Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Mendeley

1,214 views

Published on

Mendeley je program za upravljanje referencama, čuvanje, anotiranje i razmenu dokumenata i društvena mreža za istraživače koja danas broji preko 3 miliona korisnika koji su kreirali biblioteku od preko 350 miliona dokumenata.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Mendeley

 1. 1. MENDELEY Program za organizovanje referenci, biblioteka jednog istraživača i akademska društvena mreža
 2. 2. Bibliografski alati • Reference management software • Bibliografski alati su programi namenjeni prvenstveno naučnoj javnosti za generisanje, čuvanje i upravljanje citatnim podacima u cilju pojednostavljivanja procesa pisanja naučnog rada.
 3. 3. Bibliografski alati – karakteristike • čuvanje i organizovanje referenci • čuvanje dokumenata • akademske društvene mreže • mogućnost grupnog rada • pojednostavljen način učitavanja bibliografskih podataka • automatizovano citiranje i izrada bibliografije • komercijalni ili besplatni
 4. 4. Bibliografski alati – ponuda • Komercijalni • EndNote • Reference Manager • RefWorks • ... • Besplatni • Zotero • Mendeley • CiteULike • Docear • ...
 5. 5. Bibliografski alati – komparativne analize • http://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_reference_manag ement_software • http://www.docear.org/2014/01/15/comprehensive-comparison- of-reference-managers-mendeley-vs-zotero-vs-docear/
 6. 6. Mendeley – opšte • Mendeley je program za upravljanje referencama, čuvanje, anotiranje i razmenu dokumenata i društvena mreža za istraživače koja danas broji preko 3 miliona korisnika koji su kreirali biblioteku od preko 350 miliona dokumenata. • Ideja je potekla od tri nemačka doktoranda na Univerzitetu u Velikoj Britaniji 2007. Prva verzija je objavljena aprila 2008. Danas zajednica istraživača, diplomaca i programera je velika i locirana je u Londonu i Njujorku i donedavno imala je nekoliko sponzora kao podršku. • Mendeley 2013. ulazi u vlasništvu Elseviera što je izazvalo kritike dela naučne javnosti koji se zalaže za Otvoreni pristup. Elsevir će nastaviti da održava i razvija besplatnu verziju, ali nudi i mogućnost nadogradnje uz plaćanje (više prostora za čuvanje, veća vidljivost u mreži naučnika, verzija za institucije - Mendeley Institutional Editon) • Mendeley nudi dobru podršku za svoje korisnike sa kratkim i jasnim uputstvima koji su dostupni na njihovom YouTube-kanalu http://www.youtube.com/user/MendeleyResearch • Organizuje vebinare koji su dostupni svim korisnicima na portalu Brigt Talk https://www.brighttalk.com/channel/11355
 7. 7. Mendeley – tehničke karakteristike • Zahteva registraciju korisnika (besplatno). • Podaci lične biblioteke čuvaju se na serveru Mendeley-a i dostupni su samo registrovanom članu. • Desktop aplikacija – Windows, Mac i Linux • Aplikacija za iPhone i iPad • Besplatna verzija omogućava 2GB prostora na serveru. • Uvoz referenci iz drugih bibliografskih alata.
 8. 8. Mendeley – tehničke karakteristike • Uvoz fajlova, foldera, ručni unos. • Plug-in za Word (Windows/2003, 2007, 2010, 2013; Mac/2008, 2011), LibreOffice u nekom od citatnih stilova. • Podržava Unicode. • Anotiranje, beleženje u integrisanom programu za čitanje PDF-fajlova i unošenje ličnih beleški uz svaki zapis. • Formiranje grupa, javnih i zatvorenih. Besplatna verzija nudi mogućnost formiranja 1 zatvorene grupa sa najviše 3 člana.
 9. 9. Mendeley –web Pretraživanje radova, grupa i drugih istraživača Kontrolna tabla– novosti u vezi sa grupama koje korisnik prati Biblioteka istraživača Podešavanje svog profila – kao i na dr. društvenim mrežama Raspoređivanje radova u foldere Grupe koje istraživač prati Komande za organizovanje biblioteke Jedna referenca, sa priključenim dokumentom
 10. 10. Mendeley - Desktop Stablo sa folderima Sadržaj foldera Detalji reference Filtriranje po različitim parametrima Komande za upravljanje i organizovanje referenci i dokumenata Full-text pretraga – „serach as you type“
