Successfully reported this slideshow.

Zing Me Users Proflie

4,124 views

Published on

Zinggers: Họ là ai và họ làm gì tại mạng xã hội hơn 8 triệu người dùng Zing Me?

 • DỊCH VỤ THIẾT KẾ POWERPOINT (Thiết kế profile cho doanh nghiệp--- Thiết kế Brochure--- Thiết kế Catalogue--- slide bài giảng--- slide bài phát biểu---slide bài TIỂU LUẬN, LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP--- dạy học viên thiết kế powerpoint…)-----(Giá từ 8.000 đ - 10.000 đ/1trang slide)------ Mọi chi tiết vui lòng liên hệ với chúng tôi: điện thoại 0973.764.894 hoặc zalo 0973.764.894 (Miss. Huyền) ----- • Thời gian hoàn thành: 1-2 ngày sau khi nhận đủ nội dung ----- Qui trình thực hiện: ----- 1. Bạn gửi nội dung cần thiết kế về địa chỉ email: dvluanvan@gmail.com ----- 2. DỊCH VỤ THIẾT KẾ POWERPOINT báo giá chi phí và thời gian thực hiện cho bạn ----- 3. Bạn chuyển tiền tạm ứng 50% chi phí để tiến hành thiết kế ----- 4. Gửi file slide demo cho bạn xem để thống nhất chỉnh sửa hoàn thành. ----- 5. Bạn chuyển tiền 50% còn lại. ----- 6. Bàn giao file gốc cho bạn.
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Zing Me Users Proflie

 1. 1. Zing Me Profile
 2. 2. AGENDA Introduction Demographic Behavior of Zing Me users What content Zing Me users are interested in sharing?
 3. 3. AGENDA Introduction Demographic Behavior of Zing Me users What content Zing Me users are interested in sharing?
 4. 4. ABOUT ZING ME Site Information: URL: me.zing.vn Starting Date: August 2009 8.2 M Monthly Active Users Zing Me, established by VNG Corporation, is considered the most social networking site in Viet Nam.
 5. 5. AGENDA Introduction Demographic Behavior of Zing Me users What content Zing Me users are interested in sharing?
 6. 6. DEMOGRAPHICZing Me Users 62% . BASIC INFORMATION % 38 39% Gender Age 24% 14% 12% 11% 13-15 16-17 18-24 25-34 35+
 7. 7. DEMOGRAPHIC Zing Me UsersPupils Nhân viên văn phòng Chuyên viên (luật sư, kỹ sư…) 50% Công nhân JOB 33% Buôn bán Students Nhân viên bán hàng/ bán thuốc Chủ kinh doanh (kinh doanh lớn) 33% Trưởng phòng/ Phó phòng 17% Tổng giám đốc/ Giám đốc 11% 9% 9% White Collars 6% 4% 4% 2%
 8. 8. DEMOGRAPHICZing Me Users % . Geographic 39.1 Cities Regions % % 13 16.9 % 16.2 % 11.4 11.3 % % 3.5 3.6 % 0.5 % 1.5 % HCM HN ĐN South North South North South Western North City City City East East Central Central West Highland West
 9. 9. DEMOGRAPHICZing Me Users . Education . % 46 High School Traning School 33% Colleges University Postgraduate Others 11% 5% 5% 1.5 %
 10. 10. AGENDA Introduction Demographic Behavior of Zing Me Users What content Zing Me users are interested in sharing?
 11. 11. DAILY ACTIVITIESTotal daily activities of Zing Me Users ZING ME USERS IS DYNAMIC 750,000 Upload pictures Zing Me Users often share content, especially sharing pictures. 105,000 Update status . There are more 24,000 Share Link 750.000 pictures uploaded to Zing Me everyday. 15,000 Write Blog
 12. 12. OTHER POPULAR ACTIVITIESPercentage of Users often participate in other activities Using entertainment applications 75% Chat 75% Hàng ngày Comments 67% 65%Social games 57% Find & Make Friends
 13. 13. AGENDA Introduction Demographic Behavior of Zing Me Users What content Zing Me users are interested in sharing?
 14. 14. CONTENT ON ZING MEWhat content Zing Me users are interested in sharing? Society 1. About their friends, family 2. About society, community 3. Culture, entertainment 52% 4. About products, goods 5. About Studying Personal content 34% Other Content 14%
 15. 15. CONTENT ON ZING ME “Social content” which Zing Me users often share11.0% 9.8% 5.0% 4.6% 4.2% 3.5% 3.0% 2.2% 1.1% 1.0% 1.0% 0.8% 0.8% 0.8% 0.5% 0.3% 0.3%Tình Game Mạng Học Bạn, Âm Ngày Truyện Hoạt Quảng Ăn Thể Tin Văn Công Di Phimyêu xã tập Gia nhạc lễ cười Động cáo uống, thao tức, học, việc động ảnh hội đình bên làm Xã Sách ngoài đẹp hội truyện
 16. 16. CONTENT ON ZING ME“Personal Content” which Zing Me Users often share About theirselves Mood, Feelings 9.3% 13.2% Total = 34% Saying 6.1% hello, greeting someone they 5.3% know Philosophies, maxims
 17. 17. Thankyou!

×