Revista Ziua Cargo nr. 50 - martie 2013

891 views

Published on

Malpraxis pentru soferi

Afla de ce se doreste o asigurare de malpraxis pentru
soferi, cum poate fi apelat Fondul de Protectie a Victimelor
Străzii, care sunt regulile noi privind recuperarea datoriilor
si de ce nu mai sunt atat de sigure castigurile extrasalariale.
Informeaza-te cu privire la temele strategice pentru
industria auto globala, despre cum te poti inscrie in cadrul
competitiei Volvo Trucks Drivers' Fuel Challenge 2013 si
de ce este nevoie de „fresh money” in constructii. Participa
la concursul de logistica si pune-te la curent cu modul in
care s-a realizat atribuirea curselor interjudetene si care
sunt asteptarile privind cursele judetene si limitrofe.

Published in: Automotive
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
891
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Revista Ziua Cargo nr. 50 - martie 2013

 1. 1. Dar încrederea... a începutul acestui an am Editor General Meda Borcescu meda.borcescu@ziuacargo.ro L fost nevoit sã îmi reînno- iesc cartela pentru taho- graful digital (cea veche a ieºit din termenul de valabilitate). Am fost foarte deza- mãgit de puþina modernizare a Director Publicitate sistemului. Practic, faþã de acum Violeta Burlacu cinci ani, nu s-a schimbat nimic - violeta.burlacu@ziuacargo.ro am plãtit taxa la Poºtã (prin vira- Tel.: 0726.910.277 ment bancar nu se poate), am fãcut poze (nu credeam cã mai Redactor {ef existã aºa ceva - o camerã digitalã Radu Borcescu reprezintã o investiþie pe care ar ciile tehnologice ale secolului 21 radu.borcescu@ziuacargo.ro trebui sã ºi-o permitã orice insti- funcþionau fãrã probleme pe linia Membru tuþie), am completat un formular coruptã - se rãspundea la telefon, n Juriul Interna]ional cu pixul, deºi datele mele au rã- exista procedurã de urgenþã, iar mas aceleaºi, am fãcut copii la taxa (ºpaga) se plãtea prin vira- toate documentele ºi, cel mai ne- ment bancar (sigur, nu în conturile plãcut, mi s-a comunicat cã va fi instituþiei, ci în cele personale ale gata peste „vreo douã sãptãmâni“. inspectorului ARR). Dar, pentru orice eventualitate, mi În acest stadiu, realizezi cã in- Corespondent interna]ional s-au dat douã numere de telefon stituþional suntem în regulã, avem Raluca Mih`ilescu pentru a suna înainte. EDITORIAL tot ce ne trebuie, putem rãspunde raluca.mihailescu@ziuacargo.ro Meseria mea nu este aceea de în mod competitiv la solicitãri, ºofer, iar cartela o folosesc doar dar... Un serviciu potenþial al insti- Redactori atunci când are loc un drive-test, tuþiei este sacrificat pentru a Magda Severin astfel, pentru mine, termenul de rotunji venituri personale. magda.severin@ziuacargo.ro eliberare nu reprezintã o proble- Ar fi nevoie de un serviciu de Alexandru Stoian mã. Am ridicat documentul dupã eliberare în regim de urgenþã a alexandru.stoian@ziuacargo.ro aproximativ o lunã, pentru a fi cartelelor tahografice pentru ºo- sigur cã a fost deja eliberat, mai feri? În mod sigur da, ºi ar fi un Secretar General ales cã, la cele douã numere de serviciu extrem de profitabil pen- de Redac]ie telefon, nu rãspundea nimeni. tru ARR. Programul ºoferilor este Cristina Tobescu Chiar ºi aºa, am reuºit abia la a atât de încãrcat încât orice redu- cristina.tobescu@ziuacargo.ro doua încercare, pentru cã prima cere a termenului de eliberare a datã am fãcut greºeala sã ajung unui document este binevenitã. FOTO-VIDEO: la sediul ARR dupã orele prân- Interesant este sã descoperim cã Jean-Mihai Pâlșu zului, când se terminã programul un asemenea serviciu existã ºi cu publicul - de ce oare programul funcþioneazã, dar nu într-un mod DTP [i PRE-PRESS cu publicul este atât de scurt? legal, deºi singurul aspect ilicit Top O’Rush Graphic Design Sigur, dacã eºti ºofer profe- este titularul contului unde au fost Art Director sionist, trebuie sã fii permanent viraþi banii. atent la valabilitatea documentelor Nu acuz pe nimeni cã ar pãs- Adrian Baltag ºi sã îþi programezi cu grijã reîn- tori în cunoºtinþã de cauzã Tipar executat noirea acestora, dar aºteptam mai asemenea sisteme paralele de co- la Everest 2001 multã atenþie din partea Autoritãþii rupþie, dar este evidentã vulne- pentru cei care sunt, în acest caz, rabilitatea sistemului. Revist` editat` de în postura de clienþi. Am vãzut cu toþii faptul cã, din ZC Trans Logistics Media Suntem în secolul 21 ºi, în mod nou, ne-a fost amânatã admiterea evident, se poate face mai mult, în spaþiul Schengen, deºi am Adresa redac]iei: mãcar la capitolul transparenþã, îndeplinit toate criteriile. Însã cri- dacã nu ºi la viteza de rãspuns. teriile nu au fost niciodatã proble- Bdul Timi[oara nr. 92, Apoi însã, am primit o ºtire ma, ci încrederea. Sistemul ar pu- Sector 6, Bucure[ti „bombã“: inspectorul responsabil tea funcþiona bine, dar existã încã Tel./fax: 021.444.00.96 cu cartele tahografice din cadrul prea multã disponibilitate la a nu Website: ARR a fost arestat pentru luare respecta regulile. de mitã. Am parcurs comunicatul www.ziuacargo.ro Direcþiei Generale Anticorupþie Radu BORCESCU ISSN 2069 - 069X (DGA) ºi am rãmas uimit. Benefi- radu.borcescu@ziuacargo.romartie 2013 ........................................................................................................................ 3
 2. 2. {TIRI 6 UTIL IFPTR şi-a înnoit site-ul 32 ÎNTREBAREA LUNII Despre malpraxis la şoferi 7 {TIRI 34-35 FISCALITATE PREZENTARE Noua impozitare a diurnei 8 iGoEasy - o interfaţă prietenoasă unică 36-37 FOCUS I După 6 ani de taxă auto avem Timbru de mediu 10 I Fondul de Protecţie a Victimelor Străzii 16-17 I Volvo Group Două mărci, o strategie integrată 22-24 LEGISLAŢIE Noi reguli privind recuperarea datoriilor 12-14 GHID DE REDUCERE A COSTURILOR STUDIU SPECIAL ASIGURĂRI Teme strategice pentru industria {TIRI 46 {TIRI 62-63 I Transportatorii vor asigurare auto globală 38-40 de malpraxis pentru şoferi 18-20 TABLETA CONSTRUCTIVĂ ACTUALITATE SUMARSUMAR Avem nevoie de „fresh money” 48-51 Atribuirea „interjudeţenelor“ a avut loc. Urmează „judeţenele“ şi limitrofele? 