Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Toplam Kalite Yönetimi<br />Hazırlayanlar:<br />          2000503066  Utku  Ünver<br />          19...
Kalite Kavramı Nedir?<br />Kalite subjektif bir kavramdır.<br />Latince “nasıl oluştuğu” anlamına gelen “qualis” kelimesin...
Toplam Kalite Yönetimi<br />   Toplam Kalite Kavramı<br />		Toplam Kalite, bir işletmede yapılan bütün işlerde, müşteri...
Toplam Kalite Modelinin Öğeleri<br />Ödemeye Dönük Yaklaşım<br />Ölçme ve İstatistik<br />Grup Çalışması<br />Sürekli Geli...
Toplam Kalite Kontrol Kavramı<br />		Toplam Kalite Kontrol, tüketici isteklerini en ekonomik düzeyde karşılamak amacıyla i...
Toplam Kalite Kavramının Tarihsel Gelişimi <br />İlk prensipleri Henry Ford ortaya atmıştır.<br />Japonlar bu prensiplerde...
Toplam Kalite Yönetimi <br />TKY, müşteri memnuniyetini kardan önce gören bir sistemdir.<br />TKY’nin kuruluşunu oluşturan...
TKY sisteminin temel teoremleri şunlardır:<br />Üst yönetimin desteğiyle üretim, pazarlama, mühendislik, satış gibi grupla...
Yeni Yönetim Anlayışı<br />Bir kuruluşta TKY stratejisi ve uygulamalarından söz edebilmek için dört kavram ve uygulamanın ...
Toplam Kalite Yönetiminin Amaçları <br />İşletmede üst yönetimden saat ücretli personele kadar bütün çalışanların işbirliğ...
Toplam Kalite Yönetiminin Amaçları (Devamı)<br />Ürün işlem zamanlarını kısaltmak ve talimat hızını yükseltmek.<br />Maliy...
Kalite Kavramına Değişik Yaklaşımlar<br />Phil Crosby<br />Dr. Deming<br />Juran<br />Feigenbaum<br />
Deming Döngüsü <br />Deming döngüsünün evreleri: <br />Planlama<br />Uygulama<br />Kontrol Et<br />Düzelt<br />
Klasik Yönetim Anlayışıyla Toplam Kalite Yönetiminin Farkları<br />
Toplam Kalite Yönetiminin Öğeleri<br />Üst yönetimin liderliği<br />Müşteri odaklılık<br />İşletme çalışanlarının eğitimi<...
KAİZEN<br />Japonca “Daha İyi” anlamına gelen Kaizen kavramı sürekli gelişmeyi ve iyileştirmeyi teşvik eden bir sistemdir....
Kaizen Anlayışında Yönetimin Yeri<br />Yönetimin iki görevi : <br />Koruma<br />Geliştirme<br />
Hiyerarşik Kademelerin Görevleri<br />Üst Yönetim<br />Orta Kademe<br />Denetleyiciler<br />İşçiler<br />
Sürekli Gelişme ve Müşteri Önceliği <br />	Sürekli gelişme, kısa ama sürekli basamakları öngörmektedir.<br />Etkilenen kav...
Bugün bir firma başarılı olmak için ürün veya hizmetlerini<br />Müşterilerin ihtiyaçlarını iyi tanımlamış, kullanım veya a...
Sürekli Gelişmede Proseslerin İyileştirilmesi<br />İyileşmenin yapılmasını 8 aşamaya bölebiliriz: <br />Problemin seçimi,<...
KALİTE KONTROL ÇEMBERLERİ<br />	Modern yönetim tekniklerinden biri olarak adlandırılan Kalite Kontrol Çemberleri, aynı çal...
Kalite Çemberlerinin Amaçları:<br />Bireylerin motivasyonunun arttırılması<br />Bireylerin etkin bir katılımıyla yaratıcı ...
Kalite Çemberlerinin Organizasyonu<br />	Kalite Çemberleri 3-15 kişiden oluşan işçi gruplarıdır. Başlıca beş birimden oluş...
Kalite Kontrol Çemberleri’nin Özellikleri <br />Gönüllülük<br />Kendini Geliştirme<br />Bütün Üyelerin Katılımı<br />Canlı...
