Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

20110303 d66 weesp verkiezingsresultaten ps2011

1,132 views

Published on

Verkiezingsresultaat van D66 Weesp tijdens de provinciale staten verkiezingen op 2 maart 2011

Published in: News & Politics
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

20110303 d66 weesp verkiezingsresultaten ps2011

  1. 1. VerkiezingsresultatenProvinciale Staten Weesp
  2. 2. In vergelijking met de laatste provinciale statenverkiezingen in 2007 ishet aantal inwoners uit Weesp dat hun stem voor de provincialestatenverkiezingen in 2011 heeft uitgebracht met 24% gestegen Aantal PS* stemmers in Weesp 1991-2011 +24% 7.898 -16% 6.998 +8% 0% 6.374 6.391 5.905 PS1991 PS1999 PS2003 PS2007 PS2011 Aantal stemmen* PS = Provinciale StatenverkiezingenSource: www.kiesraad.nl 2
  3. 3. Van de 7898 uitgebrachte stemmen hebben 1.014 Weesper kiezers hunstem aan D66 gegeven wat een verdrievoudiging is van het aantal D66stemmen bij de provinciale statenverkiezingen in 2007 Aantal D66 kiezers in Weesp is verdrievoudigd bij PS2011* +208% 1.014 329 PS2007 PS2011 Aantal D66 stemmers* PS = Provinciale StatenverkiezingenSource: www.kiesraad.nl 3
  4. 4. Met deze uitslag wordt de stijgende lijn na 2006 voortgezet waarbij hetaantal D66 stemmers ten opzicht van de laatste verkiezingen, GR2010*,met 19% zijn toegenomen in Weesp Aantal D66 stemmers per verkiezing (2001-2011) +19% 1.014 910 855 753 644 621 424 313 329 249 251TK2002 TK2003 PS2004 EP2004 TK2006 GR2006 PS2007 EP2009 TK2010 GR2010 PS2011 Aantal D66 stemmers* EP = Europees Parlement, GR = Gemeenteraad, PS = Provinciale Staten TK = Tweede Kamer,Source: Source 4
  5. 5. Vanaf 2009 heeft D66 vier maal op rij meer stemmen gekregen dan bijeen voorgaande uitslag voor verkiezingen voor het Europees Parlement,Tweede Kamer, de Gemeenteraad en de Provinciale Staten Vier maal op rij een verkiezingsoverwinning voor D66 Weesp +208% +265% +241% 1.014 +141% 910 855 753 313 329 249 251EP2004 EP2009 TK2006 TK2010 GR2006 GR2010 PS2007 PS2011 5
  6. 6. 6

×