Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
ÖRGÜTLERDE STRES ve YÖNETİMİ
STRES NEDİR? Günlük yaşamda hemenherkesin kullandığı birkavram olan stres,“fiziki,psikolojik ve sosyalfaktörlerin etkisiy...
STRESİN ÖZELLİKLERİ• Stres çift yönlü bir olgudur. Bu bakımdanher ne kadar olumsuz bir boyutta düşünülsede, olumlu bir değ...
STRESİN ÖZELLİKLERİ • Stres, kaçınılmaz bir durumdur. Bireyiniçinde bulunduğu toplum, aile ilişkileri,çalışma arkadaşları,...
STRESİN ÖZELLİKLERİ • Stres, bireyin ulaşmak istediği aşamalar vebu alanda karşılaştığı kısıtlamalarla ilgilidir.İstekler,...
STRESİN ÖZELLİKLERİ• Stres, insanları psikolojik ve fizyolojikaçıdan değişik şekilde etkilemektedir. Bunedenle, stres altı...
STRESİN ÖZELLİKLERİ • Stres kişiseldir. • Stres cinsiyete göre farlılıkgöstermektedir. Kadın ve erkeklere atfedilenrolleri...
STRESİN BELİRTİLERİ Stresle ilgili belirtiler, fiziksel, duygusal,zihinsel ve sosyal olmak üzere dört gruptatoplanabilir ...
STRESİN BELİRTİLERİ2. Duygusal Belirtiler: Kaygı veya endişe,depresyon veya çabuk ağlama, Ruhsaldurumun hızlı ve sürekli d...
STRESİN BELİRTİLERİ4. Sosyal Belirtiler: İnsanlara karşıgüvensizlik, başkalarını suçlamak, randevularagitmemek veya çok kı...
ÖRGÜTLERDE STRES ve YÖNETİMİ Günümüz toplumunda belli bir örgütte çalışanbirey, zamanının büyük bir bölümünü işortamında ...
ÖRGÜTSEL STRES  Örgütsel stres, kişi ve örgüt arasındakiilişkilerden kaynaklanan kişilere göre değişiklikgösteren ve kişi...
ÖRGÜTSEL STRES      Stres çemberi        Çıktı Süreci    4-DAVRANIŞ 1-DURUM    Değerlendirme   Perfo...
ÖRGÜTSEL STRES Bu modele göre, stres durumu dört aşamalıve kapalı devre bir çember olarak görülebilir.Bu dört aşama; stres...
ÖRGÜTLERDE STRESE YOLAÇAN FAKTÖRLER Stres yaratan faktörleri başlıca üç gruptatoplayabiliriz. Bunlar;(1) Kişisel Stres Ka...
KİŞİSEL STRES KAYNAKLARI  İşgörenleri, strese eğilimleri bakımındansınıflandıracak olursak A Tipi, B Tipi ve KarmaTip Kiş...
KİŞİSEL STRES KAYNAKLARIA Tipi Kişilik Özellikleri   B Tipi Kişilik ÖzellikleriSürekli hareket eder.     Zaman ile ...
ÖRGÜTSEL YAPIYA BAĞLISTRES KAYNAKLARI1. Örgütsel Politikalar:- Adaletsiz veya yetersiz performans değerlendirme- Adaletsi...
ÖRGÜTSEL YAPIYA BAĞLISTRES KAYNAKLARI3. Örgütsel Süreç:- Zayıf iletişim- Performansa ilişkin dönüt eksikliği veya  zayıfl...
İŞ GEREKLERİ VE ROL ÖZELLİKLERİNEİLİŞKİN STRES KAYNAKLARI 1. Çalışma Koşulları 2. İş Koşulları 3. Kişilerarası İlişkiler 4...
STRES YÖNETİMİ Stresle başa çıkmak ve yaşam kalitesiniartırmak amacıyla, durumu ya da durumaverilen tepkileri değiştirmey...
STRESLE BAŞA ÇIKMADABİREYSEL STRATEJİLER 1. Egzersiz    2. Gevşeme       3. Meditasyon          4. Davr...
STRESLE BAŞA ÇIKMADAÖRGÜTSEL STRATEJİLER 1. Destekleyici Bir Örgütsel Hava Yaratmak 2. İşin Zenginleştirilmesi 3. Örgütsel...
ÖRGÜTSEL STRESİN AZALTILMASINDAYÖNETİCİLERE DÜŞEN GÖREVLER  Yeterince çekici bir ortam yaratmak.  Açık ve uyumlu rol b...
ÖRGÜTSEL STRESİN AZALTILMASINDAYÖNETİCİLERE DÜŞEN GÖREVLER  Çalışanlara fırsat sağlamak.  Stres yönetimi hizmetlerini ...