Kalite Kontrol Çemberleri’nin Uygulama Aşamaları<br />Başlangıç<br />Plot Plan<br />Genişleme<br />Büyüme<br />Olgunluk<br />
TOPLAM KALİTE YÖNETİMİNDE EĞİTİM <br />	Eğitimde amaç, hizmeti verenlere istenilen kalitenin en ekonomik şekilde üretilmes...
KALİTE EĞİTİM PROGRAMLARI <br />Eğitim konularını üç grupta toplamak mümkündür:<br />İş bilgisi ve beceriler<br />Tutum de...
TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMASININ SONUÇLARI<br />1) KAR ARTIŞI<br />		1. Maliyetlerin azalmasıyla kar artışı<br />2. Sa...
Toplam Kalite Yönetimi’nin Benimsenmesinde Yapılan Bazı Hatalar<br />TKY eğitiminin TKY ihtiyacı veya arzusu oluşturulmada...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Toplam kalite yönetimi.ppt

32,094 views

Published on

Published in: Education
 • Get the best essay, research papers or dissertations. from ⇒ www.HelpWriting.net ⇐ A team of professional authors with huge experience will give u a result that will overcome your expectations.
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • ⇒ www.HelpWriting.net ⇐ is a good website if you’re looking to get your essay written for you. You can also request things like research papers or dissertations. It’s really convenient and helpful.
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Dating direct: ❤❤❤ http://bit.ly/2ZDZFYj ❤❤❤
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Sex in your area is here: ♥♥♥ http://bit.ly/2ZDZFYj ♥♥♥
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • it's very succesfull. Thank you
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Toplam kalite yönetimi.ppt

 1. 1. Toplam Kalite Yönetimi<br />Hazırlayanlar:<br /> 2000503066 Utku Ünver<br /> 1998503071 Rıza Yılmaz<br /> 2000503076 Yuri Volkov<br /> 2000503077 Farhod Davlatov<br />
 2. 2. Kalite Kavramı Nedir?<br />Kalite subjektif bir kavramdır.<br />Latince “nasıl oluştuğu” anlamına gelen “qualis” kelimesinden gelmektedir.<br />Ürünün ölçülebilen, belirlenebilen ve çoğu kez kalite standartları veya mevzuatlarla belirlenen kalitesi ise objektif kalitedir. <br />
 3. 3. Toplam Kalite Yönetimi<br /> Toplam Kalite Kavramı<br /> Toplam Kalite, bir işletmede yapılan bütün işlerde, müşteri isteklerini karşılayabilmek için şart olan yönetim, insan, yapılan iş, ürün ve hizmet kalitelerinin, bir sistem yaklaşımı içerisinde, tüm çalışanların katılımı, hedef ve fikir birlikleri sağlanarak ele alınması ve geliştirilmesidir.<br />
 4. 4. Toplam Kalite Modelinin Öğeleri<br />Ödemeye Dönük Yaklaşım<br />Ölçme ve İstatistik<br />Grup Çalışması<br />Sürekli Gelişme<br />Yönetim Modeli<br />
 5. 5. Toplam Kalite Kontrol Kavramı<br /> Toplam Kalite Kontrol, tüketici isteklerini en ekonomik düzeyde karşılamak amacıyla işletme içindeki pazarlama, mühendislik, imalat ve müşteri hizmetleri gibi çeşitli ünitelerin kalitelerinin oluşturulması, yaşatılması ve geliştirilmesi yolundaki çalışmaları birleştirip koordine eden etkin bir sistemdir.<br />
 6. 6. Toplam Kalite Kavramının Tarihsel Gelişimi <br />İlk prensipleri Henry Ford ortaya atmıştır.<br />Japonlar bu prensiplerden yola çıkarak Toplam Kalite Yönetimi kavramını geliştirmişlerdir.<br />
 7. 7. Toplam Kalite Yönetimi <br />TKY, müşteri memnuniyetini kardan önce gören bir sistemdir.<br />TKY’nin kuruluşunu oluşturan dört ana eleman vardır:<br />İnsan<br />Sürekli Gelişim<br />Süreç<br />Müşteri<br />
