Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Здоров'я дитини - здорове харчування

5,593 views

Published on

Золотоніська гімназія ім. С.Д. Скляренка

http://zologym.co.ua/

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Здоров'я дитини - здорове харчування

 1. 1. Міністерство освіти і науки, молоді і спорту України Депертамент освіти і науки Черкаської обласної державної адміністрації Відділ освіти Золотоніської міської ради та виконавчого комітету Золотоніська гімназія ім. С.Д. Скляренка Золотоніської міської ради Єгоров Володимир Борисович, учитель-методист фізичної культури вищої категорії Навчальний посібник м. Золотоноша 2014
 2. 2. БББ 74.200 (4Укр – 4 Чск) Н – 84 (Навчально-методичний посібник), 2014 – 114 c. АВТОР: Єгоров Володимир Борисович – учитель-методист фізичної культури вищої категоріх РЕЦЕНЗЕНТ: Ярова Валентина Дмитрівна – завідувач кабінету основ здоров’я, фізичної культури та охорони праці ЧОІПОПП Схвалено до використання методичною радою методичного кабінету відділу освіти Золотоніської міської ради Черкаської області (протокол №3 від 14.02.2012)
 3. 3. Виставка ППД «Освіта Черкащини» Здоров’я дитини – здорове харчування 5 ЗМІСТ МЕТОДИЧНИЙ КОМЕНТАР ....................................................................... 6 «ПОДОРОЖ КРАЇНОЮ ЗДОРОВ’Я». РОЗРОБКА УРОКІВ.................. 10 Тема №1. Що потрібно для організму ........................................................ 10 Тема №2. Що таке здорове харчування ..................................................... 38 Тема №3. Корисні та некорисні продукти ................................................ 75 Тема №4. Молоко та молочні продукти .................................................... 95 Тема №5. Як визначити якісний продукт ............................................... 120 Виховна година (зустріч із батьками) «Життя приємне і легке, якщо ти вжив молочне» ........................................... 146 Урок-фестиваль «Здоров’я - це здорове харчування» ............................ 154 Золотоніська гімназія ім. С.Д. Скляренка Уварова О.А,
 4. 4. 6 Виставка ППД «Освіта Черкащини» Здоров’я дитини – здорове харчування МЕТОДИЧНИЙ КОМЕНТАР Ідея створення навчального курсу за вибором «Здоров’я дитини – здорове харчування» полягає у сприянні запровадження основ свідомого ставлення учнів, вчителів та батьків до здоров’я та раціонального харчування та формування навичок свідомої споживчої поведінки. Сучасній людині необхідно мати уявлення про здорове харчування, володіти вмінням здійснювати свідомий вибір продуктів, бути компетентними у сфері споживчих товарів, життєстійкості, здорової поведінки та способу життя. Важливим фактором впровадження знань та формування компетентностей здорового харчування є стратегія держави щодо здоров’я дитини як підґрунтя здорової нації, яка послідовно здійснюється в системі освіти та інших галузях державної політики. Дана стратегія є важливою складовою Концепції людського розвитку, прийнятою Організацією Об’єднаних націй, яка розглядає розвиток людини як основну мету і критерій суспільного прогресу, одним з напрямків яких є можливість прожити довге життя, підтримуючи добрий стан здоров’я. Реальна ситуація в Україні щодо зростання рівня захворюваності дітей (насамперед хронічних) упродовж навчання в школі нерідко пов’язана з неправильним та нераціональним способом харчування. Яскравим свідченням цього є те, що у 1-у класі хронічні захворювання мають 30% дітей, у 5-у класі їх 50%, у 9-у класі – 64%, а серед випускників школи – 70%. За останніми даними ВООЗ, здоров’я дитини на 15% залежить від організації медичної служби, на 25% - від генетичних особливостей і на 60% - від збалансованого харчування. Золотоніська гімназія ім. С.Д. Скляренка Уварова О.А,
 5. 5. Виставка ППД «Освіта Черкащини» Здоров’я дитини – здорове харчування 7 Упровадження знань з основ здорового харчування в освітній процес є відповіддю на виклики сучасного життя щодо сприяння гармонійного фізичного та психічного розвитку дитини, соціальної адаптації школярів. Така освіта повинна мати місце, починаючи з раннього віку та є доцільною у початкових класах загальноосвітньої школи. Адже споживчі смаки та звички, ставлення до харчування, набуті у дитячому віці, супроводжуватимуть людину впродовж усього життя. Зміст навчального курсу з основ здорового харчування ґрунтується на підходах споживчої, громадської освіти, здоров’язберігаючих технологій, особистісно орієнтованому та компетентнісному підходах. У контексті споживчої освіти важливим завданням школи є формування у дітей основ здорового харчування, відповідної мотивації та вмінь приймати рішення. Сьогодні школярі, а нерідко й батьки, постають у складній ситуації вибору продуктів харчування, зумовленої як рівнем життя, так і численними рекламами ( у пресі, на телебаченні та радіо, в акціях, спілкуванні тощо). Тому питання споживчого вибору продуктів, що забезпечують здорове харчування дітей важливе як для батьків, так і педагогів, які покликані донести до школярів відповідні знання, навчити «маневрувати» у бурхливому морі споживчих спокус, підготувати до життя в умовах ринку. У свою чергу, свідома відмова учнів від шкідливих продуктів харчування (чіпси, гамбургери, швидка їжа та ін.), на користь здорових та корисних продуктів харчування, спрямована на виховання у школярів активної громадської позиції та культури харчування. Виховання у школярів культури здорового харчування передбачає формування низки компетентностей, таких як свідоме та відповідальне ставлення до здорового харчування, як компоненту власного здоров’я, здорових харчових нахилів, налаштованість на дотримання правил раціонального харчування, життєстійкість та ін.. А отже у контексті здоров’язберігаючих технологій навчальний курс сприятиме зміцненню здоров’я (фізичного, Золотоніська гімназія ім. С.Д. Скляренка Уварова О.А,
 6. 6. 8 Виставка ППД «Освіта Черкащини» Здоров’я дитини – здорове харчування психічного) та імунітету, зниженню ризику розвитку захворювань, підвищенню здібностей до навчання. Навчати школярів основам здорового раціонального харчування можна різними шляхами: - через впровадження курсу за вибором « Здоров’я дитини – здорове харчування»; - шляхом інтеграції споживчих знань в сфері раціонального харчування у зміст різних предметів; - шляхом впровадження основ раціонального харчування у зміст позашкільної та позакласної освіти, для проведення виховних заходів, робота з батьками. Я розробила 5 уроків курсу за вибором «Здоров’я дитини – здорове харчування» та 2 виховні заходи. Курс, що пропонується, укладено та систематизовано, як наскрізний, його також можна вивчати окремо у такій послідовності: 1 тема. Що потрібно для здорового організму? 2 тема. Що таке здорове харчування ( збалансоване харчування, режим, навантаження); 3 тема. Корисні та некорисні продукти (негативні наслідки); 4 тема. Молоко та молочні продукти; 5 тема. Як визначити якісний продукт ( споживча культура). Усі теми даного курсу взаємопов’язані, практично спрямовані та націлені на формування у дітей життєвих компетентностей ( свідомого ставлення до власного здоров’я, умінь щодо правильного, раціонального харчування, культури здорового харчування, споживчої культури та ін. Враховуючи завдання цього курсу, вікові особливості молодших школярів, приналежність його до групи шкільних дисциплін за вибором, увесь курс побудований к гра-подорож, в ньому застосовуються різноманітні інтерактивні методи. Золотоніська гімназія ім. С.Д. Скляренка Уварова О.А,