ÖRGÜTSEL STRESİN AZALTILMASINDA YÖNETİCİLERE DÜŞEN GÖREVLER Gerek bireysel, gerekse örgütsel düzeydeyapılacak çeşitli düz...
STRES YÖNETİMİNDE DKBY (DEĞİŞTİR-KABUL ET-BOŞVER-YAŞAM TARZINIYÖNET) MODELİ Stres yönetimi son safhada ‘yaşam tarzı yönet...
STRES YÖNETİMİNDE DKBY (DEĞİŞTİR-KABUL ET-BOŞVER-YAŞAM TARZINIYÖNET) MODELİ  İlk adım olan D (Değiştir), imkanınızvarsa, ...
STRES YÖNETİMİNDE DKBY (DEĞİŞTİR-KABUL ET-BOŞVER-YAŞAM TARZINIYÖNET) MODELİ İkinci adım, K (Kabul et)’dır. Kontroledemeye...
STRES YÖNETİMİNDE DKBY (DEĞİŞTİR-KABUL ET-BOŞVER-YAŞAM TARZINIYÖNET) MODELİ Üçüncü adım olan B ‘Boşver’i temsiletmektedir...
STRES YÖNETİMİNDE DKBY (DEĞİŞTİR-KABUL ET-BOŞVER-YAŞAM TARZINIYÖNET) MODELİ Dördüncü adım ise, Y, ‘yaşam tarzınıyönet’tir...
Stres yönetimi
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Stres yönetimi

15,220 views

Published on

Stres yönetimi

 1. 1. ÖRGÜTLERDE STRES ve YÖNETİMİ
 2. 2. STRES NEDİR? Günlük yaşamda hemenherkesin kullandığı birkavram olan stres,“fiziki,psikolojik ve sosyalfaktörlerin etkisiyleinsanda meydana gelensıkıntı hali ve bununhastalık olarak bedeneyansıması”dır.
 3. 3. STRESİN ÖZELLİKLERİ• Stres çift yönlü bir olgudur. Bu bakımdanher ne kadar olumsuz bir boyutta düşünülsede, olumlu bir değere da sahiptir. Performansıdüşürdüğü gibi arttırması da mümkündür
 4. 4. STRESİN ÖZELLİKLERİ • Stres, kaçınılmaz bir durumdur. Bireyiniçinde bulunduğu toplum, aile ilişkileri,çalışma arkadaşları, amirleri, astları,toplumdaki hayat tarzları, ısı,gürültü,amaçlara ulaşamama, karar verememe vb.insanın sıkıntıya düştüğü haller birer strespotansiyelidir.
 5. 5. STRESİN ÖZELLİKLERİ • Stres, bireyin ulaşmak istediği aşamalar vebu alanda karşılaştığı kısıtlamalarla ilgilidir.İstekler, arzulanan bazı şeylerinkaybedilmesine neden olurken, kısıtlamalarkişiyi arzulanan şeyleri yapmaktanalıkoymaktadır.
 6. 6. STRESİN ÖZELLİKLERİ• Stres, insanları psikolojik ve fizyolojikaçıdan değişik şekilde etkilemektedir. Bunedenle, stres altında kalan birey değişikşekillerde tepki gösterebilir. Bu tepkilersinirlilik, yorgunluk, nefret, saldırganlık vb.olabildiği gibi fazla yemek yemek, iştahsızlık,toplumdan uzaklaşmak gibi davranışlara dayol açabilmektedir.
 7. 7. STRESİN ÖZELLİKLERİ • Stres kişiseldir. • Stres cinsiyete göre farlılıkgöstermektedir. Kadın ve erkeklere atfedilenrollerin farklılığından, toplumsalbeklentilerden dolayı stres cinsiyetlere görefaklılık göstermektedir.• Stres çeşitli meslek gruplarına göre farklılıkgöstermektedir.
 8. 8. STRESİN BELİRTİLERİ Stresle ilgili belirtiler, fiziksel, duygusal,zihinsel ve sosyal olmak üzere dört gruptatoplanabilir :1. Fiziksel Belirtiler: Baş ağrısı, düzensizuyku, sırt ağrıları, çene kasılması veya dişgıcırdatma, döküntü, kas ağrıları, hazımsızlıkve ülser, yüksek tansiyon veya kalp krizi, aşırıterleme vb.
 9. 9. STRESİN BELİRTİLERİ2. Duygusal Belirtiler: Kaygı veya endişe,depresyon veya çabuk ağlama, Ruhsaldurumun hızlı ve sürekli değişmesi, asabilik,gerginlik vb.3. Zihinsel Belirtiler: Karar vermedegüçlük, unutkanlık, zihin karışıklığı, hafızadazayıflık, aşırı derecede hayal kurma, tek birfikir veya düşünceyle meşgul olma, düşükverimlilik, İş kalitesinde düşüş, hatalarda artışvb.
