konektor.- Glavni delovi grafičke kartice su: - PCB (Printed Circuit Board) je printana ploča na kojoj se nalaze svi ostali delovi - GPU (Grapich Processing Unit) grafički procesor, ujedno i glavni deo koji prevodi binarnikod u sliku. - RAM (ili VRAM - Video Random Acces Memory), služi za skladištenje najnužnijihpodataka za GPU. - Konektori: PCI, AGP, PCI Express - Izlazi: VGA (Video Graphics Array) DVI (Digital Visual Interface) Video in/Video out (VIVO) 14
 15. 15. 15
 16. 16. - Zvučna kartica je deo koji obezbjeđuje zvučni ulaz i izlaz. Zvučna kartica na sebi sadrži zvučni čip koji pretvara analogne zvučne valove u digitalni signal (nule i jedinice). Zvučni čip se može nalaziti i na matičnoj ploči sa unapred integrisanim ulazima i izlazima na njoj.Deo koji obavlja taj zadatak se zove CODEC u koji su integrisana dva glavna dela koja obavljaju taj posao, ADC (Analog Digital Converter) i DAC (Digital Analog Converter) pretvarač. Osim toga, imamo i DSP (Digital Sound Processor), zvučni procesor koji oslobađa CPU od procesiranja zvučnih signala (ako ga zvučna karta nema, onda to radi CPU), takođe zvučna kartica ima svoju memoriju. Komunikacija sa računarom se odvija preko PCI interfejsa, dok se komunikacija sa zvučnicima i mikrofonom ostvaruje preko ulaznih i izlaznih konektora.- Najpoznatiji i najbolji proizvođač zvučnih karti je Creative, osim njega imamo Terratec, C-Media, nVIDIA, Realtek, VIA. 16
 17. 17. 17
 18. 18. - Mrežna kartica (eng. Network card, NIC, network adapter) je deo koji se brine za komunikaciju računara preko računarske mreže.Moderne matične ploče obično na sebi imaju integrisan mrežni čip i priključak, ali takođe postoje i mrežne kartice koje se ubacuju u PCI utor. Danas se ređe viđaju odvojene mrežne kartice, obično se uzima dodatna kartica (uz integrisanu) zbog mogućnosti priključivanja više mrežnih uređaja (npr.ADSL modem i mrežni hub) , iako neke matične ploče dolaze i sa dva čipa, odnosno priključka.Danas postoje mrežne kartice u 10, 100, i 1000 Mbit/s (Gigabit) izvedbama, što označava propusnost podataka koju može podnijeti jedna mrežna kartica.- Proizvođači: Cisco, AMD, Intel, 3Com. 18
 19. 19. 19
 20. 20. - Napojna jedinica je hardverski deo koji računaru obezbjeđuje napon i struju.Napojna jedinica obezbjeđuje da svaki deo računara dobije određenu količinu energije koja mu je potrebna, s obzirom da sve komponente računara ne troše istu količinu električne energije. Takođe, jedan od glavnih zadataka napojne jedinice je da pretvori 220 V u 3,3 V, 5 V i 12 V što je u skladu sa naponskim zahtevima hardvera u računaru. Napojna jedinica ima sopstveno hlađenje.- Glavna karakteristika napojne jedinice je njena snaga. Električna snaga se mjeriu W (vatima).- Glavni naponski konektori su: - Glavni 20+4 pinski konektor, za napajanje matične ploče - 4+4 pinski konektor, u zavisnosti od zahtjeva CPU-a u ATX ili EPS sistemima - 6-pinski konektor (za jače PCI Express ili AGP grafičke kartice) - 4-pinski hard disk, DVD, CD konektori - Floppy naponski konektor - SATA naponski konektori (novije napojne jedinice) 20
 21. 21. Uređaje za skladištenje podataka čine:-Hard disk-Optički uređaji- Flopi disk-Flash memorija 21
