SIKAP DAN PERILAKU    TERPUJIKelompok Umar Bin Khotob : Yanna Deni Steffi Indah Pratiwi Yogi Permana Putra Zinat Ta...
A. PERILAKU TERPUJI    TAdapun perilaku terpuji itu diantaranya adalah :•Tawadhu•Adil•Amal Soleh•dlls
A.TAWADHU  Tawadhu ialah bersikap tenang, sederhana dan sungguh- sungguh menjauhi perbuatan takabbur (sombong). Tanda ora...
Contoh ayat yang menjelaskan tentang Tawadhu :“Aku akan memalingkan orang-orang yang menyombongkan dirinyadi muka bumi tan...
B. AdilAdil adalah memberikan hak kepada orang yang berhakmenerimanya tanpa ada pengurangan, dan meletakkan segalaurusan p...
C. Amal SolehAmalSalehartinyaperbuatanyangbaik.Beramalshalehartinyamelakukanhal-halpositifsecarakreatif.Amaldiartikansebua...
B. SIFAT-SIFAT TERPUJIa)  TAUBATb)  KHAUFc)  Syukurd)  DLLS
A. TAUBAT               A. AAATTaubat artinya meninggalkan segala perbuatan tercela yang telah dikerjakanny...
C. SYUKUR Syukur artinya menyedari bahawa semua nikmat yangdiperolehinya baik yang lahir mahupun batin semuanyaadalah dari...
Contoh ayat dari Al-Qur’an yangmenjelaskan tentang sifat dan perilakuterpuji , adalah :Arti :[Adapun orang-orang yang kafi...
TAJWIDUraian : Ya sukun bertemu dengan nunHukumnya : Mad tabi’IKeterangan : Dibaca panjang satu alif atau dua harakatUraia...
BAB 2AYAT-AYAT AL QURAN    TENTANGKEIKLASAN BERIBADAH
1. Asbabun Nuzul surah AL-An’am termasuk golongan suratmakiyah karena sebagian besar diturun kandimekah sebelum hijrah. S...
2. Bacaan surah AL-An’am/6:162-163
3. Arti kata-kata atau   Arti kata-kata           mufradat mufradat Katakanlah sesungguhnya     Salatku ...
4. tajwidUraian  : huruf alif setelah hruf berharkat fathahHukumnya: mad tabi’IKeterangan: dibaca panjang satu alif atau...
5. Isi kandungan Kandungan Surat Al An’am ayat 162 – 163, antara lain: 1. Semua aktivitas kehidupan, baik berupa ibadah k...
B. SURAH AL-BAYYINAH/98:51. Asbabun nuzul surah al-bayyinah termasuk golongansurat makiyahdan secara khusus. Surahal-bayy...
2. Bacaan surah AL-bayyyinah/98:5
3. Arti kata-kata atau mufradat     Arti kata-kata      mufradatPadahal mereka hanya dipemerintah Kembali supay...
4. TajwidUraian  : sebelum lafal allah berharkat dammahHukumnya : lam jalalah taqhimKeterangan : lam jalalah dibaca teba...
5. Isi kandunganSurat Al Bayyinah ayat 5 memiliki beberapakandungan, antara lain:1. Manusia diperintahkan untuk menyembah ...
Sifat Sifat Wajib Tulisan Arab   Maksud         Tulisan Arab   Maksud                    ...
Qudrat   Kuasa    Ajzun   Lemah                  Tidak      BerkehendakIradat       ...
Keadaan-Nya      Keadaan-NyaKaunuhu    yang    Kaunuhu  yang tidakmuriidan    berkehendak mukrahan  me...
No.   Asmaul Husna              Artinya   Allah       Allah 1 Ar Rahman      Yang Maha Pemu...
Yang Maha Melepaskan (Membuat, Membentuk,12 Al Baari`         Menyeimbangkan)13 Al Mushawwir  Yang Maha Membentu...
23 Ar Raafi`  Yang Maha Meninggikan (makhluknya)24 Al Mu`izz  Yang Maha Memuliakan (makhluknya)25 Al Mudzil  Yang Ma...
34 Al Ghafuur  Yang Maha Pengampun35 As Syakuur  Yang Maha Pembalas Budi (Menghargai)36 Al `Aliy   Yang Maha Tinggi37 ...