 10. 10. STRESİN BELİRTİLERİ4. Sosyal Belirtiler: İnsanlara karşıgüvensizlik, başkalarını suçlamak, randevularagitmemek veya çok kısa zaman kala iptaletmek, İnsanlarda hata bulmaya çalışmak vesözle rencide etmek, haddinden fazlasavunmacı tutum, bir çok kişiye birden küsolmak, konuşmamak.
 11. 11. ÖRGÜTLERDE STRES ve YÖNETİMİ Günümüz toplumunda belli bir örgütte çalışanbirey, zamanının büyük bir bölümünü işortamında geçirmekte ve belli amaçlarıgerçekleştirmek üzere kendisinden beklenenrolleri ve görevleri yerine getirmektedir. Budurum örgüt ortamında meydana gelen“örgütsel stres” kavramını meydana getirmiştir.
 12. 12. ÖRGÜTSEL STRES Örgütsel stres, kişi ve örgüt arasındakiilişkilerden kaynaklanan kişilere göre değişiklikgösteren ve kişinin normal fonksiyonlarındanuzaklaşmasını sağlayan bir durum olarak ifadeedilmektedir. MC Grath, örgütlerdeki stresin hangiaşamalardan geçtiğini,geliştirdiği ”StresÇemberi Modeli” ile açıklamaktadır.
 13. 13. ÖRGÜTSEL STRES Stres çemberi Çıktı Süreci 4-DAVRANIŞ 1-DURUM Değerlendirme Performans Süreci Süreci2-ALGILANAN Karar verme Süreci 3-TEPKİ DURUM
 14. 14. ÖRGÜTSEL STRES Bu modele göre, stres durumu dört aşamalıve kapalı devre bir çember olarak görülebilir.Bu dört aşama; stresin kaynağı, streslidurumla karşılaşan kişide yarattığı etkiler, bukişinin geliştirdiği tepkilerle bunların ortayaçıkardığı sonuçları kapsamaktadır.
 15. 15. ÖRGÜTLERDE STRESE YOLAÇAN FAKTÖRLER Stres yaratan faktörleri başlıca üç gruptatoplayabiliriz. Bunlar;(1) Kişisel Stres Kaynakları(2) Örgütsel Yapıya Bağlı Stres Kaynakları(3) İş Gerekleri ve Rol Özelliklerine İlişkinStres Kaynakları
 16. 16. KİŞİSEL STRES KAYNAKLARI İşgörenleri, strese eğilimleri bakımındansınıflandıracak olursak A Tipi, B Tipi ve KarmaTip Kişilik özellikleri olmak üzere üç farklı işgören kişiliği ortaya konulabilir:
 17. 17. KİŞİSEL STRES KAYNAKLARIA Tipi Kişilik Özellikleri B Tipi Kişilik ÖzellikleriSürekli hareket eder. Zaman ile ilgilenmez.Hızlı hareket eder. Sabırlıdır.Rekabeti sever. Eğlenmek için oyun oynar.Zaman baskısını hisseder. Suçluluk duymadandinlenirSabırsızdır. Acelesi yoktur.İki şeyi aynı anda yapar.Başarıyı, miktarı ile ölçer.
 18. 18. ÖRGÜTSEL YAPIYA BAĞLISTRES KAYNAKLARI1. Örgütsel Politikalar:- Adaletsiz veya yetersiz performans değerlendirme- Adaletsiz ödeme- Keyfi ve belirsiz politikalar2. Örgütsel Yapı:- Merkezilik, karara katılmada yetersizlik- Gelişme veya ilerleme fırsatının azlığı- Örgütün, birimlerin birbirine bağımlılığı
 19. 19. ÖRGÜTSEL YAPIYA BAĞLISTRES KAYNAKLARI3. Örgütsel Süreç:- Zayıf iletişim- Performansa ilişkin dönüt eksikliği veya zayıflığı-.Amaçların belirsizliği veya çatışması- Yetiştirme programları
 20. 20. İŞ GEREKLERİ VE ROL ÖZELLİKLERİNEİLİŞKİN STRES KAYNAKLARI 1. Çalışma Koşulları 2. İş Koşulları 3. Kişilerarası İlişkiler 4. İş Gerekleri 5. Rol Özellikleri
 21. 21. STRES YÖNETİMİ Stresle başa çıkmak ve yaşam kalitesiniartırmak amacıyla, durumu ya da durumaverilen tepkileri değiştirmeye stres yönetimidenir.Örgütsel stresin azaltılması içinkullanılabilecek genel stratejiler arasındaşunları saymak mümkündür:
 22. 22. STRESLE BAŞA ÇIKMADABİREYSEL STRATEJİLER 1. Egzersiz 2. Gevşeme 3. Meditasyon 4. Davranışsal Öz Kontrol 5. Bilinçsel Terapi 6.Beslenme 7. Toplumsal Destek 8. Sosyal, Kültürel ve Sportif etkinliklere Katılma
 23. 23. STRESLE BAŞA ÇIKMADAÖRGÜTSEL STRATEJİLER 1. Destekleyici Bir Örgütsel Hava Yaratmak 2. İşin Zenginleştirilmesi 3. Örgütsel Rollerin Belirlenmesi ve Çatışmaların Azaltılması 4. Mesleki Gelişim Yollarının Planlanması ve Danışmanlık 5. İşyerinde Neşeli Bir Ortam Yaratmak
 24. 24. ÖRGÜTSEL STRESİN AZALTILMASINDAYÖNETİCİLERE DÜŞEN GÖREVLER Yeterince çekici bir ortam yaratmak. Açık ve uyumlu rol beklentileri Çalışma sürecini yönetmek Örgütte değişme ve süreklilik arasında iyi bir denge kurmak Personelin gereksinimlerini karşılayarak onları değerlendirmek Esneklik göstermek.
