SlideShare a Scribd company logo
1 of 12
Download to read offline
  Ε΄& ΣΤ΄                               ΤΑΞΕΙΣ<br />«ΟΠΟΙΟΣ ΞΕΡΕΙ ΝΑ ΜΙΛΑΕΙ, ΞΕΡΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΣΚΕΦΤΕΤΑΙ ΚΑΙ ΝΑ ΓΡΑΦΕΙ ΣΩΣΤΑ»<br />Η ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ<br /> Η αποτελεσματική επικοινωνία στο χώρο του σχολείου αλλά και της κοινωνίας ευρύτερα προϋποθέτει την εξοικείωση παιδιών και εκπαιδευτικών με δεξιότητες επικοινωνίας.<br />Η πληροφόρηση και η άσκηση σε τέτοιες δεξιότητες δημιουργεί ένα νέο πιο συνειδητό τρόπο επικοινωνίας και ενισχύει τα ήδη υπάρχοντα χαρακτηριστικά: την ικανότητα να ακούν προσεκτικά, να ενθαρρύνουν τη διερεύνηση σκέψεων και συναισθημάτων, να βρίσκουν νέες λύσεις στα ζητήματα που τους αφορούν. <br />Η ικανότητα για προφορική έκφραση σε συνδυασμό με την ενεργητική ακρόαση αποτελούν τους σημαντικότερους παράγοντες για αποτελεσματική επικοινωνία. Γι’ αυτό για να επιτευχθεί η καλλιέργεια της επικοινωνιακής δεξιότητας πρέπει να γίνεται διδασκαλία και παράλληλα άσκηση του προφορικού λόγου και της προσεκτικής ακρόασης. <br />Έτσι λοιπόν, στόχος του σχολείου μας για τη σχολική χρονιά 2010-2011, ήτανε η ανάπτυξη του προφορικού λόγου στα παιδιά ούτως ώστε να έχουνε μία αποτελεσματική επικοινωνία μεταξύ τους, αλλά και στην κοινωνία αργότερα.<br />Να είναι σε θέση ο μαθητής/η μαθήτρια να λειτουργεί ως πομπός αλλά και ως δέκτης προφορικών μηνυμάτων.<br />   Βασικά γνωρίσματα προφορικού λόγου :<br />      αμεσότητα, εξωγλωσσικές εκφράσεις, αυτοσχεδιασμός<br />ΔΕΚΤΗΣΠΟΜΠΟΣ<br />Ενδεικτικές Δραστηριότητες<br />Εφαρμογή ποικίλων μεθόδων διδασκαλίας (π.χ. συνεργατική ή ομαδοσυνεργατική, διαλογική).<br />Διαρρύθμιση των θρανίων της τάξης για άμεση επαφή με το σύνολο των παιδιών. <br />Παροχή ευκαιριών για προφορική επικοινωνία του μαθητή και περιορισμός του λόγου του εκπαιδευτικού.<br />Οργάνωση και παρουσίαση εκθέσεων (έκθεση παιχνιδιών) στην τάξη.<br />Παρουσίαση φωτογραφικού υλικού για συγκεκριμένο θέμα.<br />Οργάνωση συνεντεύξεων με διάφορα άτομα.<br />Εκτέλεση εργασιών ακολουθώντας προφορικές οδηγίες.<br />Αφήγηση ενώπιον ακροατηρίου. <br />Ακρόαση ιστοριών, τραγουδιών, κ.ά.. <br />Ανακοίνωση στην τάξη αποτελέσματος ομαδικής εργασίας.<br />Δραματοποιήσεις όπου τα παιδιά αναλαμβάνουν ρόλους, αυτοσχεδιάζουν, μετασχηματίζουν τα κείμενα σε βιωματική θεατρική δράση. <br />Eνεργός συμμετοχή στις εκδηλώσεις της σχολικής ζωής (θεατρικά, ποιήματα, τραγούδια, συνέδρια). <br />Ανάπτυξη επιχειρηματολογίας για κάποιο θέμα.<br />Ανάπτυξη των χαρακτηριστικών του καλού ακροατή (κοιτάζω αυτόν που μιλά, δεν διακόπτω κ.ά..) <br />Τα παιδιά κάνουν αναδιήγηση κάποιας γνωστής ιστορίας από την οπτική γωνία ενός ήρωα. <br />Αφήγηση. Τα παιδιά αφηγούνται τις εμπειρίες τους , τις σκέψεις τους, τα συναισθήματά τους, τα όνειρά τους. Η προφορική αφήγηση χρησιμοποιεί μορφοποιητικά μέσα όπως τον τρόπο εκφώνησης, τις χειρονομίες, τη μιμητική. Η προφορική αφήγηση διαθέτει πολύ περισσότερα μέσα έκφρασης από τις λέξεις που χρησιμοποιεί η γραπτή έκφραση. <br />Με βάση εικόνες τα παιδιά μπορούν να αφηγηθούν μια ιστορία, να αλλάξουν το τέλος της, να αλλάξουν την αρχή κ.ά.. <br />Παντομίμα: Το κάθε παιδί αναπαριστά χωρίς λόγια το επάγγελμα με το οποίο θα ήθελε να ασχοληθεί όταν μεγαλώσει. Τα υπόλοιπα παιδιά περιγράφουν τις κινήσεις του και προσπαθούν να μαντέψουν το επάγγελμα. Στη συνέχεια μπορεί να αναφέρουν και να συζητήσουν γύρω από όσα γνωρίζουν για τα επαγγέλματα των γονέων τους.<br />Συζήτηση στην τάξη με αφορμή κάποιο επίκαιρο γεγονός<br />Αυτοπαρουσίαση, παρουσίαση ή περιγραφή κάποιου οικείου προσώπου (συμμαθητή, δασκάλου, κλπ.)<br />Συζήτηση στην τάξη με την αφορμή κάποιου κειμένου ή κάποιου γεγονότος<br />Συμπλήρωση ημιτελούς κειμένου (διαλόγου ή ιστορίας)<br />Σύνταξη κειμένου ή ιστορίας που στηρίζεται σε σειρά εικόνων<br />Εντοπισμός βασικών σημείων ενός κειμένου (προφορικού ή γραπτού). Απόδοση τίτλου σε κείμενα, λεζάντας σε φωτογραφίες, τίτλων σε παραγράφους<br />Περιγραφή εικόνων, φωτογραφιών, πινάκων ζωγραφικής, αντικειμένων, κλπ.<br />Σύνταξη και εκτέλεση συνταγών μαγειρικής και ζαχαροπλαστικής<br />Δημιουργία πινάκων, σχεδιαγραμμάτων, σχεδίων, νοητικών χαρτών κατά την επεξεργασία του νοήματος ενός κειμένου<br />Οργάνωση εκδηλώσεων, γιορτών, κλπ.<br />Άσκηση στη χρήση λεξικού<br />Άσκηση στη χρήση του διαδικτύου, αναζήτηση και εντοπισμός της πληροφορίας<br />Ποικίλες παιγνιώδεις δραστηριότητες: κατασκευή και λύση σταυρολέξων, ακροστιχίδων, αινιγμάτων, διήγηση ανεκδότων, μύθων, ιστοριών, περιστατικών, παντομίμες, παιχνιδόλεξα με συνώνυμα, αντίθετα κλπ.<br />Παρακολούθηση ντοκιμαντέρ σχετικών με τα διάφορα μαθήματα.<br />Παρουσίαση διαφόρων θεμάτων μέσα στην τάξη από τους  ίδιους τους μαθητές.<br />Οι μαθητές χαρακτηρίζουν τα πρόσωπα των κειμένων προφορικά, εξάγουν συμπεράσματα, περιλήψεις, κεντρική ιδέα, παρατηρήσεις κλπ.<br />Στόχοι Εκπαιδευτικού :<br />Αποφυγή επανάληψης των ίδιων λέξεων.<br />Χρησιμοποίηση ποικιλίας λέξεων.<br />Σεβασμός του συνομιλητή στην καθημερινή συνεννόηση και στις συζητήσεις.<br />Αποφυγή παρεκτροπής από το κύριο θέμα.<br />Χρωματισμός της φωνής ανάλογα με την περίπτωση.<br />Ευγένεια και ηρεμία λόγου.<br />Ευχέρεια στην κατανόηση και οργάνωση του προφορικού λόγου.<br />Έκφραση συναισθημάτων, σκέψεων, απόψεων.<br />Αλληλεπίδραση μεταξύ των συμμετεχόντων.<br />Βελτίωση διαπροσωπικών σχέσεων.<br />Σημείωση: Δίνουμε έμφαση στη σωστή δόμηση απλών και σύνθετων προτάσεων στις περιγραφές. Αν το παιδί εκφράζεται με πολύ απλές προτάσεις του δείχνουμε τρόπους με τους οποίους μπορεί να τις εμπλουτίσει (επίθετα, δευτερεύουσες προτάσεις κ.τ.λ.).<br />  Ε΄& ΣΤ΄                               ΤΑΞΕΙΣ<br />ΚΕΙΜΕΝΙΚΟ ΕΙΔΟΣ: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ<br />Θέμα: Ένα πρόσωπο που Θαυμάζω<br />Ε΄τάξη<br />Στάδια:<br />1.Διδασκαλία και επεξεργασία του κειμένου:<br />Η διδασκαλία κειμένου σχετικού με περιγραφή είναι ένα είδος εργασίας που<br />επαναλαμβάνεται συχνά σχεδόν σε κάθε ενότητα του καινούργιου βιβλίου γλώσσας των παιδιών της Ε’ τάξης. Γι’ αυτό και δεν ασχοληθήκαμε με τη διδασκαλία ή την επεξεργασία κάποιου κειμένου πριν από τη συγγραφή της περιγραφής αυτής.<br />2.Χαρακτηρισμός του κειμένου ως προς το είδος του<br />3.Εντοπισμός των δομικών στοιχείων του κειμένου :<br />􀁿 Εισαγωγή: όνομα, καταγωγή, επάγγελμα, η σχέση του προσώπου μ’ εμένα<br />􀁿 Εξωτερική περιγραφή<br />του ατόμου<br />􀁿 Χαρακτήρας του προσώπου που περιγράφουμε<br />(προτερήματα-ελαττώματα)<br />􀁿 Ενδιαφέροντα/συνήθειες<br />Προσυγγραφικό Στάδιο<br />􀂉 Τα παιδιά επέλεξαν το άτομο το οποίο θα περιέγραφαν.<br />􀂉 Υπενθυμίσαμε στα παιδιά την αναγκαιότητα τήρησης των δομικών στοιχείων κατά την περιγραφή .<br />􀂉 Αναφέραμε τη χρήση του σωστού ρηματικού χρόνου ο οποίος στην προκειμένη<br />περίπτωση ήταν ο Ενεστώτας.<br />– Υπενθυμίσαμε τη χρήση επιθέτων και αιτιολογικών προτάσεων.<br />– Τονίσαμε τη χρήση παραγράφων και σημείων στίξης.<br />– Συζητήσαμε και άρχισαν την παραγωγή γραπτού λόγου<br />Φάση βελτιωτικής αναδιαμόρφωσης του αρχικού κειμένου<br />(χρήση υλικού που δόθηκε στα παιδιά από εμάς)<br />Τα παιδιά:<br />􀃖 Διάβασαν το κείμενο που έγραψαν<br />􀃖 Μελέτησαν τα σημεία αυτοαξιολόγησης<br />Φάση τελικής επιμέλειας<br />Τα παιδιά:<br />􀃖 Έλεγξαν κατά πόσο είχαν εφαρμόσει τα κριτήρια στο γραπτό τους.<br />􀃖 Εντόπισαν τα σημεία που δεν εφάρμοσαν<br />􀃖 Διόρθωσαν, βελτίωσαν και ξαναδιάβασαν το γραπτό τους.<br />ΚΕΙΜΕΝΙΚΟ ΕΙΔΟΣ: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ<br />Θέμα: Περιγράφω ένα φίλο / φίλη<br />Στ΄τάξη<br />1.Προσυγγραφικό στάδιο <br />􀂾 Επιλογή-Διδασκαλία των δυο κειμένων<br />􀂾 Πρόγραμμα χαρτογράφησης εννοιών (Kidspiration)<br />􀂾 Ετοιμασία αραχνογράμματος με την τεχνική της ιδεοθύελλας<br />􀂾 Συζήτηση και καθορισμός κριτηρίων του περιεχομένου<br />􀂾 Ανάλυση της δομής και αναφορά σε ενδεικτικό λεξιλόγιο-καταγραφή λεξιλογίου<br />2.Συγγραφικό στάδιο<br />􀂾 Τα παιδιά γράφουν και συμβουλεύονται το ενδεικτικό λεξιλόγιο<br />που εισηγήθηκαν μετά από ομαδική συζήτηση και το λεξικό τους.<br />            ΠΛΑΝΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ<br />-952537465<br />ΦΑΣΗ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ-ΦΑΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ<br />􀂃 Ο μαθητής συμπληρώνει το πλάνο αξιολόγησης μετά από προσεκτική μελέτη του<br />γραπτού του.<br />􀂃 Ατομική συζήτηση με το δάσκαλο για να οριστούν τα σημεία που μπορούν να<br />βελτιωθούν.<br />􀂃 Ακολουθεί η αυτοδιόρθωση του γραπτού κειμένου<br />Ενδεικτικές Δραστηριότητες<br />Θέμα: «Αν είχα τη μηχανή του χρόνου πού θα ταξίδευα;»<br />Ταξίδι στο παρελθόν / στο μέλλον<br />Ε΄τάξη<br />Θέμα : «Κανόνες συμπεριφοράς για την αποφυγή ατυχημάτων στο σχολείο»<br />Στ’ τάξη<br />  Θέμα: «Παραδοσιακά Παιχνίδια - Περιγραφή»<br />Ε΄τάξη<br />-7143752470154171950170815<br />55245020955<br />19526251158875-10287001377950<br />Θέμα : «Ένα γεγονός που μου συνέβει»<br />Στ’ τάξη<br />Θέμα : «Η βιβλιοθήκη του χωριού μας»<br /> Ε΄& Στ’ τάξεις<br />ΠΟΥΒΡΙΣΚΕΤΑΙ;18573752167890<br />ΠΟΤΕΧΤΙΣΤΗΚΕ; ΟΝΟΜΑ<br />ΠΩΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙΣΗΜΕΡΑ;ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ<br />               Περιγραφή Κτιρίου<br />ΣΚΕΨΕΙΣ / ΚΡΙΣΕΙΣ<br />ΠΟΤΕ ΓΝΩΡΙΣΑΜΕΤΟ ΚΤΙΣΜΑ;<br />ΤΙ ΚΑΝΑΜΕ Σ’ ΑΥΤΟ;<br />
ανάπτυξη προφορικού & γραπτού λόγου ενδεικτικές δραστηριότητες
ανάπτυξη προφορικού & γραπτού λόγου ενδεικτικές δραστηριότητες
ανάπτυξη προφορικού & γραπτού λόγου ενδεικτικές δραστηριότητες
ανάπτυξη προφορικού & γραπτού λόγου ενδεικτικές δραστηριότητες
ανάπτυξη προφορικού & γραπτού λόγου ενδεικτικές δραστηριότητες
ανάπτυξη προφορικού & γραπτού λόγου ενδεικτικές δραστηριότητες
ανάπτυξη προφορικού & γραπτού λόγου ενδεικτικές δραστηριότητες
ανάπτυξη προφορικού & γραπτού λόγου ενδεικτικές δραστηριότητες
ανάπτυξη προφορικού & γραπτού λόγου ενδεικτικές δραστηριότητες
ανάπτυξη προφορικού & γραπτού λόγου ενδεικτικές δραστηριότητες
ανάπτυξη προφορικού & γραπτού λόγου ενδεικτικές δραστηριότητες