 22. 22. - Tvrdi disk (ili hard disk) je uređaj koji piše i čita podatke. Na njemu se drže svi podaci neophodni za pokretanje računara, kao npr. operativni sistem, pa on ustvari omogućava računaru da zapamti podatke i posle gašenja istog.- Delovi hard diska: - Magnetna ploča - Glava za čitanje/pisanje - Pobuđivačka kazaljka - Pobuđivač - Osovina- Podaci se zapisuju na površini magnetne ploče u sektorima i stazama (tracks). Sektor obično sadrži određeni broj bajtova (npr. 128), i oni su u obliku zaobljenih polukrugova, dok su staze u obliku koncentričnih krugova. Postoje dve vrste formatiranja, a to su Low-level i High-level formatiranje. Low-level formatiranje utvrđuje staze i sektore, dok High-level formatiranje je mnogo poznatije i zastupljenije (standardniformat c:) pa ono obezbjeđuje da disk može zapisivati datoteke. 22
 23. 23. 23
 24. 24. - CD (Compact Disc) uređaj služi za reprodukovanje sadržaja koji se nalaze na DVD  mediju. Neki mogu samo prikazivati sadržaj, dok imamo i uređaje koji su u mogućnosti  i snimati nove podatke sa računara ili s drugog CD medija.- CD-ROM (Compact Disc Read-only memory) je uređaj koji može čitati bilo koju  vrstu CD medija. CD-ROM se obično spaja na IDE sabirnicu na matičnoj ploči koja  služi za protok podataka. Najčešće što zapažamo je brzina jednog uređaja, a koja se  meri u kilobajtima u sekundi. Prvobitna brzina CD uređaja je bila 150 kilobajta po  sekundi, odnosno 1x brzina. Tehnološkim napretkom današnja brzina (teoretska) čitanja  CD medija je 52x odnosno 7.62 megabajta po sekundi.- CD/RW ("Compact Disc Read/Write") je uređaj koji može snimati podatke na CD  medij. Upravo je to najbitnija razlika između CD/RW-a i običnog CD čitača. Brzina  pisanja na medije je obično 48x ili 52x, no to nije uvijek ostvarivo. 24
 25. 25. 25
 26. 26. Flopi diskFlopi disk ili flopi disketa (FDD) je uređaj za čuvanje podataka koji je bio glavni prenosivi uređaj do pojave CD-a, kasnije i DVD uređaja i medija. Skoro 20 godina flopi disk je vladao računarskim svetom i bio glavni prenosnik podataka među računarima. Danas se manje koristi zbog mnogo većih i bržih CD i DVD medija te USB fleš stikova, ali flopi disk još uvek nije potpuno iščeznuo i još se koristi za neke manje stvari kao što su drajveri za monitor i start-up diskete.Na klasičnom flopi disku od 1.44 MB nalaze se 2 glave, 80 cilindara s po 18sektora, svaki od po 512 bajta.. 26
 27. 27. Flash memorijaFlash memorija ili Flash EEPROM jevrsta EEPROM (Electrically-Erasable Programmable Read-Only Memory) memorije. Za razliku od"uobičajene" EEPROM memorije, u Flash-EEPROM memoriji se bajtovi ne mogupojedinačno brisati. Flash memorija sekoristi tamo gdje je bitno da su podacipohranjeni na fizičko što manjem mediju(mp3 plejeri, USB stikovi itd.) Spada ugrupu spoljnih memorija, i ne zahtevadodatne drajvere za rad od Windowsa 98pa na dalje. U sebi ima Flash memoriju(nalazi se na maloj stampanoj ploci)zatvorena plasticnim ili metalnimkucistem. 27
 28. 28. Grafičke izlazne uređaje čine:-Monitor - LCD monitor - CRT monitor - Plazma monitor-Štampač- Laserski štampač- Inkjet štampač 28
 29. 29. - Monitor ili ekran je uređaj koji služi za prikazanje slova ili slike koji mogu biti pokretne ili statične. Slika koja se prikazuje na monitoru obično se stvara na grafičkoj kartici, posebnom sklopu kome je funkcija stvaranje i obnavljanje slike.- Rezolucija - je broj piksela (pixel), koji su ustvari obojene tačke, na monitoru. Rezolucija jeizražena u brojevima piksela koji se nalaze u vodoravnim i uspravnim linijama monitora.- Brzina osvežavanja - se odnosi na brzinu osvježavanje slike monitora koja se meri uhercima (Hz). Što je veća frekvencija to je slika stabilnija i nešto mutnija, ako je brzinaosvežavanja manja onda je slika puno oštrija ali zato i nestabilnija i napornija za ljudsko oko.- Veličina ekrana - se meri u inčima, neke poznatije veličine su: 15", 17", 19", 21", 22". Kod CRTmonitora se meri dijagonala čitavog monitora što ne predstavlja stvarnu veličinu ekrana, akoje veličina CRT monitora 17", stvarna veličina samog ekrana je 16".