Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Narzędzia informatyczne wspomagające Facility Management

1,400 views

Published on

Referat Zbigniewa MAZURKA na VI Kongresie FM poświęcony narzędziom informatycznym w działalności Facility Management oparty na normie FM. Omówione są programy z kategorii CAFM i CMMS.

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Narzędzia informatyczne wspomagające Facility Management

 1. 1. Narzędzia informatyczne wspomagające Facility Management Warszawa, październik 2012
 2. 2. Dla słuchaczy W jaki sposób narzędzia informatyczne mogą wspierać Facility Management? Jakie funkcje powinny spełniać? Jakie to są narzędzia?
 3. 3. Prowadzący Absolwent Politechniki Krakowskiej, manager z wieloletnim doświadczeniem (w tym dwadzieścia lat pracy we Francji). Pracował w firmach z branży Facility Management i Real Estate. Obecnie prowadzi firmę konsultingową w obszarze Facility Management – Zbigniew MAZUREK Konsultant Facility Management MENPRESA. Posiada dużą praktykę w temacie wdrożeń i zastosowania narzędzi informatycznych w działalności FM (wdrożenia oprogramowania z kategorii CMMS i CAFM). Członek Komitetu Zadaniowego ds. Facility Management przy Polskim Komitecie Normalizacyjnym.
 4. 4. Spis treści Obszar Facility Management Grupy programów stosowanych w FM Funkcje programów z kategorii CAFM Omówienie programów z kategorii CMMS Inne narzędzia informatyczne Wdrożenia Przykładowe programy informatyczne
 5. 5. Obszar Facility Management Na bazie normy PN-EN 15221 Definicja FM Zakres usług FM
 6. 6. Definicja Facility Management Działalność podstawowa Usługi Facility Management Inne usługi pomocnicze
 7. 7. Zakres usług FM • Stan początkowy obiektu • Wymiany, remonty i modernizacje • Ulepszanie obiektu • Zarządzanie nieruchomością • Optymalizacja i rozwój portfolio nieruchomości • Utrzymanie i eksploatacja • Media • Wyposażenie i dostosowanie do użytkownika • Zarządzanie powierzchniami • Meble i obiekty dekoracyjne (rośliny, obrazy, …) • Finanse i Księgowość • Usługi HR (kadry, płace, zatrudnienia, szkolenia, …) • Marketing i komunikacja • Zaopatrzenie i zamówienia • Sekretariat, tłumaczenia, …
 8. 8. Spis treści Obszar Facility Management Grupy programów stosowanych w FM Funkcje programów z kategorii CAFM Omówienie programów z kategorii CMMS Inne narzędzia informatyczne Wdrożenia Przykładowe programy informatyczne
 9. 9. Grupy programów w FM Zagospodarowanie powierzchni • PMS - Property Management System • BMS - Building Management System • SCADA - Supervisory Control and Data Acquisition • CAFM - Computer Aided Facility Management • CMMS - Computerized Maintenance Management System • EAM - Enterprise Assets Management • EMS - Energy Management Software • PM - Project management
 10. 10. Grupy programów w FM Miejsce pracy • GIS - Geographic information system • CAD - Computer-aided design • IWMS - Integrated workplace management system (real estate management, project management, facilities and space management, maintenance management, environmental sustainability)
 11. 11. Grupy programów w FM Wspomaganie zarządzania • ERP - Enterprise resource planning • HRM - Human resource management • CRM - Customer relationship management • SCM - Supply chain management • PM - Project management • - Billing and Invoicing System
 12. 12. Grupy programów w FM Inne • EM - Environmental Management System • CM - Crisis Management • BC - Business Continuity • DR - Disaster Recovery
 13. 13. Spis treści Obszar Facility Management Grupy programów stosowanych w FM Funkcje programów z kategorii CAFM Omówienie programów z kategorii CMMS Inne narzędzia informatyczne Wdrożenia Przykładowe programy informatyczne
 14. 14. Funkcje programów CAFM Minimum wynikające z definicji FM – Powierzchnie i infrastruktura – Ludzie i organizacja Co wynika z porozumienia FM? – Zakres usług i SLA (HelpDesk) Funkcje dodatkowe