More Related Content

What's hot

Να τι έμαθα στη Β΄ Τάξη! Επαναληπτικά φύλλα εργασίας για όλες τις ενότητες τη...
Να τι έμαθα στη Β΄ Τάξη! Επαναληπτικά φύλλα εργασίας για όλες τις ενότητες τη...Να τι έμαθα στη Β΄ Τάξη! Επαναληπτικά φύλλα εργασίας για όλες τις ενότητες τη...
Να τι έμαθα στη Β΄ Τάξη! Επαναληπτικά φύλλα εργασίας για όλες τις ενότητες τη...Παπαδημητρακοπούλου Τζένη
 
Το λεξιλόγιο της γλώσσας της γ΄ δημοτικού α΄, β΄ γ΄ τεύχος (https://blogs.sch...
Το λεξιλόγιο της γλώσσας της γ΄ δημοτικού α΄, β΄ γ΄ τεύχος (https://blogs.sch...Το λεξιλόγιο της γλώσσας της γ΄ δημοτικού α΄, β΄ γ΄ τεύχος (https://blogs.sch...
Το λεξιλόγιο της γλώσσας της γ΄ δημοτικού α΄, β΄ γ΄ τεύχος (https://blogs.sch...Παπαδημητρακοπούλου Τζένη
 
Μαθαίνω την ώρα - Ασκήσεις
Μαθαίνω την ώρα - ΑσκήσειςΜαθαίνω την ώρα - Ασκήσεις
Μαθαίνω την ώρα - Ασκήσειςtheodora tz
 
Αρσενικά προπαροξύτονα σε -ος / Γραμματικό φαινόμενο και Ασκήσεις εμπέδωσης /...
Αρσενικά προπαροξύτονα σε -ος / Γραμματικό φαινόμενο και Ασκήσεις εμπέδωσης /...Αρσενικά προπαροξύτονα σε -ος / Γραμματικό φαινόμενο και Ασκήσεις εμπέδωσης /...
Αρσενικά προπαροξύτονα σε -ος / Γραμματικό φαινόμενο και Ασκήσεις εμπέδωσης /...Ηλιάδης Ηλίας
 
Μαθησιακές δυσκολίες - Μια μελέτη περίπτωσης (αξιολόγηση - παρέμβαση) (https:...
Μαθησιακές δυσκολίες - Μια μελέτη περίπτωσης (αξιολόγηση - παρέμβαση) (https:...Μαθησιακές δυσκολίες - Μια μελέτη περίπτωσης (αξιολόγηση - παρέμβαση) (https:...
Μαθησιακές δυσκολίες - Μια μελέτη περίπτωσης (αξιολόγηση - παρέμβαση) (https:...Παπαδημητρακοπούλου Τζένη
 
Συναισθηματικοί και ψυχοκινητικοί στόχοι στα προγράμματα ΠΕ και ΑΥ
Συναισθηματικοί και ψυχοκινητικοί στόχοι στα προγράμματα ΠΕ και ΑΥΣυναισθηματικοί και ψυχοκινητικοί στόχοι στα προγράμματα ΠΕ και ΑΥ
Συναισθηματικοί και ψυχοκινητικοί στόχοι στα προγράμματα ΠΕ και ΑΥAlexandra Tsigkou
 
ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΑΓΩΓΗ
ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΑΓΩΓΗΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΑΓΩΓΗ
ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΑΓΩΓΗArchontia Mantzaridou
 
Περιγραφή αντικειμένου
Περιγραφή αντικειμένουΠεριγραφή αντικειμένου
Περιγραφή αντικειμένουEirini Papazaxariou
 
Ολυμπιάδα ορθογραφίας / Δημιουργικές εργασίες για τη "Γλώσσα" της γ΄ δημοτικο...
Ολυμπιάδα ορθογραφίας / Δημιουργικές εργασίες για τη "Γλώσσα" της γ΄ δημοτικο...Ολυμπιάδα ορθογραφίας / Δημιουργικές εργασίες για τη "Γλώσσα" της γ΄ δημοτικο...
Ολυμπιάδα ορθογραφίας / Δημιουργικές εργασίες για τη "Γλώσσα" της γ΄ δημοτικο...Παπαδημητρακοπούλου Τζένη
 
αποτελεσματικές - συμπερασματικές προτάσεις
αποτελεσματικές - συμπερασματικές προτάσειςαποτελεσματικές - συμπερασματικές προτάσεις
αποτελεσματικές - συμπερασματικές προτάσειςNansy Tzg
 
1η συνάντηση γονέων α' ταξη
1η συνάντηση γονέων  α' ταξη1η συνάντηση γονέων  α' ταξη
1η συνάντηση γονέων α' ταξηIoanna Chats
 
Διαφοροποιημένη διδασκαλία – Τεχνικές - Προτάσεις
Διαφοροποιημένη διδασκαλία – Τεχνικές - ΠροτάσειςΔιαφοροποιημένη διδασκαλία – Τεχνικές - Προτάσεις
Διαφοροποιημένη διδασκαλία – Τεχνικές - ΠροτάσειςIlias Androgiannis
 
ασκήσεις στους χρόνους των ρημάτων
ασκήσεις στους χρόνους των ρημάτωνασκήσεις στους χρόνους των ρημάτων
ασκήσεις στους χρόνους των ρημάτωνNansy Tzg
 
Αφίσες γραμματικής, ορθογραφίας, μαθηματικών για παιδιά του δημοτικού (https:...
Αφίσες γραμματικής, ορθογραφίας, μαθηματικών για παιδιά του δημοτικού (https:...Αφίσες γραμματικής, ορθογραφίας, μαθηματικών για παιδιά του δημοτικού (https:...
Αφίσες γραμματικής, ορθογραφίας, μαθηματικών για παιδιά του δημοτικού (https:...Παπαδημητρακοπούλου Τζένη
 