45 Al Waasi`  Yang Maha Luas46 Al Hakiim  Yang Maha Maka Bijaksana47 Al Waduud  Yang Maha Mengasihi48 Al Majiid  Y...
56 Al Hamiid  Yang Maha Terpuji57 Al Muhshii  Yang Maha Mengalkulasi (Menghitung Segala Sesuatu)58 Al Mubdi`  Yang Ma...
67 Al Ahad    Yang Maha Esa68 As Shamad   Yang Maha Dibutuhkan, Tempat Meminta69 Al Qaadir   Yang Maha Menentuka...
78 Al Muta`aalii       Yang Maha Tinggi79 Al Barru         Yang Maha Penderma (Maha Pemberi Kebajikan)80 At...
89 Al Mughnii  Yang Maha Pemberi Kekayaan90 Al Maani   Yang Maha Mencegah91 Ad Dhaar   Yang Maha Penimpa Kemudharatan...
Beberapa sifat Allah yang berkaitan dengan Asmaul Husna :1. Allah Pasti Ada Kita dapat meyakini adanya sesuatu walaupun k...
Tanda Penghayatan Iman Kepada AllahJika kita telahbenar- benar iman kepada Allahdengancara menjaga hati,pikiran,lisan dan ...
Created by :     Steffi Indah Pratiwi      Yana Deni     Yogi Pemana PutraThank’s for your attention    ...
Presentation pai remedial
Presentation pai remedial
Presentation pai remedial
Presentation pai remedial
Presentation pai remedial
Presentation pai remedial
Presentation pai remedial
Presentation pai remedial
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Presentation pai remedial

2,799 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
2,799
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
36
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Presentation pai remedial

 1. 1. SIKAP DAN PERILAKU TERPUJIKelompok Umar Bin Khotob : Yanna Deni Steffi Indah Pratiwi Yogi Permana Putra Zinat Tamami
 2. 2. A. PERILAKU TERPUJI TAdapun perilaku terpuji itu diantaranya adalah :•Tawadhu•Adil•Amal Soleh•dlls
 3. 3. A.TAWADHU Tawadhu ialah bersikap tenang, sederhana dan sungguh- sungguh menjauhi perbuatan takabbur (sombong). Tanda orang yang tawadhu’ adalah disaat seseorang semakin bertambah ilmunya maka semakin bertambah pula sikap tawadhu’ dan kasih sayangnya. Dan semakin bertambah amalnya maka semakin meningkat pula rasa takut dan waspadanya. Setiap kali bertambah usianya maka semakin berkuranglah ketamakan nafsunya. Setiap kali bertambah hartanya maka bertambahlah kedermawanan dan kemauannya untuk membantu sesama. Dan setiap kali bertambah tinggi kedudukan dan posisinya maka semakin dekat pula dia dengan manusia dan berusaha untuk menunaikan berbagai kebutuhan mereka serta bersikap rendah hati kepada mereka. Ini karena orang yang tawadhu menyadari akan segala nikmat yang didapatnya adalah dari Allah SWT, untuk mengujinya apakah ia bersykur atau kufur.
 4. 4. Contoh ayat yang menjelaskan tentang Tawadhu :“Aku akan memalingkan orang-orang yang menyombongkan dirinyadi muka bumi tanpa alasan yang benar dari tanda-tanda kekuasaan-Ku. Mereka jika melihat tiap-tiap ayat-Ku, mereka tidak berimankepadanya. Dan jika mereka melihat jalan yang membawa kepadapetunjuk, mereka tidak mau menempuhnya, tetapi jika merekamelihat jalan kesesatan, mereka terus menempuhnya. Yangdemikian itu adalah karena mereka mendustakan ayat-ayat Kamidan mereka selalu lalai dari padanya” (QS. Al-A’raaf/7 : 146).