 7. 7. Виставка ППД «Освіта Черкащини» Здоров’я дитини – здорове харчування 9 Ця ідея втілена у робочому зошиті учня (див. с. 1-2 робочого зошита з зображенням карти подорожі), де кожна тема ( урок ) є відповідною зупинкою на його сторінках. У зошиті пропонується достатня кількість різноманітних завдань, які вчитель може запропонувати дітям як на уроці ( на різних етапах – актуалізація знань, пояснення нового матеріалу, закріплення вивченого матеріалу), так і виконати вдома самостійно або з батьками. Важлива роль у питанні здорового харчування дитини належить батькам. Їх повсякденний приклад, погляди на здорове харчування, бесіди та навчання мистецтву приготування корисних страв, споживча культура та ін. є невід’ємною складовою успіху у навчанні дітей робити правильний вибір на користь здорового харчування. Тому у даному навчальному курсі вони є партнерами. З їх участю я пропоную провести виховну годину « Життя приємне і легке, якщо ти вжив молочне». Також передбачена допомога батьків дітям у виконанні домашніх і практичних завдань. Ще однією особливістю даного курсу є спосіб оцінювання. Слід зазначити, що при викладанні курсу важливо відійти від традиційних форм оцінювання навчальних досягнень учнів. Перевірку здатності учнів використовувати набуті знання, вміння, навички та компетентності можливо здійснювати в ігровій, ситуативній формі, через життєвий досвід та ставлення школярів. Цьому допомагають завдання робочого зошита для учнів за кожною темою. Так, виконавши всі завдання з кожної теми, учні на вкладці робочого зошита оформлюють певний значок, вирізують його та кріплять на «медалі» мишенятка (див. вкладка). Своєрідним підсумком пропонованого курсу я розробила урок- фестиваль «Здоров’я – це здорове харчування», яка здійснюється за участю батьків та громадськості. Золотоніська гімназія ім. С.Д. Скляренка Уварова О.А,
 8. 8. 10 Виставка ППД «Освіта Черкащини» Здоров’я дитини – здорове харчування ТЕМА1. ПОДОРОЖ КРАЇНОЮ ЗДОРОВ’Я. «ЩО ПОТРІБНО ДЛЯ ОРГАНІЗМУ?» Мета. Формувати компетентності: ключові:  вміння вчитися – організація своєї праці для досягнення результату, успіху;  здоров’язбережувальна – свідомо ставитись до власного здоров’я; уміння правильно, раціонально харчуватися;  загальнокультурна – зосереджуватися на вербально повідомленій інформації та логічно мислити, опрацьовуючи її зміст;  соціально-трудова – робити свідомий вибір та застосовувати демократичні технологїі прийняття індивідуальних і колективних рішень;  інформаційна – здатність аналізувати, оцінювати інформацію, систематизувати її; предметні:  дати учням уявлення про речовини, які необхідні людському організму;  формувати усвідомлення значення для організму людини білків, жирів, вуглеводів, вітамінів;  робити висновок про здорове харчування;  розвивати мовлення, мислення, спостережливість;  виховувати бажання вживати тільки ті продукти харчування, які містять корисні речовини. Особливості проведення уроку: гра-подорож. Обладнання: зошит, малюнки, схеми. Золотоніська гімназія ім. С.Д. Скляренка Уварова О.А,
 9. 9. Виставка ППД «Освіта Черкащини» Здоров’я дитини – здорове харчування 11 Використана література: 1. Бібік Н.М., Бойченко Т.Є., Коваль Н.С., Манюх О.І. Основи здоров’я. Підручник для 2 класу.- К.: Навчальна книга, 2003. 2. Єресько О.В. Методичні рекомендації щодо вивчення предмета « 3. Н.М. Колотій, Л.В. Подрігало «Про «живу» та «мертву» їжу». 4. М.О. Хаткіна «Веселі уроки кота Етикета» 5. Ващенко О., Свириденко С. Організація здоров’язберіг. діяльн. почат. шк. «Основи здоров’я». – 2005. Хід уроку І. Організація класу до уроку Пролунав дзвінок, Почався урок. Працюватимем старанно, Щоб почути у кінці, Що у нашім 4 класі Діти – просто молодці! ІІ. Вступне слово вчителя - Діти, сьогодні у нас незвичайний урок. Сьогодні ми з вами вирушаємо в туристичну п’ятиденну подорож країною Здоров’я. Мандрувати ми будемо не самі. Нам треба допомогти одному дуже привабливому герою. Хто це? Про це ви дізнаєтесь, коли відгадаєте загадку. [слайд 1] Невеличкий та сіренький В нірці мешкає тихенько. Уночі кругом гуляє, Щось погризти він шукає. Золотоніська гімназія ім. С.Д. Скляренка Уварова О.А,
 10. 10. 12 Виставка ППД «Освіта Черкащини» Здоров’я дитини – здорове харчування - Так, діти, це мишеня. Ось воно! Це Мишеня живе в нірці разом з мамою Мишкою. Воно веселе працьовите й дуже розумецьке. Цілий день Мишеня займається різними справами. Воно встигає і танцювати, і займатися спортом, і пустувати, і допомагати мамі Мишці по господарству. [ слайд 2] Це Мишеня дуже допитливе. Воно цілий день задає мамі дуже багато запитань: «Що? Де? Коли? Як? Чому?» Мама розповідає своєму синочку все, що знає. Золотоніська гімназія ім. С.Д. Скляренка Уварова О.А,
 11. 11. Виставка ППД «Освіта Черкащини» Здоров’я дитини – здорове харчування 13 Одного разу Мишеня замислилось: - А що ж мені потрібно їсти-гризти, щоб не хворіти і завжди відчувати себе бадьорим, сильним, струнким і красивим? Мама Мишка порадила синочку відправитись у туристичну п’ятиденну подорож країною Здоров’я: - Іди, синочку, в дорозі будь обачним, спостережливим. Кого в дорозі зустрінеш, слухай уважно, все, що скажуть, запам’ятовуй гарно. Це тобі знадобиться на все життя. Взяло Мишеня свого рюкзака й вирушило в похід. ІІІ. Оголошення теми і мети уроку. - Давайте і ми разом з Мишеням вирушимо в похід по країні Здоров’я. Нові знання використовуватимемо для того, щоб не хворіти, відчувати себе бадьорими, сильними, підтягнутими, стрункими і красивими. А ось і карта нашої подорожі. [ слайд 3] Перший день – і перша зупинка «Вітамінна». А зустрічатиме нас там Сова Мудрівна. [ слайд 4] Золотоніська гімназія ім. С.Д. Скляренка Уварова О.А,
 12. 12. 14 Виставка ППД «Освіта Черкащини» Здоров’я дитини – здорове харчування ІV. Актуалізація опорних знань, уявлень учнів 1. «Мозковий штурм.» - Скажіть, як ви розумієте поняття «здорова людина»? І що необхідно людині, щоб бути здоровою. Діти називають, а вчитель все записує на дошці. довго загартовується працездатна живе їсть займається корисну Здорова людина спортом їжу дотримується чергує працю з відпочинком режиму дня слідкує за завжди весела, гігієною свого тіла радісна гарно виглядає, красива 2. Робота в зошиті. Завдання №1, с. 3 - Погляньте, які малюнки підготувала Сова Мудрівна нашому Мишеняті, визначте ті, на яких зображено людей, які дбають про своє здоров’я. (Діти називають). - Розфарбуєте їх вдома. V. Вивчення нового матеріалу 1. Робота в мікрогрупах. - Діти, поміркуйте гарно та назвіть фактори, від яких залежить здоров’я людини. Запишіть їх у зошити. (Завдання № 3, с. 4) 2. Перевірка роботи. Золотоніська гімназія ім. С.Д. Скляренка Уварова О.А,
