Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
‫רכבת ישראל‬                    ‫התחנה כשער ל"ציר המוזיאונים"‬                    ...
‫חזון המקום‬       ‫שימור ופיתוח מתחם תחנת הרכבת התורכית כ"מוזיאון חוויתי" לסיפור הרכבת‬              ...
‫סיפור המקום‬                                                       ...
‫מטרות שימור ופיתוח המתחם‬      ‫האדרת סיפור המקום ע"י שימור המבנים ההיסטוריים, והפריטים שאפיינו את‬        ...
‫מתווה הפרוגרמה להבניית תמהיל השימושים הרצוי‬   ‫• מרכיב התוכני - התאמת הפעילות התכנית לאופי וסיפור המקום ברוח הזמן הנו...
‫רקע סטאטוטורי‬                           ‫תכנית 5/במ/ 802 שכונת רמב"ם – מאושרת 791.2.01‬    ...
‫השתלבות התחנה במתווה הסביבתי של "ציר המוזיאונים"‬             ‫הרכבת‬             ‫התורכית‬   ...
‫תוכנית כללית‬                               ‫4‬   ‫4‬        ‫מרחב העבר‬  ‫קטר ...
‫המוזיאון החוויתי לרכבת התורכית בבאר שבע‬                            ‫בית הנתיבות – נגיעה לעבר‬...
‫המוזיאון החוויתי לרכבת התורכית בבאר שבע‬                   ‫שירותים מחסן, מרכז מידע והכוונה לציר‬   ...
‫המוזיאון החוויתי לרכבת התורכית בבאר שבע‬                     ‫בית מנהל התחנה – נגיעה לעתיד‬     ...
‫המוזיאון החוויתי לרכבת התורכית בבאר שבע‬                           ‫מגדל המים‬        ...
‫המוזיאון החוויתי לרכבת התורכית בבאר שבע‬                      ‫קרון רכבת – נגיעה לעתיד‬       ...
‫המוזיאוןהחוויתי לרכבת התורכית בבאר שבע‬                               ‫קרון רכבת - נגיעה לע...
‫תוכנית פיתוח כללית – המוזיאון החוויתי לרכבת התורכית בבאר שבע‬                              ...
‫פיתוח מתחם יכותי וחוויתי מחייב הת רגנות בתחומים‬                ‫משלימים לפיתוח הפיזי – מתווה תפקודי‬  ...
‫המוזיאון הפתוח לרכבת התורכית בבאר שבע – מבט כללי ממזרח למערב‬‫א.אדריכלים - איל זיו‬            ‫צביקה מינץ - ...
‫המוזיאון הפתוח לרכבת התורכית בבאר שבע – מבט כללי ממרחב העבר‬‫א.אדריכלים - איל זיו‬             ‫צביקה מינץ - ...
‫המוזיאון הפתוח לרכבת התורכית בבאר שבע – מבט לילה הארה ב ‪STRIP LIGHT‬‬‫א.אדריכלים - איל זיו‬              ‫...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

המוזיאון החוויתי בתחנת הרכבת התורכית בבאר שבע

2,828 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

המוזיאון החוויתי בתחנת הרכבת התורכית בבאר שבע