Είμαι ό,τι τρώω
Είμαι ό,τι τρώωΕίμαι ό,τι τρώω
Είμαι ό,τι τρώωhrisgiou
 
360 οικογένειες λέξεων για τα παιδιά του δημοτικού. (Βασισμένο στο λεξιλόγιο ...
360 οικογένειες λέξεων για τα παιδιά του δημοτικού. (Βασισμένο στο λεξιλόγιο ...360 οικογένειες λέξεων για τα παιδιά του δημοτικού. (Βασισμένο στο λεξιλόγιο ...
360 οικογένειες λέξεων για τα παιδιά του δημοτικού. (Βασισμένο στο λεξιλόγιο ...Παπαδημητρακοπούλου Τζένη
 
Ιστορία Γ' Δημοτικού Σχεδιαγράμματα Μαθημάτων
Ιστορία Γ' Δημοτικού Σχεδιαγράμματα ΜαθημάτωνΙστορία Γ' Δημοτικού Σχεδιαγράμματα Μαθημάτων
Ιστορία Γ' Δημοτικού Σχεδιαγράμματα ΜαθημάτωνΗλιάδης Ηλίας
 
Κύριες και δευτερεύουσες προτάσεις
Κύριες και δευτερεύουσες προτάσειςΚύριες και δευτερεύουσες προτάσεις
Κύριες και δευτερεύουσες προτάσειςAlexandraTsikriktsi1
 

What's hot (20)

Να τι έμαθα στη Β΄ Τάξη! Επαναληπτικά φύλλα εργασίας για όλες τις ενότητες τη...
Να τι έμαθα στη Β΄ Τάξη! Επαναληπτικά φύλλα εργασίας για όλες τις ενότητες τη...Να τι έμαθα στη Β΄ Τάξη! Επαναληπτικά φύλλα εργασίας για όλες τις ενότητες τη...
Να τι έμαθα στη Β΄ Τάξη! Επαναληπτικά φύλλα εργασίας για όλες τις ενότητες τη...
 
Το λεξιλόγιο της γλώσσας της γ΄ δημοτικού α΄, β΄ γ΄ τεύχος (https://blogs.sch...
Το λεξιλόγιο της γλώσσας της γ΄ δημοτικού α΄, β΄ γ΄ τεύχος (https://blogs.sch...Το λεξιλόγιο της γλώσσας της γ΄ δημοτικού α΄, β΄ γ΄ τεύχος (https://blogs.sch...
Το λεξιλόγιο της γλώσσας της γ΄ δημοτικού α΄, β΄ γ΄ τεύχος (https://blogs.sch...
 
Μαθαίνω την ώρα - Ασκήσεις
Μαθαίνω την ώρα - ΑσκήσειςΜαθαίνω την ώρα - Ασκήσεις
Μαθαίνω την ώρα - Ασκήσεις
 
Αρσενικά προπαροξύτονα σε -ος / Γραμματικό φαινόμενο και Ασκήσεις εμπέδωσης /...
Αρσενικά προπαροξύτονα σε -ος / Γραμματικό φαινόμενο και Ασκήσεις εμπέδωσης /...Αρσενικά προπαροξύτονα σε -ος / Γραμματικό φαινόμενο και Ασκήσεις εμπέδωσης /...
Αρσενικά προπαροξύτονα σε -ος / Γραμματικό φαινόμενο και Ασκήσεις εμπέδωσης /...
 
Μαθησιακές δυσκολίες - Μια μελέτη περίπτωσης (αξιολόγηση - παρέμβαση) (https:...
Μαθησιακές δυσκολίες - Μια μελέτη περίπτωσης (αξιολόγηση - παρέμβαση) (https:...Μαθησιακές δυσκολίες - Μια μελέτη περίπτωσης (αξιολόγηση - παρέμβαση) (https:...
Μαθησιακές δυσκολίες - Μια μελέτη περίπτωσης (αξιολόγηση - παρέμβαση) (https:...
 
Συναισθηματικοί και ψυχοκινητικοί στόχοι στα προγράμματα ΠΕ και ΑΥ
Συναισθηματικοί και ψυχοκινητικοί στόχοι στα προγράμματα ΠΕ και ΑΥΣυναισθηματικοί και ψυχοκινητικοί στόχοι στα προγράμματα ΠΕ και ΑΥ
Συναισθηματικοί και ψυχοκινητικοί στόχοι στα προγράμματα ΠΕ και ΑΥ
 
ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΑΓΩΓΗ
ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΑΓΩΓΗΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΑΓΩΓΗ
ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΑΓΩΓΗ
 
Περιγραφή αντικειμένου
Περιγραφή αντικειμένουΠεριγραφή αντικειμένου
Περιγραφή αντικειμένου
 
Ολυμπιάδα ορθογραφίας / Δημιουργικές εργασίες για τη "Γλώσσα" της γ΄ δημοτικο...
Ολυμπιάδα ορθογραφίας / Δημιουργικές εργασίες για τη "Γλώσσα" της γ΄ δημοτικο...Ολυμπιάδα ορθογραφίας / Δημιουργικές εργασίες για τη "Γλώσσα" της γ΄ δημοτικο...
Ολυμπιάδα ορθογραφίας / Δημιουργικές εργασίες για τη "Γλώσσα" της γ΄ δημοτικο...
 
αποτελεσματικές - συμπερασματικές προτάσεις
αποτελεσματικές - συμπερασματικές προτάσειςαποτελεσματικές - συμπερασματικές προτάσεις
αποτελεσματικές - συμπερασματικές προτάσεις
 
1η συνάντηση γονέων α' ταξη
1η συνάντηση γονέων  α' ταξη1η συνάντηση γονέων  α' ταξη
1η συνάντηση γονέων α' ταξη
 
Συγκέντρωση - ενημέρωση γονέων Β΄ τάξης
Συγκέντρωση - ενημέρωση γονέων Β΄ τάξηςΣυγκέντρωση - ενημέρωση γονέων Β΄ τάξης
Συγκέντρωση - ενημέρωση γονέων Β΄ τάξης
 
Διαφοροποιημένη διδασκαλία – Τεχνικές - Προτάσεις
Διαφοροποιημένη διδασκαλία – Τεχνικές - ΠροτάσειςΔιαφοροποιημένη διδασκαλία – Τεχνικές - Προτάσεις
Διαφοροποιημένη διδασκαλία – Τεχνικές - Προτάσεις
 
ασκήσεις στους χρόνους των ρημάτων
ασκήσεις στους χρόνους των ρημάτωνασκήσεις στους χρόνους των ρημάτων
ασκήσεις στους χρόνους των ρημάτων
 
Περιγραφή τόπου
Περιγραφή τόπουΠεριγραφή τόπου
Περιγραφή τόπου
 
Αφίσες γραμματικής, ορθογραφίας, μαθηματικών για παιδιά του δημοτικού (https:...
Αφίσες γραμματικής, ορθογραφίας, μαθηματικών για παιδιά του δημοτικού (https:...Αφίσες γραμματικής, ορθογραφίας, μαθηματικών για παιδιά του δημοτικού (https:...
Αφίσες γραμματικής, ορθογραφίας, μαθηματικών για παιδιά του δημοτικού (https:...
 
Είμαι ό,τι τρώω
Είμαι ό,τι τρώωΕίμαι ό,τι τρώω
Είμαι ό,τι τρώω
 
360 οικογένειες λέξεων για τα παιδιά του δημοτικού. (Βασισμένο στο λεξιλόγιο ...
360 οικογένειες λέξεων για τα παιδιά του δημοτικού. (Βασισμένο στο λεξιλόγιο ...360 οικογένειες λέξεων για τα παιδιά του δημοτικού. (Βασισμένο στο λεξιλόγιο ...
360 οικογένειες λέξεων για τα παιδιά του δημοτικού. (Βασισμένο στο λεξιλόγιο ...
 
Ιστορία Γ' Δημοτικού Σχεδιαγράμματα Μαθημάτων
Ιστορία Γ' Δημοτικού Σχεδιαγράμματα ΜαθημάτωνΙστορία Γ' Δημοτικού Σχεδιαγράμματα Μαθημάτων
Ιστορία Γ' Δημοτικού Σχεδιαγράμματα Μαθημάτων
 
Κύριες και δευτερεύουσες προτάσεις
Κύριες και δευτερεύουσες προτάσειςΚύριες και δευτερεύουσες προτάσεις
Κύριες και δευτερεύουσες προτάσεις
 

Viewers also liked

ανάπτυξη προφορικού λόγου - ενεργητική ακρόαση - δραστηριότητες
ανάπτυξη προφορικού λόγου - ενεργητική ακρόαση - δραστηριότητεςανάπτυξη προφορικού λόγου - ενεργητική ακρόαση - δραστηριότητες
ανάπτυξη προφορικού λόγου - ενεργητική ακρόαση - δραστηριότητεςΑννα Παππα
 
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΟΥ
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΟΥΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΟΥ
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΟΥGeorgia Sofi
 
παραγωγή γραπτού λόγου
παραγωγή γραπτού λόγουπαραγωγή γραπτού λόγου
παραγωγή γραπτού λόγουΑννα Παππα
 
Η δομή και τα μέρη της Έκθεσης.
Η δομή και τα μέρη της Έκθεσης.Η δομή και τα μέρη της Έκθεσης.
Η δομή και τα μέρη της Έκθεσης.Eleni Vakana
 
σ. γρόσδος, τι είναι και τι δεν είναι η δημιουργική γραφή
σ. γρόσδος, τι είναι και τι δεν είναι η δημιουργική γραφήσ. γρόσδος, τι είναι και τι δεν είναι η δημιουργική γραφή
σ. γρόσδος, τι είναι και τι δεν είναι η δημιουργική γραφήserreschools
 
Εκθεση: Μια περιπέτεα
Εκθεση: Μια περιπέτεαΕκθεση: Μια περιπέτεα
Εκθεση: Μια περιπέτεαKaterina Dervisi
 
Παιχνίδια εξιστόρησης
Παιχνίδια εξιστόρησηςΠαιχνίδια εξιστόρησης
Παιχνίδια εξιστόρησηςΑννα Παππα
 
ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΡΗΜΑΤΩΝ
ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΡΗΜΑΤΩΝΠΑΡΑΓΩΓΑ ΡΗΜΑΤΩΝ
ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΡΗΜΑΤΩΝmono030156
 
Έκθεση: περιγραφή κτίσματος
Έκθεση: περιγραφή κτίσματοςΈκθεση: περιγραφή κτίσματος
Έκθεση: περιγραφή κτίσματοςKaterina Dervisi
 
Li re framework_greek
Li re framework_greekLi re framework_greek
Li re framework_greekserreschools
 
Δημιουργικη γραφη - ιδεες
Δημιουργικη γραφη - ιδεεςΔημιουργικη γραφη - ιδεες
Δημιουργικη γραφη - ιδεεςFotini Dim
 