 5. 5. B. AdilAdil adalah memberikan hak kepada orang yang berhakmenerimanya tanpa ada pengurangan, dan meletakkan segalaurusan pada tempat yang sebenarnya tanpa ada aniaya, danmengucapkan kalimat yang benar tanpa ada yang ditakuti kecualiterhadap Allah swt saja. Contoh Ayat yang menjelaskan tengtang Adil : Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi Karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. jika ia Kaya ataupun miskin, Maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu Karena ingin menyimpang dari kebenaran. dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.(QS. An-Nisa’:135)
 6. 6. C. Amal SolehAmalSalehartinyaperbuatanyangbaik.Beramalshalehartinyamelakukanhal-halpositifsecarakreatif.Amaldiartikansebuahproses.Amalsalehdiartikansebuahprosesyangbaiksehinggamenghasilkansesuatuyangbaik.Memperbanyakamalsalehberartibanyakjalan/carayangbaik(halal)untukmemperolehsesuatuyangbaik. “Barangsiapa yang mengerjakan amalsoleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman,maka sesungguh-nya akan Kami berikan kepadanya kehidupanyang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepadamereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telahmereka kerjakan.” (QS: An-Nahl: 97) Dan masih banyak lagi perilaku terpuji lainnya seperti : Ta’at, Ridho, Rela Berkorban, Tanggung Jawab dan yang lain-lainnya.
 7. 7. B. SIFAT-SIFAT TERPUJIa) TAUBATb) KHAUFc) Syukurd) DLLS
 8. 8. A. TAUBAT A. AAATTaubat artinya meninggalkan segala perbuatan tercela yang telah dikerjakannyadengan niat kerana membesarkan Allah s.w.t. Orang yang bertaubat mestilahmemenuhi syarat-syarat berikut :a) Meninggalkan maksiat dengan kesadaran.b) Menyesal dengan perbuatan yang telah dikerjakan.c) Berjanji tidak akan mengulangi perbuatan itu lagi.Contoh ayat yang menjelaskan tentang Taubat:“Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang taubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri.” (QS. Al Baqarah: 222).B. KHAUFKhauf artinya takut kepada Allah s.w.t, takut akan kemurkaanNya danmeninggalkan segala kema’siatan.Contoh ayat yang memerintahkan orang yang beriman untuk Khauf :"Dan takutlah kalian kepadaKu, jika kalian benar-benar beriman.! (QS. AliImran: 175).”
 9. 9. C. SYUKUR Syukur artinya menyedari bahawa semua nikmat yangdiperolehinya baik yang lahir mahupun batin semuanyaadalah dari Allah dan merasa gembira dengan nikmatitu serta bertanggungjawab kepada Allah."Sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya Aku akanmenambah nikmat kepadamu, tetapi jika kamu mengingkari(nikmat-Ku),maka pasti azab-Ku sangat berat."(QS.ibrahim[14]:)Dan masih banyak lagi contoh sifat- sifat terpujilainnya , misalnya : Iklas, Tawakal, Mahabbah dlls
 10. 10. Contoh ayat dari Al-Qur’an yangmenjelaskan tentang sifat dan perilakuterpuji , adalah :Arti :[Adapun orang-orang yang kafir danmendustakan ayat-ayat Kami, mereka itupenghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.]
 11. 11. TAJWIDUraian : Ya sukun bertemu dengan nunHukumnya : Mad tabi’IKeterangan : Dibaca panjang satu alif atau dua harakatUraian : mad bertemu alif dalam satu kalimatHukumnya : Mad jaiz munfasillKeterangan : dibaca panjang 2-5 harakatUraian : Mim mati bertemu dengan faHukumnya : Idzhar SyafawiKeterangan : Huruf di baca jelas tidak berdengung
 12. 12. BAB 2AYAT-AYAT AL QURAN TENTANGKEIKLASAN BERIBADAH
 13. 13. 1. Asbabun Nuzul surah AL-An’am termasuk golongan suratmakiyah karena sebagian besar diturun kandimekah sebelum hijrah. Secara khusus,surah AL-An’am/6:162-163 tidak memilikiasbabun nuzul nya.