 1. 1. ‫רכבת ישראל‬ ‫התחנה כשער ל"ציר המוזיאונים"‬ ‫מעבר לעתיד‬ ‫פרוגרמה רעיונית ותפקודית‬‫אפריל 1102‬ ‫צביקה מינץ - פרוגרמה‬ ‫תכנון א.אדריכליםאדריכלים - איל זיו‬ ‫אדריכלי - א. - איל זיו‬ ‫צביקה מינץ – תכנון במרחב‬ ‫ניהול פרויקט - ניב - ניב מאיר מהנדסים בע"מ"מ‬ ‫ניהול פרויקט מאיר חזן חזן מהנדסים בע‬
 2. 2. ‫חזון המקום‬ ‫שימור ופיתוח מתחם תחנת הרכבת התורכית כ"מוזיאון חוויתי" לסיפור הרכבת‬ ‫המאפשר מפגש שוקק וססגוני בין עבר לעתיד.‬ ‫המתחם יהווה עוגן זהות לפעילויות תרבות ובילוי וכשער כניסה/ יציאה ל"ציר‬ ‫המוזיאונים" שבעיר העתיקה וחיבור לעיר החדשה.‬ ‫א.אדריכלים - איל זיו‬ ‫צביקה מינץ - פרוגרמה‬ ‫ניהול פרויקט - ניב מאיר חזן מהנדסים בע"מ‬‫רכבת ישראל‬
 3. 3. ‫סיפור המקום‬ ‫רכבת ישראל‬ ‫תחנת הרכבת בבאר שבע נבנתה בשנת 5191והיוותה תחנה מרכזית של שלוחת "המסילה החיגזית" למצרים שעברה בארץ‬ ‫ישראל, משכם בצפון בואכה טול כרם, לוד לבאר שבע ודרומה עד קוסימה .‬ ‫המסילה נבנתה בקצב מהיר תוך חודשים ספורים כחלק מהמאמץ המלחמתי של האימפריה התורכית לחיזוק מעמדם‬ ‫בדרום הארץ כנגד האימפריה הבריטית ששלטה במצרים. עם סיום המלחמה בשנת 7191 בניצחון האימפריה הבריטית‬ ‫חוברה התחנה בבאר שבע מערבה לתחנת רפיח והקו נפתח בשנת 8191 כחלק ממערך רשת הרכבות המחבר בין ארץ‬ ‫ישראל למצרים.‬ ‫בתקופת השלטון הבריטית הופעלה המסילה במתכונת מצומצמת, עד לסגירת הקו בשנת 7291.‬ ‫משנות ה- 04 שימש בית הנתיבות כמעונם של מושלי הנפה. לאחר כיבוש העיר בידי צה"ל ב- 8491 שימשו מבני התחנה‬ ‫את מתקני הצבא ולאחר מכן אכסניה לפעילויות תרבותיות משכנה של החברה להגנת הטבע.‬ ‫מזה שנים המתחם אינו מאוכלס והועמד לראשות עיריית באר שבע כאתר לאומי לשימור.‬ ‫בשנת 6591 נחנך הקו המשופץ של רכבת ישראל לבאר שבע בתוואי ובמיקום חדש מתוך מטרה לשנע את חומרי הגלם‬ ‫מאתרי הכרייה מהנגב ולחבר את אוכלוסיית הנגב למרכז הארץ .‬ ‫לקראת שנות העשור השני של שנות האלפיים עתידה באר שבע לחזור ולהיות צומת מרכזית ראשית של קווי מסילת ברזל‬ ‫מהמערב בואכה אשקלון צפונה בואכה תל אביב וחיפה ומזרחה בואכה דימונה ואתרי הכרייה והחציבה בנגב.‬ ‫סיפורה של תחנת הרכבת מקפל בתוכו את סיפורה של העיר באר שבע כמוקד המרכזי המינהלתי, הכלכלי והתחבורתי של‬ ‫דרום הארץ וכמפגש בין תרבויות המזרח והמערב. בעתיד כמו בעבר ממשיכה להיות באר שבע בירת הנגב ולהוביל את‬ ‫פיתוחו של הנגב.‬ ‫א.אדריכלים - איל זיו‬ ‫צביקה מינץ - פרוגרמה‬ ‫ניהול פרויקט - ניב מאיר חזן מהנדסים בע"מ‬ ‫חיילים אוסטרלים בתחנת רכבת, 8191‬ ‫תצלום אויר, 8191‬ ‫תחנת הרכבת התורכית, 7191‬‫רכבת ישראל‬
