Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Полугодишен тест по македонски јазик1)Гласовите се запишуваат со помош на _________________.-Кирилични се :__,__,__,__-Лат...
6)Напиши по три именки според барањата !-Сопствени ______________________________________________________________________-...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

полугодишен тест по македонски јазик

  • Be the first to comment

полугодишен тест по македонски јазик

  1. 1. Полугодишен тест по македонски јазик1)Гласовите се запишуваат со помош на _________________.-Кирилични се :__,__,__,__-Латинични се: __,__,__,__2) Што е реченица ?__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________3)Со помош на зададените зборови, состави реченици според барањата ! молив ; со; Весна; пишува- Расказна: ________________________________________________________- Прашална: ________________________________________________________-Извична: ________________________________________________________4) Според составот речениците можат да бидат :-Злата пее. ____________________________________________-Малата Злата пее убава песна. ____________________________________________5)Какви се ове реченици?-Вики нема кукла.-Јас нема да одам на училиште. _____________________________________________-Вики има кукла.-Јас ќе одам на училиште. ______________________________________________
  2. 2. 6)Напиши по три именки според барањата !-Сопствени ______________________________________________________________________-Растенија _______________________________________________________________________-Животни _______________________________________________________________________-Предмети _______________________________________________________________________7) Кои текстови ги викаме басни ?______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________8) Оние текстови во кои се зборува за волшебни нешта се нарекуваат _____________________.9)Секоја стихотворба е составена од _______________________и __________________________10) Со помош на сликите напиши три реченици на латиница !_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Име и презиме : Наставник:___________________________ _______________Оцена :_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Родител :___________________________

×