64-66 INFRASTRUCTURĂ INTERVIU Autostrada Comarnic-Braşov: 53 de poduri, pasaje, Primarul Robert Negoiţă: viaducte şi 18 tuneluri 52-53 „Vom organiza în comun serviciul de transport persoane în Sectorul 3, FOCUS Pantelimon, Popeşti-Leordeni, ANTICORUPŢIE Reabilitarea termică se extinde Glina şi Cernica” 68-69 Câştigurile extrasalariale nu mai sunt de la blocuri la case 54-55 atât de sigure 21 PREZENTARE CONCURS Liebherr înnoieşte gama Volvo Trucks Drivers Fuel Challenge 2013 de încărcătoare frontale 56-57 Au început înscrierile! 26-27 INEDIT EVENIMENT Tower Bridge din Londra 58-60 Sisteme noi de asistenţă pentru EVENIMENT vanurile Mercedes 28-30 UTIL România, pe cale de a deveni Poarta Estică de Comerţ a Europei? 41 Internetul, o roată la afacere 70 PIAŢĂ PREZENTARE Poate în 2013... 42-43 O soluţie complexă pentru nevoi specifice 72-73 CONCURS HOROSCOP DE CĂLĂTORIE Măsoară-ţi cunoştinţele de logistică! (40) 44 15 martie - 15 aprilie 2013 74 4 ........................................................................................................................ martie 2013 martie 2013 ........................................................................................................................ 5
 3. 3. VOLVO TRUCKS VA LANSA NOUL FM care sunt implicate autovehicule construite ºi echipate pentru Volvo FM este următorul transportul a 9 persoane model în cadrul procesului (inclusiv conducãtorul auto), care rapid de reînnoire a gamei de efectueazã transport rutier produse Volvo Trucks - iar naþional de persoane contra cost, una dintre cele mai sau vehicule rutiere a cãror masã importante caracteristici ale totalã maximã autorizatã este sale este inovatorul sistem cuprinsã între 2,4 ºi 3,5 tone, Volvo Dynamic Steering. Autocamionul va fi lansat în traseu separat prin Europa. care efectueazã transport rutier naþional de marfã, precum ºi Spune-]i p`rerea! Despre malpraxis la şoferi Europa pe 19 martie, însă Cele două autocamioane noi vehicule care efectueazã poate fi deja zărit pe au inscripţionări distinctive transport rutier de vehicule drumurile publice ca urmare pentru a le scoate în evidenţă rutiere defecte sau avariate, fãrã a unei competiţii în cadrul în trafic. ca aceste operaþiuni de transport căreia participanţii încearcă Volvo FM va fi echipat cu sã fie autorizate. Aţi fi dispuşi să plătiţi pentru să fie primii care observă sistemul Volvo Dynamic Puteþi transmite noul FM. Steering, care combină o asigurare gen malpraxis comentariile Începând din 4 martie, două sistemul convenţional de INTRAREA ÎN pentru şoferii dumneavoastră? dumneavoastrã direct pe autocamioane au pornit servodirecţie hidraulică cu un SCHENGEN - O site-ul www.ziuacargo.ro într-un tur de două săptămâni motor electric cu control 1. Da. la secþiunea „Întrebarea lunii“. prin Europa. Cel mai vigilent electronic, montat pe caseta NECESITATE PENTRU 2. Nu. „paparazzo” de pe traseu va de direcţie. Sistemul oferă TRANSPORTATORI fi recompensat de şoferului atât posibilitatea de producătorul suedez de autocamioane. Fiecare dintre a vira fără efort la viteze mici, cât şi o stabilitate imbatabilă UNTRR atrage atenþia autoritãþilor române ºi europene Impozitarea diurnei cã aderarea la spaþiul Schengen generează un impact puternic autocamioane parcurge un a direcţiei pe şosea. este o necesitate pentru transportatorii rutieri români, în transporturi ÎNTREBAREA LUNII contribuind la eliminarea PARTENERIAT geometrie. Acestora li se adaugã corupþiei ºi la fluidizarea traficului o rampã pentru camioane ºi un CHEMTRADERS - de frontierã. Conform depozit cu o capacitate de 800 comunicatului UNTRR, dacã 75% dintre cei care au rãspuns PREMIO de anvelope atât pentru turisme astãzi am fi în Schengen, ar fi la întrebarea lunii februarie privind cât ºi pentru camioane. eliminate pretextele de supunere impozitarea diurnei ºi impactul a- Goodyear Dunlop Tires România, la control ºi amendare a cestor noi reglementãri asupra in- împreunã cu partenerul sãu LICENŢĂ OBLIGATORIE transportatorilor români. TimpiiȘTIRI francizat Chemtraders, au dustriei transporturilor se aºteap- PESTE 2,4 TONE de conducere ºi de odihnã ai tã la efecte puternice. Doar 20% introdus în lanþul de francizã ºoferilor profesioniºti sunt strict afirmã cã transporturile vor fi afec- Premio un nou centru de profil în reglementaþi în UE, iar depãºirea Bucureºti. Premio Chemtraders Toate vehiculele cu masa totalã tate într-o micã mãsurã ºi numai peste 2,4 t sau cu peste 9 locuri acestor timpi de conducere de 5% nu aºteaptã nici un fel de re- oferã o platformã extinsã de cãtre ºoferii profesioniºti români, service ºi retail cu anvelope, vor fi licenþiate, potrivit OUG acþie din partea ramurii de 11/2013, care modificã OG din cauza timpilor de aºteptare în transport. beneficiind atât de avantajele coadã la trecerea frontierei, este 27/2011. Actul normativ a fost „Se naºte o problemã majorã, conceptului Premio de la sancþionatã de ofiþerii de control publicat, în Monitorul Oficial, în 5 îndeosebi la transportul pe te- Goodyear, cât ºi de logistica ºi unguri - legal sau abuziv, cu pânã martie ºi prevede o perioadã de ritoriul României, deoarece Reg. expertiza unei mici reþele de la de 4 ori valoarea uneori. De 60 de zile pentru actualizarea CE 561/2006 , Cap. III, Art. 10 in- distribuþie cu puncte de lucru în asemenea, ar fi eliminate Normelor metodologice aferente terzice remunerarea în raport cu Bucureºti, Popeºti Leordeni, OG 27/2011. Pânã la abuzurile din frontierã la cântãrire Boldeºti Scãieni, Constanþa sau - fiind cea mai bunã mãsurã de kilometrii parcurºi“, comenteazã actualizarea normelor, care vor Craiova. Odatã cu introducerea protecþie a transportatorilor Siegfried Mayer. El menþioneazã include concret procedura de sa oficialã pe piaþa localã de români împotriva ºpãgilor Capitolul III privind rãspunderea licenþiere a vehiculelor între 2,4 ºi profil sub marca Premio, Premio colectate în urma controalelor la întreprinderii de transport - Arti- 3,5 tone, surse din cadrul ARR Chemtraders devine cel de-al cântar, taxe de drumuri etc. Ar fi colul 10, potrivit cãruia „Se inter- ne-au declarat cã probabil patrulea magazin-service Premio capacitatea financiarã va fi eliminate abuzurile ºi timpii zice întreprinderilor de transport din Bucureºti ºi primul din stabilitã la 1.000 euro pentru nejustificaþi de aºteptare la sã remunereze