 13. 13. Виставка ППД «Освіта Черкащини» Здоров’я дитини – здорове харчування 15 - Багато учнів, майже всі, написали: їсти корисну їжу. А яка це корисна їжа? Які речовини необхідні вашому організму, ви дізнаєтесь, виконавши арифметичні дії. (Завдання виконати поетапно.) 3. Робота над ребусами. (Завдання №2 на с.4 в зошиті.) - Так, правильно. [ слайд 5] - Їжа – це сукупність неорганічних і органічних речовин, які одержує людина з навколишнього середовища і використовує для росту організму, відновлення тканини, підтримання життєдіяльності та поповнення енергії. - Одним із складників харчових продуктів, необхідних твоєму організму – білки. [ слайд 6] білки Їжа ( Вчитель виконує запис на дошці.) 4. Розповідь вчителя ( Або Сови Мудрівни.) Людина росте приблизно до 24 років, і в цей час білок будує наше тіло. Наші м’язи, кров, внутрішні органи, волосся, нігті, шкіра – все це переважно білки. А переставши рости, ми постійно відновлюємо тканини. Старі тканини відмирають, а їх місце займають нові. Найменше білка в рослинній їжі, хоча в соєвих бобах його вдвічі більше, ніж у м’ясі. Для повноцінного формування нашого тіла нам необхідно вживати м’ясо, рибу, яйця, сир – найбільші джерела білка. При недостатній кількості білка в їжі у дітей затримується ріст, розумовий розвиток, знижується опірність організму до захворювань, порушується діяльність залоз внутрішньої секреції. Добова потреба визначається віком. Мінімальна добова потреба дорослої людини в білках складає 1,5 г на 1 кг ваги тіла людини. Організму школяра потрібно 2-3 г на 1 кг ваги тіла. Шкідливим є як недостатня, так і надмірна кількість білків, які надходять до організму. Золотоніська гімназія ім. С.Д. Скляренка Уварова О.А,
 14. 14. 16 Виставка ППД «Освіта Черкащини» Здоров’я дитини – здорове харчування В таблиці наведено дані про вміст білків ( в грамах на 100 грамів продукту) у деяких харчових продуктах. Продукт Білки М’ясо 15-22 Риба 12-17 Яйця 10,6 Сир 29-32 Молоко 3 Хліб 5-10 Картопля 1,7 Квасоля, горох 19-20 Соя 34-40 - Розв’яжіть наступний ребус. - Це жири! [ слайд 7] білки жири Їжа -Харчові жири є джерелом енергії, вони беруть участь в обміні речовин, у жирах містяться жиророзчинні вітаміни. [ слайд 8] Жири бувають двох видів: тверді (яловичий та свинячий жир, вершкове масло, маргарин) та рідкі (рослинні олії). Тваринні жири вважаються більш повноцінними, ніж рослинні, тому що містять велику кількість вітамінів А, Д та інших, а рослини – вітамін Е. Але в енергетичному відношенні і тваринні, і рослинні жири однаково цінні. З продуктів харчування, що містять найбільш корисні жири, рекомендуються: вершки, вершкове масло, сметана, рослинна олія, сир. Дорослій людині потрібно близько 80-100 г жирів на добу. При нестачі жирів у дітей знижується опірність до хвороб, сповільнюється ріст. - Наступний ребус! - Вуглеводи. [ слайд 9 ] Золотоніська гімназія ім. С.Д. Скляренка Уварова О.А,
 15. 15. Виставка ППД «Освіта Черкащини» Здоров’я дитини – здорове харчування 17 білки Їжа жири Вуглеводи - Вуглеводи в організмі людини використовуються як джерело енергії для нормальної роботи м’язів, серця та печінки. Вуглеводи – основний легкозасвоюваний енергетичний матеріал організму. В зв’язку з підвищеною руховою активністю, потреба у вуглеводах у дітей вища, ніж у дорослих. У дитячому харчуванні основними джерелами вуглеводів є фрукти, ягоди, соки, молоко, мед, цукор, цукерки, варення, для дорослої людини крім того ще й хліб, крохмаль, вироби з борошна. Як недостатня кількість, так і надмірне вживання вуглеводів не приносить користі здоров’ю людини. Надлишок вуглеводів призводить до порушення обміну речовин, ожиріння, зниження стійкості організму до інфекцій. Залежно від фізичного навантаження та затраченої енергії, людині необхідно 250-600 г вуглеводів на добу. У таблиці наведено дані про вміст вуглеводів (в г на 100 г продукту) в деяких продуктах харчування. Продукт Вуглеводи Пшеничний хліб 45-52 Житній хліб 40-45 Манна крупа 70 Рис 72 Цукор 95 Картопля 20 Морква 7-8 Капуста білокачанна 5-6 Буряк 10 Золотоніська гімназія ім. С.Д. Скляренка Уварова О.А,
 16. 16. 18 Виставка ППД «Освіта Черкащини» Здоров’я дитини – здорове харчування Цибуля 10,5 Часник 29 Черешня 13,5 Виноград 16-17 Чорна смородина 14-15 Груші 14,5 Персики 11,3 Абрикоси 6-7 Кавуни 8-9 Чорнослив 18-19 Яблука 12-14 Наведені в таблиці продукти є не тільки цінним джерелом вуглеводів, а й містять додаткові речовини, які дозволяють повноцінно функціонувати організму людини. - Розв’яжіть наступний ребус. - Це вітаміни! [ слайд 10] білки жири їжа вуглеводи вітаміни - Слово «вітаміни» походить від латинського слова «віта» - життя. Назва ця не випадкова. Якщо вітамінів не вистачає, людина важко хворіє. Вітаміни потрібні для нормального росту і розвитку дитячого організму. [слайд 11] - Вітаміни – це хімічні речовини різної будови з виключно важливим значенням для організму людини. Вони визначають біологічну цінність харчування. Основна їх кількість надходить до організму з їжею, і тільки деякі утворюються у кишечнику корисними мікроорганізмами. Вітаміни у значній мірі забезпечують нормальне функціонування різних органів та систем організму людини. Від рівня вітамінної забезпеченості залежить Золотоніська гімназія ім. С.Д. Скляренка Уварова О.А,
 17. 17. Виставка ППД «Освіта Черкащини» Здоров’я дитини – здорове харчування 19 розумова і фізична працездатність, витривалість і опірність організму впливу несприятливих чинників зовнішнього середовища. Недостатня забезпеченість вітамінами може негативно позначитись на здоров’ї людини. Нестача вітамінів частіше спостерігається взимку і навесні, коли обмежене вживання свіжої рослинної їжі. На сьогодні відомо близько 30 вітамінів. Вони названі буквами латинського алфавіту. Потрібно звернути увагу, що порядок цих букв не відповідає їх звичайному розташуванню в алфавіті і не цілком відповідає історичній послідовності їх відкриття. Вітаміни є як природного, так і штучного походження. Багато з них сьогодні отримують синтетичним шляхом. Організм людини потребує невелику кількість вітамінів, а їх безконтрольне вживання у великих кількостях (особливо синтетичних) може призвести до шкідливого передозування. Тому краще їх вживати у природному вигляді з їжею. -Пригадайте, які вітаміни ви знаєте? (А, В, С, Д, і т.д.) - Класифікація вітамінів. За здатністю легко розчинятися у воді чи жирах вітаміни поділяють на дві групи - водорозчинні та жиророзчинні. Група жиророзчинних вітамінів поєднує вітамін А, вітамін D, вітамін Е та вітамін К. Кожний вітамін зазвичай бере участь у багатьох реакціях, тому може мати багато функцій. Функції вітамінів. Назва Розчинність Вітамін А жиророзчинний Вітамін В1 водорозчинний Вітамін В2 водорозчинний Вітамін В3 водорозчинний Вітамін В5 водорозчинний Вітамін В6 водорозчинний Золотоніська гімназія ім. С.Д. Скляренка Уварова О.А,