Μια φορά κι έναν καιρό 1-3
Μια φορά κι έναν καιρό 1-3Μια φορά κι έναν καιρό 1-3
Μια φορά κι έναν καιρό 1-3Fotini Dim
 
προγραμμα αγωγης υγείας παραρτημα-δοντια
προγραμμα αγωγης υγείας παραρτημα-δοντιαπρογραμμα αγωγης υγείας παραρτημα-δοντια
προγραμμα αγωγης υγείας παραρτημα-δοντιαIoanna Chats
 
ΝΕΓ - Β΄ Γυμνασίου - ενότητα 6η
ΝΕΓ - Β΄ Γυμνασίου - ενότητα 6ηΝΕΓ - Β΄ Γυμνασίου - ενότητα 6η
ΝΕΓ - Β΄ Γυμνασίου - ενότητα 6ηGeorgia Sofi
 
ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ - ΛΕΞΙΛΟΓΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΘΟΥΚΥΔΙΔΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ - ΛΕΞΙΛΟΓΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΘΟΥΚΥΔΙΔΗΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ - ΛΕΞΙΛΟΓΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΘΟΥΚΥΔΙΔΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ - ΛΕΞΙΛΟΓΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΘΟΥΚΥΔΙΔΗGeorgia Sofi
 

Viewers also liked (20)

ανάπτυξη προφορικού λόγου - ενεργητική ακρόαση - δραστηριότητες
ανάπτυξη προφορικού λόγου - ενεργητική ακρόαση - δραστηριότητεςανάπτυξη προφορικού λόγου - ενεργητική ακρόαση - δραστηριότητες
ανάπτυξη προφορικού λόγου - ενεργητική ακρόαση - δραστηριότητες
 
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΟΥ
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΟΥΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΟΥ
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΟΥ
 
παραγωγή γραπτού λόγου
παραγωγή γραπτού λόγουπαραγωγή γραπτού λόγου
παραγωγή γραπτού λόγου
 
Η δομή και τα μέρη της Έκθεσης.
Η δομή και τα μέρη της Έκθεσης.Η δομή και τα μέρη της Έκθεσης.
Η δομή και τα μέρη της Έκθεσης.
 
σ. γρόσδος, τι είναι και τι δεν είναι η δημιουργική γραφή
σ. γρόσδος, τι είναι και τι δεν είναι η δημιουργική γραφήσ. γρόσδος, τι είναι και τι δεν είναι η δημιουργική γραφή
σ. γρόσδος, τι είναι και τι δεν είναι η δημιουργική γραφή
 
Εκθεση: Μια περιπέτεα
Εκθεση: Μια περιπέτεαΕκθεση: Μια περιπέτεα
Εκθεση: Μια περιπέτεα
 
Παιχνίδια εξιστόρησης
Παιχνίδια εξιστόρησηςΠαιχνίδια εξιστόρησης
Παιχνίδια εξιστόρησης
 
έχω...έχεις
έχω...έχειςέχω...έχεις
έχω...έχεις
 
ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΡΗΜΑΤΩΝ
ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΡΗΜΑΤΩΝΠΑΡΑΓΩΓΑ ΡΗΜΑΤΩΝ
ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΡΗΜΑΤΩΝ
 
Έκθεση: περιγραφή κτίσματος
Έκθεση: περιγραφή κτίσματοςΈκθεση: περιγραφή κτίσματος
Έκθεση: περιγραφή κτίσματος
 
Άρματα του 1821
Άρματα του 1821Άρματα του 1821
Άρματα του 1821
 
Li re framework_greek
Li re framework_greekLi re framework_greek
Li re framework_greek
 
Δημιουργικη γραφη - ιδεες
Δημιουργικη γραφη - ιδεεςΔημιουργικη γραφη - ιδεες
Δημιουργικη γραφη - ιδεες
 
Μια φορά κι έναν καιρό 1-3
Μια φορά κι έναν καιρό 1-3Μια φορά κι έναν καιρό 1-3
Μια φορά κι έναν καιρό 1-3
 
προγραμμα αγωγης υγείας παραρτημα-δοντια
προγραμμα αγωγης υγείας παραρτημα-δοντιαπρογραμμα αγωγης υγείας παραρτημα-δοντια
προγραμμα αγωγης υγείας παραρτημα-δοντια
 
ΝΕΓ - Β΄ Γυμνασίου - ενότητα 6η
ΝΕΓ - Β΄ Γυμνασίου - ενότητα 6ηΝΕΓ - Β΄ Γυμνασίου - ενότητα 6η
ΝΕΓ - Β΄ Γυμνασίου - ενότητα 6η
 
Ημερίδα «Διδάσκοντας ‘με λογισμό και μ’ όνειρο’
Ημερίδα «Διδάσκοντας ‘με λογισμό και μ’ όνειρο’Ημερίδα «Διδάσκοντας ‘με λογισμό και μ’ όνειρο’
Ημερίδα «Διδάσκοντας ‘με λογισμό και μ’ όνειρο’
 
απαντήσεις σε θέματα ερευνητικών εργασιών σχ
απαντήσεις σε θέματα ερευνητικών εργασιών σχαπαντήσεις σε θέματα ερευνητικών εργασιών σχ
απαντήσεις σε θέματα ερευνητικών εργασιών σχ
 
γελ εργασια β ομαδα
γελ εργασια β ομαδαγελ εργασια β ομαδα
γελ εργασια β ομαδα
 
ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ - ΛΕΞΙΛΟΓΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΘΟΥΚΥΔΙΔΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ - ΛΕΞΙΛΟΓΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΘΟΥΚΥΔΙΔΗΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ - ΛΕΞΙΛΟΓΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΘΟΥΚΥΔΙΔΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ - ΛΕΞΙΛΟΓΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΘΟΥΚΥΔΙΔΗ
 

Similar to ανάπτυξη προφορικού & γραπτού λόγου ενδεικτικές δραστηριότητες

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΑ- ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΠΕ
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΑ- ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΠΕΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΑ- ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΠΕ
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΑ- ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΠΕXristina Fotopoulou
 
Paragogi graptou logou
Paragogi graptou logouParagogi graptou logou
Paragogi graptou logouNiki Krompa
 
Μαθησιακή ακολουθία με το Lams: Ασημακοπούλου Αικατερίνη
Μαθησιακή ακολουθία με το Lams: Ασημακοπούλου ΑικατερίνηΜαθησιακή ακολουθία με το Lams: Ασημακοπούλου Αικατερίνη
Μαθησιακή ακολουθία με το Lams: Ασημακοπούλου ΑικατερίνηΜεταξούλα Μανικάρου
 
Διδακτικό σενάριο:"Φιλία"
Διδακτικό σενάριο:"Φιλία"Διδακτικό σενάριο:"Φιλία"
Διδακτικό σενάριο:"Φιλία"Emytse66
 
Πρόγραμμα γλωσσικής ανάπτυξης: "Παραμύθι, μύθι, μύθι το Κουκί και το Ρεβύθι.....
Πρόγραμμα γλωσσικής ανάπτυξης: "Παραμύθι, μύθι, μύθι το Κουκί και το Ρεβύθι.....Πρόγραμμα γλωσσικής ανάπτυξης: "Παραμύθι, μύθι, μύθι το Κουκί και το Ρεβύθι.....
Πρόγραμμα γλωσσικής ανάπτυξης: "Παραμύθι, μύθι, μύθι το Κουκί και το Ρεβύθι.....Matina Panagiotelidou
 
Τα σημεία στίξης και ο ρόλος τους
Τα σημεία στίξης και ο ρόλος τουςΤα σημεία στίξης και ο ρόλος τους
Τα σημεία στίξης και ο ρόλος τουςsofiaspy
 
γλώσσα γ΄γυμν. διδακτικό παράδειγμα
γλώσσα γ΄γυμν. διδακτικό παράδειγμαγλώσσα γ΄γυμν. διδακτικό παράδειγμα
γλώσσα γ΄γυμν. διδακτικό παράδειγμαΕλένη Ξ
 
παραγωγή γραπτού και προφορικού λόγου
παραγωγή γραπτού και προφορικού λόγουπαραγωγή γραπτού και προφορικού λόγου
παραγωγή γραπτού και προφορικού λόγουD K
 
σχεδιασμός δραστηριοτήτων.Ppt
σχεδιασμός δραστηριοτήτων.Pptσχεδιασμός δραστηριοτήτων.Ppt
σχεδιασμός δραστηριοτήτων.PptEleni Anastasopoulou
 
διδακτικο σενάριο ν.ε.γλώσσα
διδακτικο σενάριο ν.ε.γλώσσαδιδακτικο σενάριο ν.ε.γλώσσα
διδακτικο σενάριο ν.ε.γλώσσαMichailidis Nikodimos
 
δημιουργικές εργασίες πρακτικές οδηγίες για τη σύνταξη της ταυτότητας
δημιουργικές εργασίες πρακτικές οδηγίες για τη σύνταξη της ταυτότηταςδημιουργικές εργασίες πρακτικές οδηγίες για τη σύνταξη της ταυτότητας
δημιουργικές εργασίες πρακτικές οδηγίες για τη σύνταξη της ταυτότηταςPepi Lychnou
 
παπαδοπουλου παραμυθια-δημοτικα τραγ.-σεναριο
παπαδοπουλου παραμυθια-δημοτικα τραγ.-σεναριοπαπαδοπουλου παραμυθια-δημοτικα τραγ.-σεναριο
παπαδοπουλου παραμυθια-δημοτικα τραγ.-σεναριοDimitra Stagia
 
Neoel glossa-a
Neoel glossa-aNeoel glossa-a
Neoel glossa-amary_sta
 
Random 140317180933-phpapp02
Random 140317180933-phpapp02Random 140317180933-phpapp02
Random 140317180933-phpapp02Peter Dosis
 
Διδακτικό σενάριο: "Γραμματική-Συντακτικό'
Διδακτικό σενάριο: "Γραμματική-Συντακτικό'Διδακτικό σενάριο: "Γραμματική-Συντακτικό'
Διδακτικό σενάριο: "Γραμματική-Συντακτικό'Emytse66
 
νεοελλ.γλ. α γυμνασίου
νεοελλ.γλ. α γυμνασίουνεοελλ.γλ. α γυμνασίου
νεοελλ.γλ. α γυμνασίουΕλένη Ξ
 
επιμορφωτικές συναντήσεις
επιμορφωτικές συναντήσειςεπιμορφωτικές συναντήσεις
επιμορφωτικές συναντήσειςpramas
 
μια διαχρονική προσέγγιση της εκπαιδευσης των παιδιων
μια διαχρονική προσέγγιση της εκπαιδευσης των παιδιωνμια διαχρονική προσέγγιση της εκπαιδευσης των παιδιων
μια διαχρονική προσέγγιση της εκπαιδευσης των παιδιωνstratism
 

Similar to ανάπτυξη προφορικού & γραπτού λόγου ενδεικτικές δραστηριότητες (20)

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΑ- ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΠΕ
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΑ- ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΠΕΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΑ- ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΠΕ
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΑ- ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΠΕ
 
Paragogi graptou logou
Paragogi graptou logouParagogi graptou logou
Paragogi graptou logou
 
Μαθησιακή ακολουθία με το Lams: Ασημακοπούλου Αικατερίνη
Μαθησιακή ακολουθία με το Lams: Ασημακοπούλου ΑικατερίνηΜαθησιακή ακολουθία με το Lams: Ασημακοπούλου Αικατερίνη
Μαθησιακή ακολουθία με το Lams: Ασημακοπούλου Αικατερίνη
 
Διδακτικό σενάριο:"Φιλία"
Διδακτικό σενάριο:"Φιλία"Διδακτικό σενάριο:"Φιλία"
Διδακτικό σενάριο:"Φιλία"
 
Πρόγραμμα γλωσσικής ανάπτυξης: "Παραμύθι, μύθι, μύθι το Κουκί και το Ρεβύθι.....
Πρόγραμμα γλωσσικής ανάπτυξης: "Παραμύθι, μύθι, μύθι το Κουκί και το Ρεβύθι.....Πρόγραμμα γλωσσικής ανάπτυξης: "Παραμύθι, μύθι, μύθι το Κουκί και το Ρεβύθι.....
Πρόγραμμα γλωσσικής ανάπτυξης: "Παραμύθι, μύθι, μύθι το Κουκί και το Ρεβύθι.....
 
