Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Znanje, ustvarjalnost in konkurenčnost Slovenije Dr. Žiga TURK @ 4. strate ška konferenca tehnoloških platform GZS, 24. o...
Konkretni cilji (SRS 2005) <ul><li>v desetih letih ujeti povprečje gospodarske razvitosti EU . </li></ul><ul><ul><li>Zaos...
Vendar … <ul><li>obstoječi vzorec gospodarske rasti ima svoje meje </li></ul><ul><li>prihodnja konkurenčnost slovenskega g...
R&R v strateških dokumentih: SRS <ul><li>SRS &quot;prioritetno usmerjati raziskovalno razvojne dejavnosti v tehnološka pod...
R&R v strateških dokumentih: Lizbonska strategija <ul><li>sklep Evropskega Sveta spomladi 2008: </li></ul><ul><li>&quot;Sl...
Odgovor na izzive: Svet za konkurenčnost <ul><li>Svet ustanovljen na pobudo Službe vlade za razvoj 24.1.2008. </li></ul><u...
Izhodišča <ul><li>Izhajali so iz ključni izzivov razvite Evrope: </li></ul><ul><ul><li>globalizacija, </li></ul></ul><ul><...
Naloge Sveta za konkurenčnost <ul><li>presoja in izbor s strani razvojnih skupin predlaganih ožjih področij raziskav in t...
Naloge razvojnih skupin: identifikacija niš gospodarska dejavnost gospodarska dejavnost razvita gospodarska dejavnost gos...
Sestava sveta za konkurenčnost <ul><li>politika </li></ul><ul><ul><li>minister, pristojen za usklajevanje in spremljanje i...
Naloge razvojnih skupin <ul><li>opredelitev in izbor ožjih področij raziskav in razvoja znotraj področij prioritet opredel...
Sestava razvojnih skupin <ul><li>gospodarstvo + RR sektor, 15 ljudi </li></ul><ul><ul><li>vabljeni tudi strokovnjaki iz dr...
Sektorske razvojne skupine za … <ul><li>življenje in zdravje, </li></ul><ul><li>informacijske in komunikacijske tehnologi...
Horizontalne razvojne skupine za … <ul><li>poslovno – finančno okolje </li></ul><ul><ul><li>ker moramo znanje pretvarjati ...
Delo razvojnih skupin <ul><ul><li>12.5.2008 - sestanek z vodji skupin, diskusija tega dokumenta </li></ul></ul><ul><ul><li...
Rezultati <ul><li>9.9.2008: PPT prioritet razvojnih skupin </li></ul><ul><li>21.10.2008: prvi javno predstavljeni osnutek...
Struktura vmesnega poročila <ul><li>povzetek </li></ul><ul><li>uvod </li></ul><ul><li>ključna priporočila </li></ul><ul><u...
Ključna priporočila (izbor ŽT) <ul><li>Večji del domačih sredstev za R&R je treba vlagati ciljno . Ta dokument identifici...
Ključna priporočila (po izboru ŽT) <ul><li>Postopno je potrebno večati vlaganja v raziskave in razvoj in sveža sredstva...
Vpliv na Program reform za izvajanje lizbonske strategije v Sloveniji 2008 <ul><li>Sprejela vlada 9.10.2008. </li></ul><ul...
Kako naprej <ul><li>inovacija … vladanje 2.0 … </li></ul><ul><li>dragocena platforma za dialog v trikotniku država-znanost...