conducãtorii auto portofoliul partenerului local. prima maºinã ºi 500 euro pentru control paºapoarte pentru salariaþi sau care sunt puºi la dis- Partener al Goodyear Dunlop urmãtoarele (faþã de 9.000 autocare, oferind turiºtilor poziþia lor în funcþie de distanþa Tires România încã din 1998, respectiv 5.000 euro pentru europeni un tratament civilizat. parcursã ºi/sau de cantitatea de societatea specializatã în vehiculele de peste 3,5 t) iar Rezultatul direct al eliminãrii mãrfuri transportatã, chiar ºi sub importul ºi distribuþia de costul licenþei va fi unul modic. controalelor de frontierã cu formã de prime sau majorãri sala- anvelope, jante, camere de aer ºi S-ar putea, de asemenea, sã se Statele Membre UE vecine riale, în cazul în care o asemenea echipament specializat pentru impunã atestarea profesionalã a României, ca ºi al eliminãrii remunerare este de naturã sã pe- service roþi, Chemtraders a ºoferilor, conform reglementãrilor focarelor de corupþie este o ricliteze siguranþa rutierã ºi/sau sã devenit oficial partener francizat în vigoare. Autoritãþile au motivat creºtere a fluiditãþii traficului încurajeze încãlcarea prezentului Premio. Situat în sectorul 5 al mãsura de extindere a licenþierii trans-frontalier, cu numeroase regulament”. Siegfried Mayer su- Capitalei, Premio Chemtraders prin faptul cã România se beneficii atât pentru bliniazã cã, în aceste condiþii, va dispune de 4 rampe de lucru, din confruntã în ultima perioadã cu o transportatorii rutieri români, cât fi foarte greu sã se motiveze ºo- care 3 pentru turisme ºi vehicule serie de evenimente rutiere cu ºi pentru UE, se aratã în ferii pentru a efectua cursele comerciale uºoare ºi una pentru consecinþe extrem de grave, în comunicatul Uniunii. interne. 6 ........................................................................................................................ martie 2013 martie 2013 ........................................................................................................................ 7
 4. 4. Noua impozitare a diurnei Printre noutăţile aduse Codului fiscal, remarcăm şi noile dispoziţii privind impozitarea diurnei aplicabile începând cu 1 februarie 2013. C odul fiscal a fost modi- - indemnizaþia ficat pentru prima oarã ºi orice altã sumã pe 2013 prin Ordonanþa de aceeaºi naturã Guvernului nr. 8/2013 va fi inclusã ºi în pentru modificarea ºi baza lunarã de completarea Legii nr. 571/2003 calcul al contribu- privind Codul fiscal ºi reglemen- þiilor sociale indi- tarea unor mãsuri financiar-fiscale, viduale obligatorii publicatã în M.O. Partea I nr. datorate de per- 54/23.01.2013, rectificatã la soane fizice rezi- 06.02.2013. Dispoziþiile acestui dente sau nere- act normativ sunt în vigoare înce- zidente care pând cu 1 februarie 2013. realizeazã venituri din salarii sau din instituþiile publice, precum ºi Amintim cã în ultimii 7 ani, po- asimilate salariilor, în condiþiile legii. cele primite pentru acoperirea trivit regulilor fiscale, diurna era Pe de altã parte, dacã indem- cheltuielilor de transport ºi ca- consideratã venit asimilat salariu- nizaþiile ºi orice alte sume de ace- zare“ este cheltuialã nededucti- lui ºi era supusã impozitului de eaºi naturã primite de angajaþi în bilã pentru determinarea profitului 16% datorat de angajat doar pen- condiþiile prevãzute de lege sau impozabil sau a venitului net anual tru sumele acordate cu acest titlu de contractul de muncã aplicabil, obþinut din activitãþi indepen- de cãtre organizaþii nonprofit ºi pe perioada delegãrii ºi detaºãrii dente, dupã caz.FISCALITATE de alte entitãþi neplãtitoare de im- în altã localitate, în þarã ºi în strã- Precizãm cã actele normative pozit pe profit ºi care depãºeau inãtate, în interesul serviciului, care reglementeazã cuantumul limita de 2,5 ori nivelul legal sta- sunt „în limita a de 2,5 ori nivelul diurnei în vigoare ºi în prezent bilit pentru indemnizaþia primitã legal stabilit prin hotãrâre a Gu- sunt: a) pentru intern - indemni- pe perioada delegãrii ºi detaºãrii vernului pentru personalul din in- zaþia zilnicã este de 13 lei acor- în altã localitate, în þarã ºi în strã- stituþiile publice, precum ºi cele datã potrivit regulilor prevãzute inãtate, în interesul serviciului, primite pentru acoperirea cheltu- în Hotãrârea Guvernului nr. pentru salariaþii din instituþiile pu- ielilor de transport ºi cazare“, re- 1860/2006, cu modificãrile ºi blice. gulile fiscale sunt urmãtoarele: completãrile ulterioare; b) pentru De la 1 februarie 2013, legiu- - sumele nu sunt incluse în ve- extern - diurna este în valutã, în itorul, probabil în dorinþa de a niturile salariale ºi nu sunt impo- cuantum stabilit pentru fiecare strânge cât mai mulþi bani la bu- zabile, în înþelesul impozitului pe þarã, calculatã ºi acordatã potrivit get, a pãstrat regula de impozitare venit; Hotãrârii Guvernului nr. menþionatã privitoare la nivelul - sumele nu se cuprind în baza 518/1995, cu modificãrile ºi com- impozitãrii, însã a extins aplica- lunarã a contribuþiilor sociale obli- pletãrile ulterioare. bilitatea sa la toate categoriile de gatorii datorate potrivit legii; Faþã de cele de mai sus, în- angajaþi care primesc indemniza- - indemnizaþia în limita menþio- tr-un scurt exemplu, noile dispo- þie pe perioada delegãrii ºi deta- natã este cheltuialã deductibilã ziþii în materie de impozitare a ºãrii în altã localitate, în þarã ºi în atât pentru determinarea profitului diurnei se aplicã astfel: dacã diur- strãinãtate, în interesul serviciului, impozabil în cazul plãtitorilor de na la intern acordatã de entitatea aºadar indiferent de entitatea plã- impozit pe profit, cât ºi pentru de- plãtitoare este în sumã de 70 lei, titoare. terminarea venitului net anual ob- se supune impozitãrii suma de Astfel, rezultã urmãtoarele þinut din activitãþi independente în 37,5 lei (70 lei minus 13 lei x 2,5) reguli: cazul persoanelor fizice care des- care depãºeºte limita prevãzutã - se supune impozitului pe ve- fãºoarã activitãþi independente. de lege. Aceastã sumã de 37,5 niturile din salarii în cotã de 16%, lei va fi inclusã ºi în baza lunarã datorat de angajat, fiind asimilatã Diurna mai mare de calcul al contribuþiilor sociale salariului, indemnizaþia