 14. 14. 2. Bacaan surah AL-An’am/6:162-163
 15. 15. 3. Arti kata-kata atau Arti kata-kata mufradat mufradat Katakanlah sesungguhnya Salatku Ibadahku Hidupku MatikuHanyalah untuk allah tuhan seluruh alam Tiada sekutu baginya Dan yang demikianYang diprintahkan kepadakuDan aku adalah orang yang pertama
 16. 16. 4. tajwidUraian : huruf alif setelah hruf berharkat fathahHukumnya: mad tabi’IKeterangan: dibaca panjang satu alif atau dua harkatUraian : sebelum lafal allah berharkaat kasrahHukumnya : lam jalalah tarqiqKeterangan : lam jalalah dibaca tipisUraian : alif lam bertemu dengan ‘ainHukumnya : alif lam qamariahKeterangan : alif lam dibaca sukun dan jelasUraian : mad sebelum tanda waqafHukumnya : mad arid lissukunKeterangan : bibaca panjang 2-6 harakat
 17. 17. 5. Isi kandungan Kandungan Surat Al An’am ayat 162 – 163, antara lain: 1. Semua aktivitas kehidupan, baik berupa ibadah khusus seperti shalat, zakat, puasa dan ibadah umum seperti muamalah, bahkan kehidupan dan kematian hendaknya kita serahkan kepada Allah semata 2. Tidak ada yang dapat menyamai Allah 3. Hendaknya kita hanya berserah diri kepada Allah
 18. 18. B. SURAH AL-BAYYINAH/98:51. Asbabun nuzul surah al-bayyinah termasuk golongansurat makiyahdan secara khusus. Surahal-bayyinah/98:1-8 tidak memilikiasbabun nuzul.
 19. 19. 2. Bacaan surah AL-bayyyinah/98:5
 20. 20. 3. Arti kata-kata atau mufradat Arti kata-kata mufradatPadahal mereka hanya dipemerintah Kembali supaya menyembah allah Iklas Agama Lurus Dan mereka mendirikan salat Dam mereka menunaikan zakat Dan yang demikian itulah Agama yang lurus
 21. 21. 4. TajwidUraian : sebelum lafal allah berharkat dammahHukumnya : lam jalalah taqhimKeterangan : lam jalalah dibaca tebalUraian : ya sukun setelah huruf sad berbaris kasrahHukumnya : mad tabi ‘IKeteranagn : dibaca panjang satu alif atau dua harkatUraian : alim lam bertemu huruf dalHukumnya : alif lam qamariahKeterangan : alif lam tidak dibacaUraian : mad bertemu hamzah dalam satu kalimatHukumya : mad wajib muttasilKeteranagn : dibaca panjang 2-5 harkatUraian : alif lam bertemu huruf zaHukumnya : alif lam syamsiahKeteranagn : alid lam tidak dibaca
 22. 22. 5. Isi kandunganSurat Al Bayyinah ayat 5 memiliki beberapakandungan, antara lain:1. Manusia diperintahkan untuk menyembah hanyakepada Allah SWT2. Memurnikan agama Allah dari ajaran-ajarankemusyrikan3. Manusia diperintahkan mendirikan shalat danzakat4. Menyembah kepada Allah dan menjauhikemusyrikan adalah agama yang benar dan lurusMenjalankan ibadah yang telah ditetapkan olehAllah dengan penuh keikhlasan, seperti dalammenjalankan perintah shalat yang tepat padawaktunya dengan khusyuk serta lengkap denganrukun dan syaratnya.Kata ikhlas secara harfiah berarti murni, suci,atau bersih.
 23. 23. Sifat Sifat Wajib Tulisan Arab Maksud Tulisan Arab Maksud Mustahil Wujud Ada Adam Tiada Qidam Terdahulu Huduts Baru Berubah- Baqa Kekal Fana ubah (akan binasa) Berbeda MumathalatuMukhalafatu Menyerupai dengan huhu lilhawadis sesuatu makhluk-Nya lilhawadith Berdiri-NyaQiyamuhu Berdiri Qiamuhu dengan yangbinafsih sendiri bighairih lain Lebih dariWahdaniyat Esa (satu) Taaddud satu (berbilang)
