Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

IIMA Presentation Feb 1 2010 Corporate Seo

494 views

Published on

A presentation that talks about how to work with SEO in large organizations and with corporates.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

IIMA Presentation Feb 1 2010 Corporate Seo

 1. 1. SEO för stora organisationer Andreas Daun
 2. 2. <ul><li>Vad pratar jag om? </li></ul><ul><li>Grunden för bra SEO </li></ul><ul><li>Traditionell SEO </li></ul><ul><li>Vad mer är det som saknas? </li></ul>Agenda
 3. 3. <ul><li>Search Engine Optimisation = Sökmotoroptimering </li></ul><ul><ul><li>Naturlig synlighet i sökmotorer </li></ul></ul>Vad pratar jag om? <ul><ul><li>Pay-per-Click, AdWords </li></ul></ul><ul><ul><li>Organiskt, SEO </li></ul></ul>
 4. 4. Globala företag vs. Bloggar/mindre företag/ <ul><li>Syns globalt </li></ul><ul><li>Offentliga företag </li></ul><ul><li>Corporate regulations </li></ul><ul><li>Syns bara lokalt </li></ul><ul><li>Icke offentliga </li></ul><ul><li>” Fria” regler </li></ul>
 5. 5. Globala företag vs. Bloggar/mindre företag/ <ul><li>Officiella partners </li></ul><ul><li>Kan ta väldigt lång tid för det enklaste </li></ul><ul><li>Vem som helst får inte säga vad som helst </li></ul><ul><li>” Gray hat” länkning </li></ul><ul><li>Kan enkelt implementera ”best practices” </li></ul><ul><li>Fritt att använda sociala nätverk </li></ul>
 6. 6. <ul><li>Varumärket styr allt </li></ul><ul><li>Nyckelordsanalyser som driver SEO drivs is sin tur av varumärket </li></ul><ul><li>Många intressenter i och utanför företaget är involverade </li></ul><ul><ul><li>Produktansvariga </li></ul></ul><ul><ul><li>Marknadsföring </li></ul></ul><ul><ul><li>Webutveckling </li></ul></ul><ul><ul><li>Corporate communications </li></ul></ul><ul><ul><li>Mediabyrå </li></ul></ul><ul><ul><li>Extern webbutveckling </li></ul></ul><ul><ul><li>Extern PPC byrå </li></ul></ul>Intressenter i större företag
 7. 7. <ul><li>Stora hemsidor innebär stora utmaningar </li></ul><ul><ul><li>Flera språk </li></ul></ul><ul><ul><li>Konstant utveckling/uppdatering </li></ul></ul><ul><ul><li>Enorma mängder innehåll </li></ul></ul><ul><ul><li>Teknisk ”legacy” från tidigare </li></ul></ul>Tekniska utmaningar
 8. 8. <ul><li>Tips och ”best practices” finns överallt </li></ul><ul><li>Inte vad man ska göra </li></ul><ul><li>Hur man ska göra det </li></ul>Traditionell SEO
 9. 9. <ul><li>META text </li></ul><ul><li>Page titles </li></ul><ul><li>Headings </li></ul><ul><li>Image alt text </li></ul><ul><li>Links </li></ul><ul><li>Body text </li></ul>Optimering – ett exempel February 9, 2010
 10. 10. <ul><li><title> </li></ul><ul><li><meta description> </li></ul><ul><li>H1 </li></ul><ul><li>H2, H3, H4, H5 & H6 </li></ul><ul><li>ALT attribute </li></ul><ul><li><strong>, <i> </li></ul><ul><li><ul> and <p> </li></ul><ul><li><Abbr> or acron tag </li></ul><ul><li>TH (tables) </li></ul>Vi vet också vad som är viktigast February 9, 2010