 25. 25. ÖRGÜTSEL STRESİN AZALTILMASINDAYÖNETİCİLERE DÜŞEN GÖREVLER Çalışanlara fırsat sağlamak. Stres yönetimi hizmetlerini desteklemek . Bilgi edinme fırsatı sağlamak.
 26. 26. ÖRGÜTSEL STRESİN AZALTILMASINDA YÖNETİCİLERE DÜŞEN GÖREVLER Gerek bireysel, gerekse örgütsel düzeydeyapılacak çeşitli düzenlemeler, örgütsel streskaynaklarının azaltılmasına yardımcı olacaktır.Böylece doyumlu ve verimli bir örgütsel ortamyaratılarak, hem örgütlerin üretim sürecininaksamadan işlemesi, hem de işgörenlerin ruhve beden sağlıklarını korunmasısağlanabilecektir.
 27. 27. STRES YÖNETİMİNDE DKBY (DEĞİŞTİR-KABUL ET-BOŞVER-YAŞAM TARZINIYÖNET) MODELİ Stres yönetimi son safhada ‘yaşam tarzı yönetimi’dir. Stresi yönetmeye karar vermekdemek, bireyin duygusal, fiziksel ve ruhsalyaşam kalitesini yükseltmeye karar vermesidemektir. Braham’ın geliştirdiği DKBY,bireylerin yaşadıkları stresi kontrol altınaalmaları, yönetmeleri için geliştirilen dörtaşamalı bir modeldir.
 28. 28. STRES YÖNETİMİNDE DKBY (DEĞİŞTİR-KABUL ET-BOŞVER-YAŞAM TARZINIYÖNET) MODELİ İlk adım olan D (Değiştir), imkanınızvarsa, içinde bulunduğunuz olumsuz durumudeğiştirmektir. Olumsuz durumudeğiştirebilirdeniz, bu durumun sebep olduğustresi tamamen ortadan kaldırmayıbaşarabilirsiniz.
 29. 29. STRES YÖNETİMİNDE DKBY (DEĞİŞTİR-KABUL ET-BOŞVER-YAŞAM TARZINIYÖNET) MODELİ İkinci adım, K (Kabul et)’dır. Kontroledemeyeceğiniz durumlarla karşılaşabilirsiniz.Bu adımda, kontrol edemeyeceğiniz koşullarıöfkelenmeden kabul etmeyi ve pozitifyaklaşımınızı kaybetmemeyi öğrenmelisiniz.
 30. 30. STRES YÖNETİMİNDE DKBY (DEĞİŞTİR-KABUL ET-BOŞVER-YAŞAM TARZINIYÖNET) MODELİ Üçüncü adım olan B ‘Boşver’i temsiletmektedir. Boş vermek duygusal, zihinsel veruhsal açıdan işe yarayan güçlü biryöntemdir. Değiştiremeyeceğimiz durumlarıkontrol etmeye çalışmak bizi kontrolsaplantısına götürür. Bu durum da stresesebep olur.
 31. 31. STRES YÖNETİMİNDE DKBY (DEĞİŞTİR-KABUL ET-BOŞVER-YAŞAM TARZINIYÖNET) MODELİ Dördüncü adım ise, Y, ‘yaşam tarzınıyönet’tir. Bu adımda egzersiz, diyet,rahatlama ve duygusal destek yoluyla,gelecekte stres oluşturabilecek unsurlarla bugünden mücadele etmeyi sağlar. Şekil 1’destresi yönetmede kullanılan DKBY modeligörülmektedir.

×