 24. 24. Qudrat Kuasa Ajzun Lemah Tidak BerkehendakIradat Karahah berkemauan (berkemauan) (terpaksa)Ilmu Mengetahui Jahlun BodohHayat Hidup Al-Maut MatiSamun Mendengar Sami TuliBasar Melihat Al-Umyu ButaKalam Berbicara Al-Bukmu BisuKaunuhu Keadaan-Nya Kaunuhu Keadaan-Nyaqaadiran yang berkuasa ajizan yang lemah
 25. 25. Keadaan-Nya Keadaan-NyaKaunuhu yang Kaunuhu yang tidakmuriidan berkehendak mukrahan menentukan menentukan (terpaksa)Kaunuhu Keadaan-Nya Kaunuhu Keadaan-Nyahayyan yang hidup mayitan yang mati Keadaan-NyaKaunuhu Kaunuhu Keadaan-Nya yangsamian ashamma yang tuli mendengarKaunuhu Keadaan-Nya Kaunuhu Keadaan-Nyabashiiran yang melihat amaa yang buta Keadaan-NyaKaunuhu Kaunuhu Keadaan-Nya yangmutakalliman abkam yang bisu berbicara
 26. 26. No. Asmaul Husna Artinya Allah Allah 1 Ar Rahman Yang Maha Pemurah 2 Ar Rahiim Yang Maha Penyayang 3 Al Malik Yang Maha Merajai/Memerintah 4 Al Quddus Yang Maha Suci 5 As Salaam Yang Maha Memberi Kesejahteraan 6 Al Mu`min Yang Maha Memberi Keamanan 7 Al Muhaimin Yang Maha Pemelihara 8 Al `Aziiz Yang Maha Perkasa 9 Al Jabbar Yang Memiliki Mutlak Kegagahan 10 Al Mutakabbir Yang Maha Megah, Yang Memiliki Kebesaran 11 Al Khaliq Yang Maha Pencipta
 27. 27. Yang Maha Melepaskan (Membuat, Membentuk,12 Al Baari` Menyeimbangkan)13 Al Mushawwir Yang Maha Membentuk Rupa (makhluknya)14 Al Ghaffaar Yang Maha Pengampun15 Al Qahhaar Yang Maha Memaksa16 Al Wahhaab Yang Maha Pemberi Karunia17 Ar Razzaaq Yang Maha Pemberi Rezeki18 Al Fattaah Yang Maha Pembuka Rahmat19 Al `Aliim Yang Maha Mengetahui (Memiliki Ilmu)20 Al Qaabidh Yang Maha Menyempitkan (makhluknya)21 Al Baasith Yang Maha Melapangkan (makhluknya)22 Al Khaafidh Yang Maha Merendahkan (makhluknya)
 28. 28. 23 Ar Raafi` Yang Maha Meninggikan (makhluknya)24 Al Mu`izz Yang Maha Memuliakan (makhluknya)25 Al Mudzil Yang Maha Menghinakan (makhluknya)26 Al Samii` Yang Maha Mendengar27 Al Bashiir Yang Maha Melihat28 Al Hakam Yang Maha Menetapkan29 Al `Adl Yang Maha Adil30 Al Lathiif Yang Maha Lembut31 Al Khabiir Yang Maha Mengenal32 Al Haliim Yang Maha Penyantun33 Al `Azhiim Yang Maha Agung
 29. 29. 34 Al Ghafuur Yang Maha Pengampun35 As Syakuur Yang Maha Pembalas Budi (Menghargai)36 Al `Aliy Yang Maha Tinggi37 Al Kabiir Yang Maha Besar38 Al Hafizh Yang Maha Memelihara39 Al Muqiit Yang Maha Pemberi Kecukupan40 Al Hasiib Yang Maha Membuat Perhitungan41 Al Jaliil Yang Maha Mulia42 Al Kariim Yang Maha Mulia43 Ar Raqiib Yang Maha Mengawasi44 Al Mujiib Yang Maha Mengabulkan
 30. 30. 45 Al Waasi` Yang Maha Luas46 Al Hakiim Yang Maha Maka Bijaksana47 Al Waduud Yang Maha Mengasihi48 Al Majiid Yang Maha Mulia49 Al Baa`its Yang Maha Membangkitkan50 As Syahiid Yang Maha Menyaksikan51 Al Haqq Yang Maha Benar52 Al Wakiil Yang Maha Memelihara53 Al Qawiyyu Yang Maha Kuat54 Al Matiin Yang Maha Kokoh55 Al Waliyy Yang Maha Melindungi