 15. 15. Minimum wynikające z definicji FM Obszar FM, obejmujący bardzo szeroki zakres procesów i usług, zdefiniowany potrzebami klienta, może być podzielony na dwie główne kategorie: Powierzchnie i infrastruktura Ludzie i organizacja
 16. 16. Minimum wynikające z definicji FM Hierarchia obiektów Obszar FM, obejmujący bardzo szeroki zakres procesów i • Kraj usług, zdefiniowany potrzebami klienta, może być – Obiekt • Jednoznaczne oznakowanie pomieszczeń • Budynek podzielony na dwie główne kategorie: – Piętro • Łatwość wyszukiwania » Strefa • Pomieszczenie Powierzchnie • • i infrastruktura Hierarchia powierzchni • LA GFA Inne Lab. Sale konf. Biura PA Inne Szatnie AA Toalety Poz. CA Inne Mech. TA Pion. PWA NRA Elek. ICA NFA ECA NLA IFA pomieszczeń Ludzie i Lokalizacja zgłoszeń organizacja Raporty eksploatacyjne i decyzyjne Spójne dane do analiz porównawczych (benchmarking)
 17. 17. Minimum wynikające z definicji FM Hierarchia obiektów Obszar FM, obejmujący bardzo szeroki zakres procesów i • Hierarchia organizacji Kraj usług, zdefiniowany potrzebami klienta, może być – Obiekt • Jednoznaczne oznakowanie pomieszczeń • Budynek podzielony na dwie główne kategorie: • Odnajdywanie przełożonych – Piętro • Łatwość wyszukiwania i podwładnych » Strefa pomieszczeń • Modelowanie workflow • Pomieszczenie Powierzchnie Ludzie i • Lokalizacja zgłoszeń • Grupowanie danych i infrastruktura organizacja • Raporty eksploatacyjne i (ilościowych, finansowych) na decyzyjne organizacyjne jednostki Hierarchia powierzchni • Spójne dane do analiz LA porównawczych (benchmarking) GFA Inne Lab. Sale konf. Biura PA Inne Szatnie AA Toalety Poz. CA Inne Mech. TA Pion. PWA NRA Elek. ICA NFA ECA NLA IFA
 18. 18. Minimum wynikające z definicji FM Powierzchnie i infrastruktura Ludzie i organizacja Zarządzanie powierzchniami – Space Planning and Management Zarządzanie użytkownikami – People Management Zarządzanie przeprowadzkami – Move Management
 19. 19. Co wynika z porozumienia FM? Wykonawcy Usługi SLA W porozumieniach i umowach FM opisujemy zakres usług oraz sposób ich realizacji (SLA, siły i środki niezbędne do ich wykonania, …).
 20. 20. Co wynika z porozumienia FM? Wykonawcy Usługi SLA Obsługa zgłoszeń – Help Desk Rezerwacje zasobów (sale konferencyjne, wyposażenie, usługi dodatkowe) Przeglądy okresowe – Maintenance Management Kalendarze (obiektowe, wykonawców, przeglądów, realizacji zgłoszeń)
 21. 21. Co więcej? Projekty Wykonawcy Podwykonawcy Nieruchomości Najem Umowy Porozumienia SLA / KPI Umowa najmu Powierzchnie Infrastruktura Media … Ludzie Organizacja
 22. 22. Funkcje dodatkowe Wyceny prac dodatkowych (poza umową) Raporty decyzyjne i eksploatacyjne Zarządzanie prawami użytkowników Powiadomienia (integracja poczty elektronicznej, bramka SMS) Modyfikacje i warianty workflow Synchronizacja danych (HRM, GIS) i wiele, wiele, innych …
 23. 23. Spis treści Obszar Facility Management Grupy programów stosowanych w FM Funkcje programów z kategorii CAFM Omówienie programów z kategorii CMMS Inne narzędzia informatyczne Wdrożenia Przykładowe programy informatyczne
 24. 24. Programy z grupy CMMS Podstawowe elementy – – – – Maszyny i urządzenia Dokumentacja techniczna Polityka i reguły Wykonawcy Funkcje dodatkowe
 25. 25. Podstawowe elementy Rejestr wyposażenia technicznego obiektu oraz jego dokumentacja techniczna stanowią bazę każdego systemu CMMS Maszyny Urządzenia Wymagania techniczne DTR
 26. 26. Podstawowe elementy Polityka maintenance (w zgodzie a uwarunkowaniami ekonomicznymi) oraz informacje o zasobach do jej realizacji to kolejne elementy Wykonawcy Polityka Reguły