 4. 4. ‫מטרות שימור ופיתוח המתחם‬ ‫האדרת סיפור המקום ע"י שימור המבנים ההיסטוריים, והפריטים שאפיינו את‬ ‫•‬ ‫המקום בהדרו כגון מסילות ברזל, קרונות נוסעים וקטר קיטור.‬ ‫החייאת המתחם כמרחב ציבורי חוויתי אינטראקטיבי המשלב פעילויות בתחום‬ ‫•‬ ‫החינוך והתרבות ומציג את עברה ועתידה של העיר כבירת הנגב בתחום התחבורתי,‬ ‫הכלכלי והחברתי.‬ ‫האדרת תרומתה של הרכבת לפיתוחה של העיר ולמרחב הדרומי של ארץ ישראל‬ ‫•‬ ‫בעבר ובעתיד.‬ ‫ניצול מיקומו הגיאוגרפי ויחודו כשער כניסה/יציאה לפניני התרבות והבילוי הממוקמים‬ ‫•‬ ‫על "ציר המוזיאונים בעיר העתיקה ולמפרק המחבר בין העיר העתיקה לעיר החדשה.‬ ‫מתן מענה לפעילות תרבות ובילוי למגוון קהלי יעד מקרב תושבי ומבקרי העיר והנגב,‬ ‫•‬ ‫בכול שעות היום ועונות השנה.‬ ‫א.אדריכלים - איל זיו‬ ‫צביקה מינץ - פרוגרמה‬ ‫ניהול פרויקט - ניב מאיר חזן מהנדסים בע"מ‬‫רכבת ישראל‬
 5. 5. ‫מתווה הפרוגרמה להבניית תמהיל השימושים הרצוי‬ ‫• מרכיב התוכני - התאמת הפעילות התכנית לאופי וסיפור המקום ברוח הזמן הנוכחי‬ ‫תוך חיבור בין עבר לעתיד והעברתה כחוויה אינטראקטיבית.‬ ‫• המרכיב הפיזי - הגדרת מגוון שימושים האפשריים למבנים בהתאם למגוון דרישות‬ ‫התכנון הסטאטוטורי, השימור והאחזקה, הגודל הפיזי ומיקום המבנים במרחב: (תיק‬ ‫התיעוד הפיזי)‬ ‫• המרכיב השיווקי - זיהוי השימושים אשר יכולים לתת מענה לצרכים כלכליים‬ ‫ותרבותיים בלתי מסופקים לנושא העשרה, בילוי ופנאי במרחב העיר והנגב בכלל‬ ‫והעיר העתיקה בפרט לפלחי שוק מגוונים.‬ ‫א.אדריכלים - איל זיו‬ ‫צביקה מינץ - פרוגרמה‬ ‫ניהול פרויקט - ניב מאיר חזן מהנדסים בע"מ‬‫רכבת ישראל‬
 6. 6. ‫רקע סטאטוטורי‬ ‫תכנית 5/במ/ 802 שכונת רמב"ם – מאושרת 791.2.01‬ ‫תחנת הרכבת: יעוד אתר לאומי מגרש 207‬ ‫מבנה בית המנהל‬ ‫מחסן‬ ‫מבנה בית הנתיבות‬ ‫מגרש ציבורי 701‬ ‫מגדל המים מגרש 107‬ ‫א.אדריכלים - איל זיו‬ ‫צביקה מינץ - פרוגרמה‬ ‫ניהול פרויקט - ניב מאיר חזן מהנדסים בע"מ‬‫רכבת ישראל‬
 7. 7. ‫השתלבות התחנה במתווה הסביבתי של "ציר המוזיאונים"‬ ‫הרכבת‬ ‫התורכית‬ ‫מתחם הורד‬ ‫גן רמז‬ ‫מוזיאון‬ ‫ארכיאולוגי‬ ‫פארק המדע‬ ‫מוזיאון הנגב‬ ‫לאומנות‬ ‫בית האמנים‬ ‫גן אלנבי‬ ‫שער לנגב‬ ‫המרכז‬ ‫לאמנות‬ ‫מרכז צעירים‬ ‫חזותית‬ ‫מרכז אמנוית‬ ‫ב ר ברהם‬ ‫לנוער‬ ‫תאטרון‬ ‫הפרינג‬ ‫רובע האמנים‬ ‫באר‬ ‫המערבית‬ ‫תוכנית לפיתוח ציר המוזי ונים‬ ‫הבילוי והתיירות‬‫א.אדריכלים - איל זיו‬ ‫צביקה מינץ - פרוגרמה‬ ‫ניהול פרויקט - ניב מאיר חזן מהנדסים בע"מ‬