 31. 31. 56 Al Hamiid Yang Maha Terpuji57 Al Muhshii Yang Maha Mengalkulasi (Menghitung Segala Sesuatu)58 Al Mubdi` Yang Maha Memulai59 Al Mu`iid Yang Maha Mengembalikan Kehidupan60 Al Muhyii Yang Maha Menghidupkan61 Al Mumiitu Yang Maha Mematikan62 Al Hayyu Yang Maha Hidup63 Al Qayyuum Yang Maha Mandiri64 Al Waajid Yang Maha Penemu65 Al Maajid Yang Maha Mulia66 Al Wahiid Yang Maha Tunggal
 32. 32. 67 Al Ahad Yang Maha Esa68 As Shamad Yang Maha Dibutuhkan, Tempat Meminta69 Al Qaadir Yang Maha Menentukan, Maha Menyeimbangkan70 Al Muqtadir Yang Maha Berkuasa71 Al Muqaddim Yang Maha Mendahulukan72 Al Mu`akkhir Yang Maha Mengakhirkan73 Al Awwal Yang Maha Awal74 Al Aakhir Yang Maha Akhir75 Az Zhaahir Yang Maha Nyata76 Al Baathin Yang Maha Ghaib77 Al Waali Yang Maha Memerintah
 33. 33. 78 Al Muta`aalii Yang Maha Tinggi79 Al Barru Yang Maha Penderma (Maha Pemberi Kebajikan)80 At Tawwaab Yang Maha Penerima Tobat81 Al Muntaqim Yang Maha Pemberi Balasan82 Al Afuww Yang Maha Pemaaf83 Ar Ra`uuf Yang Maha Pengasuh84 Malikul Mulk Yang Maha Penguasa Kerajaan (Semesta)85 Dzul Jalaali Wal Ikraam Yang Maha Pemilik Kebesaran dan Kemuliaan86 Al Muqsith Yang Maha Pemberi Keadilan87 Al Jamii` Yang Maha Mengumpulkan
 34. 34. 89 Al Mughnii Yang Maha Pemberi Kekayaan90 Al Maani Yang Maha Mencegah91 Ad Dhaar Yang Maha Penimpa Kemudharatan92 An Nafii` Yang Maha Memberi Manfaat93 An Nuur Yang Maha Bercahaya (Menerangi, Memberi Cahaya)94 Al Haadii Yang Maha Pemberi Petunjuk95 Al Badii Yang Maha Pencipta Yang Tiada Bandingannya96 Al Baaqii Yang Maha Kekal97 Al Waarits Yang Maha Pewaris98 Ar Rasyiid Yang Maha Pandai99 As Shabuur Yang Maha Sabar
 35. 35. Beberapa sifat Allah yang berkaitan dengan Asmaul Husna :1. Allah Pasti Ada Kita dapat meyakini adanya sesuatu walaupun keberadaannya tidakterlihat oleh mata, contohnya angin dan virus tidak terlihat oleh matanamun diyakini keberadaannya. Begitu pula dengan Allah, walaupun allahtidak terlihat tapi kita sebagai orang iman wajib untuk meyakinikeberadaannya.Jika Allah tidak ada, lalu siapakah yang menciptakan alam semestabeserta isinya?Sebagaimana dalam (QS Al An’am/6:102)Artinya : “itulah tuhan kamu; tidak ada tuhan selain Dia ; pencipta segalasesuatu, maka sembahlah Dia, Dialah pemelihara segala sesuatu.”2.Allah Tidak Berawal danTidak Berakhir Manusia ada karena diciptakan oleh Allah SWT, begitu juga dengan alamsemesta.Maka tidak mungkin Allah SWT berawal maupun berakhir karena setiapyang berawal itu ada yang menciptakan sedangkan Allah bukan diciptakanmelaikan zat yang menciptakan dan setiap yang berawal pula pasti adapengakhiran, jika Allah mati maka siapak yang akan menciptakan danmengatur masadepanselain Allah SWT zat yang maha sempurna.
 36. 36. Tanda Penghayatan Iman Kepada AllahJika kita telahbenar- benar iman kepada Allahdengancara menjaga hati,pikiran,lisan dan perbuatannya.Maka perwujudan dari sikap tersebut antara lain :1) Mengimani rukun iman dan menjalankan rukun islam.2) Selalu mengingat Allah dimana pun dan kapan pun mereka berada.3) Bersedekah demi kau duafa.4) Apabila berjanji selalu ditepati.5) Adil6) Senantiasa berbuatbaik pada sesama.Dan lain- lain sebagainya.
 37. 37. Created by : Steffi Indah Pratiwi Yana Deni Yogi Pemana PutraThank’s for your attention Zinat Tamami THE END

×