Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Pólya Tibor: Regresszív Képzeleti Szótár - Narratív Kategoriális Tartalomelemző

A novemberi NLP meetup diái

 • Be the first to comment

Pólya Tibor: Regresszív Képzeleti Szótár - Narratív Kategoriális Tartalomelemző

 1. 1. Regresszív Képzeleti Szótár Narratív Kategoriális Tartalomelemző Pólya Tibor MTA TTK KPI Narratív Pszichológiai Kutatócsoport Email: polya.tibor@ttk.mta.hu NLP Meetup, 2014. november 27.
 2. 2. Regresszív Képzeleti Szótár (RID) • A gondolkodás módja nem egységes – Elsődleges: vágy vezérelt – Másodlagos: logikus • Colin Martindale felosztása – Primordiális – Fogalmi NLP Meetup, 2014. november 27.
 3. 3. RID (43) Elsőd-leges folyamat (5) Késztetés (3) Érzékelés (9) Védekező szimbólum (5) Regresszív megismerés (6) Ikaroszi képzelet (6) Másod-lagos folyamat (7) Érzelem (7) RID felépítése NLP Meetup, 2014. november 27.
 4. 4. Példák az Elsődleges gondolkodási folyamatra NLP Meetup, 2014. november 27.
 5. 5. Megbízhatóság • 150 zsoltár elemzése alapján NLP Meetup, 2014. november 27.
 6. 6. Validitás • Klinikai pszichológiai vizsgálatok – Tikkelés – Pszichoterápiás szövegek elemzése • Tudatmódosító szerek hatásainak vizsgálata – Alkohol – Pszilocibin • Irodalmi szövegek vizsgálata – Pszichopatológiával küzdő írók – Irodalmi szöveg változásának trendjei NLP Meetup, 2014. november 27.
 7. 7. Az Elsődleges gondolkodás változása az angol irodalomban 1290 és 1949 között NLP Meetup, 2014. november 27.
 8. 8. Publikáció • Pólya T., & Szász L. (2013). A Regresszív Képzeleti Szótár magyar nyelvű változatának létrehozása. In Tanács A. & Vincze V. (Szerk.), IX. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia: MSZNY 2013 (pp. 124–133). Szeged: Szegedi Tudományegyetem Informatikai Tanszékcsoport. NLP Meetup, 2014. november 27.
 9. 9. Hozzáférhető Provalis Research Wordstat programjába építve http://provalisresearch.com/products/content-analysis-software/wordstat-dictionary/ NLP Meetup, 2014. november 27.
 10. 10. Hozzáférhető Narratív Pszichológiai Kutatócsoport honlapján http://storyanalysis.wix.com/storyanalysis NLP Meetup, 2014. november 27.
 11. 11. Narratív Kategoriális Tartalomelemző NarrCat NLP Meetup, 2014. november 27.
 12. 12. Pszichológiai alapok • Az én, illetve a csoport jelentésének meghatározása • Élményeink narratív módon szerveződnek • Történet kompozíciós kategóriái – Szereplő – Cselekvés – Idő – Elbeszélő NLP Meetup, 2014. november 27.
 13. 13. A NarrCat kategoriális elemzése • Szereplő – Én referencia, mi referencia (Hargitai Rita) – Pszichológiai perspektíva (Pólya Tibor) • Kogníció (Vincze Orsolya) • Érzelem (Fülöp Éva) • Cselekvés – Aktív versus Passzív (Szalai Katalin) • Idő (Ehmann Bea) – Tartalmi (pl. tematikus) – Funkcionális (pl. lassú-gyors) • Elbeszélő – Értékelés (Csertő István) – Tér-idői perspektíva (Pólya Tibor) • Tagadás (Hargitai Rita) • MorphoLogic Kft. – Prószéky Gábor – Naszódi Mátyás – Kis Balázs • MTA NYTUD – Váradi Tamás – Gábor Kata – Miháltz Márton • SZTE MIK – Csirik János – Farkas Richárd – Zsibrita János NLP Meetup, 2014. november 27.
 14. 14. Megbízhatóság és publikáció • 36680 szó terjedelmű szöveg (5 téma), Cohen-féle kappa • Szereplő – Én referencia .94 – Mi referencia .93 • Pszichológiai perspektíva .70 – Kogníció .59 – Érzelem .81 • Cselekvés – Aktív versus Passzív .45 • Elbeszélő – Értékelés .57 – Tér-idői perspektíva .76 • Idő • Tagadás .91 • Ehmann B., Csertő I., Ferenczhalmy R., Fülöp É., Hargitai R., Kővágó P., Pólya T., Szalai K., Vincze O., László J. (2014). Narratív kategoriális tartalomelemzés: a NARRCAT. In Tanács A., Varga V., & Vincze V. (Szerk.), X. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia: MSZNY 2014. (pp. 136–147). Szeged: Szegedi Tudományegyetem Informatikai Tanszékcsoport. • László, J., Csertő, I., Fülöp, É., Ferenczhalmy, R., Hargitai, R., Lendvai, P., Péley, B., Pólya, T., Szalai, K, Vincze, O., Ehmann, B. (2013). Narrative language as an expression of individual and group identity. SAGE Open, 3(2), 1–12. NLP Meetup, 2014. november 27.
 15. 15. Validitás • Klinikai pszichológiai vizsgálatok – Érzelmi szabályozás Borderline személyiségzavar esetén – Depresszió • Személyes identitás – Fenyegetett identitással való megküzdés – Személyes kapcsolatokra vonatkozó reprezentációk szenvedélybetegség esetén • Szociális identitás – Magyar nemzeti identitás érzelmi összetevői – Kollektív áldozati szerep jelenléte a magyar nemzeti identitásban NLP Meetup, 2014. november 27.
 16. 16. Fejlesztések • Szintaktikai elemzés (Ehmann Bea) – Magyarlanc (Zsibrita, Vincze, Farkas, 2013) • Angol nyelvű NarrCat – Kogníció (Vincze Orsolya) – Érzelem (Fülöp Éva) – Pszichológiai perspektíva (Pólya Tibor) NLP Meetup, 2014. november 27.
 17. 17. Hozzáférhető Narratív Pszichológiai Kutatócsoport honlapján http://storyanalysis.wix.com/storyanalysis NLP Meetup, 2014. november 27.
 18. 18. Köszönöm a figyelmet! http://storyanalysis.wix.com/storyanalysis polya.tibor@ttk.mta.hu NLP Meetup, 2014. november 27.

×