Okvir finančne krize <ul><li>katarza </li></ul><ul><li>realnejša cena denarja </li></ul><ul><li>nižja pričakovanja po dobi...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Znanje, ustvarjalnost in konkurenčnost Slovenije

1,066 views

Published on

Published in: Technology, Economy & Finance
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Znanje, ustvarjalnost in konkurenčnost Slovenije

 1. 1. Znanje, ustvarjalnost in konkurenčnost Slovenije Dr. Žiga TURK @ 4. strate ška konferenca tehnoloških platform GZS, 24. oktober 2008
 2. 2. Konkretni cilji (SRS 2005) <ul><li>v desetih letih ujeti povprečje gospodarske razvitosti EU . </li></ul><ul><ul><li>Zaostanek smo prepolovili , blizu 92% EU, rast več kot 3% nad rastjo v EU … </li></ul></ul><ul><li>Socialni razvoj in večje blagostanje : </li></ul><ul><ul><li>število ljudi, ki so potrebni socialne pomoči je padlo za tretjino, stopnjo brezposelnosti smo skoraj prepolovili. </li></ul></ul><ul><li>Trajnostni razvoj : </li></ul><ul><ul><li>število rojstev po dolgem času spet raste, dokončanih je bilo veliko čistilnih naprav, gradimo čiste energetske objekte. </li></ul></ul><ul><li>Slovenija kot mednarodno ugledna in prepoznavna država: </li></ul><ul><ul><li>dobivamo čestitke za uspešno predsedovanje EU. Povabili so nas v OECD, ki je družba najbolj uglednih in vplivnih držav na svetu. </li></ul></ul>
 3. 3. Vendar … <ul><li>obstoječi vzorec gospodarske rasti ima svoje meje </li></ul><ul><li>prihodnja konkurenčnost slovenskega gospodarstva bo odvisna tudi od njegove zmožnosti, da dviga dodano vrednost izdelkov in storitev z večjim naslanjanjem na znanje in ustvarjalnosti </li></ul><ul><li>in tudi od tega, da bo država </li></ul><ul><ul><li>poceni, </li></ul></ul><ul><ul><li>učinkovita, </li></ul></ul><ul><ul><li>enostavna (ampak o tem danes ne bom govoril) </li></ul></ul>
 4. 4. R&R v strateških dokumentih: SRS <ul><li>SRS &quot;prioritetno usmerjati raziskovalno razvojne dejavnosti v tehnološka področja kjer lahko gospodarski potencial povežemo z gospodarsko dejavnostjo in dosežemo dvig dodane vrednosti&quot; </li></ul><ul><li>SRS &quot;prioritete&quot; </li></ul><ul><ul><li>elektronske komunikacije in informacijska tehnologija, </li></ul></ul><ul><ul><li>biotehnologija in farmacija, </li></ul></ul><ul><ul><li>nanotehnologija in novi materiali, </li></ul></ul><ul><ul><li>procesne tehnologije, </li></ul></ul><ul><ul><li>okoljske tehnologije </li></ul></ul><ul><li>To ponovita: </li></ul><ul><ul><li>Resolucija o nacionalnem raziskovalnem in razvojnem programu za obdobje 2006-2010 </li></ul></ul><ul><ul><li>Operativni program krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013 </li></ul></ul>
 5. 5. R&R v strateških dokumentih: Lizbonska strategija <ul><li>sklep Evropskega Sveta spomladi 2008: </li></ul><ul><li>&quot;Slovenija mora oblikovati učinkovito strategijo na področju raziskav in inovacij in zagotoviti njeno učinkovito izvajanje.&quot; </li></ul>
 6. 6. Odgovor na izzive: Svet za konkurenčnost <ul><li>Svet ustanovljen na pobudo Službe vlade za razvoj 24.1.2008. </li></ul><ul><li>Marca 2008 oblikovane sedem sektorskih in tri horizontalne skupine, da bi oblikovale </li></ul><ul><ul><li>predloge prioritetnih področij raziskav in razvoja ter </li></ul></ul><ul><ul><li>predloge sistemskih ukrepov na področju </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>organiziranja prostora znanja, </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>poslovno-finančnega okolja in </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>kreativnih industrij. </li></ul></ul></ul><ul><li>V skupinah je sodelovalo preko 150 članov iz podjetij, raziskovalne in visokošolske sfere </li></ul><ul><li>Začeli z delom v maju 2008. </li></ul>
 7. 7. Izhodišča <ul><li>Izhajali so iz ključni izzivov razvite Evrope: </li></ul><ul><ul><li>globalizacija, </li></ul></ul><ul><ul><li>družba izobilja, </li></ul></ul><ul><ul><li>komunikacijska revolucija in tehnološki napredek nasploh, </li></ul></ul><ul><ul><li>staranje prebivalstva </li></ul></ul><ul><ul><li>in nenazadnje problematika energetike in klimatskih sprememb. </li></ul></ul><ul><li>strateški dokumenti </li></ul><ul><ul><li>LS, SRS, reNRP … … </li></ul></ul><ul><li>drugo </li></ul><ul><ul><li>tehnološke platforme , </li></ul></ul><ul><ul><li>centri odličnosti, grozdi, tehnološke mreže … </li></ul></ul>
