Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Strategie maksymalizujące zysk firmy- Grzegorz Furtak

763 views

Published on

ak się dowiedzieć, jakie są silne i słabe strony Twojej firmy? Jakie są przykłady strategii maksymalizujących zysk firmy z wykorzystaniem SWOT? Czym jest marketing mix?
Na te pytania odpowiada poniższa prezentacja, wsparta dodatkowa szeregiem żywych przykładów.
Gdybyś miał/miała dodatkowe pytania lub chcesz dowiedzieć się więcej, zapraszam do kontaktu:
biuro@frzegorzfurtak.pl
www.grzegorzfurtak.pl

Published in: Marketing
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Strategie maksymalizujące zysk firmy- Grzegorz Furtak

 1. 1. Strategie marketingowe maksymalizujące zysk firmy 1
 2. 2. Agenda 1. Analiza silnych, słabych stron firmy oraz szans i zagrożeń (S.W.O.T.). 2. Instrumenty marketingowe oddziaływania na rynek (koncepcja Marketing Mix McCarthy'ego). - Produkt - Cena - Dystrybucja - Promocja 3. Podsumowanie. 2
 3. 3. 3 Marketing
 4. 4. Marketing to nauka i sztuka odkrywania, tworzenia oraz dostarczania wartości w celu zaspokojenia potrzeb docelowych klientów z zyskiem. - Philip Kotler - 4
 5. 5. Silne strony Słabe strony Szanse Zagrożenia To co daje nam przewagę Słabości, bariery organizacji Możliwości wykorzystania zmiany Zagrożenia wynikające ze zmiany SWOT 5
 6. 6. Silne strony Słabe strony Szanse Zagrożenia Czynniki pozytywne Czynniki negatywne CzynnikiwewnętrzneCzynnikizewnętrzne • Rozpoznawalność marki • Własność intelektualna • Wysoka jakość produktów • Wykwalifikowany personel • Ograniczone zasoby finansowe • Wysokie koszty stałe • Nowe technologie • Likwidacja barier handlowych • Zmieniające się wymogi prawne • Rosnące koszty zatrudnienia SWOT 6
 7. 7. Silne strony Słabe strony Szanse Zagrożenia • Rozwój silnych stron • Eliminacja słabych stron • Wykorzystanie szans • Przygotowanie się i unikanie zagrożeń SWOT – strategie rozwoju 7
 8. 8. 8 Silne strony Słabe strony Szanse Zagrożenia Czynniki pozytywne Czynniki negatywne CzynnikiwewnętrzneCzynnikizewnętrzne SWOT • Informacje pracowników • Opinie klientów • Opinie dostawców • Badania rynkowe Informacje o: • Procesach • Zasobach • Branży • Konkurencji
 9. 9. Produkt Cena Dystrybucja Promocja Informacja, edukacja, przypomnienie korzyści wynikających z nabycia produktu/usługi. Kanały dotarcia produktu/usługi do klienta. Fizyczne i emocjonalne atrybuty produktu/usługi. Cena produktu i jej redukcja Marketing Mix 9
 10. 10. Produkt • Asortyment • Jakość • Marka • Opakowanie • Akcesoria • Gwarancja • Cechy produktu • Gwarancja • Serwis posprzedażowy Marketing Mix 10
 11. 11. Cena • Pozycjonowanie cenowe • Strategia cenowa • Strategia promocyjna • Cena cennikowa • Rabaty • Bonusy • Termin płatności Marketing Mix 11
 12. 12. 12 Pozycjonowanie cenowe - utrzymanie rynku Cena Wartość Niska Średnia Wysoka Wysoka 1 2 3 Nadzwyczajna wartość Cena penetracyjna Cena z premią Średnia 4 5 6 Porządna wartość Cena przeciętna Cena zawyżona Niska 7 8 9 Niska wartość Zbieranie śmietanki Zdzierstwo
 13. 13. 13 Pozycjonowanie cenowe - penetracja rynku Cena Wartość Niska Średnia Wysoka Wysoka 1 2 3 Nadzwyczajna wartość Cena penetracyjna Cena z premią Średnia 4 5 6 Porządna wartość Cena przeciętna Cena zawyżona Niska 7 8 9 Niska wartość Zbieranie śmietanki Zdzierstwo
 14. 14. 14 Pozycjonowanie cenowe - spijanie śmietanki Cena Wartość Niska Średnia Wysoka Wysoka 1 2 3 Nadzwyczajna wartość Cena penetracyjna Cena z premią Średnia 4 5 6 Porządna wartość Cena przeciętna Cena zawyżona Niska 7 8 9 Niska wartość Zbieranie śmietanki Zdzierstwo
 15. 15. Dystrybucja • Dystrybucja bezpośrednia • Agenci • Brokerzy • Dystrybutorzy • www • Kanały dystrybucji • Zapasy • Logistyka • Magazyny Marketing Mix 15
 16. 16. Promocja • Reklama • PR • Promocje sprzedaży • Sprzedaż personalna Marketing Mix 16
 17. 17. 17 Produkt Oferowanie podstawowego produktu Rozszerzenie oferty produktu, usługi, gwarancje Różnicowanie marek i modeli Eliminacja słabych produktów Cena Wysoka Penetracja rynku Dorównująca lub niszcząca konkurencję Obniżenie ceny Dystrybucja Tworzenie selektywnej dystrybucji Tworzenie intensywnej dystrybucji Tworzenie bardziej intensywnej dystrybucji Postępowanie selektywne- eliminacja nierentownych punktów sprzedaży Reklama Budowa świadomości istnienia produktu wśród wcześnie akceptujących produkt i sprzedawców Tworzenie świadomości i zainteresowania na rynku masowym Nacisk na różnice między markami i korzyści Ograniczenie do poziomu niezbędnego dla utrzymania lojalnych odbiorców Promocja sprzedaży Stosowanie silnej promocji sprzedaży dla wzbudzenia chęci spróbowania Zmniejszenie w celu osiągnięcia korzyści z silnego popytu konsumpcyjnego Wzrost w celu zachęcania do zmiany marki Zmniejszenie do minimalnego poziomu Strategie Marketing Mix
 18. 18. Podsumowanie 1. Marketing to siła z jaką jesteśmy w stanie obronić swoją cenę. 1. Analiza SWOT porządkuje info wg 4 kategorii czynników strategicznych: silnych stron, słabych stron, szans i zagrożeń organizacji. Służy do analizy wewn. i zewn. środowiska firmy, w perspektywie teraźniejszości i przyszłości. 3. . Marketing Mix to główne instrumenty marketingowe (produkt, cena, dystrybucja, promocja) oddziaływania na rynek w celu osiągnięcia przewagi konkurencyjnej. 4. Wszystkie elementy Marketing Mix funkcjonują ze sobą w ścisłej relacji i powinny być spójne. 18
 19. 19. biuro@grzegorzfurtak.pl www.grzegorzfurtak.pl linkedin/grzegorzfurtak www.facebook.com/grzegorz.furtak.szkolenia 19

×