Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Tvořivá dramatika
a její využití v pedagogické práci
i pro práci na vlastní osobnosti
Obsah
• Proč se zabývat tvořivou dramatikou
• Zásady přípravy hodiny s tvořivou dramatikou
• Struktura dramatického bloku
...
• Je vynikající prostředek psychohygieny
• Usnadní akceptování sebe i druhých
• Pomoc při vytváření norem v sociálních vzt...
• Náročnost přípravy - musíme počítat s větší časovou
náročností při sestavování bloku dramiky, aby prožitek byl
intenzivn...
Lze pracovat v rámci jednoho předmětu nebo propojit
několik předmětů a využít je pro dramatickou akci
• Literatura, dějepi...
• Využití hudby - zklidňující, uvolňující, motivační
• Využití kresby – výrazový prostředek
• Zástupné předměty - o věci j...
• Rozehřátí - honičky a hry v prostoru, kontaktní hry
• Uvolnění, zklidnění - hry na soustředění, naladění na
problematiku...
• Návrat do reality - nikdy se nesmíme zapomenout
vrátit - při velmi silném prožitku by mohl nastat
problém
• Zařazení rel...
Relaxace je důležitá pro zklidnění, motivaci nebo kompenzaci sil
• Využít můžeme hudbu i zvuky v přírodě (les, louka, moře...
Relaxace nikdy není ztracený čas, ale získaný
• I když dramika vypadá jako hraní, je to náročná disciplína
pro pedagoga i ...
• Občanská výchova – budování osobnosti dětí, sociální vztahy,
postoje k okolí, lidem a v neposlední řadě k sobě, role ve
...
Hana Budínská: Hry pro šest smyslů (kartotéka her)
Eva Machková: Metodika dramatické výchovy
Eduard Bakalář: Psychohry, No...
Gandalf (Rakušan) - Stones of wisdom, Tale of a Long Forgotten
kingdom, Colours of the earth, Into the light
Kitaro (Japon...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

