Successfully reported this slideshow.

Viedums

642 views

Published on

Biedrība "Viedums" dibināta ar mērķi veicināt izpratni par cilvēku Gara, Dvēseles un Miesas veselumu, vairot cilvēka veselību, dzīvesprieku un paildzināt darbspējīgu mūžu.

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Viedums

  1. 1. Biedrība “Viedums” Liepāja www.viedums.lv
  2. 2. Biedrība “Viedums” dibināta ar mērķiveicināt izpratni par cilvēku Gara, Dvēseles unMiesas veselumu, vairot cilvēka veselību,dzīvesprieku un paildzināt darbspējīgu mūžu.Neskaitāmi cilvēki visos laikmetos meklējuši šoceļu. Izmantosim viņu pieredzi, zināšanas undalīsimies ar citiem. Mēģināsim apjaust Radītājanodomu, radot šo Visumu un mūsu pasauli līdzar vissīkāko būtni tajā, ieskaitot mūs.
  3. 3. Jo mēs esam Viņa Ķermeņa sastāvdaļa, kaspakļauta Viņa Visuma Likumiem, tāpēcattieksimies ar Mīlestību pret visu, kas ap mumsun mūsos! Meklēsim Dievišķo harmoniju šajābezgalīgajā Visuma simfonijā! Aicinām uz radošu sadarbību zintniekus,dziedniekus, priesterus, ārstus, domātājus, u.c.,kā arī vairāk vai mazāk radniecīgas organizācijas. Gaidām uz saviem pasākumiem jebkuruinteresentu.
  4. 4. „Viedums” aktivitātes 2012. gadā1. 11. janvārī izdots laikraksts “Gara, Dvēseles un Miesas veseluma ceļvedis” 500 eksemplāros, dalīts interesentiem bez maksas.2. 31. janvārī izveidota mājas lapa www.viedums.lv.3. 7. februārī Pensionāru dienas centrā tikšanās ar biedrības vadītāju, dziednieku V. Prancānu diskusijā „Par veselīgu un lētu uzturu”.4. 23. februārī LiePU Humanitārajā institūtā tikšanās ar literātiem.5. 5. martā Celtnieku ielā - 19 biedrībā viesojās dziednieks Oskars Peipiņš ar priekšlasījumu “Kurp ejam”.6. 8. martā S. Dejus pārstāv biedrību Dobeles ezotērikas klubā „Ceļš”, pieredzes apmaiņā.7. 11.martā biedrības vadītājs, dziednieks Voldis Prancāns viesojas ar lekciju par veselīgu dzīvesveidu daudzbērnu ģimeņu biedrībā „Dēkla”.
  5. 5. „Viedums” aktivitātes 2012. gadā8. 25. martā biedrības vadītājs, dziednieks Voldis Prancāns rīko labdarības dienu Liepājā, bezmaksas pieņemšanas.9. 16. martā grāmatnīcā Zvaigzne ABC notiek biedrības Goda biedra, filozofa Valda Svirska lekcija „Sirds meditācija” un grāmatas „Prieka spārni” prezentācija. Ieeja bez maksas.10. Maijā sadarbībā ar Liepājas domi piedalījāmies Veselības mēneša pasākumos. 1) 5.maijā „Sporta diena” Ganību ielā 53/55, lekciju cikls „Izvēlies nosirmot skaisti”. Piedalās 3 biedrības lektori. 2) 16.maijā un 23. maijā pasākumā „Literatūra veselīgam dzīvesveidam” ziedojām grāmatas garāmgājējiem, pārpalikušās ziedojām bibliotēkai. Piedalījās V. Prancāns un S. Dejus. 3) 19.maijā „Veseluma diena” Celtnieku ielā19 – lekcijas. Piedalījās 3 biedrības lektori. 4) 31. maijā „Pasaule bez tabakas” Ganību ielā 53/55 - lekciju cikls. 5) 2. jūnijā „Pretī vasarai dabā”. Smilšu mandalas veidošana un veselīgā vingrošana Liepājas jūrmalā.
  6. 6. „Viedums” aktivitātes 2012. gadā11. 30.maijā biedrības biedrs Gunārs Narbuts piedalījās Pasaules sadraudzības skrējienā cauri Liepājai „World Harmony Run”.12. 8.-9. jūnijā N.Krafts un V. Prancāns piedalās Trikātā Baltu tradicionālo garīgo kopienu saietā 2012.13. 30. jūnijā Grobiņas novada un Liepājas pilsētas „Iedzīvotāju forums”. Darba grupās piedalījās V. Prancāns. Kā brīvprātīgie asistenti darbojās S.Dejus, A.Kupše.14. 4. jūlijā S. Dejus un V. Prancāns piedalījās Liepājas domes pilsētas izaugsmes plānošanas tematiskajā darba grupā – „Veselība”.15. 10. jūlijā S. Dejus un V. Prancāns piedalījās Liepājas domes pilsētas izaugsmes plānošanas tematiskajā darba grupā – „Brīvais laiks”.16. 14. jūlijā grāmatnīcā „Zvaigzne ABC” V. Svirska lekcija „Sirds meditācija”. Interesentiem bez maksas.17. 17. jūlijā S. Dejus kā biedrības sabiedrisko attiecību koordinatore piedalījās Liepājas domes Attīstības pārvaldes rīkotajā pilsētas attīstības plānošanas darba grupā medijiem.
  7. 7. Pateicos par uzmanību, pacietību un atbalstu! Biedrība "VIEDUMS" Bāriņu ielā 15, Liepājā, LV3401, Reģ. nr. 40008186281 Ziedojumu konts: DnB LV43 RIKO 0002013231324 vadītājs Voldis Prancāns, mob.t. 28220399 valdes loceklis Gunārs Narbuts, mob.t. 29433380 valdes locekle, sabiedrisko attiecību koordinatore Sanita Dejus, mob.t. 22187937 e-pasts: biedriba.viedums@inbox.lv mājas lapa - www.viedums.lv

×