 18. 18. 20 Виставка ППД «Освіта Черкащини» Здоров’я дитини – здорове харчування Вітамін В7 водорозчинний Вітамін В9 водорозчинний Вітамін В12 водорозчинний Вітамін С водорозчинний Вітамін D жиророзчинний Вітамін Е жиророзчинний Вітамін К жиророзчинний Вітамін А ( ретинол) потрібен для здорової шкіри та волосся, росту кісток, розвитку зубів, гарного зору. Його інколи називають вітаміном росту. Він міститься у вершках, вершковому маслі, молоці, яєчному жовтку, печінці, моркві, шипшині, помідорах, зеленому горошку, гарбузі, абрикосах, апельсинах, обліписі, чорній смородині. Добова потреба вітаміну А – 1-2 мг або 6 мг на 1 кг маси тіла. Якщо в їжі не вистачає вітаміну А, порушується гострота зору, шкіра стає сухою, тріскається, , волосся втрачає еластичність і випадає. Вітамін В1 ( тіамін ) міститься в дріжджах, зародках і оболонках пшениці, вівса, гречки, а також у хлібі, виготовленого з борошна грубого помолу. Препарати група вітаміну В1 активно впливають на різні функції організму, втручаючись в обмін речовин і нервову регуляцію. Вітамін В2 ( рибофлавін ) в організм людини надходить головним чином, з м’ясними й молочними продуктами. Він широко розповсюджений у рослинному й тваринному світі й міститься у дріжджах, молочній сироватці, яєчному білку, м’ясі, рибі, печінці, горосі, зародках і шкірках зернових культур. Отримується також синтетично. Вітамін В6 міститься в рослинах і органах тварин, особливо в неочищених зернах злакових культур, в овочах, м’ясі, рибі, молоці, печінці й велткої рогатої худоби, яєчному жовтку, дріжджах. Потреба дорослої людини в ньому задовольняється частково продуктами харчування, частково синтезом мікрофлори кишечника, Він необхідний для нормального функціонування центральної й периферичної нервової системи. Золотоніська гімназія ім. С.Д. Скляренка Уварова О.А,
 19. 19. Виставка ППД «Освіта Черкащини» Здоров’я дитини – здорове харчування 21 Вітамін В9 ( фолієва кислота ) міститься у свіжих овочах ( бобах, шпинаті, томатах тощо ), а також у печінці й нирках тварин. Крім того, утворюється мікрофлорою кишечника людини. Вітамін В12 . Його синтез у природі здійснюється тільки мікроорганізмами. Потреби людини й тварин у ньому забезпечуються мікрофлорою кишечника. Він є чинником росту, впливає на функції печінки й нервової системи, активує процеси згортання крові, обмін вуглеводів і ліпідів, бере участь у синтезі різних амінокислот. Вітамін С ( аскорбінова кислота ) потрібен для шкіри, крові, підтримання загального тонусу організму. Вітамін С допомагає злагоджено працювати всім клітинам, гальмує розвиток злоякісних пухлин. Цей вітамін бере участь в утворенні енергії в клітинах, сприяє боротьбі організму з інфекцією. При дефіциті вітаміну С зменшується міцність дрібних кровоносних судин, знижується опір організму збудникам хвороб, виникають застудні хвороби. Вітамін С міститься у квасолі, шипшині, чорній смородині, обліписі, кропі, петрушці, цибулі, салатах, томатах, капусті, картоплі, солодкому перці, суницях, лимонах, апельсинах, агрусі, редисці, малині, яблуках, полуницях. Добова потреба у вітаміні С складає 50 – 75 мг. Вітамін D потрібен для укріплення кісток кістяка та зубів ( особливо у дитячому віці). Він міститься у жовтках яєць, маргарині, маслі, молоці, морській рибі. Його також продають у вигляді лікарських форм. Вітамін D утворюється в організмі під дією ультрафіолетових променів. Вітамін Е – природний антиоксидант, який захищає організм від впливу шкідливих екологічних факторів, сприяє нормалізації імунної системи. Вітамін Е міститься в рослинній олії, горіхах, насінні, зелених листових овочах. Молоко, яйця мають у своєму складі також невелику кількість цього вітаміну. Вітамін К сприяє зсіданню крові та збереженню зубів. Його особливо багато в капусті, шпинаті, кропиві, в усіх зелених частинах рослин, багатьох овочах і фруктах. Золотоніська гімназія ім. С.Д. Скляренка Уварова О.А,
 20. 20. 22 Виставка ППД «Освіта Черкащини» Здоров’я дитини – здорове харчування Вітаміни містяться майже в усіх продуктах, особливо сирих. Дуже мало вітамінів у консервованих продуктах, штучних напоях, цукерках. Неповноцінне забезпечення вітамінами призводить до розладу окремих органів, найчастіше – печінки та серця. - Відгадайте наступний ребус. - Мікроелементи. [ слайд 12] білки вуглеводи Їжа жири вітаміни мікроелементи - Розвиток і нормальне функціонування організму людини забезпечують мінеральні речовини. Вони входять до складу всіх рідин і тканин людського тіла. Мінеральні речовини найбільш активні в пластичних процесах. Беручи участь у творенні тканин, зокрема кісткової, вони сприяють підтриманню рівноваги водно-сольового обміну, запобігають деяким захворюванням ( зобу тощо ). Натрій, калій, кальцій, фосфор, залізо, магній, хлор, сірка мітяться в організмі у великій кількості і називаються мікроелементами. Йод, фтор, мідь, цинк, марганець, селен називають мікроелементами, бо містяться у невеликій кількості. Для побудови кісток кістяка та зубів велике значення мають кальцій і фосфор, які містяться в молоці й молочних продуктах, рибі та продуктах Залізо пов’язане в першу чергу з дихальною функцією організму. Сполуки заліза забезпечують процес кровотворення. Вони є в яблуках, баклажанах, печінці, м’ясі, жовтках яєць, зелених овочах, горіхах, сухофруктах, соєвих бобах, чорному хлібі з висівками і кашах ( особливо гречаній ).Дефіціт заліза призводить до анемії (недокрів’я). Золотоніська гімназія ім. С.Д. Скляренка Уварова О.А,
 21. 21. Виставка ППД «Освіта Черкащини» Здоров’я дитини – здорове харчування 23 Магній бере участь у вуглеводно-фосфорному та енергетичному обміні. Тривалий дефіцит магнію призводить до посиленого відкладення кальцію на стінках артерій, у серці і нирках. Мікроелементи входять до складу всіх ферментів і гомонів. Йод необхідний для обміну речовин, утворення гормонів щитоподібної залози. Він також бере участь у створенні тироксину, який регулює швидкість вивільнення енергії з їжі. Основне джерело йоду – риба, інші продукти моря, йодована сіль. Фтор сприяє формуванню дентину зубів. Нестача фтору призводить до карієсу. Цей елемент є у трісці, печінці, горіхах. Мідь відіграє важливу роль у кровотворенні. Вона «будує» близько 25 білків і ферментів. Продукти моря, печінка, зернобобові, гречана та вівсяна крупи, горіхи багаті на мідь. Цинк необхідний для нормального росту, розвитку і статевого дозрівання, підтримки репродуктивної функції, забезпечення нормального кровотворення, відчуття смаку і нюху, процесів за живлення. Основні джерела цинку: м’ясо, птиця, тверді сири, зернобобові, деякі крупи. Багато цинку в горіхах і креветках. Селенові останнім часом надають великого значення, оскільки виявлена його потужна антиоксидантна дія. Селен запобігає виникненню уражень судин, інсультам, інфарктам, артриту (захворюванню суглобів). Щоб отримати достатню кількість селену необхідно вживати свіжі салати з нерафінованою олією та лимонним соком, горіхи та несмажене соняшникове насіння. Багато селену в морепродуктах, морській рибі. Загалом цей мінерал міститься у білкових продуктах, червоному м’ясі, печінці, нирках. Дефіцит селена веде до передчасного старіння кліток, розвитку артритів, збільшеного шелушіння шкіри. Як бачите, існує тісний зв’язок між харчовою цінністю продуктів, які містять білки, жири, вуглеводи, вітаміни і мінеральні речовини, та фізичним розвитком і самопочуттям людини. Золотоніська гімназія ім. С.Д. Скляренка Уварова О.А,
