Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Programski jezik

479 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Programski jezik

 1. 1. Програмски језик
 2. 2. Програмски језик је било који од вештачких језика којим је могуће дати детаљне инструкције рачунару. Машински и асемблерски језици су језици ниског нивоа, који захтевају од програмера да се посвети управљању свим стварима везаним за чување података и операције над њима. На другом крају налазе се језици високог нивоа, који су ближи природном језику и ослобађају програмера бриге о тим стварима, такође читљивији и далеко лакши за писање програма.
 3. 3. Машински језик је језик најнижег нивоа и састоји се из низа нула и јединица. Нпр. када откуцамо неки текст у Word- у, рачунар то види као низ нула и јединица нпр. 110110001. Пошто је нама компликовано да учимо сваку команду путем низа нула и јединица, измишљени су програмски језици који су слични природним језицима. Међутим пошто рачунар не разуме тај језик већ само, као што смо рекли, нуле и јединице, потребно је те команде пребацити у језик разумљив рачунару. Тај посао обавља компајлер .
 4. 4. “ ДОБАР ДАН СВИМА” КОМПАЈЛЕР 010011101
 5. 5. Од програмских језика упознаћемо се са визуелним програмским језиком Visual Basic. Изглед ДОС програма:
 6. 6. Изглед Visual Basic програма
 7. 7. Програмски језик Visual Basic se, као и сваки природни језик, састоји од слова, бројева, знакова математичких операција али такође садржи и неке службене речи тј. команде. Међутим постоје разлике у знацима математичких операција. Што се тиче типова података које користимо у VB, постоје два типа: константе и променљиве .
 8. 8. Константа је тип податка који не мења своју вредност. Постоје знаковне и бројевне константе. Знаковна константа: Београд, Петар... Бројевне константе: 5, 12, π ... Знаковна константа се ставља међу знакове навода и има своју дужину. Нпр. константа “Београд” има дужину 7. Константа “Нови Сад” има дужину ?
 9. 9. <ul><li>Променљива је тип податка који мења своју вредност. Нпр. X, A, brzina, te žina … </li></ul><ul><li>K ада дајемо име променљивој морамо водити рачуна о следећем: </li></ul><ul><li>име променљиве не сме садржати знаке математичких операција </li></ul><ul><li>име променљиве не сме почети бројем </li></ul><ul><li>име променљиве не сме садржати размак </li></ul><ul><li>име променљиве не сме садржати службене речи (команде) </li></ul>
 10. 10. Да ли следеће променљиве имају исправна имена ? DAN-NO Ć MATEMATIKA 123ABC NOVI SAD NOVI_SAD
 11. 11. ДЕКЛАРИСАЊЕ ПРОМЕНЉИВИХ DIM BRZINA AS INTEGER STRING BYTE … НЕИСКОРИШЋЕН ПРОСТОР

×