Exch2007 sp1 win2008

354 views

Published on

Published in: Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Exch2007 sp1 win2008

 1. 1. Exchange 2007 SP1 naWindows 2008 Konrad Sagała sagus@wss.pl sagus@sagi-b.pl
 2. 2. Agenda SP1 – skrót właściwości Instalacja SP1 Różnice w Windows 2008
 3. 3. Rozszerzenia konsoli EMC Dodatkowe funkcje LCR Konfiguracja Send As Nowe narzędzia w toolboxieFoldery Publiczne Graficzne zarządzanie - toolbox Dostęp poprzez OWA
 4. 4. Rozszerzenia OWA Personal distribution lists S/MIME Reguły Widok kalendarza miesięczny Deleted items recovery Dostęp do folderów publicznych
 5. 5. Inne funkcje POP3/IMAP4  Domyślnie wyłączone (można użyć EMS): Set-service msExchangePOP3 -startuptype automatic Start-service -service msExchangePOP3  Graficzna konfiguracja w EMC PST import/export  Get-Mailbox -Database MDB | Export-Mailbox - PSTFolderPath D:PSTs  Get-Mailbox -Database MDB | Import-Mailbox - PSTFolderPath D:PSTs
 6. 6. Continuous Replication – nowavailable in three varieties New Log shipping Log shipping Log shipping to a local disk within a cluster to a standby serverContinuous Replication Built-in Exchange Server solution Drives down cost of high availability Reduces backup requirements Supports a variety of HA scenarios Enables large, low-cost mailboxes
 7. 7. Continuous Replication SCR adds site resilience to Exchange Server deployments Designed for datacenter recovery Flexible networking requirements Low network load Can be combined with other high availability methodsCCR provides high availability SCR provides recovery in main datacenter option in remote location Fast recovery from:  Disk failures  Server failures  Site failures
 8. 8. Continuous ReplicationStandby Continuous Replication internals [PS] C:> ActivateStandby.ps1 X Server #1: Primary Inspect logs Server #2: Standby Database Log E00.log Log Database E0000000012.log E0000000011.log Copy logs Replay logs
 9. 9. SCR w środowisku clustra
 10. 10. Wybrane Komendy SCR Cmdlet DescriptionDisable-StorageGroupCopy Disables an SCR target for a storage group.Get-StorageGroupCopyStatus Determines the current health of the SCR target.New-StorageGroup Creates a new SCR-enabled storage group without having to enable SCR separately by using the Enable-StorageGroupCopy cmdlet.Restore-StorageGroupCopy Disables SCR and make an SCR target database viable for mounting with a Mount- Database operation as part of a recovery procedure.Resume-StorageGroupCopy Used to resume continuous replication for a storage group that has SCR suspended.Suspend-StorageGroupCopy Suspends continuous replication activity for a storage group that is enabled for SCR.Update-StorageGroupCopy Used to seed or reseed an SCR target storage group.
 11. 11. Instalacja Service Pack 1Metody instalacji Exchange Server 2007 SP1 Windows Server 2003 SP2 lub Windows Server 2008 Slipstream – połączone binaria - czyli upgrade albo instalacja z jednego źródła Można mieszać role Exchange Server 2007 i SP1Windows Server 2003 SP2 support Tylko na tej platformie Wszystkie wymagane składniki zawarte w SP2 Dla Windows 2003 zalecany .Net Framework 2.0 SP1 Brak fixu na „Dodatek Service Pack 1/2” na kontrolerze domeny
 12. 12. Różnice w Windows 2008Windows Server 2008 support Exchange 2007 SP1 wspiera Windows Server 2008 Cluster może być rozciągnięty na różne sieci IP Dla Windows Server 2008 wsparcie dla IPv6 Brak integracji z nową konsolą cluster managera  Exchange nie lubi RODCPrzygotowanie systemu Ręczne dodanie komponentów systemu Dodanie komponentów z linii komend (zgodnie z helpem - http://technet.microsoft.com/en-us/library/bb691354.aspx zaczynamy od ServerManagerCmd -i RSAT-ADDS Poprzez plik podpowiedzi ServerManagerCmd –ip Exchange.xml
 13. 13. Różnice w Windows 2008<!-- ServerManagerCmd Answer File compatible with Windows Server 2008 --><!-- Usage: ServerManagerCmd -ip Exchange.xml --><ServerManagerConfiguration Action="Install"xmlns="http://schemas.microsoft.com/sdm/Windows/ServerManager/Configuration/2007/1"> <!-- BASE: Install PowerShell 1.0 feature --> <Feature Id="PowerShell"/> <!-- PREPARESCHEMA: Install LDIFDE and other directory tools like LDP and ADSIEdit --> <Feature Id="RSAT-ADDS"/> <!-- CAS/MBX: Install the Web Server role with additional child components --> <Role Id="Web-Server"/> <RoleService Id="Web-Metabase"/> <RoleService Id="Web-Lgcy-Mgmt-Console"/> <RoleService Id="Web-Basic-Auth"/> <RoleService Id="Web-Windows-Auth"/> <!-- CAS: Install the three authentication types for OWA, GZip compression, plus Outlook Anywhere support --> <RoleService Id="Web-ISAPI-Ext"/> <RoleService Id="Web-Digest-Auth"/> <RoleService Id="Web-Dyn-Compression"/> <Feature Id="RPC-over-HTTP-proxy"/> <!-- EDGE: Install Active Directory Lightweight Directory Services (previously known as ADAM) --> <Role Id="ADLDS"/> <!-- UM: Install the Windows Media Player components --> <Feature Id="Desktop-Experience"/></ServerManagerConfiguration>
 14. 14. Podsumowanie wersji Exchange Version Server Operating System Domain ControllerExchange Server 2007 SP1 Windows Server 2008 Windows Server 2008Exchange Server 2007 SP1 Windows Server 2008 Windows Server 2003Exchange Server 2007 SP1 Windows Server 2003 SP2 Windows Server 2008Exchange Server 2007 SP1 Windows Server 2003 SP2 Windows Server 2003
 15. 15. Materiały dodatkowe"Whats New in Exchange Server 2007 SP1" attechnet.microsoft.com/bb676323.aspxRunning Exchange with Windows Server 2008http://www.microsoft.com/technet/technetmag/issues/2007/12/ExLonghorn/default.aspx
 16. 16. Dziękuję zauwagę

×