 8. 8. TKY sisteminin temel teoremleri şunlardır:<br />Üst yönetimin desteğiyle üretim, pazarlama, mühendislik, satış gibi gruplar arası iletişim, yüksek kalite için gerekli dayanışmayı ve geri beslemeyi sağlayacaktır.<br />Müşteri isteklerinin karşılanması çok önemlidir; bu nedenle yönetim gelişmeleri fark etmelidir. Bu da daha yüksek performansın elde edilmesini sağlayacaktır.<br />TKY, müşteri beklentilerini kapsayan ürünü üreten süreç ve ürün tasarımına ulaşmak için işçilerin birlik içinde çalışmasıyla elde edilen devamlı gelişmedir.<br />TKY, ürün veya hizmetin güvenirlik ve kararlılığı geliştirmek için teknikler ve araçlar sağlar.<br />
 9. 9. Yeni Yönetim Anlayışı<br />Bir kuruluşta TKY stratejisi ve uygulamalarından söz edebilmek için dört kavram ve uygulamanın yerleşmiş olması ve süreklilik kazanması gerekmektedir. Bunlar:<br />Müşteri odaklık<br />Sürekli iyileştirme<br />Toplam katılımcılık<br />Toplumsal sorumluluk<br />Bu dört yeniliğin uygulanması dört kademede gerçekleşir: Bireysel, çalışma grubu, organizasyon, bölge/endüstri. <br />
 10. 10. Toplam Kalite Yönetiminin Amaçları <br />İşletmede üst yönetimden saat ücretli personele kadar bütün çalışanların işbirliği içerisinde çalışmalarını sağlamak.<br />Sürekli iyileştirme ve geliştirme alışkanlığını yerleştirmek .<br />Daima en üst kalite düzeyine ulaşmaya çalışmak.<br />Sıfır hatayı esas almak bunun sonucunda israfı önlemek.<br />Çalışanların moral ve verimliliğini arttırmak<br />
 11. 11. Toplam Kalite Yönetiminin Amaçları (Devamı)<br />Ürün işlem zamanlarını kısaltmak ve talimat hızını yükseltmek.<br />Maliyetleri düşürerek kaliteli mamulü ucuza satmak ve yüksek rekabet gücü elde etmek.<br />Müşterileri %100 tatmin ederek onların güvenini kazanmak.<br />Şirketin belirlenen hedeflerine ulaşmasını sağlamak şeklinde özetlenebilir.<br />
 12. 12. Kalite Kavramına Değişik Yaklaşımlar<br />Phil Crosby<br />Dr. Deming<br />Juran<br />Feigenbaum<br />
 13. 13. Deming Döngüsü <br />Deming döngüsünün evreleri: <br />Planlama<br />Uygulama<br />Kontrol Et<br />Düzelt<br />
 14. 14. Klasik Yönetim Anlayışıyla Toplam Kalite Yönetiminin Farkları<br />
 15. 15. Toplam Kalite Yönetiminin Öğeleri<br />Üst yönetimin liderliği<br />Müşteri odaklılık<br />İşletme çalışanlarının eğitimi<br />Takım çalışması<br />Sürekli geliştirme ve iyileştirme (Kaizen) <br />
 16. 16. KAİZEN<br />Japonca “Daha İyi” anlamına gelen Kaizen kavramı sürekli gelişmeyi ve iyileştirmeyi teşvik eden bir sistemdir.<br />
 17. 17. Kaizen Anlayışında Yönetimin Yeri<br />Yönetimin iki görevi : <br />Koruma<br />Geliştirme<br />
 18. 18. Hiyerarşik Kademelerin Görevleri<br />Üst Yönetim<br />Orta Kademe<br />Denetleyiciler<br />İşçiler<br />
 19. 19. Sürekli Gelişme ve Müşteri Önceliği <br /> Sürekli gelişme, kısa ama sürekli basamakları öngörmektedir.<br />Etkilenen kavramlar:<br />Müşteri önceliği<br />Proseslerin iyileştirilmesi<br />Ekonomik etkinlik<br />Çalışanların kenetlenmesidir<br />
 20. 20. Bugün bir firma başarılı olmak için ürün veya hizmetlerini<br />Müşterilerin ihtiyaçlarını iyi tanımlamış, kullanım veya amacını karşılayacak<br />Müşteri beklentilerini karşılayacak<br />Uygulanabilir standart ve şartnamelere uyacak<br />Toplumla ilgili mevzuat şartlarına uyacak<br />Rekabet edilebilir fiyatlarla sağlanabilecek<br />Kar getirebilecek maliyetlerin olmasını sağlayacak şekilde sunulmalıdır.<br />