 22. 22. 24 Виставка ППД «Освіта Черкащини» Здоров’я дитини – здорове харчування - Перегляньте ще раз наші записи на дошці та сторінку в зошиті (с. 4). Як ви думаєте, ми визначили всі складники їжі, які вживає людина? - Не вистачає води! - Так, вірно. [ слайд 13] білки жири вуглеводи Їжа вітаміни мінеральні речовини вода Вода є не тільки чинником і середовищем, в якому хімічні реакції протікають з більшою швидкістю. [ слайд 14] А й безпосереднім учасником багатьох процесів в організмі людини. Основним джерелом води є рідини, що надходять в організм. Деяка кількість води утворюється при окислення продуктів харчування, в результаті окислювальних процесах в тканинах. Потреба у воді у дітей вище, ніж у дорослих, оскільки щоденна витрата у них вища. - Назвіть по пам’яті всі речовини, які необхідні організму людини. VІ. Фізкультхвилинка Всі підняли руки – раз, Став навшпиньки увесь клас. Два – присіли, руки вниз, На сусіда подивись. Будем дружно ми вставати, Щоб ногам роботу дати. Хто старався присідати – Можем вже відпочивати. Золотоніська гімназія ім. С.Д. Скляренка Уварова О.А,
 23. 23. Виставка ППД «Освіта Черкащини» Здоров’я дитини – здорове харчування 25 VІІ. Закріплення вивченого матеріалу 1. Гра «Вгадай страву за описом». а) Популярна в Україні рідка страва, що вариться з посічених буряків, капусти, моркви, картоплі та інших овочів і приправ. (Борщ). б) Борошняний виріб у формі півмісяця. Начинкою слугує картопля, капуста, сир, вишні та ін. (Вареники). в) Відокремлений від м’яса підшкірний свинячий жир, що зберігається солоним і вживається сирим, смаженим, печеним, вареним. (Сало). г) Закручена в листки капусти начинка з каш (рисової чи гречаної) і м’ясного або грибного фаршу. Начинка може бути овочева. (Голубці). д) Одна із 12 обов’язкових страв на Святвечір, яку готують з пшениці, заправляють тертим маком, горіхами, медом. (Кутя – святкова, пісна ритуальна страва). е) Солодка рідка страва із сушених фруктів і ягід. (Узвар – пісна, щоденна страва.) 2. Групова робота. Гра «Смачного.» Діти об’єднуються в 5 груп із назвами:  1 сніданок  2 сніданок  обід  підвечірок  вечеря На білих великих аркушах є прорізи, в яких учні повинні вставити предметні малюнки із зображенням продуктів, корисних для дітей. Малюнки вибирають із загального столу. В результаті роботи отримали: 1 сніданок: молочна вівсяна каша, варене яйце, чай, шматок хліба з маслом, банан. 2 сніданок: сік, печиво. Обід: суп, рисова каша, відбивна, кисіль,фрукти. Золотоніська гімназія ім. С.Д. Скляренка Уварова О.А,
 24. 24. 26 Виставка ППД «Освіта Черкащини» Здоров’я дитини – здорове харчування Підвечірок: склянка молока, булочка, свіжі ягоди. Вечеря: смажена риба, салат, хліб, кавовий напій з молоком, тістечко. 3.Дидактична гра «Вітамінний потяг» [ слайд 15] Потяг, виготовлений із паперу, на вагончиках написи «А», «В», «С», віконечка у вагончиках порожні. Діти вставляють картинку, на якій намальовані продукти харчування, у потрібне віконечко. 4. Самостійна робота. (У кожного учня свій листок) 1) Обведи зеленою лінією корисні продукти. 2) Напиши своє денне меню. Сніданок Обід Полуденок Вечеря _______________ ______________ ________________ _________________ _______________ ______________ ________________ _________________ _______________ ______________ ________________ _________________ 3) Намалюй свою улюблену страву. Золотоніська гімназія ім. С.Д. Скляренка Уварова О.А,
 25. 25. Виставка ППД «Освіта Черкащини» Здоров’я дитини – здорове харчування 27 VІІІ. Підсумок уроку - Для чого ми вживаємо їжу? - Складіть речення й дізнаєтесь про те, чим є для організму людини їжа. - тепла, росту, людини. і здоров’я енергії Їжа - джерело (Їжа – джерело тепла, росту, енергії і здоров’я людини.) [ слайд 16] - Яку їжу вважаємо здоровою і корисною? - Що таке вітаміни і навіщо вони потрібні людині? - Наведіть приклади продуктів харчування, які містять корисні речовини. - Гра « Звари борщ». - Назвати, які продукти і в якому порядку кладуть у борщ. Цікаві факти. Вчені підрахували, що за 70 років життя людина з’їдає приблизно 8 тонн хлібобулочних виробів, 10-12 тонн картоплі, 6-7 тонн м’яса і риби, 10-12 тисяч яєць, випиває 10-14 тисяч літрів молока. На приймання їжі людина витрачає 6 років життя. - Ми допомогли Мишенятку виконати всі завдання на відмінно і ось Сова Мудрівна вручає йому медаль за проходження завдань зупинки «Вітамінна». Прикріпіть медаль кожен своєму Мишенятку. Золотоніська гімназія ім. С.Д. Скляренка Уварова О.А,
 26. 26. 28 Виставка ППД «Освіта Черкащини» Здоров’я дитини – здорове харчування ІХ. Домашнє завдання -Підібрати прислів’я і приказки про їжу. Золотоніська гімназія ім. С.Д. Скляренка Уварова О.А,
 27. 27. Виставка ППД «Освіта Черкащини» Здоров’я дитини – здорове харчування 29 ДОДАТОК Вітамінізація – «за» і «проти»! Приймай вітаміни! – такий заклик став для усіх нас майже звичним. І дійсно, на сьогодні в аптеках дуже великий вибір вітамінних препаратів, є комплекси, до складу яких входять і вітаміни, і мінерали, і амінокислоти, і інші речовини, є препарати, розраховані на дорослих і на дітей, на вагітних жінок і осіб похилого віку. Якже розібратися в них? Крім того, іноді з’являються публікації, у яких стверджується, що потрібно вживати тільки ті вітаміни, що містяться в овочах і фруктах, мовляв, синтетичні речовини ніякої користі не дають і тільки виводяться з сечею. Наскільки це відповідає істині? Отже, розкриємо таємницю!!! По-перше, чому взагалі потрібно вживати вітаміни додатково до харчування? Справа в тому, що як би ми не намагалися вживати тільки натуральні продукти, рівень споживання вітамінів і мінералів не буде перевищувати 80-90% від норми. Відбувається великий тиск на організм як дорослого, так і дитини з боку довкілля. У такій ситуації потреба у природних захисниках ( вітамінах і мінералах) зростає. Як її задовольнити? Можна вживати більше продуктів, але це збільшить енергоцінність раціону і може спричинити ожиріння. Тому практично єдиний шлях – додаткова вітамінізація, коли ми отримуємо тільки потрібні нам речовини без збільшення калорій, які вживаємо. По-друге, що стосується «синтетичності» вітамінів, то вітаміни, отримані штучно, практично ніяк не відрізняються від тих, що знаходяться в овочах і фруктах. Так, у природному продукті вітаміни містяться у більшій кількості форм, там збережені зв’язки між різними речовинами, що підвищує ефект впливу на людину. Але, під час зберігання, кулінарної обробки вміст Золотоніська гімназія ім. С.Д. Скляренка Уварова О.А,