primitã de individuale obligatorii, fiind chel- de 32,5 lei este tuialã nedeductibilã pentru deter- angajaþi pe perioada delegãrii ºi impozitată detaºãrii în altã localitate, în þarã minarea profitului impozabil sau ºi în strãinãtate, în interesul ser- De reþinut, totodatã, cã faþã a venitului net anual obþinut din viciului, precum ºi orice alte sume de deductibilitatea limitatã a chel- activitãþi independente, dupã caz. de aceeaºi naturã, pentru partea tuielilor cu diurna, aºa cum am care depãºeºte 2,5 ori nivelul le- arãtat anterior, rezultã cã diurna Avocat Nicoleta IACOB-ANCA gal stabilit prin hotãrâre a Guver- care depãºeºte „limita a de 2,5 ori IACOB-ANCA & ASOCIAŢII nului pentru personalul din insti- nivelul legal stabilit prin hotãrâre nicoleta@iacob-anca.ro tuþiile publice; a Guvernului pentru personalul www.iacob-anca.ro 8 ........................................................................................................................ martie 2013
 5. 5. După 6 ani de taxă auto avem Timbru de mediu După şase ani de modificări, controverse, dispute politice şi atenţionări de la Comisia Europeană asupra ilegalităţii ei, taxa auto - impusă prin lege, pentru prima dată, de Guvernul Tăriceanu - a fost împachetată frumos, i s-a pus fundiţă şi i s-a dat un nume nou de către noua guvernare: Timbrul de mediu. În ciuda scopului nobil pentru care a fost creată în 2007 - reducerea poluării prin descurajarea înmatriculărilor de autovehicule la mâna a doua -, românii continuă să prefere maşinile second-hand, iar vânzările de maşini noi au scăzut semnificativ. Acum, taxa-timbru a ajuns la a 9-a modificare şi este percepută începând cu 15 martie, după adoptarea Normelor metodologice. T imbrul de mediu, aprobat emisiile de pulberi sunt egale atât începând cu 15 martie, un autoturism de Guvern prin ordonanþã pentru benzinã, cât ºi pentru moto- electric, vor primi, la momentul achi- de urgenþã, va fi mai mare rinã”, a completat Plumb. ziþionãrii, un „ecotichet” în valoare cu 10-15% pentru Euro 3 Timbrul va fi plãtit o singurã datã, de 12.000 lei. ºi Euro 4, dar va scãdea cu la prima înmatriculare pe piaþa din Persoanele care au dat statul ro- 60% pentru Euro 2, cu 80% pentru România sau la prima transcriere, mân în judecatã pentru restituirea Euro 1 ºi cu 90% pentru non-euro, dar nu ºi în cazul tranzacþiilor civile taxei încasate ilegal ºi cãrora li s-a pe principiul cã oricum asemenea (moºtenire sau partaj). restituit contravaloarea taxei, precum maºini se aflã spre sfârºitul perioadei Vor achita noua taxã inclusiv in- ºi cele care au înmatriculat autotu- de funcþionare. Totodatã, în actuala stituþiile publice, cu excepþia Salvãrii, rismele fãrã achitarea taxei, vor plãti formulã de calcul nu mai este esen- Pompierilor, Corpului Diplomatic, noul timbru la prima vânzare a ma- þialã capacitatea cilindricã, întrucât dar ºi a persoanelor cu handicap. ºinii. Pentru cele revândute în afara aceasta este deja inclusã în impozitul României, statul va returna o taxã anual pe care îl plãtesc posesorii de Ecotichet de 12.000 rezidualã, calculatã în funcþie de pe- autoturisme. de lei, pentru rioada de utilizare. „Timbrul de mediu se aplicã pen- În prezent existã circa 300.000 tru autovehiculele din categoria M1, autoturismul de sentinþe definitive de restituire a M2, M3 cu precizarea cã pentru ca- electric fostei taxe auto, ceea ce înseamnã tegoria celor cu normã de poluare Taxa va rãmâne la cotele actuale cã 70% din bugetul Fondului pentru Euro 5, Euro 4 ºi Euro 3 formula de pentru maºinile Euro 5, în timp ce Mediu se va duce anul acesta pe calcul ia în proporþie de sutã la sutã pentru cele Euro 6, maºini hibride restituirile cãtre cetãþeni. emisia de CO2, iar pentru cele cu- ºi electrice nu se va plãtit nimic. Mai Magda SEVERINFOCUS prinse în normele de poluare non- mult, persoanele care vor cumpãra, magda.severin@ziuacargo.ro euro, Euro 1 ºi Euro 2 se aplicã ac- tuala formulã, prevãzutã prin Legea 9/2012”, a explicat Rovana Plumb, Povestea taxei ministrul Mediului. - 1 ianuarie 2007 - instituirea taxei UE a decis cã taxa auto este auto de Cabinetul Tãriceanu. discriminatorie, iar Guvernul Boc - Comisia Europeanã a atenþionat a introdus obligativitatea taxei la Taxă diferită la cã este discriminatorie ºi a cerut vânzare pentru toate maºinile maşinile pe benzină renunþarea la ea. înscrise în România înainte de 1 şi pe motorină - Rezultat înmatriculãri 2007: ianuarie 2007. Anul 2011 s-a 312.532 maºini noi (cel mai bun încheiat cu aproape 82.000 de Altã noutate este cã Timbrul de an de pânã atunci) ºi numai maºini noi ºi 94.000 second- mediu „va fi calculat cu o diferenþã 123.842 maºini second-hand. hand cumpãrate. de 1,75 între motorinã ºi benzinã - 1 iulie 2008 - o nouã formulã a - 1 ianuarie 2012 - valoarea taxei pentru normele de poluare Euro 3 taxei, numitã „de poluare”. auto a fost diminuatã cu pânã la - Începe ºi restituirea unor sume 25% pentru autovehiculele cu ºi Euro 4, întrucât emisiile poluante de bani celor care au plãtit taxa motor Diesel prevãzute din din pulberi sunt mult mai mari pentru auto înainte de 1 iulie 2008. construcþie cu filtru de particule. autovehiculele care folosesc moto- - În decembrie însã, Executivul a - A fost prevãzutã ºi restituirea rina faþã de cele care folosesc ben- triplat valoarea taxei de poluare diferenþei celor care au achitat zinã”, a precizat Rovana Plumb. pentru vehiculele second-hand mai mult dupã 1 iulie 2008, dar Ministrul a dat câteva exemple: de import. Începe moda a rãmas valabilã achitarea taxei - o Dacia Logan pe benzinã, Euro înmatriculãrilor în Bulgaria. pentru maºinile înscrise înainte 5, cu o capacitate cilindricã de 1.149 - 2008: 300.885 maºini rulate de 2007. ºi emisii de 234 de grame CO2 - tim- (dublu faþã de 2007) ºi 285.504 - Dupã numai 45 de zile însã, pe maºini noi (8,65% mai puþin). fondul protestelor în stradã, bru de mediu de 109 euro. - Februarie 2009 - Guvernul Boc a Guvernul Boc a suspendat pânã - o Dacia Logan diesel, Euro 5, lansat Programul Rabla: 212.900 la 31 decembrie 2012 aceastã cu o capacitate cilindricã mai mare, maºini rulate (scãdere) ºi ultimã prevedere. În 2012 s-au emisii mai puþine, are timbrul de me- 116.016 maºini noi (scãdere). înmatriculat 72.179 de maºini diu de 50 de euro. Începuse ºi criza. noi ºi 175.000 rulate. - un VW Golf, an de fabricaþie - Decembrie 2010 - Guvernul a - Prevederea cu taxa pentru 2002, diesel, Euro 3, taxa actualã aprobat o nouã creºtere a taxei maºinile înmatriculate înainte de este de 1.683 de euro ºi va avea un pentru maºinile vechi: 94.541 2007 a reintrat în vigoare la 1 timbru de mediu de 1.268 de euro. maºini noi (scãdere) ºi 214.606 ianuarie 2013 ºi rãmâne valabilã maºini rulate (creºtere uºoarã). ºi în noua OUG privind Timbrul „La norma de poluare Euro 5 în- - Aprilie 2011 - Curtea de Justiþie de mediu. sã, valorile taxei sunt egale, deoarece 10 ........................................................................................................................ martie 2013