4 tvořivá dramatika

745 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

4 tvořivá dramatika

 1. 1. Tvořivá dramatika a její využití v pedagogické práci i pro práci na vlastní osobnosti
 2. 2. Obsah • Proč se zabývat tvořivou dramatikou • Zásady přípravy hodiny s tvořivou dramatikou • Struktura dramatického bloku • Relaxační techniky a význam správné relaxace • Dramatické hry a jejich využití Tvořivá dramatika a jak ji využít ve vyučování
 3. 3. • Je vynikající prostředek psychohygieny • Usnadní akceptování sebe i druhých • Pomoc při vytváření norem v sociálních vztazích, komunikaci a chování • Smysluplné vyjadřování myšlenek a pocitů • Správná relaxace je dokonalý nástroj pro obnovu sil Proč se zabývat tvořivou dramatikou
 4. 4. • Náročnost přípravy - musíme počítat s větší časovou náročností při sestavování bloku dramiky, aby prožitek byl intenzivní • Prostředí - ideální je místnost s kobercem, na sezení taburety, popř. silnější molitanové polštáře, místnost s výzdobou stěn, bohatou na různé materiály apod. • Informace - dobré je předem mít informace o účastnících (obor - zaměření, přibližný věk, zkušenosti s problematikou apod.). Při práci s třídou je dobré vytipovat si případné spojence a připravit se na oponenty. Zásady přípravy hodiny s tvořivou dramatikou
 5. 5. Lze pracovat v rámci jednoho předmětu nebo propojit několik předmětů a využít je pro dramatickou akci • Literatura, dějepis a zeměpis – spojení místa, času a kultury • Hudební a výtvarná výchova – výchova k umění i jako prostředek tvořivé dramatiky (artefiletika, muzikoterapie) • Občanská výchova - budování osobnosti a sociálních vazeb • Některé prvky dramiky lze využít i pro výuku cizích jazyků. Zásady přípravy hodiny s tvořivou dramatikou
 6. 6. • Využití hudby - zklidňující, uvolňující, motivační • Využití kresby – výrazový prostředek • Zástupné předměty - o věci jsme schopni sdělit víc, než sami o sobě (kamínky, knoflíky, figurky, jiné předměty) • Velmi intenzivní jsou tzv. „slepárny“ - se zavřenýma očima se více zapojují ostatní smysly • Her a činností existuje nepřeberné množství, stačí je najít nebo vymyslet a vhodně zkombinovat Zásady přípravy hodiny s tvořivou dramatikou
 7. 7. • Rozehřátí - honičky a hry v prostoru, kontaktní hry • Uvolnění, zklidnění - hry na soustředění, naladění na problematiku a podobně • Přenos do prostředí, kde se bude odehrávat činnost - při hudbě (ne relaxační, ale motivační - plavba, let, jízda, běh), lze využít klasickou, filmovou, moderní • Průběh činnosti - práce ve skupinách, projektové učení, prezentace hotového • 45 min. = 1 vyučovací hodina je málo, plánujte alespoň dvě Struktura dramatického bloku
 8. 8. • Návrat do reality - nikdy se nesmíme zapomenout vrátit - při velmi silném prožitku by mohl nastat problém • Zařazení relaxace - pokud cítíme z účastníků únavu nebo se hodí do sestavy • Čas na rozbor - je třeba, aby se k celému bloku všichni měli možnost vyjádřit (dojmy, pocity), abychom zakončili pozitivně a je to i zpětná vazba pro pedagoga, který dramiku vede Struktura dramatického bloku
 9. 9. Relaxace je důležitá pro zklidnění, motivaci nebo kompenzaci sil • Využít můžeme hudbu i zvuky v přírodě (les, louka, moře, ptáci, voda…) • Krátké uvolnění (3 - 5 min.) v jakékoliv poloze, v leže i v sedě na židli, v lese opřeni o strom… tzv. “rychlý doping“ • Relaxace v leže na měkké podložce, venku na trávě, mechu apod. (10 – 15 min.) – po ní se cítíme jako po vydatném spánku • Hluboká relaxace s imaginací (nezkoušet sami) – je to spíše technika dramaterapie Relaxační techniky a význam správné relaxace
 10. 10. Relaxace nikdy není ztracený čas, ale získaný • I když dramika vypadá jako hraní, je to náročná disciplína pro pedagoga i pro zúčastněné • Pro účinnou relaxaci potřebujeme tiché prostředí, uvolněné dýchání, uvolnění prostřednictvím kontrastů • Správný výběr relaxační hudby • Přiměřená doba pro relaxaci • Důležité je pečlivé sledování relaxujících Relaxační techniky a význam správné relaxace
 11. 11. • Občanská výchova – budování osobnosti dětí, sociální vztahy, postoje k okolí, lidem a v neposlední řadě k sobě, role ve společnosti • Český jazyk – práce s literaturou, lze kombinovat s dějepisem a zeměpisem • Dějepis – pochopení atmosféry doby, lepší zapamatování událostí v historii a začlenění do doby a místa, lze kombinovat s literaturou, hudbou a zeměpisem, výtvarným uměním • Zeměpis – uvědomění si geografických poznatků ve spojitosti s dobou, společností, vývojem, přírodovědou, literaturou, hudbou a výtvarným uměním • Cizí jazyky – prožitek významu slov a jejich lepší zapamatování Dramatické hry a jejich využití
 12. 12. Hana Budínská: Hry pro šest smyslů (kartotéka her) Eva Machková: Metodika dramatické výchovy Eduard Bakalář: Psychohry, Nové psychohry Soňa Hermochová: Hry pro život Ivana Bečvářová: Pracovní listy z dramatické výchovy Rosemarie Portmannová: Hry pro posílení psychické odolnosti Andy Hickson: Dramatické a akční hry Werner Kirst, Ulrich Diekmeyer: Trénink tvořivosti Milan Valenta: Dramaterapie, Herní specialista Doporučená literatura
 13. 13. Gandalf (Rakušan) - Stones of wisdom, Tale of a Long Forgotten kingdom, Colours of the earth, Into the light Kitaro (Japonec) - využívá netradiční nástroje, bubínky apod. Jean Michel Jarre (Francouz) Enya The memory of trees, Essential, Amarantine ERA, Gregorian, Vivaldi, Beethoven, Vangelis Hudba z vydavatelství Sattva Toto je jen malé nahlédnutí, určitě máte svoje autory, které využíváte k poslechu při odpočinku Hudba - využití k relaxaci i motivaci

×