 28. 28. 30 Виставка ППД «Освіта Черкащини» Здоров’я дитини – здорове харчування вітамінів поступово зменшується, що знову підтверджує необхідність штучної вітамінізації. Крім того, сьогодні дуже поширені так звані гіповітамінози – стани, пов’язані з недостатністю вітамінів в організмі. Остаточний діагноз може поставити лише лікар, але ви самі у змозі приблизно оцінити стан вітамінної насиченості свого організму шляхом наявності таких симптомів. Симптоми Та к Н і Постійне стомлення, загальна слабкість, знижена працездатність, сонливість,дратівливість. Погіршення сну, апетиту, часті нежиті. Набряклість і почервоніння ясен, виділення крові при чищенні зубів. Погіршення зору в темряві, збільшення тривалості звикання зору до темряви. Наявність тріщин на губах, заїди. Зміни кольору язика, наявність тріщин. Поява легких синців, збільшена чутливість до холоду. Якщо ви поставили 6 відповідей «так» із семи – у вас гіповітаміноз! На жаль, наведені ознаки досить часто зустрічаються у дітей. Якщо хоча б щось є у вас, необхідно порадитись з лікарем і, безумовно, починати прийом вітамінів. Які ж правила прийому вітамінів потрібно пам’ятати 1.Намагайтеся приймати вітаміни разом з їжею, тоді вони краще засвоюються. 2.Вітаміни необхідно запивати водою або соком для кращого засвоєння. 3.Краще вибрати такий комплекс, який достатньо приймати один раз на добу. Золотоніська гімназія ім. С.Д. Скляренка Уварова О.А,
 29. 29. Виставка ППД «Освіта Черкащини» Здоров’я дитини – здорове харчування 31 4.Обов’язково приймайте вітаміни взимку та навесні, коли організм є найбільш вразливим і йому потрібна підтримка. 5.Якщо приймаєте жиророзчинні вітаміни (А, Е), то вони краще засвояться, якщо приймати їх разом з жирами. 6. Тривалість курсу повинна становити 20 – 30 днів, потім можлива перерва 10 – 20 днів і повторення курсу. *** Звідки береться вода у нашому крані? Звичайно, з річки. А в річці риби живуть і раки. А що, коли б ми повернули кран, а з нього разом із водою хлюпнула рибка – окуні, плітки, пічкурі? От здорово! Підставляй каструлю і вари юшку. На щастя, такого не буває. Інакше незабаром не бачити нам ні риби, ні води. Засмітилася б труба, і все. А взагалі, коли пофантазувати, так могло б бути. Адже вода прийшла до нас просто з річки. Але тоді й листочки, й травинки, й піщинки мали б також із крана разом з водою вилітати, тим паче, що в річці їх хоч відбавляй. Проте не вилітають. А чому? Та краще все по порядку. Тече біля містечка річка. Із прадавніх часів тече. Бувало, скінчить вдома вода, місцеві мешканці біжать до річки з відрами на розмальованому коромислі й низько кланяються: «Здрастуй, річко-матінко! Дай нам водички». І назад повертаються з повними відрами. Дужки відер – брязь-брязь! Вода на землю – кап-кап! Поки донесуть, половину розхлюпать. Важко і незручно! Ось і вирішили: досить! Нехай річка нам воду несе. Сказано – зроблено. Від берега річки прокладені довгі труби. Вода з них і потекла. Повернеш удома кран – ллється холодний прозорий струмінь. Золотоніська гімназія ім. С.Д. Скляренка Уварова О.А,
 30. 30. 32 Виставка ППД «Освіта Черкащини» Здоров’я дитини – здорове харчування Так з’явився на світ водопровід. Тепер він у кожному міському будинку, у кожній квартирі. Виходить, ніхто воду у кран не наливає. Вона сама біжить трубами. Розпочинається водопровід далеко за містом. У цих місцях порядки на обох берегах суворі: «Не купатися! Не прати білизну! Не пасти корів! Не кататися на човнах! Навіть не гуляти». Самі «не» та «не». Що поробиш – водоохоронна зона. Цю воду людям пити, отже, річку тут треба берегти від бруду, оберігати, як найдорожчий скарб. За людьми, звичайно, встежити можна. А як за річкою встежити? Їй не скажеш: перестань розмивати береги! Облиш тягати на собі різне сміття! Доводиться на самому початку водопроводу ставити сітку-решітку, яка затримує і не пускає в річку зайвого. А воду пропускає без затримки. От і тече вона собі. Ні. Поки що не в будинки. Дорогою вона ще забігає на станцію очищення – позбутися того, що не виловила решітка: піску, грудок землі і глини. По трубі мчать стрімголов , а через вентиляційний бак станції ледве повзе, і вся каламуть устигає потихеньку осісти на дно бака. І це дуже погано, що потихеньку. Треба позбутись каламуті скоріше – воду люди чекають, багато людей - ціле місто. От і доводить додавати до води таку речовину, що прискорює процес очищення. Від неї утворюються білі пластівці. Піщинки до них прилипають і на цих дивних сніжинках швидко опускаються на дно. Часто дорослі кажуть: «Не пий сиру воду! Не пий сиру воду!». А чому «не пий!», коли вона смачніша і холодніша за кип’ячену! Дорослі завше так – усе найкраще, найцікавіше дітям чомусь забороняють: «Не їж багато морозива – застудишся!», «Не ходи босий – захворієш!», «Не лізь на дах – розіб’єшся!». Ось і сиру воду пити не дозволяють. Однак дорослі найчастіше мають рацію. Узяти хоча б сиру воду. На вигляд вона ніби й справді чиста. А поглянеш на краплю цієї «кришталевої» води через скельце мікроскопа, який усе Золотоніська гімназія ім. С.Д. Скляренка Уварова О.А,
 31. 31. Виставка ППД «Освіта Черкащини» Здоров’я дитини – здорове харчування 33 збільшує в багато разів, - о-го-го! Справжній зоопарк! Якісь кузьки, комашки, жучки, черв’ячки! Це бактерії, яких ми неозброєним оком не бачимо. І від багатьох з них бувають небезпечні хвороби. Ви ж не хочете захворіти? Ось і на станції очищення теж ніхто не хоче, щоб люди хворіли. І тому там щосили намагаються зробити воду нешкідливою. На станції є пастки для бактерій. Щось на зразок бактерієловок. Поглянеш на бактерієловку – басейн, та й годі. Тільки у ньому ніхто не купається. Стіни у білосніжних плитах. Тиха прозора вода. Піщане дно. Вірніше – зверху піщане. Під товстим шаром піску там шар дрібних камінців. Вода потихеньку просочується крізь обидва шари і за цей час встигає позбутися бактерій. Вони, ніби мухи до липкого паперу, прилипають до піщинок і камінців. А раптом не всі прилипнуть? А раптом найспритніша втече з пастки? Не біда – і на таких управа знайдеться. Додадуть до води трошечки отруйних речовин – і все в порядку! Тим, хто питиме воду, шкоди від такого дріб’язку – жодної. Ніхто нічого навіть не помітить, не відчує. Отаку очищену, знезаражену воду потужні насоси подають трубами до будинків. Відкрутив кран – ось вона, річкова водичка. То чи можна пити сиру воду? Звісно… Якщо мама дозволить. Очищення води в домашніх умовах Перед використанням сиру воду, яка ллється з кранів у наших квартирах, необхідно відстояти у відкритому посуді 8-10 годин. Зберігати таку воду можна в трилітровій скляній банці, накривши її марлею. Якщо у банку опустити чисту срібну річ (ложечку, монету, каблучку), вода набуде корисних властивостей. Для знезараження воду прокип’ячують протягом 5-7 хв. Сучасна промисловість випускає багатий асортимент фільтрів для очищення води, які доречно встановити в себе вдома. Золотоніська гімназія ім. С.Д. Скляренка Уварова О.А,