 8. 8. Naloge Sveta za konkurenčnost <ul><li>presoja in izbor s strani razvojnih skupin predlaganih ožjih področij raziskav in tehnološkega razvoja , </li></ul><ul><li>presoja predlogov za usklajeno in učinkovito izvajanje ukrepov na področju raziskav, tehnološkega razvoja, inovacij, podjetništva, internacionalizacije, financiranja ipd. in njihovo upoštevanje pri pripravi strateških in izvedbenih dokumentov vlade ter letnih programih dela javnih agencij in javnih skladov, </li></ul><ul><li>spremljanje in vrednotenje učinkovitosti sprejetih odločitev (usmeritev, ukrepov). </li></ul>
 9. 9. Naloge razvojnih skupin: identifikacija niš gospodarska dejavnost gospodarska dejavnost razvita gospodarska dejavnost gospodarska dejavnost razvita gospodarska dejavnost gospodarska dejavnost gospodarska dejavnost raziskovalno področje raziskovalno področje odlično raziskovalno področje raziskovalno področje odlično raziskovalno področje raziskovalno področje raziskovalno področje raziskovalno področje
 10. 10. Sestava sveta za konkurenčnost <ul><li>politika </li></ul><ul><ul><li>minister, pristojen za usklajevanje in spremljanje izvajanja strategije razvoja Slovenije, </li></ul></ul><ul><ul><li>minister, pristojen za gospodarstvo, </li></ul></ul><ul><ul><li>minister, pristojen za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, </li></ul></ul><ul><ul><li>minister, pristojen za finance, </li></ul></ul><ul><ul><li>minister, pristojen za šolstvo in šport, </li></ul></ul><ul><ul><li>minister, pristojen za javno upravo, </li></ul></ul><ul><ul><li>minister, pristojen za okolje in prostor, </li></ul></ul><ul><ul><li>minister, pristojen za obrambo, </li></ul></ul><ul><ul><li>minister, pristojen za zdravje, </li></ul></ul><ul><li>predstavniki ključnih ustanov </li></ul><ul><ul><li>predsednik Slovenske akademije znanosti in umetnosti (SAZU) </li></ul></ul><ul><ul><li>predsednik Inženirske akademije Slovenije, </li></ul></ul><ul><ul><li>generalni direktor Gospodarske zbornice Slovenije, </li></ul></ul><ul><ul><li>predsednik Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije, </li></ul></ul><ul><ul><li>predsednik Rektorske konference Republike Slovenije, </li></ul></ul><ul><ul><li>predsednik Koordinacije raziskovalnih inštitutov Slovenije (KORIS). </li></ul></ul><ul><li>razvojne skupine </li></ul>
 11. 11. Naloge razvojnih skupin <ul><li>opredelitev in izbor ožjih področij raziskav in razvoja znotraj področij prioritet opredeljenih v strateških dokumentih oziroma drugih področij za katere bo izkazan interes gospodarstva, </li></ul><ul><ul><li>predmet raziskav in razvoja so izdelki, storitve in procesi (tehnološki in netehnološki), </li></ul></ul><ul><li>oblikovanje predlogov za usklajeno in učinkovito izvajanje ukrepov na področju raziskav, tehnološkega razvoja, inovacij, podjetništva, internacionalizacije, financiranja ipd., </li></ul><ul><li>predloge navedene v prejšnjih točkah posredujejo sektorski razvojni sveti Svetu za konkurenčnost. </li></ul>
 12. 12. Sestava razvojnih skupin <ul><li>gospodarstvo + RR sektor, 15 ljudi </li></ul><ul><ul><li>vabljeni tudi strokovnjaki iz državne uprave </li></ul></ul><ul><li>široka zastopanost področij, ne pa vsaka niša </li></ul><ul><li>ne gre za zastopanje inštitucij </li></ul><ul><li>delo odprto tudi za ne-člane </li></ul>
 13. 13. Sektorske razvojne skupine za … <ul><li>življenje in zdravje, </li></ul><ul><li>informacijske in komunikacijske tehnologije, </li></ul><ul><li>materiale in nanotehnologije, </li></ul><ul><li>okolje in gradbeništvo, </li></ul><ul><li>energetiko in trajnostne vire energije, </li></ul><ul><li>vozila, transport in logistiko, </li></ul><ul><li>procesno tehnologijo, </li></ul>
 14. 14. Horizontalne razvojne skupine za … <ul><li>poslovno – finančno okolje </li></ul><ul><ul><li>ker moramo znanje pretvarjati v denar in delovna mesta </li></ul></ul><ul><li>za kreativne industrije </li></ul><ul><ul><li>f ifteen years ago companies competed on price; now it’s quality; tomorrow it’s design . ( Robert Hayes ) </li></ul></ul><ul><li>za organiziranost javnih razvojno-raziskovalnih in izobraževalnih institucij </li></ul><ul><ul><li>ker morajo biti tudi te in štitucije in ljudje v njih konkurenčni </li></ul></ul><ul><ul><li>odprtost, podjetnost, odličnost </li></ul></ul>
