Výživa a výživovéVýživa a výživové
dopl kyňdopl kyň
Sou ásti výživyčSou ásti výživyč
• D ležité sou ásti výživy:ů čD ležité sou ásti výživy:ů č
• CukryCukry
• TukyTuky
• Bílk...
CukryCukry
• Sacharidy jsou jedny ze základních p írodních látek v rostlinných iřSacharidy jsou jedny ze základních p írod...
TukyTuky
• jsou v nich obsažené d ležité látky, bez kterých se organismusůjsou v nich obsažené d ležité látky, bez kterých...
Proteiny-BílkovinyProteiny-Bílkoviny
• Proteiny (bílkoviny)složené z aminokyselin, jsou základem svalovéProteiny (bílkovin...
Proteiny-BílkovinyProteiny-Bílkoviny
• D lí se na: Kompletní-Esenciální a NekompletníěD lí se na: Kompletní-Esenciální a N...
VitamínyVitamíny
• Lidský organismus si nedokáže vitamíny sám vytvá et a je d ležitéř ůLidský organismus si nedokáže vitam...
Minerály a Stopové prvkyMinerály a Stopové prvky
• jsou látky, které si organismus nedokáže sám vyrobit a je odkázanýjsou ...
Minerály a Stopové prvkyMinerály a Stopové prvky
• Stopové prvky si naše t lo nevyžaduje ve velkém množství, ale jsouěStop...
Výživové dopl kyňVýživové dopl kyň
• jsou potraviny na dopln ní p irozené stravy, které jsouě řjsou potraviny na dopln ní ...
Kdy pot ebujeme dopl ky stravyř ňKdy pot ebujeme dopl ky stravyř ň ??
• p i sportuřp i sportuř
• preventivn v období nemoc...
Sportovní výživovéSportovní výživové dopl kyňdopl kyň
• Kreatin:Kreatin: slouží k nár stu maximální síly a energie p i krá...
ZdrojeZdroje
• http://www.profitsport.cz/mineraly-a-stopove-prvky/http://www.profitsport.cz/mineraly-a-stopove-prvky/
• ht...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Výživa a výživové doplnky hofmanová

262 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
262
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Výživa a výživové doplnky hofmanová