Τα σημεία στίξης και ο ρόλος τους
Τα σημεία στίξης και ο ρόλος τουςΤα σημεία στίξης και ο ρόλος τους
Τα σημεία στίξης και ο ρόλος τους
 
γλώσσα γ΄γυμν. διδακτικό παράδειγμα
γλώσσα γ΄γυμν. διδακτικό παράδειγμαγλώσσα γ΄γυμν. διδακτικό παράδειγμα
γλώσσα γ΄γυμν. διδακτικό παράδειγμα
 
Glossa
GlossaGlossa
Glossa
 
παραγωγή γραπτού και προφορικού λόγου
παραγωγή γραπτού και προφορικού λόγουπαραγωγή γραπτού και προφορικού λόγου
παραγωγή γραπτού και προφορικού λόγου
 
σχεδιασμός δραστηριοτήτων.Ppt
σχεδιασμός δραστηριοτήτων.Pptσχεδιασμός δραστηριοτήτων.Ppt
σχεδιασμός δραστηριοτήτων.Ppt
 
διδακτικο σενάριο ν.ε.γλώσσα
διδακτικο σενάριο ν.ε.γλώσσαδιδακτικο σενάριο ν.ε.γλώσσα
διδακτικο σενάριο ν.ε.γλώσσα
 
δημιουργικές εργασίες πρακτικές οδηγίες για τη σύνταξη της ταυτότητας
δημιουργικές εργασίες πρακτικές οδηγίες για τη σύνταξη της ταυτότηταςδημιουργικές εργασίες πρακτικές οδηγίες για τη σύνταξη της ταυτότητας
δημιουργικές εργασίες πρακτικές οδηγίες για τη σύνταξη της ταυτότητας
 
παπαδοπουλου παραμυθια-δημοτικα τραγ.-σεναριο
παπαδοπουλου παραμυθια-δημοτικα τραγ.-σεναριοπαπαδοπουλου παραμυθια-δημοτικα τραγ.-σεναριο
παπαδοπουλου παραμυθια-δημοτικα τραγ.-σεναριο
 
Neoel glossa-a
Neoel glossa-aNeoel glossa-a
Neoel glossa-a
 
παρουσίαση2
παρουσίαση2παρουσίαση2
παρουσίαση2
 
Random 140317180933-phpapp02
Random 140317180933-phpapp02Random 140317180933-phpapp02
Random 140317180933-phpapp02
 
Διδακτικό σενάριο: "Γραμματική-Συντακτικό'
Διδακτικό σενάριο: "Γραμματική-Συντακτικό'Διδακτικό σενάριο: "Γραμματική-Συντακτικό'
Διδακτικό σενάριο: "Γραμματική-Συντακτικό'
 
νεοελλ.γλ. α γυμνασίου
νεοελλ.γλ. α γυμνασίουνεοελλ.γλ. α γυμνασίου
νεοελλ.γλ. α γυμνασίου
 
επιμορφωτικές συναντήσεις
επιμορφωτικές συναντήσειςεπιμορφωτικές συναντήσεις
επιμορφωτικές συναντήσεις
 
μια διαχρονική προσέγγιση της εκπαιδευσης των παιδιων
μια διαχρονική προσέγγιση της εκπαιδευσης των παιδιωνμια διαχρονική προσέγγιση της εκπαιδευσης των παιδιων
μια διαχρονική προσέγγιση της εκπαιδευσης των παιδιων
 

More from Christiana Violari

Αφρική (Δήμος Ιωάννου)
Αφρική  (Δήμος Ιωάννου)Αφρική  (Δήμος Ιωάννου)
Αφρική (Δήμος Ιωάννου)Christiana Violari
 
Δασικά δέντρα (Πεύκος & Πλάτανος)
Δασικά δέντρα  (Πεύκος & Πλάτανος)Δασικά δέντρα  (Πεύκος & Πλάτανος)
Δασικά δέντρα (Πεύκος & Πλάτανος)Christiana Violari
 
Ενδημικά και σπάνια φυτά της Κύπρου - Επιστήμη Δ' τάξης
Ενδημικά και σπάνια φυτά της Κύπρου - Επιστήμη Δ' τάξηςΕνδημικά και σπάνια φυτά της Κύπρου - Επιστήμη Δ' τάξης
Ενδημικά και σπάνια φυτά της Κύπρου - Επιστήμη Δ' τάξηςChristiana Violari
 
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2014 - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑΣ Ε΄1 & Ε΄2 ΤΑΞΕΙΣ
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2014 - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑΣ Ε΄1 & Ε΄2 ΤΑΞΕΙΣΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2014 - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑΣ Ε΄1 & Ε΄2 ΤΑΞΕΙΣ
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2014 - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑΣ Ε΄1 & Ε΄2 ΤΑΞΕΙΣChristiana Violari
 
ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΜΑΣ ΤΑ ΖΩΑ - ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Ε' ΤΑΞΗΣ - Ράτσες Σκύλων
ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΜΑΣ ΤΑ ΖΩΑ - ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Ε' ΤΑΞΗΣ - Ράτσες ΣκύλωνΟΙ ΦΙΛΟΙ ΜΑΣ ΤΑ ΖΩΑ - ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Ε' ΤΑΞΗΣ - Ράτσες Σκύλων
ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΜΑΣ ΤΑ ΖΩΑ - ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Ε' ΤΑΞΗΣ - Ράτσες ΣκύλωνChristiana Violari
 
Περιβάλλον - Ε'1 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑΣ
Περιβάλλον - Ε'1 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑΣ Περιβάλλον - Ε'1 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑΣ
Περιβάλλον - Ε'1 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑΣ Christiana Violari
 
Ελληνορωμαϊκά μνημεία στην Ελλάδα - Ε΄1 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑΣ ΛΕΜΕΣΟΣ
Ελληνορωμαϊκά μνημεία στην Ελλάδα - Ε΄1 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑΣ ΛΕΜΕΣΟΣΕλληνορωμαϊκά μνημεία στην Ελλάδα - Ε΄1 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑΣ ΛΕΜΕΣΟΣ
Ελληνορωμαϊκά μνημεία στην Ελλάδα - Ε΄1 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑΣ ΛΕΜΕΣΟΣChristiana Violari
 
Κατασκευές ενότητα 13η ε' τάξης
Κατασκευές ενότητα 13η ε' τάξηςΚατασκευές ενότητα 13η ε' τάξης
Κατασκευές ενότητα 13η ε' τάξηςChristiana Violari
 
ΔΕΝ ΞΕΧΝΩ ΚΑΙ ΑΓΩΝΙΖΟΜΑΙ
ΔΕΝ ΞΕΧΝΩ ΚΑΙ ΑΓΩΝΙΖΟΜΑΙΔΕΝ ΞΕΧΝΩ ΚΑΙ ΑΓΩΝΙΖΟΜΑΙ
ΔΕΝ ΞΕΧΝΩ ΚΑΙ ΑΓΩΝΙΖΟΜΑΙChristiana Violari
 
ΓΑΛΛΙΑ - Ε' τάξη ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ
ΓΑΛΛΙΑ - Ε' τάξη ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΓΑΛΛΙΑ - Ε' τάξη ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ
ΓΑΛΛΙΑ - Ε' τάξη ΓΕΩΓΡΑΦΙΑChristiana Violari
 
Πρόγραμμα Χριστουγεννιάτικης γιορτής
Πρόγραμμα Χριστουγεννιάτικης γιορτήςΠρόγραμμα Χριστουγεννιάτικης γιορτής
Πρόγραμμα Χριστουγεννιάτικης γιορτήςChristiana Violari
 
Χάρτες Ενότητα Ε' τάξης Δημοτικού Σχολείου
Χάρτες Ενότητα Ε' τάξης Δημοτικού ΣχολείουΧάρτες Ενότητα Ε' τάξης Δημοτικού Σχολείου
Χάρτες Ενότητα Ε' τάξης Δημοτικού ΣχολείουChristiana Violari
 

More from Christiana Violari (14)

Αφρική (Δήμος Ιωάννου)
Αφρική  (Δήμος Ιωάννου)Αφρική  (Δήμος Ιωάννου)
Αφρική (Δήμος Ιωάννου)
 
Αίγυπτος
ΑίγυπτοςΑίγυπτος
Αίγυπτος
 
Δασικά δέντρα (Πεύκος & Πλάτανος)
Δασικά δέντρα  (Πεύκος & Πλάτανος)Δασικά δέντρα  (Πεύκος & Πλάτανος)
Δασικά δέντρα (Πεύκος & Πλάτανος)
 
Ενδημικά και σπάνια φυτά της Κύπρου - Επιστήμη Δ' τάξης
Ενδημικά και σπάνια φυτά της Κύπρου - Επιστήμη Δ' τάξηςΕνδημικά και σπάνια φυτά της Κύπρου - Επιστήμη Δ' τάξης
Ενδημικά και σπάνια φυτά της Κύπρου - Επιστήμη Δ' τάξης
 
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2014 - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑΣ Ε΄1 & Ε΄2 ΤΑΞΕΙΣ
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2014 - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑΣ Ε΄1 & Ε΄2 ΤΑΞΕΙΣΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2014 - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑΣ Ε΄1 & Ε΄2 ΤΑΞΕΙΣ
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2014 - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑΣ Ε΄1 & Ε΄2 ΤΑΞΕΙΣ
 
ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΜΑΣ ΤΑ ΖΩΑ - ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Ε' ΤΑΞΗΣ - Ράτσες Σκύλων
ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΜΑΣ ΤΑ ΖΩΑ - ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Ε' ΤΑΞΗΣ - Ράτσες ΣκύλωνΟΙ ΦΙΛΟΙ ΜΑΣ ΤΑ ΖΩΑ - ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Ε' ΤΑΞΗΣ - Ράτσες Σκύλων
ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΜΑΣ ΤΑ ΖΩΑ - ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Ε' ΤΑΞΗΣ - Ράτσες Σκύλων
 
Περιβάλλον - Ε'1 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑΣ
Περιβάλλον - Ε'1 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑΣ Περιβάλλον - Ε'1 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑΣ
Περιβάλλον - Ε'1 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑΣ
 
Ελληνορωμαϊκά μνημεία στην Ελλάδα - Ε΄1 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑΣ ΛΕΜΕΣΟΣ
Ελληνορωμαϊκά μνημεία στην Ελλάδα - Ε΄1 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑΣ ΛΕΜΕΣΟΣΕλληνορωμαϊκά μνημεία στην Ελλάδα - Ε΄1 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑΣ ΛΕΜΕΣΟΣ
Ελληνορωμαϊκά μνημεία στην Ελλάδα - Ε΄1 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑΣ ΛΕΜΕΣΟΣ
 
Paradosiaka paixnidia-e-11.1
Paradosiaka paixnidia-e-11.1Paradosiaka paixnidia-e-11.1
Paradosiaka paixnidia-e-11.1
 
Κατασκευές ενότητα 13η ε' τάξης
Κατασκευές ενότητα 13η ε' τάξηςΚατασκευές ενότητα 13η ε' τάξης
Κατασκευές ενότητα 13η ε' τάξης
 
ΔΕΝ ΞΕΧΝΩ ΚΑΙ ΑΓΩΝΙΖΟΜΑΙ
ΔΕΝ ΞΕΧΝΩ ΚΑΙ ΑΓΩΝΙΖΟΜΑΙΔΕΝ ΞΕΧΝΩ ΚΑΙ ΑΓΩΝΙΖΟΜΑΙ
ΔΕΝ ΞΕΧΝΩ ΚΑΙ ΑΓΩΝΙΖΟΜΑΙ
 
ΓΑΛΛΙΑ - Ε' τάξη ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ
ΓΑΛΛΙΑ - Ε' τάξη ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΓΑΛΛΙΑ - Ε' τάξη ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ
ΓΑΛΛΙΑ - Ε' τάξη ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ
 
Πρόγραμμα Χριστουγεννιάτικης γιορτής
Πρόγραμμα Χριστουγεννιάτικης γιορτήςΠρόγραμμα Χριστουγεννιάτικης γιορτής
Πρόγραμμα Χριστουγεννιάτικης γιορτής
 
Χάρτες Ενότητα Ε' τάξης Δημοτικού Σχολείου
Χάρτες Ενότητα Ε' τάξης Δημοτικού ΣχολείουΧάρτες Ενότητα Ε' τάξης Δημοτικού Σχολείου
Χάρτες Ενότητα Ε' τάξης Δημοτικού Σχολείου
 

Recently uploaded

Απειλούμενα είδη_ Μεσογειακή Φώκια monachus monachus.pptx
Απειλούμενα είδη_ Μεσογειακή Φώκια monachus monachus.pptxΑπειλούμενα είδη_ Μεσογειακή Φώκια monachus monachus.pptx
Απειλούμενα είδη_ Μεσογειακή Φώκια monachus monachus.pptxgogol1964
 
epal_panellinies_2024_exetaseis_egkyklios.pdf
epal_panellinies_2024_exetaseis_egkyklios.pdfepal_panellinies_2024_exetaseis_egkyklios.pdf
epal_panellinies_2024_exetaseis_egkyklios.pdfpaskoron
 
Υγιεινό πρωινό στην τάξη με αρωματικό λάδι από φυτά της χώρα μας.pptx
Υγιεινό πρωινό στην τάξη με αρωματικό λάδι από φυτά της χώρα μας.pptxΥγιεινό πρωινό στην τάξη με αρωματικό λάδι από φυτά της χώρα μας.pptx
Υγιεινό πρωινό στην τάξη με αρωματικό λάδι από φυτά της χώρα μας.pptx36dimperist
 
Το καναρινί ποδήλατο
Το καναρινί                ποδήλατοΤο καναρινί                ποδήλατο
Το καναρινί ποδήλατοDimitra Mylonaki
 
Τα ζώα ως διασκέδαση (Παγκόσμια ημέρα ζώων. 4 Απριλίου) .pptx
Τα ζώα ως διασκέδαση (Παγκόσμια ημέρα ζώων. 4 Απριλίου) .pptxΤα ζώα ως διασκέδαση (Παγκόσμια ημέρα ζώων. 4 Απριλίου) .pptx
Τα ζώα ως διασκέδαση (Παγκόσμια ημέρα ζώων. 4 Απριλίου) .pptxgogol1964
 
Επιμορφωτικό σεμινάριο ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ-2024.pptx
Επιμορφωτικό σεμινάριο ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ-2024.pptxΕπιμορφωτικό σεμινάριο ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ-2024.pptx
Επιμορφωτικό σεμινάριο ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ-2024.pptx7gymnasiokavalas
 
Μεταφύτευση των φυτών του τόπου μας από τη Γ΄ τάξη στα παρτέρια του σχολείου ...
Μεταφύτευση των φυτών του τόπου μας από τη Γ΄ τάξη στα παρτέρια του σχολείου ...Μεταφύτευση των φυτών του τόπου μας από τη Γ΄ τάξη στα παρτέρια του σχολείου ...
Μεταφύτευση των φυτών του τόπου μας από τη Γ΄ τάξη στα παρτέρια του σχολείου ...36dimperist
 
Ιπτάμενη σκάφη ΚΟΜΙΚ ΠΑΙΔΙΩΝ
Ιπτάμενη        σκάφη ΚΟΜΙΚ ΠΑΙΔΙΩΝΙπτάμενη        σκάφη ΚΟΜΙΚ ΠΑΙΔΙΩΝ
Ιπτάμενη σκάφη ΚΟΜΙΚ ΠΑΙΔΙΩΝDimitra Mylonaki
 
Μ. Κωνσταντίνος: Εκχριστιανισμός και ισχυροποίηση της ρωμαϊκής Ανατολής
Μ. Κωνσταντίνος: Εκχριστιανισμός και ισχυροποίηση της ρωμαϊκής ΑνατολήςΜ. Κωνσταντίνος: Εκχριστιανισμός και ισχυροποίηση της ρωμαϊκής Ανατολής
Μ. Κωνσταντίνος: Εκχριστιανισμός και ισχυροποίηση της ρωμαϊκής ΑνατολήςEvangelia Patera
 
ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΟΣ A΄-Η ΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΡΩΜΑΪΚΗΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΗΣ
ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΟΣ A΄-Η ΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΡΩΜΑΪΚΗΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΗΣΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΟΣ A΄-Η ΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΡΩΜΑΪΚΗΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΗΣ
ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΟΣ A΄-Η ΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΡΩΜΑΪΚΗΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΗΣEvangelia Patera
 
ΡΑΛΛΙΟΥ ΕΛΕΝΗ-les droits des animaux.pdf
ΡΑΛΛΙΟΥ ΕΛΕΝΗ-les droits des animaux.pdfΡΑΛΛΙΟΥ ΕΛΕΝΗ-les droits des animaux.pdf
ΡΑΛΛΙΟΥ ΕΛΕΝΗ-les droits des animaux.pdfChrisa Kokorikou
 
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ-ECOMOBILITY "ΑΛΛΑΖΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ!"
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ-ECOMOBILITY "ΑΛΛΑΖΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ!"1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ-ECOMOBILITY "ΑΛΛΑΖΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ!"
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ-ECOMOBILITY "ΑΛΛΑΖΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ!"margaritathymara1
 
Διαχείριση χρόνου
Διαχείριση                 χρόνουΔιαχείριση                 χρόνου
Διαχείριση χρόνουDimitra Mylonaki
 
Διαχείρηση Gmail - Βήμα προς Βήμα - Βασικά Στοιχεία
Διαχείρηση Gmail - Βήμα προς Βήμα - Βασικά ΣτοιχείαΔιαχείρηση Gmail - Βήμα προς Βήμα - Βασικά Στοιχεία
Διαχείρηση Gmail - Βήμα προς Βήμα - Βασικά Στοιχείαbasket20032020
 
Έρευνα μαθητών για τις δραστηριότητες στα διαλείμματα
Έρευνα μαθητών για τις δραστηριότητες στα διαλείμματαΈρευνα μαθητών για τις δραστηριότητες στα διαλείμματα
Έρευνα μαθητών για τις δραστηριότητες στα διαλείμματαSotiris Poukamisas
 
Ας γνωρίσουμε τον λύκο (παγκόσμια ημέρα ζώων).pptx
Ας γνωρίσουμε τον λύκο (παγκόσμια ημέρα ζώων).pptxΑς γνωρίσουμε τον λύκο (παγκόσμια ημέρα ζώων).pptx
Ας γνωρίσουμε τον λύκο (παγκόσμια ημέρα ζώων).pptxgogol1964
 
Διάχυση αποτελεσμάτων της κινητικότητας Erasmus Φλωρεντία.pptx
Διάχυση αποτελεσμάτων της κινητικότητας Erasmus Φλωρεντία.pptxΔιάχυση αποτελεσμάτων της κινητικότητας Erasmus Φλωρεντία.pptx
Διάχυση αποτελεσμάτων της κινητικότητας Erasmus Φλωρεντία.pptx7gymnasiokavalas
 
Η ηθική της χρήσης πειραματόζωων (Παγκόσμια ημέρα ζώων).ppt
Η ηθική της χρήσης πειραματόζωων (Παγκόσμια ημέρα ζώων).pptΗ ηθική της χρήσης πειραματόζωων (Παγκόσμια ημέρα ζώων).ppt
Η ηθική της χρήσης πειραματόζωων (Παγκόσμια ημέρα ζώων).pptgogol1964
 
Ο μοναχισμός στις διάφορες θρησκείες. Θρησκευτικά Λυκείου
Ο μοναχισμός στις διάφορες θρησκείες. Θρησκευτικά ΛυκείουΟ μοναχισμός στις διάφορες θρησκείες. Θρησκευτικά Λυκείου
Ο μοναχισμός στις διάφορες θρησκείες. Θρησκευτικά ΛυκείουVasiliki Matiaki
 

Recently uploaded (20)