 15. 15. Delo razvojnih skupin <ul><ul><li>12.5.2008 - sestanek z vodji skupin, diskusija tega dokumenta </li></ul></ul><ul><ul><li>21.5.2008 – Skupni sestanek članov, vodij razvojnih skupin in Sveta za konkurenčnost </li></ul></ul><ul><ul><li>kick-off sestanki skupin </li></ul></ul><ul><ul><li>1.7.2008 - zaključen outline za vsako skupino, določeni uredniki podpoglavij </li></ul></ul><ul><ul><li>1.9.2008 - predstavitev vmesnih rezultatov </li></ul></ul><ul><ul><li>1.11.2008 - dokumenti so gotovi </li></ul></ul>
 16. 16. Rezultati <ul><li>9.9.2008: PPT prioritet razvojnih skupin </li></ul><ul><li>21.10.2008: prvi javno predstavljeni osnutek vmesnega poročila </li></ul><ul><li>1.11.2008: vmesno poročilo pripravljeno za naslednjo vlado </li></ul><ul><li>organizacijski okvir in sodelavci </li></ul>
 17. 17. Struktura vmesnega poročila <ul><li>povzetek </li></ul><ul><li>uvod </li></ul><ul><li>ključna priporočila </li></ul><ul><ul><li>po skupinah </li></ul></ul><ul><ul><li>sistemska </li></ul></ul><ul><li>povzetki poročil Razvojnih skupin </li></ul><ul><li>dodatki </li></ul><ul><ul><li>polna poročila skupin </li></ul></ul><ul><ul><li>oblike povezovanja na področjih dela skupin </li></ul></ul><ul><ul><li>članstvo in sodelavci </li></ul></ul>
 18. 18. Ključna priporočila (izbor ŽT) <ul><li>Večji del domačih sredstev za R&R je treba vlagati ciljno . Ta dokument identificira prednostne teme na posameznih področjih. </li></ul><ul><li>Tehnologije povezane s klimatskimi spremembami ter informacijske tehnologije so rdeča nit, ki se vleče skozi vsebinske predloge vseh sedmih razvojnih skupin. </li></ul><ul><li>Izrazito horizontalne in potrebne podpornih mehanizmov, ki spodbujajo interdisciplinarnost, so tudi področja materialov , nanotehnologij in procesne tehnologije . </li></ul><ul><li>Skrb za kreativne industrije in sploh vse, kar dodaja nefunkcionalne vrednostne atribute izdelkom in storitvam je bila doslej v Sloveniji zanemarjena in mora najti svoje mesto v organizacijski in podporni shemi države in zbornic . </li></ul>
 19. 19. Ključna priporočila (po izboru ŽT) <ul><li>Postopno je potrebno večati vlaganja v raziskave in razvoj in sveža sredstva nameniti za </li></ul><ul><ul><li>(a) za kolaborativne projekte med gospodarstvom in inštitucijami znanja, </li></ul></ul><ul><ul><li>(b) tehnološke projekte, </li></ul></ul><ul><ul><li>(c) za nagrajevanje izjemne znanstvene kvalitete in </li></ul></ul><ul><ul><li>(d) za koncentracijo sredstev na prebojnih področjih. </li></ul></ul><ul><li>Posodobiti je potrebno organiziranost inštitucij znanja, ki naj temelji na ravnotežju med avtonomijo in odgovornostjo . Omogoča naj podjetno vodenje inštitucij, kadrovsko odprtost, medsebojno in mednarodno povezovanje, ter notranjo in zunanjo konkurenco za pedagoge, raziskovalce in študente. </li></ul><ul><li>Odpraviti je treba preostale ovire in spodbuditi priliv talentov - raziskovalcev, razvojnikov, študentov iz tujine. </li></ul><ul><li>Raziskovalcem in razvojnikom je treba skozi različne oblike (izobraževanje, podporne pisarne, financiranje) približati podjetništvo . Potrebno je zbližati in iskati sinergije med podpornimi okolji za R&R ter za podjetništvo. </li></ul>
 20. 20. Vpliv na Program reform za izvajanje lizbonske strategije v Sloveniji 2008 <ul><li>Sprejela vlada 9.10.2008. </li></ul><ul><li>Do leta 2013 nameniti skupaj 3% BDP za raziskave in razvoj, saj cilja do 2010 ne bo možno realno doseči. </li></ul><ul><li>Delež sredstev za terciarno izobraževanje (javnih in zasebnih) pa naj bi ciljno raven 2% BDP dosegel v letu 2010 . </li></ul>
 21. 21. Kako naprej <ul><li>inovacija … vladanje 2.0 … </li></ul><ul><li>dragocena platforma za dialog v trikotniku država-znanost-gospodarstvo </li></ul><ul><li>&quot;imamo eno znanost in eno gospodarstvo&quot; </li></ul><ul><li>prvič nekje skupaj razmišljata o prihodnjih strategijah, iščeta soglasje </li></ul><ul><li>rezultati državo zavezujejo, da jih upošteva </li></ul>
 22. 22. Okvir finančne krize <ul><li>katarza </li></ul><ul><li>realnejša cena denarja </li></ul><ul><li>nižja pričakovanja po dobičkih </li></ul><ul><li>priložnost za reforme </li></ul><ul><ul><li>motivacija je tu </li></ul></ul><ul><ul><li>ugodna makroekonomska dediščina </li></ul></ul><ul><li>&quot;politika je umetnost možnega, reforme pa območje možnega širijo&quot; </li></ul>

×