- Standard prikaza - standard prikaza kod većine monitora ili odnos širine i visine monitoraje 4:3, iako postoje neke manje poznate kao 16:9 koji pretežno služi za DVD filmove nawidescreen ekranima.Dubina boje - je broj bitova koji sadrži jedan piksel, što je veća dubina boje to je veći brojboja i nijansi koliko ih može prikazati monitor.Priključak - može biti analogni (VGA) i digitalni (DVI)OSD - kontrole na monitoru pomoću kojih se na monitoru podešava kontrast, svjetlina, brojboja, geometrijski oblik slike i još mnogo toga 29
 30. 30. - LCD je monitor čiji je ekran sastavljen od određenog broja piksela koji su poređani ispred nekog svetlosnog izvora, troši veoma malo električne energije, pa zauzima malo prostora. LCD radi na principu tečnih kristalnih molekula.- Tečni kristal je želatinozna masa, koja je smeštena između prozirnih elektroda. Pod delovanjem upravljačkog napona na elektrode, čestice kristala se orijentišu u određenom smeru i počinju ispoljavati polarizirajući efekat, propuštajući samo određeni deo svetlosnog spektra. Propuštanjem željenog dela spektra i blokiranjem neželjenog određuje se intenzitet i boja svetlosnog elementa (pixela) i na taj način se može generisati slika kao matrica upravljivih piksela.Postoje dva osnovna tipa LCD ekrana: monohromatski i kolor. Monohromatski su osetno jednostavniji i samim tim jeftiniji. Kolor varijante su puno kompleksnije, a samim tim i skuplje. 30
 31. 31. - Katodni monitor ili CRT monitor je grafički izlazni uređaj temeljen na katodnoj cevi.Ovaj način prikazivanja se koristi u većini današnjih monitora, kao i što se katodna cev koristi u TV-u, osciloskopu i drugim uređajima. Karakteriše ih velika težina, veliko zauzimanje prostora kao i visoka potrošnja el.energije, ali zato imaju veoma dobru kvalitetnu i oštru sliku. Danas, katodni monitori gube primat koji preuzimaju LCD i Plazma prikazi.- Ekran CRT monitora se sastoji od miliona sićušnih crvenih, zelenih iplavih fosfornih tačkica koje svijetle kada ih "udari“ elektron što potom stvara sliku na ekranu. Unutar katodne cevi, katoda je zagrijana nit koja se nalazi u vakumskoj staklenoj cevi. Katodno zračenje je ustvari tok elektrona koji stvara elektronski top. Elektroni su negativni (katoda), dok je anoda pozitivna što privlači elektrone koji su pažljivo usmereni prema usmerivaču koji ih pomoću magnetnog ili električnog polja u snopovima skreće ka anodi i ekranu. Ekran je prekriven fosfornim materijalom koji praktično svetli ako je "pogođen" elektronom. Fosforni sloj se sastoji od crvenih, zelenih i plavih zona pomoću kojih se dobija boja i na taj način se dobija osnovna slika na ekranu koja se potom filtrira da bi se dobila konačna slika. 31
 32. 32. -Plazma monitor (engl. plasma display panel – PDP) je vrsta pljosnatog ekrana koja je tipična za plazmu TV. Naziv “plazma” dolazi od građe svakog piksela (tačke) koja je u biti fluorescentna cev. U stvarnosti plazma TV ima par miliona takvih malih fluorescentnih cevi. Fluorescentna cev je svetlosni izvor u kojem se vidljiva svetlost dobija na fluorescentnom sloju pobuđenim ultraljubičastim zračenjem koje nastaje električnim izbojem u smesi živine pare i plemenitih gasova. Svaki piksel zapravo sadrži tri ćelije koje imaju tri različite primarne boje i kombinacijom napona signala može se postići različita boja koju vidimo na ekranu. 32