 1. 1. Výživa a výživovéVýživa a výživové dopl kyňdopl kyň
 2. 2. Sou ásti výživyčSou ásti výživyč • D ležité sou ásti výživy:ů čD ležité sou ásti výživy:ů č • CukryCukry • TukyTuky • BílkovinyBílkoviny • VitamínyVitamíny • Minerály a stopové prvkyMinerály a stopové prvky
 3. 3. CukryCukry • Sacharidy jsou jedny ze základních p írodních látek v rostlinných iřSacharidy jsou jedny ze základních p írodních látek v rostlinných iř živo išných organismechčživo išných organismechč • Sacharidy mají v organismech d ležité funkce:ůSacharidy mají v organismech d ležité funkce:ů • zdroj a krátkodobá zásoba energiezdroj a krátkodobá zásoba energie • zásobní látkyzásobní látky • stavební materiálstavební materiál • složka n kterých složit jších látekě ěsložka n kterých složit jších látekě ě
 4. 4. TukyTuky • jsou v nich obsažené d ležité látky, bez kterých se organismusůjsou v nich obsažené d ležité látky, bez kterých se organismusů nedokáže obejítnedokáže obejít • není proto možné je ze stravy zcela vylou itčnení proto možné je ze stravy zcela vylou itč • v organismu mají význam hlavn jako rezervní zdroj energieěv organismu mají význam hlavn jako rezervní zdroj energieě • Také pomáhají nap íklad v t lesné termoregulaci, ochranř ě ěTaké pomáhají nap íklad v t lesné termoregulaci, ochranř ě ě n kterých orgán a ob hu, absorpci vitamín obsažených v tucích.ě ů ě ůn kterých orgán a ob hu, absorpci vitamín obsažených v tucích.ě ů ě ů
 5. 5. Proteiny-BílkovinyProteiny-Bílkoviny • Proteiny (bílkoviny)složené z aminokyselin, jsou základem svalovéProteiny (bílkoviny)složené z aminokyselin, jsou základem svalové hmotyhmoty • jsou ur eny zejména k čjsou ur eny zejména k č budování kvalitní svalové hmotybudování kvalitní svalové hmoty • Každý sportovec, který posiluje a chce dosáhnout nár stu svalovéůKaždý sportovec, který posiluje a chce dosáhnout nár stu svalovéů hmoty, si musí hlídathmoty, si musí hlídat dostate ný p íjem bílkovinč řdostate ný p íjem bílkovinč ř
 6. 6. Proteiny-BílkovinyProteiny-Bílkoviny • D lí se na: Kompletní-Esenciální a NekompletníěD lí se na: Kompletní-Esenciální a Nekompletníě • Esenciální aminokyseliny jsou takové aminokyseliny, kteréEsenciální aminokyseliny jsou takové aminokyseliny, které živo išný organismus nedokáže syntetizovat a musí být dočživo išný organismus nedokáže syntetizovat a musí být doč organismu dodávány potravouorganismu dodávány potravou • Nekompletní-rostlinná stravaNekompletní-rostlinná strava
 7. 7. VitamínyVitamíny • Lidský organismus si nedokáže vitamíny sám vytvá et a je d ležitéř ůLidský organismus si nedokáže vitamíny sám vytvá et a je d ležitéř ů vitamíny pravideln dopl ovatě ňvitamíny pravideln dopl ovatě ň • Jejich p íjem v potrav není snadné uhlídat, a proto plní svou úlohuř ěJejich p íjem v potrav není snadné uhlídat, a proto plní svou úlohuř ě vitamíny jako dopl ky výživyňvitamíny jako dopl ky výživyň • P i nedostatku m že dojít k poruchám organismu nebo i k vážnýmř ůP i nedostatku m že dojít k poruchám organismu nebo i k vážnýmř ů onemocn níměonemocn nímě • Vitamíny rozpustné v tucích:A,D,E,KVitamíny rozpustné v tucích:A,D,E,K • Rozpustné ve vod :B,CěRozpustné ve vod :B,Cě
 8. 8. Minerály a Stopové prvkyMinerály a Stopové prvky • jsou látky, které si organismus nedokáže sám vyrobit a je odkázanýjsou látky, které si organismus nedokáže sám vyrobit a je odkázaný jen na jejich p ísun ze stravyřjen na jejich p ísun ze stravyř • Také hrají nezastupitelnou úlohu p i vykonávání mnoha funkcí vřTaké hrají nezastupitelnou úlohu p i vykonávání mnoha funkcí vř organismuorganismu • Minerály se v našem t le vyskytují v množství až tisíce gram aě ůMinerály se v našem t le vyskytují v množství až tisíce gram aě ů jejich denní spot eba se pohybuje v desítkách gramř ůjejich denní spot eba se pohybuje v desítkách gramř ů • Mezi minerály, které se v našem t le vyskytují pat í :vápník,ě řMezi minerály, které se v našem t le vyskytují pat í :vápník,ě ř draslík, fosfor, ho ík, sodík a chlórřčdraslík, fosfor, ho ík, sodík a chlórřč
 9. 9. Minerály a Stopové prvkyMinerály a Stopové prvky • Stopové prvky si naše t lo nevyžaduje ve velkém množství, ale jsouěStopové prvky si naše t lo nevyžaduje ve velkém množství, ale jsouě pro organismus velice d ležitéůpro organismus velice d ležitéů • Denní spot eba stopových prvk se pohybuje v miligramech neboř ůDenní spot eba stopových prvk se pohybuje v miligramech neboř ů mikrogramechmikrogramech • Nejd ležit jšími stopovými prvky jsou železo, zinek, fluor a jódů ěNejd ležit jšími stopovými prvky jsou železo, zinek, fluor a jódů ě
 10. 10. Výživové dopl kyňVýživové dopl kyň • jsou potraviny na dopln ní p irozené stravy, které jsouě řjsou potraviny na dopln ní p irozené stravy, které jsouě ř koncentrovanými zdroji živin, jako jsou vitaminy a minerální látkykoncentrovanými zdroji živin, jako jsou vitaminy a minerální látky • jsou uvád ny do ob hu v dávkované form , jako jsou tobolky,ě ě ějsou uvád ny do ob hu v dávkované form , jako jsou tobolky,ě ě ě tablety, pilulky a jiné podobné formytablety, pilulky a jiné podobné formy
 11. 11. Kdy pot ebujeme dopl ky stravyř ňKdy pot ebujeme dopl ky stravyř ň ?? • p i sportuřp i sportuř • preventivn v období nemocí, stresuěpreventivn v období nemocí, stresuě • v t hotenství, ve stá íě řv t hotenství, ve stá íě ř • p i kou eníř řp i kou eníř ř • pro podporu zdravotního stavu, odstran ním nebo zmírn nímě ěpro podporu zdravotního stavu, odstran ním nebo zmírn nímě ě projev nemocíůprojev nemocíů
 12. 12. Sportovní výživovéSportovní výživové dopl kyňdopl kyň • Kreatin:Kreatin: slouží k nár stu maximální síly a energie p i krátkodobémů řslouží k nár stu maximální síly a energie p i krátkodobémů ř výkonuvýkonu • KarnitinKarnitin:: spalova tukč ůspalova tukč ů   • Kloubní výživaKloubní výživa • Iontové nápojeIontové nápoje • Ty inky a gelyčTy inky a gelyč
 13. 13. ZdrojeZdroje • http://www.profitsport.cz/mineraly-a-stopove-prvky/http://www.profitsport.cz/mineraly-a-stopove-prvky/ • http://www.mineralfit.cz/domaci-lekar-clanek/mineralni-latky-http://www.mineralfit.cz/domaci-lekar-clanek/mineralni-latky- mineraly-a-stopove-prvky-91/mineraly-a-stopove-prvky-91/ • http://www.hubnuti.org/encyklopedie/vyzivove-doplnkyhttp://www.hubnuti.org/encyklopedie/vyzivove-doplnky • http://www.efitness.cz/sportovni-vyziva/5939c/?http://www.efitness.cz/sportovni-vyziva/5939c/? gclid=CO2Rtd_zw6UCFcoe3wodxDOY2ggclid=CO2Rtd_zw6UCFcoe3wodxDOY2g • http://www.sukl.sk/sk/registracia-humannych-liekov/mam-moj-http://www.sukl.sk/sk/registracia-humannych-liekov/mam-moj- produkt-registrovat-ako-liek/liek-alebo-vyzivovy-doplnokprodukt-registrovat-ako-liek/liek-alebo-vyzivovy-doplnok

×