 8. 8. ‫תוכנית כללית‬ ‫4‬ ‫4‬ ‫מרחב העבר‬ ‫קטר קיטור‬ ‫בית הנתיבות‬ ‫קרון רכבת‬ ‫מרכז מידע‬ ‫קרון רכבת‬ ‫קרון רכבת‬ ‫בית מנהל התחנה‬ ‫41407‬ ‫נגיעה לעבר‬ ‫נגיעה לעבר‬ ‫והכוונה‬ ‫נגיעה לעתיד‬ ‫נגיעה לעתיד‬ ‫נגיעה לעתיד‬‫0מ‬ ‫5‬ ‫01‬ ‫51‬ ‫המוזיאון החוויתי לרכבת התורכית בבאר שבע – חזית 4-4 מבט משדרות טוביהו‬ ‫א.אדריכלים - איל זיו‬ ‫צביקה מינץ - פרוגרמה‬ ‫ניהול פרויקט - ניב מאיר חזן מהנדסים בע"מ‬
 9. 9. ‫המוזיאון החוויתי לרכבת התורכית בבאר שבע‬ ‫בית הנתיבות – נגיעה לעבר‬ ‫הסעדה, כולל שירותים משולב בגלריה/ספרים עם ישיבה על‬ ‫רציף הזמן / מיצגים על סיפור המקום והעיר באר שבע‬ ‫מיצגים/תערוכות מתחלפות‬ ‫לנושאי תנועה במרחב העירוני‬‫מצב קיים‬ ‫ובנגב‬ ‫שטחי חוץ לפעילות הסעדה‬ ‫כניסה ר שית‬‫0 מ‬ ‫5 מ‬ ‫01מ‬ ‫תכנית קומה ראשונה, שטח: כ-‬ ‫001מר מרפסות, שטח: כ-04 מ"ר‬ ‫תכנית קומת קרקע, שטח: כ-522 מ"ר‬ ‫חזית מערבית‬ ‫חזית דרומית‬ ‫חזית מזרחית‬ ‫חזית צפונית‬ ‫א.אדריכלים - איל זיו‬ ‫צביקה מינץ - פרוגרמה‬ ‫ניהול פרויקט - ניב מאיר חזן מהנדסים בע"מ‬ ‫רכבת ישראל‬
 10. 10. ‫המוזיאון החוויתי לרכבת התורכית בבאר שבע‬ ‫שירותים מחסן, מרכז מידע והכוונה לציר‬ ‫המוזיאונים‬ ‫כניסה ר שית‬ ‫מצב קיים‬ ‫0 מ‬ ‫5 מ‬ ‫תכנית קומת קרקע, שטח: כ-04 מ"ר‬ ‫חזית מערבית‬ ‫חזית דרומית‬ ‫חזית מזרחית‬ ‫חזית צפונית‬ ‫מרכז מידע למתחם והכוונה לציר המוזיאונים.‬‫א.אדריכלים - איל זיו‬ ‫צביקה מינץ - פרוגרמה‬ ‫ניהול פרויקט - ניב מאיר חזן מהנדסים בע"מ‬
 11. 11. ‫המוזיאון החוויתי לרכבת התורכית בבאר שבע‬ ‫בית מנהל התחנה – נגיעה לעתיד‬ ‫טרקציה חווייתית עם‬ ‫פשרות להפעלת מבקרים‬ ‫סיפור התפתחות הרכבת בעבר‬ ‫ובעתיד באמצעות הפעלות‬ ‫מולטי מדיה‬ ‫מצב קיים‬ ‫כניסה ר שית‬ ‫0מ‬ ‫5 מ‬ ‫מסך להקרנות חוץ 01מ‬ ‫תכנית קומה ראשונה, שטח: כ-77 מ"ר‬ ‫תכנית קומת קרקע , שטח: כ-77 מ"ר‬ ‫חזית מערבית‬ ‫חזית דרומית‬ ‫חזית מזרחית‬ ‫חזית צפונית‬‫א.אדריכלים - איל זיו‬ ‫צביקה מינץ - פרוגרמה‬ ‫ניהול פרויקט - ניב מאיר חזן מהנדסים בע"מ‬ ‫רכבת ישראל‬
 12. 12. ‫המוזיאון החוויתי לרכבת התורכית בבאר שבע‬ ‫מגדל המים‬ ‫מגדל תצפית‬ ‫פעילות הדרכתית‬ ‫מגדל המים מצב נוכחי‬ ‫מגדל המים בשנת 5391‬ ‫תכנית מגדל המים,‬ ‫שטח: כ- 06 מ"ר‬ ‫חזית מערבית‬ ‫חזית מזרחית‬ ‫חזית דרומית‬ ‫חזית צפונית‬ ‫מקרא‬‫0מ‬ ‫5 מ‬ ‫מגדל תצפית‬ ‫א.אדריכלים - איל זיו‬ ‫צביקה מינץ - פרוגרמה‬ ‫ניהול פרויקט - ניב מאיר חזן מהנדסים בע"מ‬