 27. 27. Podstawowe elementy Ewolucja w utrzymaniu ruchu: o Reaktywne utrzymanie ruchu –> remonty po pojawieniu się Polityka maintenance (w zgodzie a uwarunkowaniami awarii lub uszkodzenia ekonomicznymi) oraz informacjeplanowo – o zasobach do jej o Prewencyjne utrzymanie ruchu –> remonty realizacji to kolejne elementy zapobiegawcze o Proaktywne utrzymanie ruchu -> inspekcje zapobiegawcze, monitorowanie stanu technicznego • Interwencje według harmonogramu Polityka • Interwencje według czasu pracy Wykonawcy Reguły • Interwencje według parametrów technicznych Polityka utrzymania ruchu: o Poszukiwanie optymalnego punktu równowagi • Koszty utrzymania ruchu • Koszty awarii
 28. 28. Podstawowe elementy Ewolucja w utrzymaniu ruchu: o Reaktywne utrzymanie ruchu –> remonty po pojawieniu się Polityka maintenance (w zgodzie a uwarunkowaniami awarii lub uszkodzenia ekonomicznymi) oraz informacjeplanowo – o zasobach do jej o Prewencyjne utrzymanie ruchu –> remonty realizacji to kolejne elementy zapobiegawcze o Proaktywne utrzymanie ruchu -> inspekcje zapobiegawcze, monitorowanie stanu technicznego • Interwencje według harmonogramu Polityka • Interwencje według czasu pracy Wykonawcy Reguły • Interwencje według parametrów technicznych Polityka utrzymania ruchu: o Poszukiwanie optymalnego punktu równowagi • Koszty utrzymania ruchu • Koszty awarii
 29. 29. Podstawowe elementy Zarządzanie rejestrem wyposażenia technicznego Planowanie przeglądów Polecenia pracy Rejestracja zdarzeń dotyczących wyposażenia Zarządzanie wykonawcami i podwykonawcami
 30. 30. Funkcje dodatkowe Automatyczne harmonogramy Zarządzanie magazynem części zamiennych Zarządzanie zakupami Interfejsy z systemami FK (magazyn, zakupy) Interfejsy z systemami SCADA i BMS (proaktywne utrzymanie ruchu) Kalendarze (wykonawców, przeglądów, zdarzeń) Raporty i analizy (koszty, MTBF, OCE)
 31. 31. Spis treści Obszar Facility Management Grupy programów stosowanych w FM Funkcje programów z kategorii CAFM Omówienie programów z kategorii CMMS Inne narzędzia informatyczne Wdrożenia Przykładowe programy informatyczne
 32. 32. Inne narzędzia informatyczne GIS – połączenie obiektów graficznych (plany budynków, obiekty sieciowe) z obiektami bazodanowymi – Graficzna prezentacja danych: ułatwione wyszukiwanie, aktualne wydruki BMS – system zarządzania budynkiem kontrolujący parametry pracy urządzeń technicznych i informujący o problemach i awariach – Dane z BMS mogą być wykorzystane w CAFM oraz w CMMS
 33. 33. Spis treści Obszar Facility Management Grupy programów stosowanych w FM Funkcje programów z kategorii CAFM Omówienie programów z kategorii CMMS Inne narzędzia informatyczne Wdrożenia Przykładowe programy informatyczne
 34. 34. Wdrożenia Analiza potrzeb • Specyfikacja funkcjonalna • Makro budżet, makro planning Projekt rozwiązania • Program istniejący / Program „na miarę” • Własna infrastruktura IT / Cloud Computing (SaaS) Wdrożenie • Migracja danych, testy, szkolenia Prace powdrożeniowe • Wsparcie, rozwój
 35. 35. Spis treści Obszar Facility Management Grupy programów stosowanych w FM Funkcje programów z kategorii CAFM Omówienie programów z kategorii CMMS Inne narzędzia informatyczne Wdrożenia Przykładowe programy informatyczne
 36. 36. Przykłady CAFM CMMS • Accendo • WinMain • COGZ CMMS • proCMMS • Aperture • Net Facilities • Dynamics • ARCHIBUS • Onuma System • eMaint • Studio CMMS.net • CAFM Explorer • IFS • Compass • Parts Tracker Facilities Management • Concept Evolution • Planet FM • MaintSmart • FacilityONE • Planon • MAPCON • Facility Desk • QFM • Maszyna • FAME • Roomtag • Maximo • FM Systems • Tabs FM • MP2 • Geomap Facilities • TRIRIGA • Manhattan Centerstone • Service Works • NEXGEN Asset Management • MicroMain Facilities Management • Singu FM • Oracle EAM • Infor EAM • PEMAC 5
 37. 37. Narzędzia informatyczne wspomagające Facility Management Dziękuję za uwagę web - http://www.menpresa.pl Tel. - +48 606 189 233

×