 6. 6. Noi reguli privind recuperarea datoriilor Procedura Ordonanţei de Plată este aplicabilă începând cu 15 februarie 2013. Prevederile Noului Cod de Procedură Civilă abrogă atât OG nr. 5/2001 privind procedura somaţiei de plată, cât şi OUG nr. 119/2007 privind ordonanţa de plată, prevederile acestor acte normative fiind modificate, completate şi comasate în cuprinsul art. 1013 - 1024 Titlul IX - Procedura ordonanţei de plată. D omeniu de aplicare: Baza legalã: Noul Cod de Procedurã Civilã - Legea nr. creanþe certe, lichide ºi 134/2010 - publicat în Monitorul Oficial nr. 485 din 15 iulie exigibile constând în 2010, intrat în vigoare, dupã mai multe amânãri, în data de obligaþii de platã a unor 15 februarie 2013. sume de bani care re- zultã dintr-un contract civil, inclu- siv din cele încheiate între un c) orice asociere formatã de termediul executorului jude-LEGISLAŢIE profesionist ºi o autoritate con- una sau mai multe autoritãþi con- cãtoresc sau prin scrisoare reco- tractantã, constatat printr-un în- tractante dintre cele prevãzute la mandatã, cu conþinut declarat ºi scris ori determinate potrivit unui lit. a) sau b). confirmare de primire, o somaþie, statut, regulament sau altui în- prin care îi va pune în vedere sã scris, însuºit de pãrþi prin semnã- Etapa plãteascã suma datoratã în ter- turã ori în alt mod admis de lege. men de 15 zile de la primirea Nu pot face obiectul procedurii premergătoare acesteia. Lipsa parcurgerii acestei ordonanþei de platã creanþele obligatorie proceduri prealabile duce la res- înscrise la masa credalã în cadrul Dispoziþii procedurale (1): ce- pingerea cererii ca inadmisibilã. unei proceduri de insolvenþã. rerea privind creanþa de platã a Introducerea obligativitãþii par- Prin autoritate contractantã, preþului se depune la instanþa curgerii procedurii prealabile se înþelege: competentã pentru judecarea fon- într-o procedurã care, cel puþin a) orice autoritate publicã a dului cauzei în primã instanþã, teoretic, urmãreºte judecarea cau- statului român sau a unui stat conform Codului de Procedurã zei în regim de urgenþã pentru re- membru al Uniunii Europene, care Civilã. Spre deosebire de vechea cuperarea creanþelor de creditori acþioneazã la nivel central, regio- reglementare unde nu era nece- cât mai grabnic, nu poate avea ca nal sau local; sarã parcurgerea, în prealabil, a efect decât o prelungire a proce- b) orice organism de drept pu- unei etape premergãtoare introdu- durii atâta timp cât trebuie comu- blic, altul decât cele prevãzute la lit. cerii acþiunii (conciliererea directã nicatã o somaþie, a), cu personalitate juridicã și care prevãzutã la art. 720 indice 1 din mai înainte de a fost înfiinþat pentru a satisface Codul de procedurã civilã în vigoa- introducerea nevoi de interes general, fãrã scop re pânã în 15.02.2013), lucrativ, ce se aflã în cel puþin una prin noul Cod de dintre urmãtoarele situaþii: (i) este Procedurã Civilã finanþat, în majoritate, de cãtre o se instituie o pro- autoritate contractantã, astfel cum cedurã prealabilã, este definitã la lit. a); (ii) se aflã în obligatorie. subordinea sau este supus contro- Creditorul tre- lului unei autoritãþi contractante, buie sã comu- astfel cum este definitã la lit. a); nice debitorului, (iii) în componenþa consiliului de prin in- administraþie ori, dupã caz, a consiliului de supraveghere ºi direc- toratului, mai mult de jumãtate din numãrul membrilor sunt numiþi de cãtre o autoritate contractantã, astfel cum este definitã la lit. a); 12 ........................................................................................................................ martie 2013
 7. 7. cererii pe rolul instanþei judecã- dacã data primirii facturii sau a unei Considerãm cã se putea pre- toreºti. solicitãri echivalente de platã este vede în noul act normativ ca po- Cererea de chemare în jude- incertã, dupã 30 de zile de la sibilitate de comunicare a în- catã trebuie sã cuprindã: recepþia mãrfurilor sau prestarea tâmpinãrii, de cãtre instanþa a) denumirea ºi sediul credi- serviciilor; (iii) dacã solicitarea de judecãtoreascã, prin fax sau altã torului; platã a fost comunicatã înainte de modalitate indicatã de cãtre b) denumirea ºi sediul, precum a primi mãrfurile sau serviciile, la reclamant în cererea sa ºi per- ºi, dupã caz, dacã sunt cunoscute, expirarea unui termen de 30 de misã de noul Cod de Procedurã codul unic de înregistrare sau co- zile de la primirea mãrfurilor sau Civilã. dul de identificare fiscalã, numãrul prestarea serviciilor; ºi (iv) dacã Soluþii: instanþa judecãtoreas- de înmatriculare în registrul comer- legea sau contractul stabileºte o cã poate admite cererea credito- þului ori de înscriere în registrul per- procedurã de acceptare ori de rului în totalitate, o poate admite soanelor juridice ºi contul bancar; verificare, permiþând certificarea parþial sau o poate respinge. c) suma ce reprezintã obiectul conformitãþii mãrfurilor sau servi- Când în urma examinãrii con- creanþei, temeiul de fapt ºi de ciilor, iar debitorul a primit factura statã cã pretenþiile creditorului drept al obligaþiei de platã, peri- ori solicitarea de platã la data sunt justificate, judecãtorul emite oada la care se referã acestea, verificãrii sau anterior acestei date, ordonanþa de platã cãtre debitor, termenul la care trebuia fãcutã la expirarea unui termen de 30 de precum ºi termenul de platã. plata ºi orice