 13. 13. ‫המוזיאון החוויתי לרכבת התורכית בבאר שבע‬ ‫קרון רכבת – נגיעה לעתיד‬ ‫.‬ ‫שטח תצוגות ומיצגים‬ ‫כניסה‬ ‫כניסה‬ ‫מצב מוצע‬ ‫כניסה‬ ‫כניסה‬ ‫תכנית קרון, שטח: כ-34 מ"ר‬ ‫חזית מזרחית‬ ‫חזית מערבית‬ ‫חזית דרומית‬ ‫חזית צפונית‬ ‫0 מ‬ ‫5 מ‬ ‫א.אדריכלים - איל זיו‬ ‫צביקה מינץ - פרוגרמה‬ ‫ניהול פרויקט - ניב מאיר חזן מהנדסים בע"מ‬‫רכבת ישראל‬
 14. 14. ‫המוזיאוןהחוויתי לרכבת התורכית בבאר שבע‬ ‫קרון רכבת - נגיעה לעבר‬ ‫מיצגים ותערוכות מתחלפות/‬ ‫תיאטרון הקרון.‬ ‫כניסה‬ ‫כניסה‬ ‫כניסה‬ ‫כניסה‬ ‫פנים הקרון‬ ‫מצב מוצע‬ ‫תכנית קרון, שטח: כ-82 מ"ר‬ ‫חזית מזרחית‬ ‫חזית מערבית‬ ‫חזית דרומית‬ ‫חזית צפונית‬ ‫0 מ‬ ‫5 מ‬ ‫א.אדריכלים - איל זיו‬ ‫צביקה מינץ - פרוגרמה‬ ‫ניהול פרויקט - ניב מאיר חזן מהנדסים בע"מ‬‫רכבת ישראל‬
 15. 15. ‫תוכנית פיתוח כללית – המוזיאון החוויתי לרכבת התורכית בבאר שבע‬ ‫תמהיל השימושים בשטחים המבונים כולל קרונות כ- 006מר‬ ‫שימושי תרבות ופעילות חווייתית מוזי ונית – %07 מהשטח 004 מר‬ ‫שימושי גלריה משולבים בשטחי הסעדה –%03 מהשטח 002 מר‬ ‫א.אדריכלים - איל זיו‬ ‫צביקה מינץ - פרוגרמה‬ ‫ניהול פרויקט - ניב מאיר חזן מהנדסים בע"מ‬‫רכבת ישראל‬
 16. 16. ‫פיתוח מתחם יכותי וחוויתי מחייב הת רגנות בתחומים‬ ‫משלימים לפיתוח הפיזי – מתווה תפקודי‬ ‫בתחום התוכני‬ ‫•‬ ‫הצגת סיפור מורשת העבר ומגמות העתיד באופן אינטראקטיבית באמצעות‬ ‫עזרי מולטימדיה כאטרקציה חווייתית . באמצעות לפנייה לחברות תוכן על‬ ‫בסיס ‪ turn-key‬עד למפתח עפ"י תקציב מוגדר מראש.‬ ‫העמדת תערוכות מתחלפות לנושאי תנועה במרחב כשלוחה של מוזיאון‬ ‫הנגב.‬ ‫בתחום היזמותי כלכלי‬ ‫•‬ ‫הפעלת הסעדה קולינארית משולבת בגלריה באמצעות יזם שיבחר בשלב א‬ ‫עפ"י מבחן איכותי לרוח "חזון המקום" ובשלב ב עפ"י מבחן כלכלי.‬ ‫בתחום המיתוג‬ ‫•‬ ‫בניית השפה החזותית בהתאם ל"רוח המקום" ופעילויות פרסום ושיווק.‬ ‫בתחום הניהולי‬ ‫•‬ ‫העמדת חברה עירונית כדוגמת "חברת כיוונים" לניהול, תפעול, עריכת‬ ‫אירועים ואחזקת המבנים ובמרחב הציבורי הפתוח.‬ ‫א.אדריכלים - איל זיו‬ ‫צביקה מינץ - פרוגרמה‬ ‫ניהול פרויקט - ניב מאיר חזן מהנדסים בע"מ‬‫רכבת ישראל‬
 17. 17. ‫המוזיאון הפתוח לרכבת התורכית בבאר שבע – מבט כללי ממזרח למערב‬‫א.אדריכלים - איל זיו‬ ‫צביקה מינץ - פרוגרמה‬ ‫ניהול פרויקט - ניב מאיר חזן מהנדסים בע"מ‬
 18. 18. ‫המוזיאון הפתוח לרכבת התורכית בבאר שבע – מבט כללי ממרחב העבר‬‫א.אדריכלים - איל זיו‬ ‫צביקה מינץ - פרוגרמה‬ ‫ניהול פרויקט - ניב מאיר חזן מהנדסים בע"מ‬
 19. 19. ‫המוזיאון הפתוח לרכבת התורכית בבאר שבע – מבט לילה הארה ב ‪STRIP LIGHT‬‬‫א.אדריכלים - איל זיו‬ ‫צביקה מינץ - פרוגרמה‬ ‫ניהול פרויקט - ניב מאיר חזן מהנדסים בע"מ‬

×