Argumentace:Proč jsem si vybral téma hlasu a jeho charakteristik je jednoduchá. Hlas je snadnejvíce měnící se a nejvýrazně...
Pokud má osoba hlas zpívající nebo modulující tak, že až přehnaně oscilujenahoru a dolů, tak je potřeba, takovou osobu, př...
Anotace:Práce obsahuje charakteristiky hlasů a vlastností, které můžou pomoci s identifikacíproblému nositele hlasu.Klíčov...
 Wikipedie. Wikipedie otevřená encyklopedie [online]. 2012, 23.12.2012 [cit.  2012-12-29]. Dostupné z: http://cs.wikipedi...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

KPI seminarka

352 views

Published on

Práce do KPI na Masarykově Univerzitě 2012

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

KPI seminarka

  1. 1. Argumentace:Proč jsem si vybral téma hlasu a jeho charakteristik je jednoduchá. Hlas je snadnejvíce měnící se a nejvýraznější prostředek komunikace, při osobním setkání. Díkyněmu získáváme nejen podávané informace, ale i informace o člověku, který námtyto informace sděluje. Tuto znalost můžu jako učitel pro první stupeň využít připohovorech s rodiči na třídních schůzkách, či se samotnými dětmi, které můžouskrývat určitá důležitá fakta, která by byla vhodná pro další postup v učivu nebořešení problému. O tématu jsem se zabýval už na střední škole, což mi ulehčilo prácia tak jsem neváhal použít dříve získané znalosti.Co nám řekne lidský hlas. Hlas je zvuk, který je vytvářený hlasivkami, ale lidský hlas je také odrazememocí, psychického stavu, fyzického, psychického a duchovního zdraví. Zdravý hlas a zároveň i zdravý člověk se dá rozpoznat skrze jehovšestrannost. Můžeme usuzovat z citlivosti, výraznosti, jasnosti tónů, průraznosti,podle tlačení, vhodné hlasitosti, napětí, vitality, plnosti a životní energie, které sinelze nevšimnout. Z rysů hlasu můžeme určit to, co člověku chybí. Když je hlas napjatý, tak můžebýt člověk na pokraji deprese až sebevraždy. V takovém případě je potřeba muvštípit víru ve vlastní síly. Naříkavý, či plačtivý hlas ukazuje, že člověk má nedostatek pocitu bezpečí,poruch psychické rovnováhy. Také i o potížích dýchacího aparátu, ORL nebo plicníchinfekcích. Hlas, který je uzavřený v sobě i přesto, že zní hezky může znamenat, ženositeli tohoto hlasu bylo v mládí upřeno se vyjadřovat a byl pouze kritizován odostatních. Člověk, který přijímá různé hlasy namísto svého, má emocionální problémy, vpodobě toho, že se bojí sama sebe. Takový člověk se při svém projevu zajíká.Důvodem mu můžou být traumatické stavy a události z minulosti, kterou mu mohlozpůsobit například bití, trestání či věční strach. Bezbarvý a tichý hlas naznačuje, že je člověk vyčerpaný, jak fyzicky, takpsychicky a jeho tělo je nemocné. Takovému člověku je nutno pomoci. Nenávist vůči sobě a nucený požadavek poslušnosti vyjadřuje hlas ukrytý, šeďv hlasu, až bezhlas. Nešťastný hlas vyjadřuje neochotu přijmout odpovědnost za sebe, své činy azdraví, což chtějí od jiných a proto hledají lékaře a terapeuty. Vnucující se a ostrý hlas může být doprovázen často uměle vytvořenýmzhruběním hlasu, vyjadřuje nadměrný perfekcionalismus, neakceptace vlastní osoby.Takové osoby si často myslí, že jsou nejlepší, všechno vědí nejlépe, což tak většinounení. Často trpí bolestmi hlavy a migrénami. Opakem předchozího rysu je, když člověk mění akcentování ve slovech. Tímvyjadřuje nedostatek akceptace sebe. Prázdný hlas bez emocí, sice pěkný a mile znějící je charakteristický proosoby s nedořešenými situacemi z dětství.