element necesar zile de la aceastã datã; Termenul de platã nu va fi mai mic pentru determinarea datoriei; 3. în celelalte cazuri, de la data de 10 zile ºi nici nu va depãºi 30 d) suma ce reprezintã dobân- la care debitorul a fost pus sau de zile. Judecãtorul va putea sta- zile aferente sau alte despãgubiri este de drept în întârziere, potrivit bili alt termen potrivit înþelegerii ce se cuvin creditorului, potrivit legii. pãrþilor. legii; În plus, faþã de dobânda dato- Împotriva ordonanþei de platã e) semnãtura creditorului. ratã ºi calculatã, aºa cum am arã- se poate formula cererea în anu- La cerere se anexeazã: înscri- tat mai sus, creditorul poate sã lare, în termen de 10 zile de la surile ce atestã cuantumul sumei pretindã daune-interese supli- data înmânãrii sau comunicãrii datorate ºi orice alte înscrisuri mentare pentru toate cheltuielile acesteia. doveditoare ale acesteia, inclusiv fãcute pentru recuperarea sume- Cererea în anulare se soluþio- dovada îndeplinirii procedurii lor ca urmare a neexecutãrii la neazã de cãtre instanþa care a prealabile. Cererea ºi actele ane- timp a obligaþiilor de cãtre debitor. pronunþat ordonanþa de platã în xate la aceasta se depun în copie complet format din 2 judecãtori. în atâtea exemplare câte pãrþi Termenul de plată Spre deosebire de reglementãrileLEGISLAŢIE sunt, plus unul pentru instanþã. între 10 şi 30 de anterioare, în prezent este per- misã introducerea cererii în anu- zile lare ºi de cãtre creditor în situaþia Dobândă bine Dispoziþii procedurale (2): în care cererea sa a fost respinsã determinată integral sau parþial. Pentru soluþionarea cererii de Avem acum prevederi foarte emitere a ordonanþei de platã, Ordonanþa de platã este exe- clare în ceea ce priveºte modul judecãtorul dispune citarea pãrþi- cutorie, chiar dacã este atacatã cu în care se datoreazã ºi calculeazã lor, potrivit dispoziþiilor referitoare cerere în anulare ºi are autoritate dobânda pentru plata cu întâr- la pricinile urgente, pentru expli- de lucru judecat provizorie pânã la ziere. Astfel: dacã pãrþile nu au caþii ºi lãmuriri, precum ºi pentru soluþionarea cererii în anulare. Noul stabilit nivelul dobânzii pentru a stãrui în efectuarea plãþii sumei Cod de Procedurã Civilã menþio- plata cu întârziere, se va aplica datorate de debitor ori pentru a neazã cã punerea în executare a rata dobânzii de referinþã stabilitã se ajunge la o înþelegere a pãrþilor unei hotãrâri judecãtoreºti care con- de Banca Naþionalã a României. asupra modalitãþilor de platã. stituie titlu executoriu - cum este Rata de referinþã în vigoare în Citaþia va fi înmânatã pãrþii cu ºi cazul ordonanþei de platã - se prima zi calendaristicã a semes- 10 zile înaintea termenului de ju- poate face numai pe riscul credito- trului se aplicã pe întregul semes- decatã stabilit în cauzã. La citaþia rului dacã hotãrârea poate fi atacatã tru. pentru debitor se vor anexa, în cu o cale de atac; dacã titlul este Creanþa produce dobânzi dupã copie, cererea creditorului ºi ac- ulterior modificat ori desfiinþat, cre- cum urmeazã: tele depuse de acesta în dovedi- ditorul va fi þinut, în condiþiile legii, 1. în cazul contractelor înche- rea pretenþiilor. sã îl repunã pe debitor în dreptu- iate între profesioniºti, de la data Întâmpinarea este obligatorie rile sale, în tot sau în parte, dupã la care obligaþia a devenit exigi- ºi trebuie depusã cu cel puþin 3 caz. bilã; zile înaintea termenului de jude- Ordonanþa de platã devine 2. în cazul contractelor înche- catã. Nedepunerea întâmpinãrii definitivã ca urmare a neintrodu- iate între profesioniºti ºi o auto- poate determina instanþa ca, faþã cerii sau respingerii cererii în ritate contractantã, fãrã a fi nece- de împrejurãrile cauzei, sã consi- anulare. sarã punerea în întârziere a dere cã debitorul recunoaºte pre- Probe: singurele probe admise debitorului: tenþiilor creditorului. Întâmpinarea în aceastã procedurã sunt înscri- a) dacã în contract a fost fixat nu se comunicã reclamantului, surile. un termen de platã, din ziua ur- care va lua cunoºtinþã de cuprinsul Taxe: taxa judiciarã de timbru mãtoare acestui termen; acesteia de la dosarul cauzei. Ne- este de 150 lei ºi timbru judiciar b) dacã termenul de platã nu comunicarea întâmpinãrii cãtre de 0,30 lei. este fixat în contract: (i) dupã 30 reclamant îl pune pe acesta în si- de zile de la data primirii de cãtre tuaþia de a formula apãrãri/rãs- Avocat George IACOB-ANCA debitor a facturii sau a oricãrei alte puns la susþinerile pârâtului direct Iacob-Anca & Asociaţii SCA asemenea solicitãri de platã; (ii) în instanþã. george@iacob-anca.ro 14 ........................................................................................................................ martie 2013
 8. 8. Special ASIGURĂRI Fondul de Protecţie a Victimelor Străzii Potrivit propriilor declaraţii, Fondul de Protecţie a Victimelor Străzii (FPVS) are ca scop acordarea de despăgubiri în cazul prejudiciilor în urma unor accidente cauzate de vehicule neasigurate sau neidentificate. Nu dorim nimănui să apeleze la acest Fond, însă este bine de ştiut că există şi care sunt condiţiile de acces la despăgubiri în caz de nevoie. Î n conformitate cu legile în bunul pe care l-a avariat, dupã pãgubirea cuvenitã sau oferã un vigoare la ora actualã, per- care a pãrãsit locul accidentului. rãspuns motivat privind respinge- soanele care pot beneficia rea pretenþiilor formulate sau im- de despãgubiri din Fond Cum funcţionează? posibilitatea evaluãrii ºi achitãrii sunt toate persoanele fizice despãgubirilor cuvenite (lipsa do- ºi juridice rezidente în România Persoana pãgubitã trebuie sã cumentelor care atestã vinovãþia, sau în alte state ale Spaþiului Eco- punã la dispoziþia Fondului în ve- procesul verbal al poliþiei, lipsa nomic European ºi în Elveþia. derea deschiderii dosarului de unei expertize în cazul în care a- În calitatea sa de Organism de daunã o cerere de despãgubire, ceasta este necesarã sau lipsa Platã a Despãgubirilor, Fondul de însoþitã de o serie de documente documentelor de evaluare cum ar Protecþie a Victimelor Strãzii poa- despre care poate afla detalii con- fi poze, facturi etc). te acorda despãgubiri în douã ti- sultând pagina de internet Toate