 33. 33. ŠtampačŠtampač je uređaj kojim se podaci (slika, tekst ili oboje) ispisuju sa računara na papir. Sa digitalnim fotoaparatima pojavili su se štampači koji ne koriste računar za ispisivanje slika, već je moguće odštampati sliku direktno iz memorije foto-aparata.Štampači sa direktnim zagrevanjem štampaju tako što zagrevaju papir koji menja boju pod uticajem toplote. Primer ovakve vrste štampača su telefaks uređaji (u zadnje vreme postali su rašireni i mlazni telefaks uređaji, jer faksovi koji su ispisani na papiru osetljivom na toplotu vremenom blede). 33
 34. 34. Laserski štampačLaserski (eng. Laser) štampači štampajuna papir pomoću lasera, koji osvetljavabubanj i time naelektriše površinu bubnja.Zatim bubanj prolazi kroz toner gde se nanaelektrisane delove bubnja lepe finečestice mastila u prahu, papir prelazipreko bubnja i prah ostane na papiru. Nakraju papir prolazi kroz grejač koji zapečeprah na papiru. Najefikasniji je uispisivanju tekstova, jer postiže mnogoveće brzine od igličnih štampača (od 4-20stranica u minuti). Postoje i laserskištampači u boji. 34
 35. 35. Inkjet štampačInkdžet (engl. Inkjet) štampači (sa mastilom) štampaju tako što iz rezervoara mastila (engl. cartridge) mlazom gađaju papir: u svakoj sekundi ispali se oko 50.000 kapljica mastila. Postoje rezervoari za crnu i kolor štampu. Mlazni štampači su najefikasniji za štampanje slika u boji, jer se mogu kupiti već za nekoliko hiljada dinara. 35
 36. 36. Zvučne ulazne/izlazne uređaje čine:-Mikrofon-Zvučnici-Slušalice 36
 37. 37. Mikrofon- Mikrofon je električni uređaj koji akustične talase kojido njega dopiru pretvara uelektrične analogne ili digitalne signale, koji kasnijemogu biti sprovedeni do drugih uređaja koji iste moguda pamte, obrađuju ili reprodukuju. Mikrofoni se koristeu svakodnevnom životu(telefona, kasetofona i diktafona (za snimanje zvuka),slušnih pomagala, u radiju, televiziji, muzičkoji filmskoj produkciji itd.)- Postoji više vrsta mikrofona: - Kondenzatorski ili elektrostatički - Elektret kondenzatorski - Dinamički - Ugljeni - Piezoelektrični - Laserski - Dinamički zvučnici kao mikrofoni 37
 38. 38. Zvučnici- Računarski ili multimedijalnizvučnici su vanjski zvučnici opremljeni samuškim priključkom koji se uključujena zvučnu karticu. Računarski zvučnici suobični pojednostavljeni stereo sistemi bezradia i ostalih integrisanih stvari.Postoji mnogo različitih zvučnika, odnajobičnijih stereo zvučnika pa sve do7.1 surround sistema sa naprednim opcijama.- Proizvođači: - Logic3 - Logitech - Hewlett-Packard 38
 39. 39. SlušaliceSlušalica odnosno slušalice su jedan ili parmalih zvučnika koje korisnik drži u blizini svoga uha da bimogli čuti zvuk koji izlazi iz nekog izvora kao: pojačalo, CDuređaj, walkman, iPod, telefon, računar. 39
 40. 40. Ulazne uređaje čine:-Tastatura-Miš-Skener-Web kamera-Gamepad - Joystick 40
 41. 41. - Tastatura je periferni uređaj računarskog sistema napravljen po ugledu na pisaćumašinu. Služi kako za unos teksta, brojeva i znakova tako i za kontrolu operacijakoje računar izvršava.Fizički, tastatura je skup tastera sa ugraviranim ili odštampanim slovima,brojevima, znakovima ili funkcijama. U većini slučajeva pritisak na tasterprouzrokuje ispisivanje jednog simbola. Ipak, da bi se dobili neki simboli potrebnoje pritisnuti i držati više tastera istovremeno ili u određenom redosledu. Pritiskomna neke od tastera ne dobija se nikakav simbol već se oni koriste za određeneoperacije na samoj tastaturi. 41