 32. 32. 34 Виставка ППД «Освіта Черкащини» Здоров’я дитини – здорове харчування У деяких родинах для пиття купують мінеральну воду у пляшках. Пити можна тільки сертифіковану воду й ту, яка підходить саме вам. До складу мінеральної води входять ті чи інші хімічні елементи. Яка корисна для вашого здоров’я, проконсультує лікар. Пам’ятка «Як споживати воду» Пити за 10-15 хв до вживання їжі і через 30 хв після їжі. Пити по ¼ склянки через кожні 30-45 хв у перервах між споживанням їжі. Регулярне споживання води маленькими ковтками сприятиме збереженню і зміцненню здоров’я. Не можна запивати їжу і пити зразу після їжі. Змочена водою їжа швидко проковзується і погано оброблюється слиною, що завдає шкоди процесу травлення. У громадських місцях воду п’ють тільки з індивідуального посуду. Воду з крана пити не можна. Її потрібно відстояти і прокип’ятити. Оскільки в кип’яченій воді на відміну від сирої відсутні мікроелементи, треба збагатити її ними, добавляючи не солодкий настій листків чорної смородини, малини, суниць тощо. Кип’ячену воду корисно переливати зі склянки в склянку, щоб збагатити її киснем. Воду, яка залишилась у чайнику, не слід кип’ятити повторно – для організму вона шкідлива. Уранці натщесерце бажано випити склянку теплої води. Бо це допоможе очистити шлунок і кишечник. Для життя корисна джерельна вода. Проходячи довгу путь з глибини землі на її поверхню, вона збагачується різноманітними мінеральними добавками. Випивши два-три ковтки очищеної води, можна зняти розумову втому, хвилювання, позбутися головного болю і нервового напруження. Золотоніська гімназія ім. С.Д. Скляренка Уварова О.А,
 33. 33. Виставка ППД «Освіта Черкащини» Здоров’я дитини – здорове харчування 35 Суперечка друзів (Казка) В одному незвичайному царстві, у казковій державі жили-були нерозлучні друзі – Білок, Жирок та Вуглеводик. Якось друзі посперечалися між собою: хто зних важливіший. « Я найважливіший. Я потрібен як будівельний матеріал для організму, - гордо сказав Білок. – Без мене не утворюються нові клітини, а коли немає росту – немає життя.» « Я теж потрібен організму, - сказав Жирок. – Якщо мене немає, організм не отримає тепла, вистигне і помре». « Все в світі створено руками людини: одяг і взуття, їжа і телевізор – все зроблено її працею, - сказав Вуглеводик. – І якщо мене не буде, організм не рухатиметься, людина не буде жити.» Почувши це, Організм сказав: «Будинок складається з блоків і перекриттів, цементу і цегли, віконних і дверних рам, і якщо не буде хоч однієї деталі, будинок руйнується. Ось так і я. Всі ви для мене важливі, всі ви мені дуже потрібні: і Білок, і Жирок, і Вуглеводик. Завдяки вам я живу, росту, працюю і навчаюсь». Допоможуть весняні бруньки Ой як потрібні вам усім навесні вітаміни! Та не кваптеся до аптеки, а краще до лісу підіть і наберіть їх там. У весняних бруньках вітамінів та мікроелементів у кілька разів більше, ніж у листі. Візьміть 1 столову ложку бруньок осики чи її кори з молодих гілочок, залийте півлітрою окропу, варіть 15 хвилин на слабкому вогні. Вкутайте – хай настояться упродовж трьох годин. Процідіть і випийте протягом дня. Осика очистить організм, збагатить його мікроелементами. А ці ліки ще й смачні. У півлітрі кип’яченої води розведіть дві ложечки меду, сік одного лимона та сік з одного кілограма моркви. Випийте протягом дня. ( З журналу «Барвінок») Золотоніська гімназія ім. С.Д. Скляренка Уварова О.А,
 34. 34. 36 Виставка ППД «Освіта Черкащини» Здоров’я дитини – здорове харчування Веселинки - Петрику, ти чому не їси? - Немає апетиту. - А де ж він подівся? - Сховався в коробці з-під цукерок. Богдан Стрижаков Мама каже Василькові: - Якщо не їстимеш, то шлунок зупиниться. - А що, він уміє бігати? Іван Кухарчук Федір фрукти полюбляє – вітаміни споживає. Федір знає: вітаміни – це здоров’я для дитини. Веселі уроки кота Етикета Що таке вітаміни? Помаранчевий апельсин схожий на велику-велику вітамінку. І це правильно! В апельсині дуже багато вітамінів. І ще – в лимонах. І ще – в капусті. І ще – в журавлині. І ще – в різних овочах та фруктах. І в деяких тваринних продуктах. Наприклад, у печінці. Стоп! А чи знаєш ти, що таке вітаміни? Колись давно про вітаміни ніхто нічого не знав. Думали: «Поживна їжа? Добре! Смачна їжа! Пречудово!» Але поступово стали помічати, що у їжі повинні знаходитися якісь речовини, без яких люди хворіють. І нехай ця їжа навіть дуже смачна і досить поживна, але без цих загадкових речовин вона не приносить людям здоров’я. Коли люди вирушали у мандрівку, вони, звісно, брали із собою запас їжі. Мандрівники давнього часу намагалися брати перш за все таку їжу, щоб Золотоніська гімназія ім. С.Д. Скляренка Уварова О.А,
 35. 35. Виставка ППД «Освіта Черкащини» Здоров’я дитини – здорове харчування 37 вона у дальній дорозі не псувалися. Це були сухарики та солоне м’ясо. Але навіть якщо мандрівники не голодували, вони починали страждати від жахливої хвороби – цинги. Від цинги болять усі м’язи, у роті з’являються ранки і, урешті-решт, починають випадати зуби. Моряк Васко да Гама під час мандрівки в Індію через цингу втратив сто членів команди. А всього їх було сто шістдесят два. Групу мандрівників, які подорожували Америкою та захворіли на цингу, вилікували індіанці. -Пийте відвар з хвої! – порадив нещасним вождь. Вони морщилися, але пили. І вилікувалися! Пізніше люди дізналися, що ліками проти цинги є овочі й фрукти, багаті на вітамін С. *** Наталчина мама була лікарем. Наталка дуже полюбляла слухати матусіні розповіді про боротьбу з хворобами. А розповідь про користь вітамінів дівчинці сподобалась більш за всеф! -Вітамінки – вони ж смачні! Немов цукерки! І, виявляється, ще й корисні! Ось з’їм цілу коробочку вітамінів – і стану здорова-здорова! На все життя! – подумала Наталочка. Як подумала – так і зробила. І захворіла… Уся вкрилися плямами, які до того ж і чесалися. Мама-лікар швиденько у всьому розібралися. Спочатку Наташу вилікувала, а потім довго сердилася: -Смачненького – трошки! Це Наташа дуже добре запам’ятала. І ви запам’ятай ТАБЛЕТКИ – НЕ ЦУКЕРКИ ! І вітамінки – теж. Золотоніська гімназія ім. С.Д. Скляренка Уварова О.А,