 11. 11. Mendeley - registracija www.mendeley.com Besplatna registracija
 12. 12. Mendeley – download desktop Skrolovati za uputstvo o instalaciji
 13. 13. Mendeley – download desktop Registracija Mendeley Desktop aplikacije Nekoliko inicijalnih koraka sa uputstvima
 14. 14. Mendeley – download desktop
 15. 15. Mendeley – bookmarklet
 16. 16. Mendeley – bookmarklet Drag & Drop
 17. 17. Mendeley – popunjavanje baze
 18. 18. Mendeley – popunjavanje baze
 19. 19. Mendeley – popunjavanje baze Postoji nekoliko načina za formiranje biblioteke: • Unošenjem pojedinačnog dokumenta ili celog foldera • “Watch a folder” za automatski uvoz PDF-fajla • Drag and drop (prevuci i pusti) PDF fajl u Mendeley Mendeley će pokušati da automatski ekstrakuje metapodatke dokumenata. Takođe je moguće: • Dodati postojeće baze iz drugih programa EndNote/BibTeX/RIS • Sinhronizovati sa drugim web-aplikacijama za upravljanje referencama • Preuzimati reference iz Mendeley-ovog kataloga • Unositi reference iz online-baza uz pomoć Mendeley „Web Importer“
 20. 20. Mendeley – sređivanje metapodataka Ispravite greške u metapodacima u Desktop aplikaciji Ispravite greške u metapodacima u Mendeley Web Pretragom po DOI-broju Mendeley će proveriti podatke na serveru i uneti ih automastki
 21. 21. Mendeley – organizovanje foldera Sortirajte sadržaj foldera po imenu autora,naslovu,godini, časopisu... Kreirajte svoje foldere Obeležite da li je dokument pročitan ili ne, a zvezdicom da li je važan Otvorite PDF-fajl u integrisanom programu
 22. 22. Mendeley – provera duplikata Označite polja koja su tačna. http://support.mendeley.com/customer/portal/articles/170 038-detecting-duplicates
 23. 23. Mendeley – rad na dokumentu Markirajte tekst Pišite svoje beleške Anotirajte tekst
 24. 24. Mendeley – plug-in za citiranje
 25. 25. Mendeley –citiranje
 26. 26. Mendeley –citiranje Izaberite jedan od citatnih stilova. Generišite bibliografiju na kraju rada. Unosite citate, brišite ih, menjajte njihov redosled. Oni se sami automatski numerišu. Bibliografija je aktivna i uvek možete da naknadno uneste izmene u citatima i stilu citiranja. Ukoliko budete želeli da rad pošaljete drugom izdavaču koji traži drugi stil citiranja, ovu izmenu ćete moći da obavite jednim klikom. Kada je rad spreman da se šalje na recenziju, odaberite opciju „Export“. Tako se generiše fajl u kome su „ubijena“ aktivna polja, dok Vaš rad sa aktivnim poljima citata i bibliografijom čuvate za sve dalje izmene (npr. za unos ispravki posle recenzije).
 27. 27. Mendeley - profil Unesite svoje publikacije. Podatke o svojim nagradama, grantovima, svoj CV, podatke o obrazovanju, …
 28. 28. Mendeley – zajednički rad Kreirajte grupu na Desktop-aplikaciji Kreirajte grup na Mendeley Webu • Dve vrste grupa: otvorene i zatvorene. • Besplatna verzija nudi mogućnost formiranja samo 1 zatvorene grupe sa najviše 3 korisnika. • Dokumenti mogu da se razmenjuju samo u zatvorenim grupama, a reference u obe.
 29. 29. Mendeley – traženje radova i readership statistic Unesite ključne reči za predragu radova. Skraćeni bibliografski podaci i apstrakt. Radovi iste tematike. Ako je rad dostupan u PDF-u, on će biti ponuđen korisniku. Jedna od polaznih ideja Mendeleya, da se na serveru ne prave duplikati. Statistika čitanosti. Ovde se vide podaci koje generiše Mendeley. Ko sve čita ovaj rad: po naučnim disciplinama, naučnim zvanjima i državama.
 30. 30. Čemu bibliografski alati? • Čuvanje i organizovanje referenci i dokumenata na jednom mestu koje je dostupno sa različitih uređaja. • Automatizovano unošenje citata; ovim delom pisanja rada bavi se neko drugi – mašina. • Na razvoju ovakvih programa radi grupa ljudi čiji je posao da razvijaju ovakav program.
 31. 31. Korisni linkovi • http://resources.mendeley.com/ • http://www.mendeley.com/videos-tutorials/ • https://www.youtube.com/user/MendeleyResearch • http://support.mendeley.com/ • https://www.brighttalk.com/channel/11355

×