4 blok k využití v ov

215 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

4 blok k využití v ov

  1. 1. TVOŘIVÁ DRAMATIKA (DRAMIKA) VE ŠKOLE Občanská výchova - postoje
  2. 2. POZDRAVY A SEZNÁMENÍ, (cca 3 min.)  navázání kontaktu beze slov  kontakt oční, mimický  gesty, haptický  postojem v prostoru
  3. 3. VNÍMÁNÍ PROSTORU VŠEMI SMYSLY (cca 7 min.)  prohledávání prostoru se zavřenýma očima  srovnání s jiným prohledáváním  intenzita prožitků ostatními smysly  povídání
  4. 4. DIALOG (10 -15 min.)  Hledání ruky – pro vytvoření dvojic.  Práce ve dvojicích současný hovor  Co jste dnes dělali od otevření očí do příchodu do školy  Co nejradši jím  Co nejradši dělám ve volném čase  Neztratit nit a současně poslouchat partnera  Po skončení sdělit ostatním, co jste se dozvěděli
  5. 5. VZÁJEMNÉ POSTOJE (kolik se stihne za 10-15 min.) Postoje a vztahy - výběr postav a pohyb ve čtverci:  Jindřich VIII. a Anna Boleynová  Policista a zloděj  Učitel a žák  vy dva sami sebou  Caesar a Kleopatra  Kain a Abel
  6. 6. RELAXACE  Krátká relaxace ve stoje ve dvojicích - létání  Hudba Gandalf - Stones of wisdom (cca 5 min.)  Závěr

×