Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Тематски тест
Материјали и енергија

1)Какви можат да бидат материјалите според потеклото?
_______________________________...
8)Размисли и одговори !
Хартија се добива од _____________________________, а гума од ______________.Исто така искористена...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

тематски тест материјали и енергија за 4 одд.

3,739 views

Published on

  • Login to see the comments

тематски тест материјали и енергија за 4 одд.

  1. 1. Тематски тест Материјали и енергија 1)Какви можат да бидат материјалите според потеклото? __________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________ 2)Материјалите можат да бидат во: ________________________ , ______________________________ и _____________________________состојба. 3)Под дејство на топлина материјалите се __________________,под дејство на притисок можат да се __________ ____или се ___________________. 4)Наброј неколку својства на секоја од зададените материјали! Хартија Железо Дрво Пластика 5) За да се добие мешавина треба барем _________________материјали. 6)Најпознат растворувач во природата е _________________.Таа може да ги раствора _____________________ __________________________________________________________________________________________________ 7)Со што не може да се меша водата? __________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________
  2. 2. 8)Размисли и одговори ! Хартија се добива од _____________________________, а гума од ______________.Исто така искористената хартија може да се ______________________________. 9)За некој предмет да се движи потребна му е ___________________________. Автомобилите ја добиваат од _____________________ , растенијата од ______________________ , а човекот од ____________________. 10)Што е енергија? _______________________________________________________________________________________________ 12) Енергијата може да биде:________________________,________________________ и ____________________ 13)Најголем извор на енергија е ____________________.Тоа ни дава _______________и _________________. 14)Сончевиот спектар од бои (виножитото) го сочинуваат боите : ___________________, ____________________, ________________________, ___________________, ____________________ и _________________________. Имае и презиме : ______________________________ ______________________, Наставник:__________________ Оцена: Родител: Дата: 28/11/2013

×