Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Prevencija karcinoma grlica materice

92 views

Published on

Prezentacija o prevenciji karcinoma grlića materice - petronažna služba Doma zdravlja iz Smederevske Palanke.
Autor: vms Danijela Petrović

Published in: Health & Medicine
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Prevencija karcinoma grlica materice

 1. 1. Evropska nedelja borbe protiv raka grlića materice 21-27.I 2019 Patrnonažna služba Vms Danijela Petrović
 2. 2. Rak grlića materice  Najčešći maligni tumor ženskih polnih organa  Po učestalosti drugo maligno oboljenje žena
 3. 3. Poražavajući statistički podaci  U RS svake godine-1500 novootkrivenih slučajeva  Najviše novoobolelih-centralna Srbija-55 do 59 godina  ½ žena ne dobije bitku sa ovom bolešću  Najučestaliji u životnoj dobi između 45 i 49  Najviše stope mortaliteta su u grupi od 60 do 64
 4. 4. Šta je rak grlića materice “TIHI UBICA”  Zloćudni tumor  Nastaje nenormalnim rastom i razvojem ćelija  Nastaje na donjem delu materice koji je okrenut prema vagini Dobra osobina Razvija se u dugom vremenskom periodu (5 ili više godina) Loša osobina Ne daje rane simptome ili su oni blagi i nespecifični
 5. 5. Faktori rizika za nastanak karcinoma grlića materice • Faktori rizika koji se odnose na ponašanje • Socio demografski faktori • Faktori rizika koji se odnose na planiranje porodice • Faktori zdravstvene zaštite
 6. 6. Faktori rizika za nastanak karcinoma koji se odnose na ponašanje • Početak seksualne aktivnosti • Broj seksualnih partnera • Seksualno prenosive bolesti • Hlamidija trachomatis • Humani papiloma virus (HPV) • Virus Humane imunodeficijncije-HIV • Herpes virusi (HSV) • Genetski faktori
 7. 7. Socio demografski faktori • Godine života • Nivo obrazovanja • Socioekonomski status • Pušenje • Nutritivni faktori
 8. 8. Faktori rizika koji se odnose na planiranje porodice • Broj porođaja • Broj abortusa • Abortusi i porođaji u adolescenciji • Oralna kontracepcija
 9. 9. Humani papiloma virus Polne bradavice-Kondilomi • Neizlečiva virusna infekcija (HPV) • Najčešća je polna infekcija • Najveći uzročnik nastanka karcinoma grlića materice • Virus se prenosi prilikom polnog odnosa • Serotipovi HPV doprinose nastanku karcinoma grlića materice (16,18,31,33,35)
 10. 10. Karakteristike HPV • Osoba najčešće nezna da je obolela • Aspimptomatska i neprepoznata infekciju HPV-om • Bezbolni izraštaji i benigne promene koje odlikuje brz rast • Kod žena: sluzokoža i koža stidnice i vagine • Kod muškaraca-oko izlaznog otvora mokraćne cevi, na polnom organu, ponekad i na sluzokoži mokraćne cevi
 11. 11. Šta treba znati o HPV infekciji • Ukoliko se bradavice odstrane osoba nije izlečena već i dalje ostaje zarazna i prenosi infekciju • Ukolko se utvrdi prisustvo HPV virusa neophodno je da se ispita i drugi partner • Rizik za prenošenje infekcije HPVom može da se umanji jedino primenom kondoma
 12. 12. Premaligne promene grlića materice Lečenje premalignih promena • Displazije • Blaga displazija • Srednje teška displazija • Teška displazija • Destruktivne (ablativne) metode-zamrzavanje- kroterapija, spaljivanje ili kauterizacija, laserska evaporizacija • Ekscizione (operativne) metode-(LEEP pri čemu se odstranjje oboleli sloj ćelija električnom omčicom ili konizacija-odstranjivanje dela grlića materice)
 13. 13. Klinička slika raka grlića materice • Krvarenje posle polnog odnosa • Uporan sukrvičav vaginalni sekret • Bol u maloj karlici
 14. 14. Klasifikacija raka grlića materice prema stepenu napredovanje • Promene su ograničene na sam grlić • Maligni proces zahvata pored grlića i gornju trećinu vagine i parametrijuma • Karcinom zahvata parametrijum u celosti i dopire do karlične kosti • Maligni proces prelazi na organe male karlice i daje metastaze u regionalnim i udaljeniom limfnim žlezdana
 15. 15. DG karcinoma grlića materice • Vizuelni pregled grlića materice golim okom, uz primenu 3% sirćetne kiseline (VIA) • Vizuelni pregled grlića materice golim okom, uz primenu Lugolovog rastvora (VILI) • Kolposkopija • Konvencionalna citologija (PAPA test) • Citologija na tečnoj podlozi LBC) • HPV tipizacija • Biopsija • Dodatni pregledi (MR,CT)
 16. 16. Lečenje karcinoma grlića materice • Zavisi od stadijuma bolesti, zdravstvenog stanja i starosti bolesnice • Operativno lečenje • Zračna terapija (radioterapija) • Citostatska terapija (hemoterapija)
 17. 17. Prevencija karcinoma grlića materice • Nabolji vid kontrole maligniteta • Karcinom grlića materice se smatra bolešću koja se može izlečiti, zbog toga što ima dug preinvazivni period, što je moguće organizovati efikasan skrining i zato što je tretman preinvazivnih lezija uspešan
 18. 18. Primarna prevencija • Sprečavanje HPV infekcije • Sprečavanje perzistentne infekcije • Premalignih i malignih promena na grliću • Promena sesksualnog ponašanja, hpv vakcinacija, prevencija pušenja
 19. 19. Sekundarna prevencija Tercijarna prevencija • Sekundarna prevencija-rano otkrivanje raka grlića materice-skrinig metodom • Tercijarna zdravstvena zaštita-adekvatno lečenje malignih promena i rehabilitacija kojom se poboljšava prognoza bolesti i kvalitet života obolele osobe
 20. 20. Papa test • Jednostavana, efikasana, ekonomičana, prihvatljiva, bezbolna metoda pregleda čelija dobijenih brisom • Test ne može da spreči uzročnika, odnosno nastanak , ali može da omogući prepoznavanje abnormalnih i prekanceroznih ćelija grlića materice • Kako bi ste zaštitili idite redovno na skrining preglede, između 20-65g života-jednom godišnje • Raditi ga 10-20 dana nakon početka menstruacije • 48h pre pregleda ne traba koristiti vaginalne lekove, niti lokalna kontraceptivna sredstva • Jedan dan pre pregleda ne treba imati seksualne odnose
 21. 21. Rezultati Papanikolau testa • I i II grupa-normalan nalaz • III grupa-može biti uzrokovana infekcijom ili ukazivati na postojanje premalignih promena na ćelijama • IV i V grpa-ukazuju na prisustvo abnormalnih ćelija, ćelija raka
 22. 22. Poruke • Uspori - Svakoga dana u Srbiji 4 žene obole, a 1 umre od raka grlića materice • Razmisli-U ranim fazama kada je bolest 100% izlečiva ne daje nikakve simptome i žena se oseća dobro kao da je potpuno zdrava • Izaberi-Redovni ginekološki pregledi su apsolutna garancija da ni jedna žena u Srbiji ne umre od ove bolesti

×