despãgubirile achitateFOCUS puri de situaþii. www.fpvs.ro, secþiunea Organism din Fond, cheltuielile legate de În primul rând, dacã accidentul de platã a Despãgubirilor. instrumentarea ºi lichidarea dau- asigurare facultativã, cum ar fi asi- orice alte vehicule care nu aveau re, direct persoanelor aflate în si- cauzator de prejudicii a fost pro- Cererea de despãgubire adre- nelor, precum ºi dobânda legalã gurarea CASCO, CARGO, CMR obligaþia legalã de a încheia o tuaþia de a le fi garantatã despã- vocat de un vehicul neasigurat, satã FPVS va fi însoþitã în mod aferentã vor fi recuperate ulterior etc, în baza cãreia au posibilitatea asigurare RCA; gubirea din Fond. Pliantul conþine din categoria celor pentru care obligatoriu de documentele care de la persoana vinovatã de produ- de recuperare a prejudiciului su- - maºini gãsite avariate în par- informaþii utile cu privire la drep- legea din România prevede obli- se întocmesc în cazul accidentelor cerea accidentului. Dacã persoana ferit. care (aºa numitele AN-uri în limbaj turile cetãþenilor de a fi despãgu- gativitatea încheierii asigurãrii de vehicule, în funcþie de preve- vinovatã de producerea acciden- Atât directivele Europene poliþienesc); biþi în cazul în care sunt preju- RCA, se garanteazã ºi se plãtesc derile legislaþiei în vigoare la data tului achitã despãgubirea cuvenitã RCA, cât ºi legislaþia noastrã pre- - avariile produse de: fenome- diciaþi prin accidente de vehicule despãgubiri atât pentru daune ma- accidentului, din care sã rezulte, persoanei pãgubite, FPVS îºi în- vãd caracterul subsidiar al com- ne meteorologice, gropi, polei, cu autor necunoscut sau fãrã asi- teriale cât ºi pentru vãtãmãri de dupã caz, cã vehiculul vinovat a ceteazã imediat intervenþia. Ter- pensaþiei plãtite de cãtre Fond. mâzgã, pietre cãzute de pe ver- gurare de rãspundere civilã auto. persoane ºi decese. rãmas neidentificat sau nu era asi- menul în care o persoanã pãgu- Acest caracter subsidiar conferit sanþi, copaci dãrâmaþi, alte obiec- În vederea realizãrii structurii Dacã accidentul cauzator de gurat RCA. bitã poate sã apeleze la FPVS Fondului înseamnã cã nicio enti- te cãzute pe vehicul, impact cu financiare necesare Fondului, prejudicii a fost provocat de un Dupã primirea cererii de des- este termenul general de prescrip- tate care a compensat în orice fel animale etc. membrii acestuia sunt obligaþi sã vehicul neidentificat, se plãtesc pãgubire, Fondul va transmite in- þie de 3 ani de la data accidentului. persoanele pãgubite sau a oferit contribuie proporþional cu volumul din Fond despãgubiri numai pen- strucþiunile pentru efectuarea De menþionat cã existã cereri acestora servicii în legãturã cu 1% din primele RCA primelor brute încasate din vân- tru vãtãmãri de persoane ºi de- constatãrii ºi evaluãrii daunelor. primite din partea persoanelor ju- prejudiciile suferite, în baza unor zarea asigurãrii RCA. Pentru anul cese; pentru daunele materiale În cazul autovehiculelor deja ridice, dar formulate în nume pro- contracte încheiate ori în baza Începând cu anul 2007, FPVS 2013, Comisia de Supraveghere produse prin accidente de vehi- reparate, vor fi puse la dispoziþia priu, prin reprezentantul legal al legii, nu are dreptul sã solicite de a semnat un protocol de colabo- a Asigurãrilor - CSA a stabilit cota cule neidentificate, se garanteazã Fondului chitanþele ºi facturile do- societãþii. Restul persoanelor fi- la Fond recuperarea cheltuielilor rare cu Poliþia Rutierã pentru o de contribuþie a asigurãtorilor ºi se plãtesc despãgubiri numai veditoare ale sumei cheltuite pen- zice prejudiciate (ºoferi, pasageri efectuate. În aceastã situaþie, se mai bunã informare a cadrelor de RCA la FPVS la un nivel de 1% din dacã în acel accident, cel puþin o tru remedierea avariilor, poze ºi etc) trebuie sã se adreseze Fon- gãsesc societãþile de asigurãri poliþie, dar ºi a cetãþenilor, asupra primele brute RCA încasate. persoanã a suferit vãtãmãri cor- orice alte documente ce vin în dului în nume propriu sau printr-un care au asigurat autovehiculul ava- atribuþiilor Fondului. Pliante infor- porale care sã necesite pentru susþinerea pretenþiilor de despã- reprezentant desemnat în confor- riat sau alte bunuri, cum ar fi mative au fost distribuite la nivel Cristina TOBESCU vindecare mai mult de 60 de zile gubire. FPVS dispune verificarea mitate cu prevederile legale (prin- gardurile sau clãdirile avariate, naþional, cu ajutorul Poliþiei Rutie- cristina.tobescu@ziuacargo.ro de îngrijiri medicale. În aceste ca- constatãrii tehnice, respectiv a tr-o împuternicire avocaþialã, pro- precum ºi casele de asigurãri de zuri, franºiza ce rãmâne în sarcina documentelor, de cãtre un expert curã etc). sãnãtate ºi spitalele care au des- persoanei pãgubite pentru daune tehnic autorizat. Toate costurile pãgubit, respectiv tratat, persoa- Despăgubiri materiale este de 500 EUR (echi- aferente acestor proceduri sunt Cine nu nele vãtãmate. valent lei) la data accidentului. suportate de FPVS, persoana pã- De reþinut cã nu se acordã din Potrivit informaþiilor oferite de FPVS, în perioada ianuarie 2007 - beneficiază? decembrie 2012, au fost deschise la FPVS 4.033 de dosare de Prin accident provocat de un gubitã fiind scutitã de orice obli- Fond despãgubiri pentru daunele vehicul neidentificat, se înþelege gaþii financiare. Nu pot beneficia de despãgu- provocate în una dintre urmãtoa- daunã. Dintre acestea, au fost finalizate prin acordarea de despãgubiri 2.293 de dosare. Diferenþa provine din cazurile respinse, acel accident în care vehiculul În termenul legal de maxim 90 bire din partea Fondului persoa- rele situaþii: cele aflate pe rolul instanþelor de judecatã ºi cele aflate încã în curs agresor a intrat în coliziune directã de zile de la data depunerii cererii nele care deþineau la data produ- - accidente provocate de pie- de gestionare pe cale amiabilã. cu persoana accidentatã sau cu de despãgubire, FPVS achitã des- cerii evenimentului rutier o toni, bicicliºti, cãruþe sau de cãtre 16 ........................................................................................................................ martie 2013 martie 2013 ........................................................................................................................ 17
