Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Formalno, neformalno stručno usavršavanje

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Formalno, neformalno stručno usavršavanje

  1. 1. Услед потребе за доживотним учењем, формално образовање је постало недовољно! То не значи да је оно неодговарајуће, мада се углавном ради о томе да немамо довољно компетенција за праксу после завршетка школовања па то надокнађујемо и изграђујемо током рада, него да само са њим не можемо више ваљано да обављамо посао који радимо. Отуда су постали пожељни, а у неким земљама и званично признати, облици тзв. неформалног образовања. Неформални облици учења су разноразни курсеви, обуке, ангажмани у пројектима, стручним и другим удружењима на којима стичемо додатне вештине и компетенције. За њих можемо да добијемо некакво уверење , али и не морамо. Правилник о сталном стручном усавршавању и стицању звања наставника, васпитача и стручних сарадника постао је обавеза и нашег образовног система, добијамо уверења за семинаре и друге облике стручног усавршавања које смо прошли, оне су један од услова за могућност напредовања у струци. Сам Правилник не само да је прописао 120 бодова стручног усавршавања и тиме до јуче непризнате облике неформалног учења учинио формално признатим, него пописује читав низ пожељних облика неформалног учења, од трибина, увођења иновација и иницијатива до ангажмана у широј заједници и стручном друштву. Отварајаћи нам различите могућности нови Правилник помиње чак и „остале облике стручног усавршавања“ које самим Правилником нису обухваћене, али их запослени планира, предузима и оставрује. То значи да Правилник има позитиван однос према свим видовима неформалног учења, штавише они су услов за напредовање у струци јер су и показатељ нечијег развоја. Кад су информални облици учења у питању, њих је најтеже пратити, јер се ту подразумева искуствено и случајно учење, тј. све оно што као знање и искуство прикупљамо и таложимо током живота и свакодневним радом. Извор: семинар Комуникација и интеракција у савременој школи, јесен 2012.

×