 42. 42. Miš je jedna od bitnih komponenti svakog desktopračunara i funkcija mu je da se pomoću njegapomera kursor na ekranu monitora.Kada pomerimo miša po nekoj relativno hrapavoj površini,kuglica se pokrene i „zavrti“ zupčanike. Optoizolatoriregistruju pomeranje zupčanika i šalju signal u elektronskisklop koji ga dalje pretvara u signal razumljiv računaru išalje mu ga.Miševi se proizvode za PS/2 i USB priključak, dok jepostojala i stara verzija sa serijskim priključkom. Ubudućnosti PS/2 se planira potpuno zameniti sa USBstandardom.Danas najviše koriste optički miševi, dok se bežični ilaserski miševi još uvek probijaju na tržište običnihkorisnika zbog još uvek relativne skupoće. Do danas postojinekoliko vrsta miševa: - Miš sa kuglom - Optički miš - Bežični miš (RF miš i bluetooth miš) - Laserski miš - Biometrički miš 42
 43. 43. - U oblasti računarstva, pojam skener (eng. scanner) ima više značenja. Pojam skenera slikase odnosi na optički ulazni uređaj koji omogućava da se crtež, fotografija ili štampani,odnosno rukopisni tekst pretvore u kod koji odgovarajući kompjuterski programi mogu daobrade. Skeniranje slika (digitalizacija slika) je postupak kojim se slika (dokument) pretvarau oblik pogodan za prenos, obradu i čuvanje u elektronskom formatu: - Ručni skener radi na principu ručnog prevlačenja uređaja preko skeniranog objekta.Može da skenira ravnu površinu širine do 10 cm i to crno-belu, sivu skalu i kolor. Rezolucijaje do 800 dpi (tačaka po inču) i obično imaju najviše do 12 bita po boji. Namenjen jeskeniranju manjih površina, sličica, odnosno logotipa. - Položeni, stoni, desktop skener je najčešća vrsta skenera u kućnoj i poslovnojupotrebi zbog dobrog odnosa cene i radnih performansi. Obično koristi A4(210×297mm)ili A3(297×420mm) format papira i može da skenira u punom koloru. Rezolucija položenihskenera može da se kreće do 5400 dpi i više. - Prolazni skener snima dokument tako što se isti provlači kroz njega. Telefaksi sunajjednostavniji primer. - Filmski skener snima filmske materijale, pozitive ili negative, formata od 35 do 120mm. Ti uređaji su specijalno napravljeni za ovu svrhu. On radi na principu obrtnog nosačakoji pokreće slajdove ispred sočiva i optičkog senzora. Rezolucija je, na 36 mm dužine filma4000 linija, odnosno samog skenera maksimalno 2700 lpi (linija po inču). 43
 44. 44. Web kamera (eng. web camera,webcam) je kamera koja prenosi slike ustvarnom vremenu koristeći se WorldWide Web-om ili nekim drugim videocallingprogramom. Web kamera je vrstavideo kamere koja se direktno spajana računar u svrhe prenošenja videosignala preko interneta. Većinom sekoristi za prenošenje video konferencija,te za uspostavu vizuelnog kontakta kodrazgovora preko interneta, odnosnopreko neke vrste instant messagingprograma. 44
 45. 45. - Gamepad je vrsta upravljača koji se drži sa obe ruke gdese oba ručna palca koriste za upravljanje samimkomandama koje se nalaza na upravljaču. Obično gamepadsadrži od direkcijskih dugmića (gore, dole, levo, desno) nadesnoj strani i akcijskih (obično dugmad koja imajuodređenu funkciju u nekoj igri) na levoj strani.Smer upravljanja se obično upravlja pomoću četiri-ugaonogšeširića u obliku plusa (tzv. D-pad), dok skoro svi modernijiupravljači imaju i analognu dršku sličnu džojstiku alimnogo manjih dimenzija.- Džojstik (eng. joystick) je računarski periferni deo iliuređaj koji sadrži neku vrstu drške pomoću koje se vršiupravljanje. Većina džojstika je dvo-dimenzionalna sa dveose kretanja, ali i tro-dimenzionalni džojstici postoje.Džojstik je obično postavljen tako da signalizira kretanje poX osi ako se drška kreće levo ili desno, dok se po Y osikretanje vrši ako se drška pomera gore ili dole.Džojstik se osim u računarskim igrama upotebljava i ukontrolnim mašinama kao što su liftovi, kranovi, bageri, itd. 45

×