 21. 21. Sürekli Gelişmede Proseslerin İyileştirilmesi<br />İyileşmenin yapılmasını 8 aşamaya bölebiliriz: <br />Problemin seçimi,<br />Mevcut durumun incelenmesi,<br />Nedenlerin analiz edilmesi,<br />İyileştirmelerin önerilmesi,<br />İyileştirmelerin uygulanması,<br />Sonuçların kontrol edilmesi,<br />Çalışma kurallarının düzenlenmesi,<br />Kurallaştırma.<br />
 22. 22. KALİTE KONTROL ÇEMBERLERİ<br /> Modern yönetim tekniklerinden biri olarak adlandırılan Kalite Kontrol Çemberleri, aynı çalışma biriminde bulunan yönetici ve personelin işyerinde karşılaşılan problemlerin analizi, tanımlanması ve çözümlenmesi amacıyla gönüllü olarak çeşitli periyotlarla bir araya gelerek küçük gruplar kurmasıyla meydana gelmektedir. <br />
 23. 23. Kalite Çemberlerinin Amaçları:<br />Bireylerin motivasyonunun arttırılması<br />Bireylerin etkin bir katılımıyla yaratıcı yeteneklerinin ortaya çıkması için teşvik edilmesi<br />Örgüt içinde haberleşmenin daha etkin hale getirilmesi<br />Yönetici işçi ilişkilerinin arttırılması<br />İşletmenin gelişmesine katkıda bulunmasının sağlanması<br />
 24. 24. Kalite Çemberlerinin Organizasyonu<br /> Kalite Çemberleri 3-15 kişiden oluşan işçi gruplarıdır. Başlıca beş birimden oluşur:<br />Yönetim Komitesi<br />Koordinatör<br />Rehber<br />Lider<br />Üyeler<br />
 25. 25. Kalite Kontrol Çemberleri’nin Özellikleri <br />Gönüllülük<br />Kendini Geliştirme<br />Bütün Üyelerin Katılımı<br />Canlılık ve Süreklilik<br />Grup Etkinliği<br />Kalite Kontrol Tekniklerinden Yararlanma<br />Özgürlük ve Yaratıcılık<br />
 26. 26. Kalite Kontrol Çemberleri’nin Uygulama Aşamaları<br />Başlangıç<br />Plot Plan<br />Genişleme<br />Büyüme<br />Olgunluk<br />
 27. 27. TOPLAM KALİTE YÖNETİMİNDE EĞİTİM <br /> Eğitimde amaç, hizmeti verenlere istenilen kalitenin en ekonomik şekilde üretilmesini sağlayacak bilinç, bilgi ve becerinin kazandırılmasıdır. <br />
 28. 28. KALİTE EĞİTİM PROGRAMLARI <br />Eğitim konularını üç grupta toplamak mümkündür:<br />İş bilgisi ve beceriler<br />Tutum değişikliğini destekleyici eğitimler<br />Davranış değişikliğine yönelik eğitimler <br />Temel kalite eğitimi programları şunlardır:<br />Kalite konusunda bilgilendirme<br />Takım çalışması becerileri<br />Süreç yönetimi<br />Müşteri bilinci<br />Kalite ölçüm yöntemleri<br />İstatistik yöntemleri<br />
 29. 29. TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMASININ SONUÇLARI<br />1) KAR ARTIŞI<br /> 1. Maliyetlerin azalmasıyla kar artışı<br />2. Satışların artmasıyla kar artışı<br />2) ETKİNLİK ARTIŞI<br />3) MALİYETLERİN AZALMASI<br />4) VERİMLİLİK ARTIŞI<br />5) ÇALIŞMA HAYATININ KALİTESİNİN ARTMASI VE ÇALIŞANLARINMORALLERİNİN YÜKSELMESİ<br />6) REKABET GÜCÜ VE PAZAR PAYI<br />7) KÜLTÜR DEĞİŞİMİ<br />8) ÇEVRESEL KALİTE ANLAYIŞI<br />9) MÜŞTERİ DIŞ TATMİNİ<br />
 30. 30. Toplam Kalite Yönetimi’nin Benimsenmesinde Yapılan Bazı Hatalar<br />TKY eğitiminin TKY ihtiyacı veya arzusu oluşturulmadan önce yapılmasıdır <br />Günlük işlerine uygunsuzluk<br />Büyük şirket bürokrasisi olarak algılanması<br />Deneyimlerin saklanmaması ve gelecekteki kullanım için doküman haline getirilmemesi <br />

×