  2. 2. Pokud má osoba hlas zpívající nebo modulující tak, že až přehnaně oscilujenahoru a dolů, tak je potřeba, takovou osobu, přinést opět na zem, protože je protakové osoby charakteristická přehnaná fantazie nebo také přílišné vzpomínání nminulost či pocit nadřazenosti. Třesoucí a neklidný hlas působí dojem roztřepenosti osoby, k tomuto jevu sečasto připojuje ztráta takzvané nitě ve slovním vyjádření. Hlas takového člověkapoukazuje na možné problémy s ledvinami a močovým měchýřem. Ztrácející se, nebo chraplavý hlas může svědčit o stresujícím životě, kterýnositel prožívá dlouhodobě. Přerývavý hlas násilím vylučovaný s hlasitou artikulací a rychlými trhanýmislovy je znamením přecitlivělosti, jaterních poruch, vysokého tlaku, oběhovýchpotížích, pocitem nadřazenosti, který způsobuje komplex méněcennosti a touhyvládnout. Ztráta hlasu, jak úplná nebo dočasná, značí právě prožitý šok, otřes nebocelkovou nemožnost cokoliv udělat. Tento typ se projevuje často při úrazech,neštěstím, pocitem žalu, nedostatkem odpuštění, sexuálním ublížením a celkověemocionálním vypětím. Zlý hlas bez záminky označuje osoby, které můžou mít problémy se žlučníkema jaterními onemocněními. Takové osoby mají obvykle přílišný materiální přístup kesvětu a zneužívají svoji moc. Mají narušené odvádění toxických látek z těla. Zablokovaný a až udušený hlas je výsledkem utlačování a vnucování názorůjiných. Osoba má potom výčitky svědomí. Má strach v práci a nedokáže se tomusama postavit. Dětský hlas s infantilní artikulací znamená, že se člověk obává budoucnosti aodpovědnosti dospělého života. Opakem je hlas příliš dospělý – vzhledem k věku. Ukazuje rychlé dospívání avysokou inteligenci. Apatický a plačtivý hlas starší osoby obvykle znamená, že si osoba připadánepotřebná a zbytečná. Tichý a slabý hlas s nedokončenými slovy na konci větného úseku, častoukončený s klesajícími tóny ukazuje, že tato osoba může dělat mnoho věcí najednou,ale žádnou pořádně a bez efektivních výsledků. Polykání slov je znakem nejistoty. Tyto osoby bývají, ab absurdum, osobyupovídané. Dotyčný nedovoluje, aby se ostatní dostali ke slovu, což znamená, že sedotyčná osoba bojí kritiky, jsou neochotní a mají strach ze ztráty pozice. Tito lidémívají problémy s onemocněním tlustého střeva a dvanácterníku Nepřirozený hlas, který mívají často lidé, kteří pracují v divadle, ukazuje to, žečlověk s takovýmto hlasem, může být neustálý imitátor něčeho, snob, závistivec. Utlumené emoce v hlasu můžou na člověka prozradit strach z vystoupení naveřejnosti, strach z krizových situací, ukazuje nenávist, bezmoc, žal. Lidé, kteří majítento typ hlasu mohli být pozorovateli krutých domácích scén. Lidé s tímto hlasemv sobě drží křivdu z minulosti a mají celoživotní výčitky a pocit bezmocnosti. Umění vyčíst z hlasu je opravdu věda, kterou, když člověk ovládne, tak se muotevřou osudy mnoha lidí a může s nimi lépe spolupracovat. Tato znalost se dá takévyužít nejen s dospělými lidmi, ale také s dětmi, kterým můžeme pomoci získat dodospělosti zdravý hlas.
  3. 3. Anotace:Práce obsahuje charakteristiky hlasů a vlastností, které můžou pomoci s identifikacíproblému nositele hlasu.Klíčová slova:Hlas, emoce, zdraví, psychika, bezhlas, vyjadřování, osobnostSeznam použité literatury  ROMANOWSKA, Barbara Angel. Muzikoterapie : Ladičky a léčení zvukem. 2004. [s.l.] : [s.n.], 2005. 184 s. ISBN 80-7362-067-7.  Vydáno knižně  Autorka pracuje s lidmi pomocí muzikoterapie řadu let  Kniha pracuje s více tématy ohledně zdraví a zvuku  Používá přesné údaje  Je zde vše rozumě vysvětleno
  4. 4.  Wikipedie. Wikipedie otevřená encyklopedie [online]. 2012, 23.12.2012 [cit. 2012-12-29]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Hlas  Známý zdroj informací  Přesné informace  Stručné, ale dostačující informace  Nedávná aktualizace dat  Možnost hodnocení lidmi Hlasové problémy a hlasovým péče. In: Hlasové problémy a hlasovým péče - ORL chirurg Bangalore [online]. 2010 [cit. 2012-12-29]. Dostupné z: http://icube.cz/hlasove-problemy-a-hlasovym-pece-orl-chirurg-bangalore-268/  Přeloženo z webu kde příspěvky přidávají odborníci  Autor je uveden  Na autora je uveden kontakt  Odborné termíny  Uvedený zdroj článku

×