 9. 9. Special ASIGURĂRI Transportatorii vor asigurare de malpraxis pentru şoferi Cum putem reduce riscurile pe care le generează şoferii? Este întrebarea la care am căutat răspunsul cu ocazia mesei rotunde destinate asigurărilor, care a reunit companii de pe piaţa de transport şi logistică şi din sectorul de asigurare. „A vem nevoie de „ o asigurare Mircea Mănescu, ManagingGHID DE REDUCERE A COSTURILOR nouã destina- Director Ahead Logistics: tã ºoferilor, la care sã poatã O poliþã de asigurare privind ºoferii va fi interesantã ºi pentru angajatorii români, dar ºi apela transportatorii“, a afirmat Mir- pentru firmele strãine care angajeazã ºoferi români. cea Mãnescu, Managing Director În paralel, baza de date privind conducãtorii auto Ahead Logistics. El a explicat cã asiguraþi va scãdea numãrul incidentelor pentru cã firmele de transport se întâlnesc ºoferii vor ºti cã le rãmâne la «dosar» problema iar la o nouã cu multe cazuri în care ºoferii pro- angajare vor avea puncte negative din trecut, periclitându-le un duc daune prin furt sau abateri de viitor job în breaslã.“ la reguli, care se traduc în pierderi importante, mai ales þinând cont de faptul cã în cazul unei acþiuni în spre exemplu, sau cã anvelopele tenþial angajator sã plãteascã o pri- justiþie sistemul judiciar dã termene au fost schimbate cu unele vechi mã mai mare pentru a asigura un foarte lungi, dosarele fiind foarte în timp ce ei dormeau. Sunt ele- angajat care a creat probleme. greu de instrumentat. „Ni se întâm- mente de care am dori sã fim pro- „Vom ºti astfel dacã anumiþi condu- plã ca ºoferul sã abandoneze maºi- tejaþi, pentru care sã putem plãti o cãtori auto au un trecut controver- va exista un eºantion mai mare de „ na sau ca marfa sã fie vandalizatã asigurare“, a mai arãtat Mircea Mã- sat, iar aceºtia vor deveni, în paralel, firme de transport pentru care sã Ion Lixandru, administrator în parcãri, iar conducãtorul auto sã nescu, adãugând cã ºi-ar dori, ca mai responsabili“, a subliniat Ma- se porneascã un astfel de produs, Itia Sped: ridice din umeri afirmând cã nu are angajator, sã poatã plãti o poliþã naging Directorul Ahead Logistics. nici un asigurãtor nu ºi-l va asuma. „Nici o companie de asigurãri nu ªoferul are carnet de conducere, iar potrivit nici o rãspundere. Citeam la un mo- de asigurare pentru ºofer, care sã regulilor în vigoare ºtie cã nu trebuie sã urce ment dat cã numai furtul de moto- ofere protecþie pentru o limitã de s-a încumetat încã sã plece la drum În Occident cu un astfel de proiect“, a arãtat bãut la volan, sã nu ia medicamente care pot sã-i rinã înseamnã undeva la 200 de 10 - 15.000 de euro, în situaþia în se poate afecteze starea de conducere, sã nu fie obosit. La milioane de euro anual în România. care acesta comite o abatere în ca- Dan Dumitrescu. El a explicat cã plecarea din garaj, dispecerul verificã aceste Paleþii reprezintã o altã gaurã nea- zul cãreia se probeazã vina ºofe- În acelaºi context, Dan Dumi- sunt culpe care cad în sarcina ºo- elemente. Dar sunt ºi elemente pe care nu le putem verifica în grã. Iar în ceea ce priveºte camionul, rului. Ulterior, firma de asigurãri se trescu, director executiv al broke- ferului, precum depãºirea vitezei, a perioada în care ºoferul se aflã în cursã. Dacã, de exemplu, din ºoferii pot susþine cã nu au nici o va putea îndrepta împotriva ºoferu- rului de asigurãri Vector, a afirmat programului de condus sau a altor cauza unor abateri care þin numai de el ia o amendã de 3.000 euro, reguli privind transportul rutier, care eºti obligat sã plãteºti pentru a debloca maºina. Ulterior, ºoferul îºi legãturã cu daunele produse echi- lui respectiv ºi îl va înscrie într-o cã astfel de discuþii se poartã de se pot traduce în amenzi semnifi- dã demisia ºi nu mai poþi recupera nimic. Astfel de situaþii nu sunt pamentului din bordul camionului bazã de date, astfel încât un alt po- mai mulþi ani, însã atâta timp cât nu prinse în asigurãri, iar banii pot fi recuperaþi doar prin procese, care, cative pe care trebuie sã le achite în 90% din cazuri, se pierd. Abaterile ºoferilor se pot solda cu angajatorul, dar care reprezintã as- sechestrarea camionului, din aceastã cauzã se poate strica marfa, pecte asupra cãrora asigurãtorii nu nu ajunge la timp, apar o serie de elemente care, în cascadã, pot sã s-au arãtat foarte deschiºi. Dacã cadã în dauna firmei.“ s-ar gãsi însã un numãr de 3-7 firme care sã reprezinte un eºantion, în opinia directorului executiv Vector, s-ar putea face un prim pas în aceas- Ce vor companiile de transport pe partea tã direcþie. „În Occident, existã astfel de asigurare: de produse, dar sunt ºi ele destul de limitate“, a mai spus Dan Dumi- - o reglementare prin care sã fie obligatorie asigurarea de „malpraxis” a ºoferului, similarã celor privind medicii sau avocaþii; trescu. aceastã asigurare ar trebui sã fie orientatã spre cazurile de Directorul de logisticã al Denis neglijenþã în îndeplinirea obligaþiilor profesionale ale ºoferului, Spedition, Gabriel Buzoianu, a reaua voinþã putând fi demonstratã prin analiza fiecãrui caz în parte scos în evidenþã practica din Ger- de cãtre firma de asigurãri - pentru evitarea fraudelor; mania, unde a lucrat în cadrul unei - sã se demareze baza comunã de date cu ºoferii asiguraþi - criteriul firme de transport. „În perioada în fiind CNP-ul ºoferilor - pentru a putea face un punctaj bonus/malus care am lucrat în cadrul unei firme pentru fiecare individ în parte, informaþii care sã fie prezentate în de transport din Germania, mi-am momentul în care angajatorul intenþioneazã sã facã poliþa pe numele ºoferului (pe care o va suporta ºoferul); eventuala franºizã fãcut o poliþã de asigurare pentru sau punctaj negativ privind ºoferul va arãta angajatorului cã-ºi care plãteam aproximativ 50-70 asumã un risc sporit când angajeazã persoana respectivã. de euro pe an ºi care acoperea 18 ........................................................................................................................ martie 2013 martie 2013 ........................................................................................................................ 19

×