 11. 11. <ul><li>Experter på innehåll:  Om du inte är en expert på ämnet på din hemsida, se till att investera tid till att bli det, eller att anställa någon som är det. </li></ul><ul><li>Informationsarkitektur:  Design på hemsidan som ser till att besökare hittar ditt innehåll snabbt och effektivt. </li></ul><ul><li>Teknisk implementation:  Lär dig hur hemsidan är tekniskt anpassad för olika sökmotorer så att du uppnår bästa resultat. </li></ul><ul><li>Marknadsföring:  Bygga länkar eller integration i sociala medier </li></ul>4 grundstenar för att bygga bra SEO
 12. 12. <ul><li>Varumärket styr allt </li></ul><ul><ul><li>Vem ansvarar för varumärket? </li></ul></ul><ul><li>Nyckelordsanalyser som driver SEO drivs is sin tur av varumärket </li></ul><ul><ul><li>Vem skriver innehåller idag och vem uppdaterar? </li></ul></ul><ul><li>Hitta intressenter beroende på vad du vill göra </li></ul><ul><li>Koppla ihop de olika delarna av företaget </li></ul>Hur hittar man rätt intressenter? Produktutveckling Marknadsföring Webutveckling Mediabyrå
 13. 13. <ul><li>Målet att få alla intressenter att jobba mot samma mål </li></ul><ul><li>Ofta saknas den naturliga kopplingen </li></ul><ul><li>Hitta rätt nyckelpresoner i företaget för att driva SEO </li></ul>Hur involverar man rätt intressenter?
 14. 14. <ul><li>Processer och struktur </li></ul><ul><ul><li>Processer för alla delar av organisationen som involveras </li></ul></ul><ul><li>Mål </li></ul><ul><ul><li>Specifika och som knyter an till centrala mål </li></ul></ul><ul><li>Rapportering </li></ul><ul><ul><li>För specifika mål och med mål att ge direkt feedback till intressenter </li></ul></ul><ul><li>Action! </li></ul>Vad mer är det som saknas?
 15. 15. <ul><li>Nytt innehåll ska ut på hemsidan </li></ul><ul><li>Den som ska skapa texten väljer ut ett antal nyckelord som beskriver innehållet på sidan </li></ul><ul><li>Texten skrivs på modersmålet utifrån ovan nyckelord. Sidan ska då förutom själva texten också ha titel, META description, rubriker och META keywords som motsvarar nyckelorden ovan. </li></ul><ul><li>Texten skickas skickas för validering (SEO ansvarig) </li></ul><ul><li>Texten skickas för översättning </li></ul><ul><li>De översatta texterna valideras igen av lokala marknader </li></ul><ul><li>När valideringen är gjord publiceras innehållet på hemsidan och nyckelorden skickas till rapportering </li></ul>Processer - Exempel
 16. 16. <ul><li>Bestämt format för titeltaggar, META description och rubriker </li></ul><ul><li>T.ex. </li></ul><ul><ul><li>Titel: [ varumärke ] [modellnamn] [produktkategori] | [generiskt produktnamn] </li></ul></ul><ul><ul><li>META description: Ska innehålla alla nyckelord och ett “call-to-action statement” </li></ul></ul><ul><ul><li>Rubrik: [modellnamn] | [generiskt produktnamn] </li></ul></ul>Struktur - Exempel
 17. 17. <ul><li>Specifika mål knutna till centrala mål </li></ul><ul><ul><li>Öka marknadsandel med 10% </li></ul></ul><ul><ul><li>Öka marknadsandel för synlighet online med 10% </li></ul></ul><ul><ul><li>T.ex. ranking topp 5 för alla valda nyckelord </li></ul></ul>Mål
 18. 18. <ul><li>Rapporter som direkt visar resultatet </li></ul><ul><li>Ger feedback till intressenter </li></ul><ul><li>Hjälper till att förankra processer och tankesätt </li></ul>Rapportering, förankring och action
 19. 19. Uppdateringscykeln
 20. 20. Q&A

×