Απειλούμενα είδη_ Μεσογειακή Φώκια monachus monachus.pptx
Απειλούμενα είδη_ Μεσογειακή Φώκια monachus monachus.pptxΑπειλούμενα είδη_ Μεσογειακή Φώκια monachus monachus.pptx
Απειλούμενα είδη_ Μεσογειακή Φώκια monachus monachus.pptx
 
epal_panellinies_2024_exetaseis_egkyklios.pdf
epal_panellinies_2024_exetaseis_egkyklios.pdfepal_panellinies_2024_exetaseis_egkyklios.pdf
epal_panellinies_2024_exetaseis_egkyklios.pdf
 
Υγιεινό πρωινό στην τάξη με αρωματικό λάδι από φυτά της χώρα μας.pptx
Υγιεινό πρωινό στην τάξη με αρωματικό λάδι από φυτά της χώρα μας.pptxΥγιεινό πρωινό στην τάξη με αρωματικό λάδι από φυτά της χώρα μας.pptx
Υγιεινό πρωινό στην τάξη με αρωματικό λάδι από φυτά της χώρα μας.pptx
 
Το καναρινί ποδήλατο
Το καναρινί                ποδήλατοΤο καναρινί                ποδήλατο
Το καναρινί ποδήλατο
 
Τα ζώα ως διασκέδαση (Παγκόσμια ημέρα ζώων. 4 Απριλίου) .pptx
Τα ζώα ως διασκέδαση (Παγκόσμια ημέρα ζώων. 4 Απριλίου) .pptxΤα ζώα ως διασκέδαση (Παγκόσμια ημέρα ζώων. 4 Απριλίου) .pptx
Τα ζώα ως διασκέδαση (Παγκόσμια ημέρα ζώων. 4 Απριλίου) .pptx
 
Αφίσες ζώα
Αφίσες                ζώαΑφίσες                ζώα
Αφίσες ζώα
 
Επιμορφωτικό σεμινάριο ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ-2024.pptx
Επιμορφωτικό σεμινάριο ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ-2024.pptxΕπιμορφωτικό σεμινάριο ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ-2024.pptx
Επιμορφωτικό σεμινάριο ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ-2024.pptx
 
Μεταφύτευση των φυτών του τόπου μας από τη Γ΄ τάξη στα παρτέρια του σχολείου ...
Μεταφύτευση των φυτών του τόπου μας από τη Γ΄ τάξη στα παρτέρια του σχολείου ...Μεταφύτευση των φυτών του τόπου μας από τη Γ΄ τάξη στα παρτέρια του σχολείου ...
Μεταφύτευση των φυτών του τόπου μας από τη Γ΄ τάξη στα παρτέρια του σχολείου ...
 
Ιπτάμενη σκάφη ΚΟΜΙΚ ΠΑΙΔΙΩΝ
Ιπτάμενη        σκάφη ΚΟΜΙΚ ΠΑΙΔΙΩΝΙπτάμενη        σκάφη ΚΟΜΙΚ ΠΑΙΔΙΩΝ
Ιπτάμενη σκάφη ΚΟΜΙΚ ΠΑΙΔΙΩΝ
 
Μ. Κωνσταντίνος: Εκχριστιανισμός και ισχυροποίηση της ρωμαϊκής Ανατολής
Μ. Κωνσταντίνος: Εκχριστιανισμός και ισχυροποίηση της ρωμαϊκής ΑνατολήςΜ. Κωνσταντίνος: Εκχριστιανισμός και ισχυροποίηση της ρωμαϊκής Ανατολής
Μ. Κωνσταντίνος: Εκχριστιανισμός και ισχυροποίηση της ρωμαϊκής Ανατολής
 
ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΟΣ A΄-Η ΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΡΩΜΑΪΚΗΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΗΣ
ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΟΣ A΄-Η ΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΡΩΜΑΪΚΗΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΗΣΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΟΣ A΄-Η ΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΡΩΜΑΪΚΗΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΗΣ
ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΟΣ A΄-Η ΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΡΩΜΑΪΚΗΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΗΣ
 
ΡΑΛΛΙΟΥ ΕΛΕΝΗ-les droits des animaux.pdf
ΡΑΛΛΙΟΥ ΕΛΕΝΗ-les droits des animaux.pdfΡΑΛΛΙΟΥ ΕΛΕΝΗ-les droits des animaux.pdf
ΡΑΛΛΙΟΥ ΕΛΕΝΗ-les droits des animaux.pdf
 
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ-ECOMOBILITY "ΑΛΛΑΖΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ!"
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ-ECOMOBILITY "ΑΛΛΑΖΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ!"1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ-ECOMOBILITY "ΑΛΛΑΖΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ!"
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ-ECOMOBILITY "ΑΛΛΑΖΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ!"
 
Διαχείριση χρόνου
Διαχείριση                 χρόνουΔιαχείριση                 χρόνου
Διαχείριση χρόνου
 
Διαχείρηση Gmail - Βήμα προς Βήμα - Βασικά Στοιχεία
Διαχείρηση Gmail - Βήμα προς Βήμα - Βασικά ΣτοιχείαΔιαχείρηση Gmail - Βήμα προς Βήμα - Βασικά Στοιχεία
Διαχείρηση Gmail - Βήμα προς Βήμα - Βασικά Στοιχεία
 
Έρευνα μαθητών για τις δραστηριότητες στα διαλείμματα
Έρευνα μαθητών για τις δραστηριότητες στα διαλείμματαΈρευνα μαθητών για τις δραστηριότητες στα διαλείμματα
Έρευνα μαθητών για τις δραστηριότητες στα διαλείμματα
 
Ας γνωρίσουμε τον λύκο (παγκόσμια ημέρα ζώων).pptx
Ας γνωρίσουμε τον λύκο (παγκόσμια ημέρα ζώων).pptxΑς γνωρίσουμε τον λύκο (παγκόσμια ημέρα ζώων).pptx
Ας γνωρίσουμε τον λύκο (παγκόσμια ημέρα ζώων).pptx
 
Διάχυση αποτελεσμάτων της κινητικότητας Erasmus Φλωρεντία.pptx
Διάχυση αποτελεσμάτων της κινητικότητας Erasmus Φλωρεντία.pptxΔιάχυση αποτελεσμάτων της κινητικότητας Erasmus Φλωρεντία.pptx
Διάχυση αποτελεσμάτων της κινητικότητας Erasmus Φλωρεντία.pptx
 
Η ηθική της χρήσης πειραματόζωων (Παγκόσμια ημέρα ζώων).ppt
Η ηθική της χρήσης πειραματόζωων (Παγκόσμια ημέρα ζώων).pptΗ ηθική της χρήσης πειραματόζωων (Παγκόσμια ημέρα ζώων).ppt
Η ηθική της χρήσης πειραματόζωων (Παγκόσμια ημέρα ζώων).ppt
 
Ο μοναχισμός στις διάφορες θρησκείες. Θρησκευτικά Λυκείου
Ο μοναχισμός στις διάφορες θρησκείες. Θρησκευτικά ΛυκείουΟ μοναχισμός στις διάφορες θρησκείες. Θρησκευτικά Λυκείου
Ο μοναχισμός στις διάφορες θρησκείες. Θρησκευτικά Λυκείου
 