 36. 36. 38 Виставка ППД «Освіта Черкащини» Здоров’я дитини – здорове харчування ТЕМА 2 «ЩО ТАКЕ ЗДОРОВЕ ХАРЧУВАННЯ?» Мета. Формувати компетентності: ключові:  вміння вчитися – оволодіння вміннями та навичками самоаналізу, самоконтролю;  здоров’язберігаюча – здатність дотримуватися свідомої споживчої поведінки та культури здорового харчування;  загальнокультурна – оволодіння усним спілкуванням у сфері культурних відносин;  соціально-трудова – здатність брати на себе відповідальність у прийнятті рішень, здатність до співпраці;  інформаційна – здатність аналізувати, оцінювати інформацію; предметні:  дати учням уявлення про здорове (раціональне) харчування;  формувати знання основних правил раціонального харчування;  формувати усвідомлення змісту «піраміди раціонального харчування»;  виробляти розуміння значення для здоров’я людини не тільки раціону харчування, а й якості продуктів, їх кількості та режиму прийому їжі;  розвивати мислення, мовлення, вміння робити висновки про роль здорового харчування в житті людини;  виховувати бажання дотримуватись здорового харчування. Особливості проведення уроку: гра-подорож. Золотоніська гімназія ім. С.Д. Скляренка Уварова О.А,
 37. 37. Виставка ППД «Освіта Черкащини» Здоров’я дитини – здорове харчування 39 Обладнання: зображення (ілюстрації, фото) різних продуктів харчування, схема «Піраміда харчування», зразок режиму харчування школярів. Використана література: 1.Н.М. Колотій, Л.В. Подрігайло «Про «живу» та «мертву» їжу.» 2.Як виростити дитину здоровою: Посібник для батьків дітей шкільного віку. Бойченко. Т., Колотій Н., Царенко А. та ін.. 3.Навчання здоровому способу життя на засадах розвитку навичок через систему шкільної освіти: оцінки ситуації. М-во України у справах сім’ї, дітей та молоді; держ. ін.-т проблем сім’ї та молоді. Хід уроку І. Організація класу до уроку Ось дзвінок нам дав сигнал – Працювати час настав. Тож і ми часу не гаймо. Урок-подорож починаймо. ІІ. Вступне слово вчителя. Перевірка домашнього завдання - Минулого уроку Мишенятко з вашою допомогою виконало завдання на зупинці «Вітамінна». - Пригадайте, які речовини необхідні організму людини, щоб вона була здоровою? - Які прислів’я і приказки про їжу ви підібрали? Як ви їх розумієте? ІІІ. Повідомлення теми і мети уроку - На сьогоднішньому уроці ми продовжимо нашу мандрівку з Мишенятком і вирушаємо далі. [ слайд 1] Золотоніська гімназія ім. С.Д. Скляренка Уварова О.А,
 38. 38. 40 Виставка ППД «Освіта Черкащини» Здоров’я дитини – здорове харчування - Наступна зупинка – «Корисна». Тут наше Мишенятко зустрічає Білка- гострозубка, пухнаста шубка. [ слайд 2] - Білко-гострозубко, пухнаста шубка, розкажи мені, - говорить Мишенятко, - що ти споживаєш, що так гарно виглядаєш? - Я теж хочу бути здоровим і гарно виглядати. - Добре. Все детально розкажу, все детально покажу. ІV. Робота над новим матеріалом [ слайд 3] - Загальновідомий факт, що рівень здоров’я людини на 50 % залежить від умов та способу життя, на 20% - від спадкових факторів, ще на 20% - від екологічних умов проживання і на 10% - від медичного обслуговування. Фахівці з раціонального харчування стверджують, що 80% нашого здоров’я, пов’язаного з умовами та способом життя, безпосередньо залежить від здорового харчування. Харчування є основною біологічною потребою людини. Неправильне харчування негативно впливає на розвиток організму, знижує його захисні сили, може бути причиною багатьох хвороб. Золотоніська гімназія ім. С.Д. Скляренка Уварова О.А,
 39. 39. Виставка ППД «Освіта Черкащини» Здоров’я дитини – здорове харчування 41 Тож давайте з’ясуймо, що таке здорове, або раціональне харчування. Назва походить від латинського «rationalis» - розумний. Це фізіологічно повноцінне харчування людей, яке є різноманітним і збалансованим за всіма компонентами. [ слайд 4] Відомий спеціаліст у галузі харчування О.О. Покровський так визначає раціональне харчування: «Це правильно організоване та своєчасне забезпечення організму добре приготованою та смачною їжею, яка містить оптимальну кількість різноманітних харчових речовин, необхідних для його розвитку та функціонування». Воно повинно:  Забезпечувати організм білками, жирами, вуглеводами, мінеральними солями та іншими речовинами,необхідними для оновлення органів і тканин та забезпечення енергією.  Забезпечувати організм вітамінами, мікроелементами необхідними для нормальної життєдіяльності.  Забезпечувати дотримання певного режиму харчування з правильним розподілом раціону впродовж усього життя. Раціональне харчування є одним з головних складників здорового способу життя та важливим чинником продовження активного періоду життєдіяльності людини. Вимоги до раціонального харчування [ слайд 5] Функціонування організму людини відбувається за певними закономірностями. Відповідно до них можна сформулювати основні вимоги до раціонального харчування. Перша вимога: його енергетична цінність повинна відповідати енергетичним витратам організму. Щоденне вживання їжі може коливатись у досить широкому діапазоні, нема потреби занадто дотримуватися точно визначеного раціону – головне, щоб зберігалась рівновага між надходженням і витратою енергії. Золотоніська гімназія ім. С.Д. Скляренка Уварова О.А,
 40. 40. 42 Виставка ППД «Освіта Черкащини» Здоров’я дитини – здорове харчування На жаль, на практиці це часто порушується. У зв’язку з надмірним споживанням енергоємних продуктів (хліб, картопля, тваринні жири, цукор тощо) енергетична цінність добових раціонів часто перевищує енергетичні витрати. Із збільшенням віку відбувається накопичення надмірної маси тіла та розвиток ожиріння, що прискорює появу багатьох захворювань. Друга вимога раціонального харчування – задоволення потреб організму в основних поживних речовинах. Щодня у певній кількості та співвідношенні до організму людини має надходити близько 70 інгредієнтів, більшість яких не утворюються в організмі і тому є життєво необхідними. Людина вживає чимало різноманітних продуктів, а ще більше готує з них страв. Всі вони – це різні комбінації білків, жирів, вуглеводів, вітамінів, мінеральних речовин і води. Численні дослідження свідчать, що оптимальне співвідношення білків, жирів та вуглеводів у раціоні здорової людини становить відповідно 1:1,2:4. Така пропорція найсприятливіша для засвоєння організмом. Оптимальне забезпечення організму цими харчовими речовинами можливе тільки при різноманітному харчуванні. Максимальна різноманітність їжі визначає третю вимогу раціонального харчування. Нарешті, дотримання режиму харчування визначає четверту вимогу раціонального харчування. Під режимом харчування розуміється регулярність та чергування їжі. Режим харчування, як і потреба в харчових речовинах і енергії, варіює залежно від віку, фізичної та розумової активності. Здорова людина повинна їсти три-чотири рази на день. За потреби можна «підобідати» чи «підвечеряти» (загальна кількість спожитих протягом дня продуктів не повинна при цьому збільшуватись). Зазвичай інтервал між сніданком і обідом становить 5-6 годин, так само й між обідом та вечерею. Від вечері до сну повинно минути 3-4 години. Режим харчування не слід розглядати як догму. Життєві умови можуть вносити в нього корективи. Але завжди слід пам’ятати : зміни режиму харчування мають бути не надто різкими. Золотоніська гімназія ім. С.Д. Скляренка Уварова О.А,

×