ανάπτυξη προφορικού & γραπτού λόγου ενδεικτικές δραστηριότητες

 • 1. Ε΄& ΣΤ΄ ΤΑΞΕΙΣ<br />«ΟΠΟΙΟΣ ΞΕΡΕΙ ΝΑ ΜΙΛΑΕΙ, ΞΕΡΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΣΚΕΦΤΕΤΑΙ ΚΑΙ ΝΑ ΓΡΑΦΕΙ ΣΩΣΤΑ»<br />Η ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ<br /> Η αποτελεσματική επικοινωνία στο χώρο του σχολείου αλλά και της κοινωνίας ευρύτερα προϋποθέτει την εξοικείωση παιδιών και εκπαιδευτικών με δεξιότητες επικοινωνίας.<br />Η πληροφόρηση και η άσκηση σε τέτοιες δεξιότητες δημιουργεί ένα νέο πιο συνειδητό τρόπο επικοινωνίας και ενισχύει τα ήδη υπάρχοντα χαρακτηριστικά: την ικανότητα να ακούν προσεκτικά, να ενθαρρύνουν τη διερεύνηση σκέψεων και συναισθημάτων, να βρίσκουν νέες λύσεις στα ζητήματα που τους αφορούν. <br />Η ικανότητα για προφορική έκφραση σε συνδυασμό με την ενεργητική ακρόαση αποτελούν τους σημαντικότερους παράγοντες για αποτελεσματική επικοινωνία. Γι’ αυτό για να επιτευχθεί η καλλιέργεια της επικοινωνιακής δεξιότητας πρέπει να γίνεται διδασκαλία και παράλληλα άσκηση του προφορικού λόγου και της προσεκτικής ακρόασης. <br />Έτσι λοιπόν, στόχος του σχολείου μας για τη σχολική χρονιά 2010-2011, ήτανε η ανάπτυξη του προφορικού λόγου στα παιδιά ούτως ώστε να έχουνε μία αποτελεσματική επικοινωνία μεταξύ τους, αλλά και στην κοινωνία αργότερα.<br />Να είναι σε θέση ο μαθητής/η μαθήτρια να λειτουργεί ως πομπός αλλά και ως δέκτης προφορικών μηνυμάτων.<br /> Βασικά γνωρίσματα προφορικού λόγου :<br /> αμεσότητα, εξωγλωσσικές εκφράσεις, αυτοσχεδιασμός<br />ΔΕΚΤΗΣΠΟΜΠΟΣ<br />Ενδεικτικές Δραστηριότητες<br />Εφαρμογή ποικίλων μεθόδων διδασκαλίας (π.χ. συνεργατική ή ομαδοσυνεργατική, διαλογική).<br />Διαρρύθμιση των θρανίων της τάξης για άμεση επαφή με το σύνολο των παιδιών. <br />Παροχή ευκαιριών για προφορική επικοινωνία του μαθητή και περιορισμός του λόγου του εκπαιδευτικού.<br />Οργάνωση και παρουσίαση εκθέσεων (έκθεση παιχνιδιών) στην τάξη.<br />Παρουσίαση φωτογραφικού υλικού για συγκεκριμένο θέμα.<br />Οργάνωση συνεντεύξεων με διάφορα άτομα.<br />Εκτέλεση εργασιών ακολουθώντας προφορικές οδηγίες.<br />Αφήγηση ενώπιον ακροατηρίου. <br />Ακρόαση ιστοριών, τραγουδιών, κ.ά.. <br />Ανακοίνωση στην τάξη αποτελέσματος ομαδικής εργασίας.<br />Δραματοποιήσεις όπου τα παιδιά αναλαμβάνουν ρόλους, αυτοσχεδιάζουν, μετασχηματίζουν τα κείμενα σε βιωματική θεατρική δράση. <br />Eνεργός συμμετοχή στις εκδηλώσεις της σχολικής ζωής (θεατρικά, ποιήματα, τραγούδια, συνέδρια). <br />Ανάπτυξη επιχειρηματολογίας για κάποιο θέμα.<br />Ανάπτυξη των χαρακτηριστικών του καλού ακροατή (κοιτάζω αυτόν που μιλά, δεν διακόπτω κ.ά..) <br />Τα παιδιά κάνουν αναδιήγηση κάποιας γνωστής ιστορίας από την οπτική γωνία ενός ήρωα. <br />Αφήγηση. Τα παιδιά αφηγούνται τις εμπειρίες τους , τις σκέψεις τους, τα συναισθήματά τους, τα όνειρά τους. Η προφορική αφήγηση χρησιμοποιεί μορφοποιητικά μέσα όπως τον τρόπο εκφώνησης, τις χειρονομίες, τη μιμητική. Η προφορική αφήγηση διαθέτει πολύ περισσότερα μέσα έκφρασης από τις λέξεις που χρησιμοποιεί η γραπτή έκφραση. <br />Με βάση εικόνες τα παιδιά μπορούν να αφηγηθούν μια ιστορία, να αλλάξουν το τέλος της, να αλλάξουν την αρχή κ.ά.. <br />Παντομίμα: Το κάθε παιδί αναπαριστά χωρίς λόγια το επάγγελμα με το οποίο θα ήθελε να ασχοληθεί όταν μεγαλώσει. Τα υπόλοιπα παιδιά περιγράφουν τις κινήσεις του και προσπαθούν να μαντέψουν το επάγγελμα. Στη συνέχεια μπορεί να αναφέρουν και να συζητήσουν γύρω από όσα γνωρίζουν για τα επαγγέλματα των γονέων τους.<br />Συζήτηση στην τάξη με αφορμή κάποιο επίκαιρο γεγονός<br />Αυτοπαρουσίαση, παρουσίαση ή περιγραφή κάποιου οικείου προσώπου (συμμαθητή, δασκάλου, κλπ.)<br />Συζήτηση στην τάξη με την αφορμή κάποιου κειμένου ή κάποιου γεγονότος<br />Συμπλήρωση ημιτελούς κειμένου (διαλόγου ή ιστορίας)<br />Σύνταξη κειμένου ή ιστορίας που στηρίζεται σε σειρά εικόνων<br />Εντοπισμός βασικών σημείων ενός κειμένου (προφορικού ή γραπτού). Απόδοση τίτλου σε κείμενα, λεζάντας σε φωτογραφίες, τίτλων σε παραγράφους<br />Περιγραφή εικόνων, φωτογραφιών, πινάκων ζωγραφικής, αντικειμένων, κλπ.<br />Σύνταξη και εκτέλεση συνταγών μαγειρικής και ζαχαροπλαστικής<br />Δημιουργία πινάκων, σχεδιαγραμμάτων, σχεδίων, νοητικών χαρτών κατά την επεξεργασία του νοήματος ενός κειμένου<br />Οργάνωση εκδηλώσεων, γιορτών, κλπ.<br />Άσκηση στη χρήση λεξικού<br />Άσκηση στη χρήση του διαδικτύου, αναζήτηση και εντοπισμός της πληροφορίας<br />Ποικίλες παιγνιώδεις δραστηριότητες: κατασκευή και λύση σταυρολέξων, ακροστιχίδων, αινιγμάτων, διήγηση ανεκδότων, μύθων, ιστοριών, περιστατικών, παντομίμες, παιχνιδόλεξα με συνώνυμα, αντίθετα κλπ.<br />Παρακολούθηση ντοκιμαντέρ σχετικών με τα διάφορα μαθήματα.<br />Παρουσίαση διαφόρων θεμάτων μέσα στην τάξη από τους  ίδιους τους μαθητές.<br />Οι μαθητές χαρακτηρίζουν τα πρόσωπα των κειμένων προφορικά, εξάγουν συμπεράσματα, περιλήψεις, κεντρική ιδέα, παρατηρήσεις κλπ.<br />Στόχοι Εκπαιδευτικού :<br />Αποφυγή επανάληψης των ίδιων λέξεων.<br />Χρησιμοποίηση ποικιλίας λέξεων.<br />Σεβασμός του συνομιλητή στην καθημερινή συνεννόηση και στις συζητήσεις.<br />Αποφυγή παρεκτροπής από το κύριο θέμα.<br />Χρωματισμός της φωνής ανάλογα με την περίπτωση.<br />Ευγένεια και ηρεμία λόγου.<br />Ευχέρεια στην κατανόηση και οργάνωση του προφορικού λόγου.<br />Έκφραση συναισθημάτων, σκέψεων, απόψεων.<br />Αλληλεπίδραση μεταξύ των συμμετεχόντων.<br />Βελτίωση διαπροσωπικών σχέσεων.<br />Σημείωση: Δίνουμε έμφαση στη σωστή δόμηση απλών και σύνθετων προτάσεων στις περιγραφές. Αν το παιδί εκφράζεται με πολύ απλές προτάσεις του δείχνουμε τρόπους με τους οποίους μπορεί να τις εμπλουτίσει (επίθετα, δευτερεύουσες προτάσεις κ.τ.λ.).<br /> Ε΄& ΣΤ΄ ΤΑΞΕΙΣ<br />ΚΕΙΜΕΝΙΚΟ ΕΙΔΟΣ: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ<br />Θέμα: Ένα πρόσωπο που Θαυμάζω<br />Ε΄τάξη<br />Στάδια:<br />1.Διδασκαλία και επεξεργασία του κειμένου:<br />Η διδασκαλία κειμένου σχετικού με περιγραφή είναι ένα είδος εργασίας που<br />επαναλαμβάνεται συχνά σχεδόν σε κάθε ενότητα του καινούργιου βιβλίου γλώσσας των παιδιών της Ε’ τάξης. Γι’ αυτό και δεν ασχοληθήκαμε με τη διδασκαλία ή την επεξεργασία κάποιου κειμένου πριν από τη συγγραφή της περιγραφής αυτής.<br />2.Χαρακτηρισμός του κειμένου ως προς το είδος του<br />3.Εντοπισμός των δομικών στοιχείων του κειμένου :<br />􀁿 Εισαγωγή: όνομα, καταγωγή, επάγγελμα, η σχέση του προσώπου μ’ εμένα<br />􀁿 Εξωτερική περιγραφή<br />του ατόμου<br />􀁿 Χαρακτήρας του προσώπου που περιγράφουμε<br />(προτερήματα-ελαττώματα)<br />􀁿 Ενδιαφέροντα/συνήθειες<br />Προσυγγραφικό Στάδιο<br />􀂉 Τα παιδιά επέλεξαν το άτομο το οποίο θα περιέγραφαν.<br />􀂉 Υπενθυμίσαμε στα παιδιά την αναγκαιότητα τήρησης των δομικών στοιχείων κατά την περιγραφή .<br />􀂉 Αναφέραμε τη χρήση του σωστού ρηματικού χρόνου ο οποίος στην προκειμένη<br />περίπτωση ήταν ο Ενεστώτας.<br />– Υπενθυμίσαμε τη χρήση επιθέτων και αιτιολογικών προτάσεων.<br />– Τονίσαμε τη χρήση παραγράφων και σημείων στίξης.<br />– Συζητήσαμε και άρχισαν την παραγωγή γραπτού λόγου<br />Φάση βελτιωτικής αναδιαμόρφωσης του αρχικού κειμένου<br />(χρήση υλικού που δόθηκε στα παιδιά από εμάς)<br />Τα παιδιά:<br />􀃖 Διάβασαν το κείμενο που έγραψαν<br />􀃖 Μελέτησαν τα σημεία αυτοαξιολόγησης<br />Φάση τελικής επιμέλειας<br />Τα παιδιά:<br />􀃖 Έλεγξαν κατά πόσο είχαν εφαρμόσει τα κριτήρια στο γραπτό τους.<br />􀃖 Εντόπισαν τα σημεία που δεν εφάρμοσαν<br />􀃖 Διόρθωσαν, βελτίωσαν και ξαναδιάβασαν το γραπτό τους.<br />ΚΕΙΜΕΝΙΚΟ ΕΙΔΟΣ: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ<br />Θέμα: Περιγράφω ένα φίλο / φίλη<br />Στ΄τάξη<br />1.Προσυγγραφικό στάδιο <br />􀂾 Επιλογή-Διδασκαλία των δυο κειμένων<br />􀂾 Πρόγραμμα χαρτογράφησης εννοιών (Kidspiration)<br />􀂾 Ετοιμασία αραχνογράμματος με την τεχνική της ιδεοθύελλας<br />􀂾 Συζήτηση και καθορισμός κριτηρίων του περιεχομένου<br />􀂾 Ανάλυση της δομής και αναφορά σε ενδεικτικό λεξιλόγιο-καταγραφή λεξιλογίου<br />2.Συγγραφικό στάδιο<br />􀂾 Τα παιδιά γράφουν και συμβουλεύονται το ενδεικτικό λεξιλόγιο<br />που εισηγήθηκαν μετά από ομαδική συζήτηση και το λεξικό τους.<br /> ΠΛΑΝΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ<br />-952537465<br />ΦΑΣΗ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ-ΦΑΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ<br />􀂃 Ο μαθητής συμπληρώνει το πλάνο αξιολόγησης μετά από προσεκτική μελέτη του<br />γραπτού του.<br />􀂃 Ατομική συζήτηση με το δάσκαλο για να οριστούν τα σημεία που μπορούν να<br />βελτιωθούν.<br />􀂃 Ακολουθεί η αυτοδιόρθωση του γραπτού κειμένου<br />Ενδεικτικές Δραστηριότητες<br />Θέμα: «Αν είχα τη μηχανή του χρόνου πού θα ταξίδευα;»<br />Ταξίδι στο παρελθόν / στο μέλλον<br />Ε΄τάξη<br />Θέμα : «Κανόνες συμπεριφοράς για την αποφυγή ατυχημάτων στο σχολείο»<br />Στ’ τάξη<br /> Θέμα: «Παραδοσιακά Παιχνίδια - Περιγραφή»<br />Ε΄τάξη<br />-7143752470154171950170815<br />55245020955<br />19526251158875-10287001377950<br />Θέμα : «Ένα γεγονός που μου συνέβει»<br />Στ’ τάξη<br />Θέμα : «Η βιβλιοθήκη του χωριού μας»<br /> Ε΄& Στ’ τάξεις<br />ΠΟΥΒΡΙΣΚΕΤΑΙ;18573752167890<br />ΠΟΤΕΧΤΙΣΤΗΚΕ; ΟΝΟΜΑ<br />ΠΩΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙΣΗΜΕΡΑ;ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ<br /> Περιγραφή Κτιρίου<br />ΣΚΕΨΕΙΣ / ΚΡΙΣΕΙΣ<br />ΠΟΤΕ ΓΝΩΡΙΣΑΜΕΤΟ ΚΤΙΣΜΑ;<br />ΤΙ ΚΑΝΑΜΕ Σ’ ΑΥΤΟ;<br />